מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

החייאת לב-ריאה וטיפול קרדיווסקולרי דחוף - הדרכה

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
דגשים בעדכון הנחיות ה-American Heart Association לשנת 2015 לגבי החייאת לב-ריאה וטיפול קרדיווסקולרי דחוף
[[File:|250px]]
Property "Image page" (as page type) with input value "File:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
הוועדה המקצועית American Heart Association
עריכה ד"ר רואי בייגל, האיגוד הקרדיולוגי בישראל, חבר בקבוצת עבודה בנושא טיפול קרדיווסקולרי דחוף והצוות הבינלאומי בנושא דגשים בעדכון הנחיות AH
קישור באנגלית
תאריך פרסום 2015
הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
 

למרות התקדמות מדעית משמעותית בטיפול בנפגעי דום לב, נותרה שונות ניכרת בשיעורי ההישרדות אותה לא ניתן לייחס רק למאפייני המטופלים. כדי להגדיל כמה שיותר את הסיכוי לכך שנפגעי דום לב יקבלו טיפול איכותי מבוסס ראיות, חובה להשתמש בהדרכה להחייאה בעקרונות הדרכה מוצקים הנתמכים במחקר הדרכה אמפירי המתרגמים הלכה למעשה. בעוד הנחיות ההדרכה של AHA לשנת 2010 כללו בהמלצותיהם "שום וצוותים, המלצות ההדרכה של AHA לשנת 2015 מתמקדות כעת בהדרכה בלבד. היישום והצוותים נכללו בחלקים אחרים של עדכון ההנחיות לשנת 2015 . סיכום סוגיות עיקריות ושינויים מרכזיים המלצות עיקריות ונקודות להדגשה כוללות את הנקודות הבאות:

 • מומלץ להשתמש במכשיר משוב להחייאת לב-ריאה כדי לעזור ללמוד את המיומנות הפסיכומוטורית של החייאת לב-ריאה. מכשירים המספקים משוב מתקן על ביצועים עדיפים על פני מכשירים הנותנים הודעות בלבד (כמו מטרונום).
 • כדאי להשתמש בבובות החייאה דמויות אדם לתכניות בהן יש תשתית, צוות מיומן ומשאבים לקיום התכנית. בובות החייאה רגילות ממשיכות להיות בחירה מתאימה לארגונים להם אין יכולת כזו.
 • נראה שמיומנויות החייאה בסיסית נלמדות בקלות באמצעות לימוד עצמי (דרך סרטוני וידאו או מחשב) עם תרגול מעשי כמו באמצעות קורסים מסורתיים בהנחיית מדריך.
 • למרות שכדי לבצע החייאת לב-ריאה, מבצע החייאה אינו זקוק להכשרה קודמת, הכשרה עוזרת לאנשים ללמוד את המיומנויות ולבנות את הביטחון לבצע החייאת לב-ריאה כשהם נתקלים בנפגע דום לב.
 • כדי לצמצם את הזמן עד ביצוע דפיברילציה לנפגעי דום לב, אין צורך להגביל פריסה של דפיברילטור חיצוני אוטומטי לאנשים מוסמכים (למרות שעדיין מומלץ לעבור הכשרה).
 • שילוב של לימוד עצמי וקורסים בהנחיית מדריך הכוללים הכשרה מעשית יכול להיחשב כחלופה לקורסים מסורתיים בהנחיית מדריך למבצעי החייאה שאינם אנשים צוות רפואי.
 • הכנה של קורס קדם הכולל סקירה של מידע בעל תוכן מתאים, בדיקה מקוונת/בקורס הקדם ו/או התנסות מעשית במיומנויות טכניות רלוונטיות, עשויים לייעל את הלמידה המופקת מקורסים של החייאה מתקדמת במבוגרים ובילדים.
 • בהתחשב בחשיבות של דינמיקת צוות בהחייאה, יש לכלול בקורסים לסעד חיים מתקדם הכשרה המתמקדת במנהיגות ובעקרונות עבודת צוות.
 • כדאי לקהילות להכשיר עוברי אורח בהחייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד למבוגרים עם דום לב מחוץ לבית חולים, כחלופה להכשרה בהחייאת לב-ריאה קונבנציונלית.
 • לימוד קורסי רענון פעם בשנתיים אינו מצב מיטבי. קורסי רענון תדירים יותר בסעד חיים בסיסי ומתקדם עשויים לעזור למבצעי החייאה שסביר שייתקלו בדום לב.

AHA ECC Education Guidelines Writing Group 2015 הסכימה על מספר מושגי ליבה במטרה לכוון את הפיתוח של קורסים וחומרי קורס (טבלה 3) .

טבלה 3 - מושגי ליבה של AHA בהדרכה לטיפול קרדיווסקולרי דחוף

פישוט יש לפשט הן את ההצגה והן את ההיקף של תוכן הקורס, כדי לסייע להשיג את מטרות הקורס.[1] , [2]
עקביות יש להציג את תוכן הקורס והדגמת המיומנויות בצורה עקבית. כדי לרכוש מיומנות פסיכומוטורית בסיסית עדיף ללמוד התנסות מעשית תוך צפייה בסרטוני וידאו, מכיוון שהיא מפחיתה את הנטייה של מדריכים לסטות מהתכנית המתוכננת של הקורס.[2], [3], [4], [5]
הקשריות בכל הקורסים לטיפול קרדיווסקולרי דחוף יש ליישם עקרונות ללמידת מבוגרים[6], תוך שימת דגש על יצירת תרחישי הדרכה רלוונטיים אותם ניתן ליישם באופן מעשי בסביבה האמיתית של לתלמיד, למשל לתת לתלמידים מבית חולים להתאמן על החייאת לב-ריאה על מיטה ולא על הרצפה.
תרגול מעשי יש צורך בתרגול מעשי רב כדי להשיג את המטרות של ביצוע מיומנויות פסיכומוטוריות ושאינן-טכניות / מנהיגות.[2], [3], [7], [8], [9]
תרגול עד שליטה במיומנות לתלמידים צריכות להיות הזדמנויות לבצע שוב ושוב מיומנויות עיקריות יחד עם הערכה קפדנית ומשוב אינפורמטיבי בסביבה מבוקרת.[10], [11], [12], [13] ניסיון מעשי מחושב זה צריך להתבסס על מטרות מוגדרות בבירור[14], [15], [16] ולא על משך הזמן, כדי לעזור לתלמיד להתפתח ולהתקדם עד שליטה במיומנויות.[17], [18], [19], [20], [21]
תשאול מתן משוב ו/או תשאול הוא רכיב חיוני של למידה חווייתית.[22] משוב ותשאול לאחר התנסות מעשית במיומנויות והדמיה של מיומנויות מאפשרים לתלמיד (ולקבוצות תלמידים) הזדמנות לשיקוף הביצועים ולקבלת משוב מובנה כיצד לשפר את הביצועים בעתיד.[23]
הערכה הערכת למידה בקורסי החייאה משמשת הן כדי להבטיח השגת יכולת והן כדי לספק יעדים שתלמידים ישאפו להשיג. הערכה מספקת גם בסיס למשוב לתלמיד (הערכה ללמידה). אסטרטגיות הערכה צריכות להעריך יכולת ולקדם למידה. מטרות הלמידה[24] חייבות להיות ברורות ומדידות ולשמש כבסיס להערכה.
הערכת הקורס/התכנית מדובר ברכיב בלתי נפרד מלימוד החייאה, עם אמדן של קורסי החייאה, כולל התלמיד, המדריך היחיד, הקורס וביצוע התכנית.[25] ארגוני הדרכה צריכים להשתמש במידע כדי להניע תהליך מתמשך של שיפור איכות.

קיצורים: American Heart Association = AHA

מכשירי משוב להחייאת לב-ריאה

שימוש במכשירי משוב יכול להועיל לשפר את הביצועים בהחייאת לב-ריאה במהלך קורס.

אם מכשירי משוב אינם זמינים, ניתן לשקול לערוך הדרכה באמצעות שמע (למשל, מטרונום, מוזיקה) כדי לשפר היצמדות להמלצות לקצב עיסויי בית החזה.

הנחיות 2010: השימוש במכשירי משוב להחייאת לב-ריאה עשוי להועיל להכשרה.

סיבה: ראיות חדשות מבחינות בין התועלת של סוגי משוב שונים להכשרה, עם יתרון קל למשוב מקיף יותר.

שימוש בבובות החייאה דמויות אדם

שימוש בבובות החייאה דמויות אדם בהכשרה לסעד חיים מתקדם עשוי להועיל ולשפר ביצוע מיומנויות עם סיום הקורס.

בהנחיות 2010: בובות מציאותיות יותר עשויות להועיל לשלב את הידע, המיומנויות וההתנהגויות הניתנים בהכשרה לסעד חיים מתקדם.

סיבה: בסקירת הראיות של 2010 לא היו מספיק ראיות להמליץ על שימוש שיגרתי בבובות מציאותיות יותר כדי לשפר ביצוע מיומנויות בהחייאה בפועל, במיוחד בהתחשב בעלויות ובמשאבים הנוספים הדרושים. בהתחשב הן בתועלת האפשרית המופקת מבובות מציאותיות יותר והן בעלויות ובמשאבים הנוספים המעורבים בדבר, פרסומים חדשים בספרות תומכים בשימוש בבובות החייאה דמויות אדם, במיוחד בתכניות בהן המשאבים (משאבים אנושיים וכלכליים) כבר קיימים.

מערכי למידה מעורבים

לימוד עצמי של החייאת לב-ריאה באמצעות סרטוני וידאו ו/או מודולים מבוססי מחשב עם תרגול מעשי, עשוי להיות חלופה סבירה לקורסים בהנחיית מדריך.

יתכן שכדאי להשתמש באופני הדרכה חלופיים להוראת סעד חיים בסיסי ומתקדם בסביבות מוגבלות במשאבים.

בהנחיות 2010: !סרטוני הדרכה קצרים בו-זמנית עם התנסות מעשית הם חלופה יעילה לקורסי החייאה בסיסית בהדרכת מדריך.

סיבה: תוצאי התלמיד חשובים יותר ממערך הקורס. את ההדרכה להחייאה צריכים להנחות רכישה וזכירה של ידע וכישורים, ובסופו של דבר, ביצוע קליני והתוצאים אצל המטופל. קיימות ראיות חדשות לכך שמערכים מסוימים, כמו למידה עצמית של החייאת לב-ריאה באמצעות סרטוני וידאו או מודולים מבוססי מחשב, יכולים לספק תוצאים דומים לתוצאים המתקבלים מקורסים בהנחיית מדריך. היכולת להשתמש ביעילות במערכי קורס חלופיים חשובה במיוחד בסביבות מוגבלות במשאבים בהן קורסים בהנחיית מדריך יקרים מדי. קורסים ללמידה עצמית מציעים הזדמנות להכשיר הרבה יותר אנשים לבצע החייאת לב-ריאה, דבר המפחית את העלות והמשאבים הדרושים להכשרה - גורמים חשובים כשמביאים בחשבון את האוכלוסייה הרחבה של מבצעי החייאה אפשריים אותם יש להכשיר.

הדרכה מכוונת מטרה

יתכן שכדאי להדריך מטפלים ראשוניים ו/או בני משפחה של מטופלים בסיכון גבוה.

סיבה: מחקרים מציגים בעקביות ציונים גבוהים לביצוע החייאת לב-ריאה על-ידי בני משפחה ו/או מטפלים של מטופלים בסיכון גבוה לבבי שעברו הדרכה, בהשוואה למי שלא עברו הדרכה.

הדרכה מורחבת לדפיברילטורים חיצוניים אוטומטיים

שילוב של לימוד עצמי ולימוד בהנחיית מדריך עם הכשרה מעשית יכול להיחשב כחלופה לקורסים מסורתיים בהנחיית מדריך למבצעי החייאה שאינם אנשי צוות רפואי. אם הכשרה בהנחיית מדריך אינה זמינה, ניתן לשקול להשתמש בלימוד עצמי כדי ללמד מבצעי החייאה שאינם אנשי צוות רפואי את מיומנויות השימוש בדפיברילטור חיצוני אוטומטי.

ניתן לשקול להשתמש בשיטות לימוד עצמי עבור אנשי צוות רפואי ללמידת מיומנויות שימוש בדפיברילטור חיצוני אוטומטי.

בהנחיות 2010: ומכיוון שהוכח שגם הכשרה מזערית בשימוש בדפיברילטור חיצוני אוטומטי משפרת ביצועים בסימולציות של דום לב, יש לדאוג שהזדמנויות הכשרה יהיו זמינות למבצעי החייאה שאינם אנשי צוות רפואי ויובאו לידיעתם.

סיבה: ניתן להפעיל כהלכה דפיברילטורים חיצוניים אוטומטיים ללא הכשרה קודמת כלשהי: אין צורך לדרוש שהציבור יעבור הכשרה לשימוש בדפיברילטורים חיצוניים אוטומטיים כדי להכניס אותם לשימושו. למרות זאת, גם הכשרה מזערית משפרת את הביצועים, הדייקנות והיעילות. קורס לימוד עצמי מרחיב את ההזדמנויות להכשרה הן עבור מבצעי החייאה שאינם אנשי צוות רפואי והן עבור מבצעי החייאה שהם אנשי צוות רפואי.

עבודת צוות ומנהיגות

בהתחשב בסיכון הקטן מאוד לנזק ובאפשרות לתועלת של הכשרה לעבודת צוות ולמנהיגות, כדאי לכלול הכשרה לעבודת צוות ולמנהיגות כחלק מההכשרה לסעד חיים מתקדם.

בהנחיות 2010: יש לכלול בקורסים לסעד חיים מתקדם הכשרה לעבודת צוות ולמנהיגות.

סיבה: החייאה היא תהליך מורכב שלעתים קרובות כולל שיתוף פעולה של אנשים רבים. עבודת צוות ומנהיגות הן רכיב חשוב בהחייאה יעילה. למרות החשיבות של גורמים אלה, קיימות ראיות מוגבלות לכך שהכשרה לעבודת צוות ולמנהיגות משפיעה על תוצאי המטופל.

החייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד

כדאי לקהילות להכשיר עוברי אורח בהחייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד למבוגרים עם דום לב מחוץ לבית חולים, כחלופה להכשרה בהחייאת לב-ריאה קונבנציונלית.

סיבה: למבצעי החייאה שאינם אנשי צוות מקצועי, פשוט יותר ללמוד החייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד מאשר החייאת לב-ריאה קונבנציונלית (עיסויים והנשמות) והדרכה לביצועה יכול לתת גם מוקדן במהלך מקרה חירום. במחקרים שבוצעו לאחר מסע הסברה לאומי [בארה"ב] להחייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד על-ידי עובר אורח נמצאה עלייה בהימצאות הן של החייאת לב-ריאה כוללת והן של החייאת לב-ריאה הכוללת עיסויים בלבד על-ידי עוברי אורח.

מרווחים בין קורסי ריענון להחייאה בסיסית

בהתחשב במהירות בה מיומנויות החייאה בסיסית דועכות אחרי הקורס, יחד עם השיפור שנצפה במיומנות ובביטחון בקרב תלמידים העוברים רענון לעתים קרובות יותר, ייתכן שכדאי שאנשים שסביר שייתקלו במקרה של דום לב יעברו קורס רענון בהחייאה בסיסית לעתים קרובות יותר.

בהתחשב בתועלת האפשרית של מפגשי רענון קצרים ותדירים, יחד עם האפשרות לחיסכון הנובע מהפחתת משך הקורס ומהפחתת הצורך להוציא צוותים מהסביבה הקלינית לקורס רענון מקובל, כדאי לאנשים שסביר שייתקלו בנפגעי דום לב לעבור קורסי רענון הכוללים תרגול על בובות בתדירות רבה יותר. אין מספיק ראיות להמליץ על מרווחי זמן מיטביים.

בהנחיות 2010: יש להעריך את ביצוע המיומנויות במהלך תקופת ההסמכה בת השנתיים ולתת חיזוק לפי הצורך.

סיבה: כמות הולכת וגדלה של ראיות ממשיכה להוכיח שקורס רענון בסעד חיים בסיסי ומתקדם מדי שנתיים אינו מתאים לרוב האנשים, אך לא נקבע מהו העיתוי המיטבי. גורמים המשפיעים על מרווח הזמן המיטבי בין קורסי רענון כוללים את איכות הקורס ההתחלתי, העובדה שמיומנויות מסוימות דועכות לפני אחרות, ותדירות השימוש במיומנות בהליכים הקליניים. למרות שהנתונים מוגבלים, נצפה שיפור במיומנויות ובביטחון בקרב תלמידים העוברים רענון לעתים קרובות יותר. בנוסף, קורסי רענון תדירים הכוללים הדמיה באמצעות בובה עשויים לשפר חיסכון בעלויות דרך שימוש בזמן רענון כולל קצר יותר לעומת מרווחי הרענון המקובלים.

הערות שוליים

 1. Nishiyama C, Iwami T, Murakami Y, et al . Effectiveness of simplified 15-min refresher BLS training program: a randomized controlled trial . Resuscitation . 2015;90:56-60.
 2. 2.0 2.1 2.2 Lynch B, Einspruch EL, Nichol G, Becker LB, Aufderheide TP, Idris A. Effectiveness of a 30-min CPR self-instruction program for lay responders: a controlled randomized study. Resuscitation . 2005;67(1 ):31-43.
 3. 3.0 3.1 Einspruch EL, Lynch B, Aufderheide TP, Nichol G, Becker L . Retention of CPR skills learned in a traditional AHA Heartsaver course versus 30-min video self¬training: a controlled randomized study. Resuscitation . 2007;74(3):476-486.
 4. Mancini ME, Cazzell M, Kardong-Edgren S, Cason CL . Improving workplace safety training using a self-directed CPR-AED learning program . AAOHN J. 2009;57(4):159- 167 .
 5. Roppolo LP, Heymann R, Pepe P, et al A randomized controlled trial comparing traditional training in cardiopulmonary resuscitation (CPR) to self-directed CPR learning in first year medical students: the two-person CPR study. Resuscitation . 2011;82(3):319-325.
 6. Knowles MS, Holton EF III, Swanson RA. The Adult Learner. Woburn, MA: Butterworth-Heinemann; 1998.
 7. Reder S, Cummings P, Quan L . Comparison of three instructional methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high school students . Resuscitation . 2006;69(3):443- 453
 8. Nishiyama C, Iwami T, Kawamura T, et al . Effectiveness of simplified chest compression-only CPR training program with or without preparatory self-learning video: a randomized controlled trial . Resuscitation . 2009;80(10):1164-1168.
 9. Monsieurs KG, Vogels C, Bossaert LL, et al . Learning effect of a novel interactive basic life support CD: the JUST system . Resuscitation . 2004;62(2):159-165.
 10. Ericsson KA . Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance in medicine and related domains . Acad Med. 2004;79(10)(suppl):S70-S81.
 11. Motola I, Devine LA, Chung HS, Sullivan JE, Issenberg SB . Simulation in healthcare education: a best evidence practical guide . AMEE Guide No . 82 . Med Teach. 2013;35(10):e1511-e1530.
 12. Hunt EA, Duval-Arnould JM, Nelson-McMillan KL, et al Pediatric resident resuscitation skills improve after “rapid cycle deliberate practice” training . Resuscitation . 2014;85(7):945-951.
 13. Cook DA, Hamstra SJ, Brydges R, et al . Comparative effectiveness of instructional design features in simulation- based education: systematic review and meta-analysis . Med Teach. 2013;35(1):e867-e898.
 14. Bloom B, Englehart M. Furst E, Hill W, Krathwohl D . Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals . Handbook I: Cognitive Domain . New York, NY: Longmans; 1956.
 15. Dave RH . Developing and Writing Behavioral Objectives . Tuscon, AZ: Educational Innovators Press; 1970.
 16. Krathwohl DR, Bloom BS Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain . New York, NY: David McKay Co; 1964.
 17. Bloom BS . Mastery Learning . New York, NY: Holt Rinehart & Winston; 1971.
 18. Ericsson K, Krampe RT, Tesch-Romer C . The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance . Psychol Rev. 1993;100(3):363-406.
 19. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB Medical education featuring mastery learning with deliberate practice can lead to better health for individuals and populations . Acad Med . 2011;86(11):e8- e9
 20. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence . Acad Med . 2011;86(6):706-711.
 21. Roppolo LP, Pepe PE, Campbell L, et al Prospective, randomized trial of the effectiveness and retention of 30¬min layperson training for cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillators: the American Airlines Study Resuscitation 2007;74(2):276-285
 22. Cheng A, Eppich W, Grant V, Sherbino J, Zendejas B, Cook DA. Debriefing for technology-enhanced simulation: a systematic review and meta-analysis . Med Educ . 2014;48(7):657-666.
 23. Cheng A, Rodgers DL, van der Jagt E, Eppich W, O'Donnell J . Evolution of the Pediatric Advanced Life Support course: enhanced learning with a new debriefing tool and Web-based module for Pediatric Advanced Life Support instructors . Pediatr Crit Care Med . 2012;13(5):589-595.
 24. Mager RF. Preparing Instructional Objectives: A Critical Tool in the Development of Effective Instruction . 3rd ed . Atlanta, GA: Center for Effective Performance; 1997.
 25. Kirkpatrick D, Kirkpatrick J . Implementing the Four Levels: A Practical Guide for the Evaluation of Training Programs . San Francisco, CA: Berrett-Koehler; 2007

ראו גם