מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

טיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA - הנחיה קלינית

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
טיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA
[[File:|250px]]
Property "Image page" (as page type) with input value "File:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
הוועדה המקצועית האיגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית
עריכה פרופ' צבי צדיק (יו"ר הועדה)
תחום אנדוקרינולוגיה וסוכרת, קטגוריה:ילדים
קישור באתר ההסתדרות הרפואית
תאריך פרסום 2007
הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – הורמון גדילה, קטן לגיל היריון

בשנים האחרונות הוכחה יעילות הטיפול בהורמון גדילה בילדים אשר נולדו קטנים לגיל ההריון (Small for Gestational Age - SGA), על כן מצאנו לנכון להביא בפניך את אופן הטיפול בהורמון כמפורט להלן.

חוברת זו מתחלקת לשני חלקים:

 1. נוהל הטיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA, כפי שנקבע בסל שירותי הבריאות לשנת 2006.
 2. ההנחיות הקליניות לטיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA.

נוהל הטיפול מתבסס על ההנחיות הקליניות. יודגש, כי לעת עתה, למרות פרסום ההנחיות, יש להיצמד אל נוהל זה.

מתן ההורמון כרוך באישור הניתן על־ידי ועדת ההיגוי להורמון גדילה. את הבקשה לטיפול בהורמון גדילה רשאי להגיש כל אנדוקרינולוג ילדים. את הטיפול בהורמון גדילה רשאי לתת כל אנדוקרינולוג ילדים וכל מרפאה אנדוקרינית לילדים.

כאמור, כללי הזכאות לטיפול על־פי תנאי הכללה בסל שירותי הבריאות שונים מהתוויות הרישום, ועל כן נכתבו וצורפו כללים אלה כפתיח לקובץ ההנחיות.

טפסי הפנייה/בקשה ניתן לקבל מיו״ר ועדת הורמון הגדילה, פרופ׳ צבי צדיק, בדוא"ל: zvizadik@12.net.il

בשם הועדה
פרופ' צבי צדיק
יו"ר ועדת ההיגוי להורמון גדילה,
יו"ר האיגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית

נוהל הטיפול בהורמון גדילה

מי זכאי להורמון הגדילה

ילדים שממדי לידתם מתחת לאחוזון 3 או מתחת ל־ם8 2 במשקל ו/או אורך.

מצ״ב:

 1. קטע מחוזר משרד הבריאות העוסק בהורמון גדילה.
 2. טבלת גבולות 2 SD - של אורך הלידה על־פי USHER.
 3. טבלת 2.6 SD - לחישוב זכאות על־פי הגובה הנוכחי.
 4. טבלת 2 SD - של משקל הלידה לפי המאמר על ילדי הארץ.

הוראות למתן התרופה SOMATOTROPIN

(מתוך חוזר מנהל רפואה 15/2006)

א. התרופה האמורה תינתן כטיפול בכל אחד מהמצבים הבאים:

 1. קומה נמוכה על רקע של כשל בהפרשה או הפרשה לא מתאימה של הורמון גדילה היפופיזרי (כלול בסל).
 2. קומה נמוכה על רקע של תסמונת טרנר (כלול בסל).
 3. קומה נמוכה עם אי ספיקה כליתית (כלול בסל).
 4. תסמונת פרדר־וילי.
 5. הפרעת גדילה(גובה נמוך מ־2.6־ סטיות תקן) בילדים שנולדו קטנים למשך ההריון (SGA) ולא תקנו את גדילתם עד גיל 4 (התוויה חדשה)

הגדרה: ילד מוגדר כקטן למשך ההריון כאשר בלידתו הוא מתחת לאחוזון 3 או מתחת ל־2 SD במשקל או גובה.

תנאי מקדים: אין לאשר טיפול בהורמון גדילה לפני שנשללו סיבות אורגניות להפרעה בעליה במשקל או גובה ונשללה הפרעה הורמונלית (כולל תת פעילות של בלוטת התריס וחוסר בהורמון גדילה).

תנאי ההתוויה
 1. משקל לידה או אורך לידה מתחת ל־2SD למשך ההריון.
 2. גיל תחילת טיפול מעל 4 שנים, גבול הגיל העליון לתחילת טיפול 8 שנים בבנות ו־9 שנים בבנים.
  הועדה תשקול אישור התחלת טיפול גם בילדים מעבר לגילאים האמורים, אשר לא התחילו תהליך של ״התבגרות״.
 3. גובה קטן בסטיית תקן אחת מתחת לגובה המשוקלל של ההורים (ממוצע גובה ההורים ב-(SDS
 4. גובה מתחת ל־2.6 סטיות תקן מותאם לגיל ולמין.
 5. העדר האצה בקצב הגדילה בשנה האחרונה (Catch up growth), כך שהילד נשאר בגובהו מתחת ל־2.6 סטיות תקן מותאם לגיל ולמין.
הוראות לאי מתן טיפול
לא יכללו בהתוויות:
 1. ילדים שיש להם מחלה כללית או תסמונת (למעט תסמונת רסל־סילבר) או טיפולים הגורמים להפרעה בגדילה.
 2. ילדים שגדילתם היתה בתחילה כמצופה וירידה בקצב הגדילה התרחשה בגיל מאוחר יותר.
תנאים להפסקת הטיפול:
 1. חוסר תגובה לטיפול - קצב גדילה קטן מ־SD‏ 1+ בשנת הטיפול הראשונה.
 2. בגיל ההתבגרות יש להפסיק את הטיפול בהורמון גדילה, כאשר קצב הגדילה קטן מ־2 ס״מ לשנה ו/או גיל העצמות גדול מ־14 שנים בבנות או 16 שנים בבנים.

ב. התרופה תינתן בהתאם לאישור ועדת ההיגוי לטיפול בהורמון גדילה של משרד הבריאות.

טבלה אורך לידה לפי 2 SD - בלידה

טבלה 1: גבול מקורב אחוזון 3 או 2 SD באורך לפי שבוע הריון בלידה

אנדוצצ.PNG

טבלה 2: גבול גובה של 2.6- סטיות תקן מתחת לממוצע לפי CDC

אנדוצצ2.PNG
אנדוצצ23.PNG

אחוזון 3 של משקל לידה למשך ההריון(1)

אנדוצצ3.PNG
אנדוצצ33.PNG

הנחיות קליניות לטיפול בהורמון גדילה

מבוא

בשנים האחרונות הוכחה יעילות הטיפול בהורמון גדילה בטיפול בילדים אשר נולדו קטנים לגיל ההריון (SGA - small for gestational age) ולא תקנו את גדילתם בשנתיים הראשונות לחייהם (3-1).

לאחרונה נתווספה גם התוויה זו להתוויות הקיימות זה מכבר בשל שירותי הבריאות שעניינן טיפול בילדים על־ידי הורמון גדילה. התוויות אלה כוללות:
- חוסר בהורמון גדילה;
- אי ספיקת כליות;
- תסמונת Turner ;
- תסמונת Prader-Willi.

להלן הנחיות האיגוד לטיפול בהורמון גדילה בילדים עם SGA.

ההנחיות גובשו במפגש חברי האיגוד לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית שנערך 18.11.2004-1 בתל אביב.

מועמדים לטיפול

 1. ילדים בעלי משקל לידה ו/או אורך לידה הקטנים מ-SDS‏ 2- למשך ההריון. ניתן להתחשב באורך התינוק כפי שנמדד בטיפת חלב עד גיל חודש ימים ובלבד שיהיה קטן מהאורך המצוין בטבלה מס' 1 לגבי שבוע ההריון בלידה).
 2. גיל גדול מ־4 שנים.
 3. גובה קטן מ-SDS‏ 1- מתחת לגובה המשוקלל של ההורים (ממוצע גובה ההורים ב-SDS).
 4. גובה נוכחי מתחת ל-SDS‏ 2.5- לגיל ולמין.
 5. היעדר האצה בקצב הגדילה בשנה האחרונה (Catch up growth), כך שהילד נשאר בגובהו מתחת ל-SDS‏ 2.5- לגיל ולמין.
 6. תסמונת רסל־סילבר: שהינה היחידה המוכרת לטיפול בהתוויה זו.

לא יכללו בטיפול זה

 1. ילדים שיש להם מחלות כלליות או תסמונות מוגדרות (למעט תסמונת רסל־סילבר), או מטופלים בטיפולים הגורמים להפרעה בגדילה.
 2. ילדים שגדילתם הייתה בתחילה כמצופה וירידה בקצב הגדילה התרחשה בגיל מאוחר יותר.

כל מועמד/ת לטיפול בהורמון גדילה ע״פ הקריטריונים הנ"ל, יעבור ברור מקדים לשלילת סיבות אורגניות להפרעה בעליה במשקל ו/או גובה (כולל תת פעילות של בלוטת התריס וחוסר בהורמון גדילה).

כיוון שהתועלת בטיפול רבה ככל שגיל התחלת הטיפול צעיר יותר, מומלץ להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר (ובלבד שגיל הטיפול יהיה מעל 4 שנים).

כאשר שוקלים להתחיל טיפול בהורמון הגדילה בגיל ההתבגרות יש להביא בחשבון בנוסף לתועלת המוגבלת הצפויה מהטיפול (יחסית לתחילת טיפול בגיל צעיר) גם את מעוט הניסיון הקליני בטיפול על־ידי הורמון גדילה בגיל זה.

מעקב במשך הטיפול

 1. יש להפסיק טיפול במטופל שאינו מגיב למתן הורמון גדילה. חוסר התגובה יתבטא בקצב גדילה קטן מ־ISD + בשנת הטיפול הראשונה. (טבלה 3).
 2. בגיל ההתבגרות יש להפסיק את הטיפול בהורמון גדילה כאשר קצב הגדילה קטן מ־2 ס״מ לשנה ו/או גיל העצמות גדול מ־14 בבנות או 16 בבנים.
 3. יש לעקוב במהלך הטיפול אחרי רמות סוכר ואינסולין בצום ורמות IGFI (להימנע מרמות הגבוהות מ-SD‏ 2+). בחולים עם סיכון מוגבר לסוכרת מומלץ לבצע OGTT. ככלל, אין לטפל בהורמון גדילה בחולים עם סוכרת.
 4. הטיפול והמעקב ינוהלו על ידי מומחה/ית באנדוקרינולוגית ילדים.

טבלה 3

אנדוצצ4.PNG