מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי ספר - Vaccination schedule for children and school aged patients - 2013

מתוך ויקירפואה

Preventative (1).png

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
מאת ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא
קידום בריאות ורפואה מונעת
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
המלצות כוח המשימה.png
שם הפרק נספח מס' 6א - לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי-ספר 2013
עורך מדעי פרופ' חוה טבנקין, ד"ר אמנון להד - איגוד רופאי המשפחה
מוציא לאור ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל
מועד הוצאה מהדורת 2013
מספר עמודים 249
Logo small.gif

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסונים


ראו גםלוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי ספר - Vaccination schedule for children and school aged patients - 2014


הטבלה בהמשך מעודכנת ליולי 2013

החיסון גיל
שנה ראשונה שנה שניה שנה שלישית בית-ספר
בלידה (בבי"ח) 1 חודש 2 חודשים 4 חודשים 6 חודשים 12 חודשים 18 חודשים 24 חודשים 6 שנים (כיתה א׳) 7 שנים (כיתה ב׳) 13 שנים (כיתה ח׳)
דלקת כבד B HBV HBV HBV
שיתוק ילדים IPV IPV IPV IPV IPV
אסכרה-פלצת-שעלת DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap Tdap
המופילוס אינפלואנזה b Hib Hib Hib Hib
פנוימוקוק PCV13 PCV13 PCV13
נגיף רוטה Rota Rota Rota
חצבת-חזרת-אדמת MMR MMR
אבעבועות רוח Var Var
דלקת כבד A HAV HAV
נגיף פפילומה HPV‏[1]
הערות
  • התרכיבים Hib, DTaP, DTaP, IPV, MMR, Varicella - ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בישראל.
  • מומלץ להשלים חיסון כנגד הפטיטיס A לאלה שלא חוסנו בעבר ילדים, מתבגרים ומבוגרים עד גיל 40. ובקבוצות סיכון ללא מגבלת גיל. החיסון נכלל בשיגרת החיסונים רק משנת 1999 לילידי 1 בינואר 1998 ואילך.

חיסון כנגד הפטיטיס b נמצא בתוכנית החיסונים משנת 1992 לילידי 1 בינואר 1992 ואילך. מומלץ להשלים מתן חיסון זה עד גיל 40 ולקבוצות סיכון ללא הגבלת גיל (ראו נספח מס' 16 - מניעה של מחלות כבד).

תרכיב
HBV Hepatitis B Vaccine חיסון לדלקת כבד נגיפית מסוג Hepatitis B vaccine - B
IPV Inactivated Polio Vaccine תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים
DTaP Diphtheria-Tetanus-Acellular Pertussis Vaccine Pediatric תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילד
Tdap Tetanus - Diphtheria - Acellular Pertussis Vaccine adult תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי למבוגר
Hib Haemophilus influenzae b Vaccine תרכיב נגד המופילוס אינפלואנצה b
MMR Measles-Mumps-Rubella Vaccine תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת
Var Varicella Vaccine תרכיב נגד אבעבועות רוח
HAV Hepatitis A Vaccine תרכיב נגד דלקת כבד A
PCV13 Pneumococcal Conjugate Vaccine תרכיב מצומד נגד זיהומים פנוימוקוקיים
Rota Rotavirus Vaccine תרכיב נגד זיהום הנגרם ע״י נגיף רוטה
HPV Human Papillomavirus Vaccine תרכיב נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף פפילומה באדם

הערות שוליים

  1. יינתן בשלוש מנות לבנות בלבד

ראו גם