מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

שבועת הרופא

מתוך ויקירפואה

שבועת הרופא העברי

פרחי הרפואה

אתם ניצבים היום כולכם לפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה לעברכם בברית הרפואה למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם בשום שכל וביושר לבב ולמען קום דור רופאים דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי.

וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום לאמור:

 • על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.
 • ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים.
 • ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה אם גר אם נכרי ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד.
 • והשכלתם להבין לנפש החולה לשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש.
 • אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה הכור הניסיון.
 • שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם אל תגלו סודו ואל תלכו רכיל.
 • יחכם לבכם גם לבריאות הרבים להעלות ארוכה למדווי העם.
 • תנו כבוד ויקר לרבותיכם שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה.
 • תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.
 • היזהרו בכבוד חבריכם כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.
 • דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם ועניתם כלכם אמן.

אמן כן נעשה

יהיה רצון שישגא פעלכם להאדרת מורשת הרפואה.

פרופ' ל. היילפרין, תשי"ב, ירושלים