מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

שיתוק ילדים - Polio

מתוך ויקירפואה

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק שיתוק ילדים
תחום חיסונים
סימוכין 70305213, אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – חיסונים , שיתוק ילדים

מבוא

תוכנית החיסון השיגרתי נגד שיתוק ילדים בגיל הילדות בישראל מאז 2005 תוכנית החיסון השיגרתי נגד שיתוק ילדים בישראל מבוססת על מתן תרכיב מומת IPV:

  • בסדרת חיסון ראשוני (החל מילידי 1.1.2005)
  • כמנת דחף בכיתה ב' של בית ספר (גיל 7-8 שנים).

חיסון ראשוני (Primary immunization) בגיל הילדות

החיסון הראשוני יינתן בשנת החיים הראשונה, החל מגיל חודשיים ע"י תרכיב משולב המכיל Hib-1 DTaP ,IPV ב-4 מנות.

  • סדרת החיסון הבסיסי מכילה 3 מנות הניתנות ברווח זמן של 6-8 שבועות ביניהם, החל מגיל חודשיים.
  • מנת דחף תינתן 6-12 חודשים אחרי המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים.

הערה: רווחי זמן בין המועדים ארוכים יותר מהמומלץ לעיל אינם מבטלים את מנות התרכיבים שניתנו בעבר; לכן, אין צורך בםידרת חיסון חדשה או בתוספת מנות התרכיב. לאחר מתן המנה החסרה, בהמשך, יש לשמור על המרווח המומלץ עד למועד הבא.

חיסון בגיל בית ספר

מנת דחף בכיתה ב' (גיל 7-8 שנים) תינתן ע"י תרכיב IPV בו זמנית עם מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת (Tdap-IPV) בשילובים הזמינים באותה עת בישראל.

השלמת החיסון נגד שיתוק ילדים בבני 0-17 שנים

  • בני 0-1 שנים:
החיסון יושלם לפי השגרה בישראל ע״י תרכיב IPV שיינתן ב- 4 מועדים: 3 מנות ראשונות במרווח של 6-8 שבועות ביניהן ומנת דחף 6-12 חודשים לאחר המנה השלישית.
הערה: אין צורך בהשלמת החיסון נגד שיתוק ילדים (כגון מתן מנות נוספות של תרכיב IPV) לילדים שקיבלו או השלימו את הסדרה לפי התוכנית שהייתה בתוקף בשנים 1990-2004 (3 מנות של תרכיב 3-1 OPV מנות של תרכיב IPV שניתנו ב-4 מועדים).
  • בני 2-17 שנים:
ההשלמה תתבצע ע"י תרכיב IPV עד סה"כ 4 מועדים של חיסון נגד שיתוק ילדים. כל המנות של התרכיב נגד שיתוק ילדים (OPV או IPV, או שילוב של IPV-1 OPV) שניתנו במועד מסוים בעבר תחשבנה כמועד אחד לצורך השלמת סידרת החיסון הראשוני.
  • בגיל 7-8 שנים (כיתה ב') תינתן מנת דחף של תרכיב IPV בתרכיב משולב עם חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת, 6 חודשים לפחות אחרי המנה האחרונה בסדרת החיסון הראשוני או לאחר מנת דחף שניתנה לאחר חיסון ראשוני מסיבה כל שהיא.

הערות שוליים