מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

תרכיבים נגד אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי - Diphtheria - tetanus - acellular pertussis vaccines

מתוך ויקירפואה
שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק תרכיבים נגד אסכרה, פלצת ושעלת (אסלולריים)
תחום חיסונים
סימוכין 70305213, אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון פברואר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – חיסונים , דיפתריה , טטנוס , שעלת

תוכן עניינים

טיב התרכיבים

תרכיבים נגד אסכרה (Diphtheria), פלצת (Tetanus) ושעלת (Pertussis) (אסלולרי, Acellular) ניתנים בשילובים שונים עם תרכיבים אחרים הזמינים באותה עת בישראל.

תרכיבים מתוצרת חברת GSK: ‏Infanrix-IPV ,Infanrix-IPV+Hib ,Infanrix-Hib ,Infanrix, Boostrix Polio ,Boostrix ,Infanrix hexa

 • תרכיב Infanrix‏ (DTaP -‏ Diphteria, Tetanus, Acellular Pertussis) מורכב ממספר אנטיגנים (Antigens) מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת [ (Pertactine)‏PRN ,‏(Filamentous Haemagglutinin) ‏FHA ,‏(Pertussis Toxin) ‏PT] וטוקסואידים (Toxoids) מנוקים נגד אסכרה ופלצת (DT). הוא מיועד לסדרת החיסון הראשוני עד יום ההולדת השביעי
 • תרכיב Infanrix-Hib מורכב מתרכיב DTaP ותרכיב נגד Haemophilus influenzae type b‏ (Hib) המצומד לחלבון Tetanus Toxoid ‏(Polyribosyl-RibitolPhosphate Toxoid, PRP- T). הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Infanrix-IPV+Hib מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV‏ ,Inactivated Polio Vaccine) ותרכיב נגד Haemophilus influenzae type b המצומד לחלבון Tetanus Toxoid. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Infanrix-IPV מורכב מתרכיב DTaP ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV). הוא מיועד למתן מנת דחף לאחר חיסון ראשוני החל מגיל 16 שבועות ועד יום ההולדת השביעי
 • תרכיב Infanrix hexa מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV), תרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד ותרכיב נגד דלקת כבד B. הוא מיועד לחיסון ראשוני ולמנת הדחף עד יום הולדת השלישי
 • הרכב התרכיבים [1]
חומר תרכיבי Infanrix Infanrix-Hib Infanrix-IPV+Hib Infanrix-IPV Infanrix hexa
Diphtheria Toxoid לא פחות מ IU‏ 30 ‏[2] לא פחות מ IU‏ 30‏ [2] לא פחות מ IU‏ 30‏ [2] לא פחות מ IU‏ 30‏ [2] לא פחות מ IU‏ 30‏ [2]
Tetanus Toxoid לא פחות מ IU‏ 40‏ [2] לא פחות מ IU‏ 40‏ [2] לא פחות מ IU‏ 40‏ [2] לא פחות מ IU‏ 40‏ [2] לא פחות מ IU‏ 40‏ [2]
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25 mcg‏ 25
Pertactine (PRN) mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8 mcg‏ 8
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

Hib
(PRP-T)
mcg PRP‏ 10
mcg TT‏ 30
mcg PRP ‏ 10
mcg TT‏ 30
mcg PRP ‏ 10
mcg TT‏ 25
r-DNA HBsAg mcg ‏ 10
חומר עזר Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Sodium chloride Sodium chloride

Lactose

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199 (חומר מייצב)

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Lactose
Formaldehyde
Phosphate salts
Potassium chloride
Glycine
Polysorbate 80
Sodium chloride
Medium 199

 • IU = International Units, DU = D-antigen Unit, mcg = microgram, r-DNA = Recombinant DeoxyriboNucleic Acid


 • תרכיב Boostrix מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת. הוא מיועד לילדים ולמבוגרים, החל מגיל 10 שנים
 • תרכיב Boostrix polio מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת, טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV). ניתן להשתמש בתרכיב זה מגיל 4 שנים ואילך
 • הרכב התרכיבים [1]
חומר תרכיבי Boostrix Boostrix Polio
Diphtheria Toxoid לא פחות מ IU‏ 2‏ [2] לא פחות מ IU‏ 2‏ [2]
Tetanus Toxoid לא פחות מ IU‏ 20‏ [2] לא פחות מ IU‏ 20‏ [2]
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏ 8 mcg‏ 8
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏ 8 mcg‏ 8
Pertactine (PRN) mcg‏ 2.5 mcg‏ 2.5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

חומר עזר Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Polysorbate 80
Glycine
Sodium chloride

Neomycin sulfate

Polymyxin sulfate
Formaldehyde
Medium 199
Polysorbate 80
Sodium chloride

 • IU = International Units, DU = D-antigen Unit, mcg = microgram

תרכיבים מתוצרת חברת Sanofi Pasteur :‏ Adacel ,Pediacel ,Poliacel ,Actacel ,Tripacel, Adacel Polio

 • תרכיב Actacel ‏ (DTaP-Hib) מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת (PT, FHA, PRN, AGG 2+3), טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Poliacel ‏(DTaP-IPV+Hib) מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPV) ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • תרכיב Pediacel ‏ (DTaP-IPV-Hib) מורכב מתרכיב DTaP, תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים (IPVׂ) ותרכיב נגד המופילוס אינפלואנזה b המצומד לחלבון טטנוס טוקסואיד. הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת שביעי
 • תרכיב Tripacel ‏ (DTaP) מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת (PT, FHA, Pertactine, Fimbriae) וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת (DT). הוא מיועד לחיסון ראשוני עד יום ההולדת השישי
 • הרכב התרכיבים[1]
חומר תרכיבי Tripacel Actacel Poliacel Pediacel
Diphtheria Toxoid [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=< [4]‏15Lf/‏[2]‏30IU=<
Tetanus Toxoid [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=< [4]‏5Lf/‏[2]‏40IU=<
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏10 mcg‏10 mcg‏20 mcg‏20
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏5 mcg‏5 mcg‏20 mcg‏20
Pertactine (PRN) mcg‏3 mcg‏3 mcg‏3 mcg‏3
Fimbriae (AGG 2+3) mcg‏5 mcg‏5 mcg‏5 mcg‏5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s ‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

Hib

(PRP-T)

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

mcg PRP ‏ 10

mcg TT ‏ 20

חומר משמר 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol
חומרי עזר Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Glutaraldehyde

Trometamol

Sucrose
Glutaraldehyde

Tween 80

Tris (hydroxymethyl aminomethane)
Sucrose
Formaldehyde
Bovine serum albumin
Glutaraldehyde
Neomycin sulfate
Polymyxin sulfate

Polisorbate 80

Sucrose
Formaldehyde
Bovine serum albumin
Neomycin sulfate
Polymyxin sulfate
Streptomycin
Glutaraldehyde

 • תרכיב Adacel מורכב ממספר אנטיגנים מבודדים מנוקים של חיידקי שעלת וטוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת. התרכיב רשום לבני 64-1 שנים[5]
 • תרכיב Adacel polio מורכב מתרכיב אסלולרי נגד שעלת, טוקסואידים מנוקים נגד אסכרה ופלצת ותרכיב מומת נגד שיתוק ילדים. ניתן להשתמש בתרכיב זה מגיל 4 שנים ואילך
 • הרכב התרכיבים [1]
חומר תרכיבי Adacel Adacel Polio
Diphtheria Toxoid [4]‏2Lf/ לא פחות מ-[2]‏2IU [4]‏2Lf/ לא פחות מ-[2]‏2IU
Tetanus Toxoid [4]‏5Lf/ לא פחות מ-[2]‏20IU [4]‏5Lf/ לא פחות מ-[2]‏20IU
Pertussis Toxoid (PT) mcg‏2.5 mcg‏2.5
Filamentous Haemagglutinin (FHA) mcg‏5 mcg‏5
Pertactine (PRN) mcg‏3 mcg‏3
Fimbriae (AGG 2+3) mcg‏5 mcg‏5
IPV DU : 1/s‏ 40 ‏[3]

DU  : 2/s‏ 8 ‏[3]
DU : 3/s‏ 32 ‏[3]

חומר משמר 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol
חומרי עזר Aluminium salts Aluminium salts
חומרים אחרים Formaldehyde

Glutaraldehyde

Polysorbate 80

Streptomycin
Neomycin sulfate
Polymyxin B sulfate
Glutaraldehyde
Formaldehyde

חיסון ראשוני נגד שעלת - Primary immunization

חיסון ראשוני בגיל הילדות

חיסון ראשוני נגד שעלת ניתן יחד עם חיסון נגד אסכרה, פלצת, המופילוס אינפלואנזה b ושיתוק ילדים בתרכיב משולב DTaP-IPV-Hib /DTaP-IPV+Hib. החיסון הראשוני כולל סדרת חיסון בסיסי וחיסון דחף.

 • סדרת החיסון כוללת: 3 מנות ברווח זמן של 8-6 שבועות ביניהן, החל מגיל חודשיים
 • חיסון הדחף: מנה אחת 12-6 חודשים לאחר המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים
הערות
 • רווחי זמן בין המנות ארוכים יותר מהמומלץ לעיל אינם מבטלים את מנות התרכיב שניתנו בעבר
 • בעת התפרצות השעלת מומלץ להתחיל את סידרת החיסון הראשוני נגד שעלת בגיל המינימום למתן החיסון -6 שבועות, ולצמצם את מרווחי הזמן בין שלוש המנות הראשונות לרווח המינימלי -4 שבועות. מנת הדחף תינתן 12-6 חודשים לאחר המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים (ראה עמוד 10 DTaP בהמשך)
 • ילדים אשר התחילו את סידרת החיסון נגד שעלת בתרכיב מומת תאי (DTP‏ ,Diptheria, Tetanus toxoids and Pertussis) יכולים להמשיך את הסידרה בתרכיב אסלולרי (DTaP)

השלמת חיסון ראשוני נגד שעלת

 • יש להשלים את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת עד יום הולדת השביעי של הילד, על פי לוח הזמנים המומלץ, ובתנאי שסך כל מספר מנות החיסון נגד אסכרה ופלצת לא יעלה על 6 עד יום ההולדת השמיני, כולל מנת דחף בכיתה ב' או גיל 8-7 שנים.
  בחירת התרכיב המתאים תתבסס על גיל המועמד וצורך בהשלמת חיסונים אחרים החסרים למועמד לחיסון[6]
 • לילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת החיסון נגד אסכרה ופלצת יושלם עד יום ההולדת השביעי בתרכיב DT, מינון הילד

חיסון ראשוני נגד אסכרה ופלצת מתחת לגיל 7 שנים לילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת

אם קיימת הורית נגד (Contraindication) למתן חיסון נגד שעלת בתרכיב אסלולרי נגד שעלת, יש לחסן את הילדים נגד אסכרה ופלצת בלבד בתרכיב אסכרה-פלצת. מינון הילד –DT: ‏3 מנות ראשונות ברווח זמן של 6-8 שבועות ביניהן ומנת דחף 6-12 חודשים אחרי המנה השלישית, אך לא לפני גיל 12 חודשים.

 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי מנה אחת של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו 2 מנות בתרכיב נגד אסכרה ופלצת במרווח זמן של 8-6 שבועות ביניהן ואחרי 12-6 חודשים - מנת דחף
 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי 2 מנות של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו מנה אחת בתרכיב נגד אסכרה ופלצת 6 שבועות לפחות לאחר המנה השניה ואחרי 12-6 חודשים - מנת דחף
 • ילדים שחוסנו בעבר על ידי 3 מנות של תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת, יקבלו מנת דחף בתרכיב נגד אסכרה ופלצת 12-6 חודשים לאחר המנה האחרונה

חיסון נגד שעלת בגיל בית ספר

 • כיתה ב' או גיל 8-7 שנים:
מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת, שעלת תנתן או תושלם בו-זמנית עם חיסון נגד שיתוק ילדים, 6 חודשים לפחות לאחר מנה אחרונה בסידרת החיסון הראשוני נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים[7]. יחד עם זאת, אין צורך ברווח זמן בין מנה זאת לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת שניתנה אחרי הסדרת החיסון הראשוני (למשל, עקב פציעה)
 • כיתה ח' או בני 14-13 שנים:
החל מ-1.09.08 החיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת מחליף את החיסון נגד אסכרה ופלצת בכיתה ח' או גיל 14-13 שנים[8]. אין צורך ברווח זמן בין מנה זאת לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת שניתנה אחרי הסדרת החיסון הראשוני (למשל, עקב פציעה)
הערות
 • אם ילד קיבל בעבר תרכיב נגד אסכרה ופלצת בלבד או חוסנן במספר מנות נגד שעלת קטן מהמספר המומלץ (3+1) אך קיבל את המספר המומלץ לגילו של מנות תרכיב נגד אסכרה ופלצת, יש להשלים את סדרת החיסון הראשוני נגד שעלת עד יום ההולדת השביעי של הילד. ניתן להשלים את החיסון בתנאי שסך כל מספר מנות החיסון נגד אסכרה ופלצת לא יעלה על 6 עד יום ההולדת השמיני, כולל מנת דחף הניתנת בכיתה ב'
 • לתלמידים החל מכיתה ב' או גיל 8-7 שנים, שאין להם הוריות נגד למתן תרכיבים אסלולריים נגד שעלת, ואשר לא קיבלו בעבר סדרה מלאה של חיסון ראשוני נגד אסכרה ופלצת מומלץ להשלים את הסדרה עד 3 (2+1) מנות, כאשר המנה הראשונה תינתן בתרכיב נגד אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי[9], מנה שנייה על ידי תרכיב Td‏ 8-6 שבועות אחרי מנה ראשונה, מנה שלישית על ידי תרכיב Td ‏ 12-6 חודשים אחרי מנה שנייה
 • ילדים עם הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת, שלא קיבלו בעבר סדרה מלאה של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושיתוק ילדים ישלימו את המנות החסרות על ידי תרכיבים ספציפים נגד מחלות אלה (IPV ו-Td)

חיסון נגד שעלת למבוגרים

מנה אחת של תרכיב Tdap מומלצת לכל מבוגר מגיל 18 שנים ואילך (שלא קיבל מנה אחת לפחות של תרכיב זה), פרט לנשים הרות. להן מנת חיסון מומלצת בכל הריון, ללא תלות במספר המנות שהאישה קיבלה בעבר, לרבות בהריונות קודמים

עדיפות במתן חיסון זה יש לתת לקבוצות האוכלוסיה הבאות: נשים הרות (עדיף בשבועות 16 עד 27 של ההיריון), נשים לאחר הלידה[10] שלא חוסנו בהיריון, תלמידי מקצועות הבריאות, עובדי מערכת הבריאות ונוסעים לחו"ל.

אין צורך ברווח זמן בין מנת Tdap לבין מנה קודמת של חיסון נגד אסכרה ופלצת.

אספקת התרכיבים

התרכיבים מסופקים כמנה אינדיבידואלית .

שם התרכיב צורת האספקה
Infanrix תרחיף (DTaP (Suspension בתוך מזרק
Infanrix-Hib תרחיף DTaP במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Infanrix-IPV תרחיף DTaP-IPV במזרק
Infanrix-IPV+Hib תרחיף DTaP-IPV במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Infanrix hexa תרחיף DTaP-HBV-IPV במזרק, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Boostrix תרחיף dTap‏[11] במזרק או בבקבוקון
Boostrix Polio תרחיף dTap-IPV[11] במזרק
Tripacel תרחיף DTaP בבקבוקון
Actacel תרחיף DTaP בבקבוקון, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Poliacel תרחיף DTaP-IPV בבקבוקון, אבקה של Lyophilised) Hib) בבקבוקון
Pediacel תרחיף DTaP-IPV-Hib בבקבוקון או במזרק
Adacel תרחיף Tdap בבקבוקון
Adacel Polio תרחיף Tdap-IPV במזרק

חיסון לילדים עם תולדות של מחלת השעלת

מומלץ לחסן נגד שעלת גם את הילדים עם תולדות של מחלת השעלת שאובחנה קלינית ומעבדתית, לרבות אישור מעבדתי על בידוד החידק או PCR‏ (Polymerase Chain Reaction) חיובית, מכיוון שהחסינות נגד שעלת דועכת במשך השנים, ומשך החסינות לאחר המחלה אינו ידוע.

אחסון התרכיבים

התרכיבים דורשים אחסון במקרר רגיל, בטמפרטורה בין 2°C ל- 8°C (מעלות צלזיוס).

אסור להקפיא את התרכיבים; אין להשתמש בתרכיבים אשר הוקפאו בשלב כלשהו.

יש למנוע את חשיפת התרכיבים לאור.

אופן שימוש

הכנת התרכיבים להזרקה

 • תרכיבים: Adacel Polio ,Adacel ,Pediacel ,Tripacel ,Boostrix ,Boostrix Polio ,Infanrix-IPV ,Infanrix יש לנער היטב את המזרק/ בקבוקון לפני השימוש
 • תרכיבים: Actacel ,Infanrix-Hib
יש לשחזר את התרכיבים על ידי הוספת תרחיף DTaP לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר
 • תרכיבים: Poliacel ,Infanrix-IPV+Hib
יש לשחזר את התרכיבים על ידי הוספת תרחיף DTaP-IPV לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP-IPV לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר
 • תרכיב Infanrix hexa
יש לשחזר את התרכיב על ידי הוספת תרחיף DTaP-HBV-IPV לתוך הבקבוקון עם החומר של Hib. יש לנער היטב את תרחיף DTaP-HBV-IPV לפני תהליך השחזור ואת התרכיב המשוחזר

מותר להשתמש בתרכיבים כאשר המראה החיצוני שלהם מתאים להוראות היצרן.

מינון

המינון של כל אחד מהתרכיבים הוא 0.5 מ"ל (מיליליטר) למנה.

מקום ההזרקה

יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור.

המקום המועדף לילדים מתחת לגיל 3 שנים הוא האזור הקדמי-צדדי של הירך (בשריר Vastus lateralis),

לבני 3 שנים ומעלה מומלץ לחסן בשריר הדלטואיד. אסור להזריק את התרכיבים לתוך הוריד. הזרקה תתבצע עמוק לתוך השריר (IntraMuscular, IM).

מתן תרכיבים המכילים את המרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי עם תרכיבים אחרים

 • ניתן לתת בו-זמנית את התרכיבים הנזכרים למעלה עם תרכיבים חיים מוחלשים [כגון‏: (bOPV)‏, OPV‏, MMR[12], אבעבועות רוח[12], Rota] או מומתים[13] (כגון: PCV‏[12], HPV, IPV ,HBV ,HAV) במקומות הזרקה שונים בגוף
 • אם התרכיבים אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לא ניתנו בו- זמנית עם תרכיבים אחרים אין צורך במרווח זמן ביניהם
 • אפשר לתת אימונוגלובולין סטנדרטי (Standard immunoglobulin) או ספציפי לפני או אחרי מתן תרכיב המכיל מרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי בכל מרווח זמן ביניהם או בו-זמנית במקומות נפרדים בגוף

הערה: עד היום אין מידע מספיק על חליפיות (Interchangeability) בין תרכיבים אסלולריים נגד שעלת המיוצרים על ידי יצרנים שונים, לכן מומלץ להשתמש בתרכיבים אסלולריים נגד שעלת של אותו יצרן לכל מנות הסידרה של החיסון הראשוני. כאשר ישנן בעיות בזמינות התרכיב או בהעדר מידע על יצרן התרכיב שניתן בעבר, ניתן להשלים את הסידרה על ידי התרכיבים האסלולריים הזמינים באותה עת.

הוריות נגד ואזהרות

לפני מתן מנה חוזרת של החיסון יש לברר אם היו תופעות לוואי לאחר המנה הקודמת של תרכיבים המכילים את המרכיבים של אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי, ואם כן, אילו תופעות לוואי ארעו.

תרכיבים שמכילים אסכרה, פלצת ושעלת לילד (DTaP), הניתנים מתחת לגיל 7 שנים

 • הוריות נגד
  1. תגובה חמורה לאחר מנה קודמת, לרבות תגובה אנפילקטית (Anaphylactic reaction) ו-Thrombocytopenia
  2. ידוע על רגישות מיידית מסוג אנפילקטי למרכיבי התרכיב ול-Latex, על פי המידע בעלון היצרן (כגון Neomycin או Polymyxin בתרכיבים: Infanrix hexa ,Infanrix-IPV+Hib ,Infanrix-IPV, Poliacel ,Pediacel)
  3. דלקת המוח (Encephalopathy) תוך 7 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון
 • אזהרות
  1. מחלה חדה מלווה בחום. החיסון יידחה עד ההחלמה.
   הערה: מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת ל-38°C) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית מתן החיסון
  2. חום מעל 40.5°C תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון אם לא אובחנה סיבה אחרת לחום
  3. התקפים ממושכים של בכי וצריחות, במשך יותר מ-3 שעות, תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון, אם התופעה אינה קשורה לסיבה מוגדרת כגון תופעת לוואי מקומית
  4. רפיון, Hypotonic-Hyporesponsive Episode) HHE ,Collapse), תגובה היפוטונית כללית עם ירידה פתאומית בפעילות המוטורית (Motor) הכללית, תוך 48 שעות לאחר מנה קודמת של החיסון
  5. פרכוסים (Seizures) עם או בלי חום תוך 3 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון.
   הערה: התופעות המפורטות מטה (תחת הכותרת: "תרכיבים שמכילים אסכרה, פלצת ושעלת, מינון מופחת (Tdap), הניתנים מגיל 7 שנים ואילך", סעיפים 5-2) היוו בעבר הוריות נגד למתן חיסון נגד שעלת. על סמך ידע שהצטבר עד כה ועל פי תוצאות מחקרים אפידמיולוגיים ארוכי-טווח לא נמצא קשר סיבתי בין החיסון נגד שעלת לבין תופעות אלו. כמו כן, לא הוכח שהתרכיבים המכילים את מרכיב השעלת עלולים לגרום לנזק נוירולוגי קבוע. לכן, תופעות אלו אינן מהוות כיום הוריות נגד למתן תרכיבים המכילים את מרכיב השעלת, אלא אזהרות בלבד.
  6. הפרעה נוירולוגית מתקדמת (ראו בהמשך:"חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים")
  7. תגובה אלרגית (לא מסוג אנפילקטי) ל-Latex‏[14]

הערות:

 • החלטה על מתן חיסון במקרים שלגביהם מומלצת "אזהרה" אמורה להתבסס על הערכת התופעה, מצב בריאותו של המועמד לחיסון, סיכונים לחשיפה למחלת השעלת (מצב אפידמיולוגי בקהילה) וסיכונים אפשריים של החיסון, נעשית על ידי רופא (רופא לשכת הבריאות, רופא קופת חולים, רופא טיפת חלב או רופא אחר שמטפל בילד) או על ידי אחות אפידמיולוגית של לשכת הבריאות
 • מחלות המלוות בדימום כגון Haemophilia ,‏Thrombocytopenia: יש לחסן תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה

תרכיבים שמכילים אסכרה, פלצת ושעלת, מינון מופחת (Tdap), הניתנים מגיל 7 שנים ואילך

 • הוריות נגד
  1. תגובה חמורה לאחר מנה קודמת, לרבות תגובה אנפילקטית ו-Thrombocytopenia
  2. ידוע על רגישות מיידית מסוג אנפילקטי למרכיבי התרכיב ול-Latex, על פי המידע בעלון היצרן (כגון Neomycin או Polymyxin בתרכיב Boostrix Polio)
  3. דלקת המוח (Encephalopathy) תוך 7 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון
 • אזהרות
  1. מחלה חדה מלווה חום. החיסון יידחה עד ההחלמה.
   הערה: מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת ל- 38°C) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית החיסון.
  2. תסמונת Guillain Barre תוך 6 שבועות לאחר מנה קודמת של תרכיב המכיל מרכיב פלצת
  3. תגובת Arthus-type‏[15] לאחר מנה קודמת של תרכיב המכיל פלצת או פלצת-אסכרה Toxoid.
   במקרה זה אין לתת מנה של Tetanus toxoid יותר מפעם ב-10 שנים, גם לא במקרה של פציעה
  4. תגובה אלרגית (לא מסוג אנפילקטי) ל-Latex[14]
  5. הפרעה נוירולוגית מתקדמת (ראו בהמשך:"חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים")
הערות
 • החלטה על מתן חיסון במקרים שלגביהם מומלצת "אזהרה" שאמורה להתבסס על הערכת התופעה, מצב בריאותו של המועמד לחיסון, סיכונים לחשיפה למחלת השעלת (מצב אפידמיולוגי בקהילה) וסיכונים אפשריים של החיסון, ניתנת על ידי רופא (רופא לשכת הבריאות, רופא קופת חולים, רופא טיפת חלב או רופא אחר שמטפל בילד) או על ידי אחות אפידמיולוגית של לשכת הבריאות
 • מחלות מלוות בדימום כגון Thrombocytopenia ,Haemophilia: יש לחסן את מועמד לחיסון תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה

חיסון לילדים עם הפרעות במערכת העצבים

יש להבדיל בין קטגוריות שונות של הפרעות במערכת העצבים ולהפעיל שיקול פרטני רפואי בהתאם.

הפרעה נוירולוגית מתקדמת - Progressive neurological disorder

הפרעה נוירולוגית מתקדמת מתייחסת למחלות עצבים ניווניות וכוללת הפרעה אפילפטית (Epileptic disorder) מכל סיבה שהיא שאיננה נשלטת תרופתית (לדוגמה, ילדים עם Infantile spasms עם פרכוסים שנמשכים למרות הטיפול) מצב זה מהווה "אזהרה" למתן תרכיבים המכילים מרכיב שעלת אסלולרי (DTaP ו-Tdap) עד אשר הושגה התייצבות במחלה ו/או שליטה על הפרכוסים.

הערה: מתן תרכיב המכיל Tdap בכיתה ב' (גיל 8-7 שנים) ובכיתה ח' (גיל 14-13 שנים) מותר לחסן ילדים עם תולדות של מחלת נפילה (Epilepsy) יציבה ומאוזנת או פרכוסים מכל סיבה שהיא, כאשר לא ארעו התקפי אפילפסיה או פרכוסים שנה אחת לפחות קודם למועד מתן החיסון.[16]

הפרעה נוירולוגית סטטית - Stable neurologic condition

במצב של הפרעה נוירולוגית סטטית כגון: שיתוק מוחין (Cerebral palsy), איחור התפתחותי או פיגור ופרכוסים בשליטה טובה, ניתן לחסן את המועמד בחיסוני השגרה כולל אלו המכילים את מרכיב השעלת.

הפרעה נוירולוגית שעדיין לא הוגדרה

במצב של חשד להפרעה נוירולוגית אצל המועמד לחיסון, יש לדחות את החיסון עד לקבלת המידע על מהות ההפרעה מהרופא המטפל.

המצבים שאינם מהווים הוריות נגד ואזהרות למתן תרכיבים המכילים את המרכיבים אסכרה, פלצת ושעלת אסלולרי (בכל גיל)

 • תולדות של התכווצויות חום (Febrile seizures) במועמד לחיסון
 • תולדות של מחלת נפילה שהגיעה לשלב מאוזן, יציב
 • תולדות של התכווצויות או מחלת הנפילה בבני משפחה מדרגת קירבה ראשונה של מועמד לחיסון
 • פגים ללא סיבוכים נוירולוגיים
 • תולדות של תופעה אלרגית אצל המועמד לחיסון (פרט לתגובה מיידית מסוג אנפילקטי לאחר מנה קודמת של התרכיב) או בבני משפחה בדרגת קירבה ראשונה
 • תולדות של "מוות בעריסה" (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) או של סיבוכים לאחר מתן התרכיבים בבני משפחה בדרגת קירבה ראשונה

תופעות לוואי

הערה: שכיחות תופעות הלוואי שונה בין התרכיבים ובין קבוצות גיל שונות.
יש לעיין בעלון לרופא של התרכיב הספציפי לצורך קבלת מידע מפורט יותר.

 • תופעות מקומיות: אודם, נפיחות וכאבים באיזור ההזרקה (10 אחוזים ויותר); נפיחות לאורך כל הגפה (10-1 אחוזים)
 • תופעות כלליות: בחילה[17], הקאה, חוסר תיאבון, סחרחורת, בכי וצריחות, שלשול, אי שקט, ישנוניות, אנורקסיה, כאבי ראש[17], עייפות[17], עצבנות, עליית חום (1-10%).
 • תופעות נוירולוגיות: רפיון (Collapse), פרכוסים תוך 3-2 ימים לאחר החיסון, HHE, תגובה מיידית מסוג אנפילקטי (פחות מ-0.01 אחוז)

תופעות אלו חלפו ללא השארת נזק בריאותי קבוע.

נדיר ביותר: דלקת מוח, תסמונת Myelitis ,Neuropathies ,Neuritis ,Guillian-Barre.

רישום

לאחר מתן חיסון, יש לתעד ברשומה הרפואית, לרבות רשומה ממוחשבת ובפנקס החיסונים האישי את תאריך החיסון, מספר המנה בסידרה, סוג התרכיב, שם התרכיב, שם היצרן, מספר האצווה, מקום הזרקת החיסון, שם המוסד בו ניתן החיסון (טיפת חלב או מרפאת קופת חולים, בית ספר, בית חולים וכדומה) ושם מבצע החיסון.

פנקס החיסונים האישי משמש מסמך רשמי, ויש להדריך את מקבל החיסון או ההורים של הילד לשמור אותו לאורך זמן (לכל החיים).

מעקב ודיווח

תגובה מקומית ו/או כללית תרשם ברשומה רפואית של מקבל החיסון במקום בו ניתן החיסון ותדווח ללשכת הבריאות ולאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות באמצעות טופס "דיווח על תופעות לוואי לאחר מתן חיסון". במקרה של תגובה חריגה או ריבוי תגובות מקומיות או כלליות יש לשלוח הודעה מיידית ללשכת הבריאות עם תיאור האירוע ,שם ומספר האצווה של התרכיב.

לשכת הבריאות תעביר את המידע ללא דיחוי לאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות.

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 הרכב של מנה אחת (0.5 מ"ל[מיליליטר]) לפי עלון היצרן
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 IU = International Units
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 DU= D-antigen unit
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 Lf =Flocculation units
 5. מותר להשתמש בתרכיב זה בבני 61 שנים ומעלה בהעדר תרכיב חלופי.
 6. אין מניעה להשתמש בתרכיבים Infanrix-IPV+Hib או Pediacel-! Poliacel להשלמת חיסון נגד שעלת במועמדים מעל גיל שנתיים.
 7. גם תלמידים שלא חוסנו בעבר נגד שעלת/ אסכרה/ פלצת/ שיתוק ילדם יקבלו בכיתה ב'/ גיל 8-7 שנים תרכיב משולב נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים, למעט ילדים עם הוריות נגד למתן התרכיב.
 8. אין צורך במתן מנת הדחף בכיתה ח'/ גיל 14-13 שנים לילדים שלא חוסנו ב- Tdap בכיתה ב'/ גיל 8-7 שנים (מכל סיבה שהיא), אך השלימו את את החיסון מכיתה ד' ואילך.
 9. השלמה תתבצע בתרכיב שמתאים לגיל ולפי תנאי רישום התרכיב בישראל (ראו פרק "השלמה", עמוד 2).
 10. ש לתתו במרפאת קופת חולים בהקדם האפשרי אחרי הלידה – עד 6 חודשים
 11. 11.0 11.1 בארה"ב וקנדה השם הגנרי של תרכיב Boostrix הוא Tdap, תרכיב Tdap-IPV - Boostrix Polio.
 12. 12.0 12.1 12.2 לפי יצרן התרכיב קיים סיכון פוטנציאלי מוגבר של חום מעל 390 C ופרכוסים (עם או בלי חום) ורפיון בילדים שקיבלו תרכיב Infanrix hexa ו-Prevenar13 או MMRV בו-זמנית, לעומת ילדים שקיבלו את התרכיב Infanrix hexa לבד. מומלץ להקפיד על מתן תרכיבים אלה במועדים המומלצים על פי לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות.
  במקרים חריגים, יש לשקול את הצורך במתן בו זמני של תרכיבים אלה ולהנחות את ההורים בהתאם
 13. לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 14. 14.0 14.1 אין לתת תרכיב שמכיל Latex (בבקבוקון או בבוכנת המזרק) למועמדים עם תולדות של אלרגיה מסוג אנפילקטי ל-Latex.
 15. תגובה מקומית קשה של רגישות-יתר, המתחילה בדרך כלל 8-2 שעות אחרי החיסון, נרשמה במיוחד אצל מבוגרים שקיבלו מנות חוזרות של Tetanus toxoid לעתים קרובות.
 16. על פי המלצת המומחים בנוירולוגיה
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 10 אחוזים ויותר בילדים גדולים ובמבוגרים

ראו גם