האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אלח דם/נוכחות חיידקים בדם הנרכשים בבית החולים - טיפול אנטיביוטי אמפירי - Hospital acquired sepsis/bacteremia - empiric antibiotic treatment

מתוך ויקירפואה

Antibiotic.png

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
מאת המרכז הרפואי שערי צדק: פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, ד"ר דוד רווה

שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
Antibiotic.png
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה
שם הפרק אלח דם/נוכחות חיידקים בדם הנרכשים בבית החולים - טיפול אנטיביוטי אמפירי - Hospital acquired sepsis/bacteremia - empiric antibiotic treatment
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – אלח דם, טיפול אנטיביוטי

הטיפול האמפירי בספסיס/בקטרמיה הנרכשים בבית החולים [1]
מס' מיקום החולה עם ספסיס הטיפול המומלץ הטיפול החלופי
1. בכל מקום בבית החולים מלבד בטיפול נמרץ כללי או בפגיה IV (Intra-Venous) Cefazolin [2] 1 gm x 3 + IV Amikacin בנוכחות פגיעה כלייתית משמעותית: [3] , [4]
 1. .IV/PO (Per Os) Ciprofloxacin או
 2. IV Ceftazidime או
 3. IV Piperacillin-Tazobactam או
 4. IV Chloramphenicol + Colistin [5]
2. בטיפול נמרץ כללי או בפגיה Vancomycin + IV Amikacin. אם כעבור 72-48 שעות אין צמיחה של MRSA [6] מתרבית מנוזל סטרילי [7], יש להתייעץ במגמה של הפסקת Vanco והחלפתו ב-IV Cefazolin
3. בכל מקום בבית החולים אם מתפתח ספסיס תחת טיפול כמפורט בסעיפים 1, 2 לעיל
 1. אם ללא Vancomycin: יש להוסיף תרופה זו + ייעוץ.
 2. אם מקבל Vanco + כיסוי רחב למתגים (Amika): רצוי להתייעץ

הערות שוליים

 1. נא לעיין גם בפרק II, "הכיסוי האמפירי בזיהומים הנגרמים על ידי מתגים גרם שליליים".
 2. אם יש רגישות יתר לפניצילין מסוג נדחה, אפשר לתת Cefazolin. אם יש רגישות יתר לצפלוספורינים מסוג נדחה, אפשר לתת IV Cloxacillin 2 gm x 4. אם יש רגישות יתר לפניצילים מסוג מיידי (אנאפילקטואידית), מומלץ לא לתת Cefazolin ורצוי להתייעץ.
 3. מרופנם יישמר כתרופת קו-אחרון!
 4. יש להתאים את המינונים של כל התרופות הנזכר למעלה לתפקוד הכלייתי.
 5. בפרט אם בודד מחולה זה מתג גרם-שלילי עמיד, כולל Acinetobacter או Carbapenem-resistant Klebsiella.
 6. MRSA : Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.
 7. הכוונה לנוזלי גוף שאמורים להיות סטריליים, כגון דם, נוזל עמוד שדרה, נוזל פריקרדיאלי או פריטוניאלי, נוזל פרקי או שתן.