מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

אמות מידה למינוי פסיכיאטרים כחברי ועדה פסיכיאטרית מחוזית - נייר עמדה

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא נייר עמדה סגור לעריכה
אמות מידה למינוי פסיכיאטרים כחברי ועדה פסיכיאטרית מחוזית
תחום מנהל רפואי
פסיכיאטריה.png
האיגוד המפרסם איגוד הפסיכיאטריה
קישור באתר doctorsonly
תאריך פרסום 22.9.2006
יוצר הערך
ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון.

כל הכתוב בלשון זכר מתייחס לשני המגדרים.
 

בהמשך לדיונים באיגוד, ובהתאם להצעת ועד החברה לפסיכיאטריה משפטית ולאחר דיון עם דר' א. באואר מטעם משרד הבריאות גובשה הצעה כדלקמן:

 1. סעיף 24 (א) (3) לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991, קובע כי שר הבריאות ימנה חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות, בין היתר, מתוך "רשימת פסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה, שהגישה ההסתדרות הרפואית בישראל"
 2. פסיכיאטר המבקש לקבל מינוי כאמור, צריך למלא אחר כל התנאים המפורטים להלן:
  1. עליו להיות בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה כללית למשך 5 שנים לפחות
  2. פסיכיאטר אשר ממלא בהווה או מילא בעבר אחד מהתפקידים הבאים: פסיכיאטר מחוזי או סגן פסיכיאטר מחוזי (בעבר); מנהל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית בשירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות (בעבר); מנהל מרכז לבריאות נפש או מרכז קהילתי לבריאות נפש, או סגן מנהל כאמור; מנהל חטיבה לפסיכיאטריה משפטית במרכז לבריאות נפש או סגן מנהל כאמור; מנהל מחלקה פסיכיאטרית פעילה או סגן מנהל כאמור; מנהל יחידה לפסיכיאטריה משפטית במרכז לבריאות נפש או סגן מנהל כאמור; מנהל מרפאה לבריאות נפש או סגן מנהל כאמור
 3. תישקל המלצה למתן מינוי כאמור גם לפסיכיאטר אשר אינו עונה על התנאים דלעיל, ובלבד שהוכיח לשביעות רצונו של יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל זיקה של ממש לעשייה קלינית מתמשכת בתחום הפסיכיאטריה המשפטית, כגון כתיבת חוות דעת פסיכיאטריות לבתי משפט, הופעה כעד מומחה בדיונים שנערכים בבתי משפט, בבתי דין, או בגופים אחרים מעין-שיפוטיים, וכיוצא בזה
 4. הבקשה תשלח להסתדרות הרפואית בישראל, אשר תעבירה לאיגוד הפסיכיאטריה. הבקשה צריכה לכלול תיאור מקוצר של קורות חיים והמלצת ממונה. לאחר אישור האיגוד ההמלצה תעבור למשרד הבריאות
 5. רופאים בשירות המדינה ישלחו בקשתם ישירות למחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות
 6. היה והתגלעו חילוקי דעות ביחס לבקשה פרטנית מסוימת, יקוים בעניינה בירור משותף בין הלשכה המשפטית של ההסתדרות הרפואית בישראל ובין המחלקה לפסיכיאטריה משפטית בשרותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות
 7. לגבי הרופאים הפעילים כיום בועדות הרפואיות. הם יצטרכו להשתתף בהשתלמויות אותם יקבע משרד הבריאות, על פי הצורך