האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אמצעי זהירות ונהלי בידוד לצורך הפחתת העברת זיהומים - Isolation precautions

מתוך ויקירפואה

Antibiotic.png

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
מאת המרכז הרפואי שערי צדק: פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, ד"ר דוד רווה

שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
Antibiotic.png
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה
שם הפרק אמצעי זהירות ונהלי בידוד לצורך הפחתת העברת זיהומים - Isolation precautions
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

מבוא

אמצעי הזהירות והבידודים מיועדים להפחית העברת זיהומים, והם מחולקים ל-2 קבוצות:

 1. אמצעי זהירות שגרתיים המיועדים ליישום בטיפול בכל החולים
 2. אמצעי זהירות בבידוד עבור חולים המאובחנים או חשודים במחלות זיהומיות המועברות בדרך טיפתית, אוויר או מגע

מטרה

קביעת כללים אחידים לטיפול במחלות זיהומיות המחייבות בידוד.

הנחיות כלליות

 1. מנהל המחלקה או היחידה אחראי ליישום הוראות הבידוד, וכן לקביעת סוג הבידוד בכל מקרה ומקרה תוך כדי התבססות על נוהל זה. ניתן תמיד להתייעץ עם נציג הצוות למניעת זיהומים
 2. האחות הראשית במחלקה תפעל על פי הנוהל ותדריך את צוות העובדים
 3. הפסקת הבידוד תעשה רק לאחר התייעצות עם נציג היחידה למחלות זיהומיות
 4. יש להפעיל את הבידוד גם כאשר קיים חשש למחלה מסוימת לפני קביעת האבחנה הסופית
 5. לגבי מחלות שאינן מופיעות בנוהל הזה, אם קיים ספק, יש להתייעץ עם נציג היחידה למחלות זיהומיות
 6. בכל מקרה של בידוד יש להודיע על כך לנציג היחידה למחלות זיהומיות ולאחות האפידמיולוגית
 7. לכל בידוד יש לצרף גם אמצעי זהירות שגרתיים
 8. אמצעי זהירות שגרתיים יש ליישם בטיפול בכל החולים

אמצעי זהירות שגרתיים - Standard precautions

האמצעים יינקטו בעת טיפול בחולים בלי להתייחס לאבחנתם או מצב הזיהומים שלהם. האמצעים השגרתיים יינקטו לפני, אחרי ובכל מגע עם:

 1. דם
 2. נוזלי גוף והפרשות, למעט זיעה, בין אם הם מכילים דם נראה לעין או לא
 3. רקמות ריריות
 4. עור לא שלם
 5. חפצים מזוהמים של חולה בחומרי גוף

עיתוי היגיינת ידיים

 1. לפני ואחרי מגע ישיר במטופל
 2. לפני עטיית כפפות ולאחר הסרתן
 3. לפני הכנת מזון או תרופות לחולים
 4. במעבר מאתר גוף מזוהם לנקי באותו מטופל
 5. לאחר כל מגע בסביבת חולה כולל משטחים וציוד

 

אין לחטא ידיים בתכשיר אלכוהולי לאחר רחיצת ידיים אנטיספטית. חיטוי ידיים לאחר רחצתן גורם גירוי ופגיעה מיותרת בעור הידיים.

רחיצת/חיטוי ידיים = מניעת זיהום, הצלת חיים

כפפות

 1. כפפות נקיות ולא סטריליות: מספיקות במגע עם נוזלי הגוף למיניהם
 2. כפפות סטריליות: בביצוע פעולות פולשניות ובפגיעה נרחבת של העור
 3. יש להחליף כפפות בין חולה לחולה ולרחוץ או לחטא ידיים לאחר הסרת הכפפות
 4. יש להסיר הכפפות בסיום הטיפול באותו חולה ואין לצאת מהחדר עם הכפפות

 

רחיצת ידיים הכרחית לאחר הסרת הכפפות

מסיכה, משקפי מגן ומגן פנים

חשיבותם רבה להגנת ריריות הפנים, האף והפה בטיפולים העלולים ליצור נתזי דם, נוזלי גוף או הפרשות

חלוק וסינר

 1. חלוק נקי בלתי חדיר לנוזלים (מפלסטיק) עדיף למניעת לכלוך המדים בעת טיפול צמוד בחולה
 2. יש להסיר את החלוק לאחר סיום הטיפול באותו חולה ולהשליכו לאשפה
 3. רחיצת ידיים מיד לאחר הסרת הסינר
 4. יש להחליף סינר בין חולה לחולה

כלי אוכל

 1. אין צורך בחיטוי מיוחד או בכלים חד-פעמיים
 2. הכלים ובקבוקי מזון לתינוקות עוברים רחיצה במדיח כלים

ציוד לטיפול בחולה

 1. כל מכשיר חד (להבים, מבחנות, מחטים, מזרקים) המזוהם בדם, נוזלי גוף והפרשות יישלח למיכל המסומן BIOHAZARD
 2. ציוד מזוהם - יטופל בהתאם לנוהל חיטוי ועיקור של בית החולים
 3. ציוד לשימוש חוזר יישלח כמקובל לאספקה סטרילית
 4. חומרי ספיגה וחבישה מזוהמים בדם יוכנסו לשקית BIOHAZARD שתושלך למיכל הפסולת המזוהמת

דגימות מעבדה

 1. הדגימות יישלחו למעבדה בתוך שקית ניילון BIOHAZARD בתוך קופסא סגורה המיועדת לכך
 2. יש לצרף טופס הבדיקה כשהוא נקי מדם, נוזלי גוף והפרשות

מיקום החולה

חולה שאינו שולט בצרכיו ועלול ללכלך את סביבתו, רצוי למקמו בחדר נפרד או לקבץ מספר חולים כאלה באותו חדר

כביסה

 1. הטיפול בכביסה ייעשה בכפפות ובסינר על מנת למנוע לכלוך המדים, חשיפת העובד והעברת מחוללים לחולים ולסביבה
 2. פריטי כביסה מזוהמים בדם והפרשות יוכנסו לשקית ניילון
 3. בתום הטיפול בכביסה יש להסיר הכפפות והסינר ולרחוץ ידיים
 4. עובדים המטפלים בכביסה מלוכלכת ילבשו כפפות מיוחדות וסינר מיוחד
 5. בתום יום העבודה יתרחצו העובדים ויחליפו בגדים

פסולת

 1. פסולת מזוהמת יש לאסוף בשקיות ניילון רגילות למעט פסולת ספוגה בהפרשות דמיות, כשהשקית מלאה עד שלושת רבעי; יש לקשור השקית ולהשליכה למיכל המיועד לפסולת מזוהמת
 2. עובדים המטפלים באשפה ילבשו סינר וכפפות מיוחדות

בריאות העובד בהקשר למחוללים המועברים בדם, נוזלי גוף והפרשות

 1. יש להימנע מפציעות מחפצים חדים, מחטים, מזרקים, להבים ואחרים: בעת השימוש, בעת הניקוי, בעת הסילוק
 2. הטיפול במכשירים חדים לאחר השימוש: אין לכסות מחט. בלית ברירה יש לעשות זאת על שולחן ביד אחת כשהיד השניhה מאחורי הגב
 3. אין לפרק מחט ממזרק
 4. אין לשבור מחט ואין לכופפה
 5. כל החפצים החדים יסולקו למיכלים המיועדים לכך
 6. מיכל המלא כדי שני שליש יינעל ויועבר למקום האיסוף

 

נדקרת או נחשפת לדם וחומרי גוף, אנא פעל לפי נוהל המוסד

בידוד אוויר - Airborne precautions

כללי: הבידוד מיועד לחולים הידועים או החשודים כמזוהמים במחלות המועברות בדרך האוויר, בתרסיס של חלקיקים קטנים מ-5 מיקרון ונישאים למרחק.

התויות
 1. שחפת - Tuberculosis
 2. אבעבועות רוח - Varicella
 3. שלבקת חוגרת - Herpes zoster
 4. חצבת - Measles

 

מיקום החולה
 1. חולים אלו יאושפזו בעדיפות ראשונה במחלקה פנימית ב' בחדרי הבידוד בעלי לחץ אוויר שלילי
 2. הדלתות סגורות
 3. חולים הסובלים מאותו זיהום אפשר לקבצם יחד
 4. החולה ישהה בחדרו, למעט במקרים מיוחדים כמו טיפולים ובדיקות. בצאתו מהחדר יש לשים לחולה מסיכה

 

מסיכה - מסיכה מיוחדת למטפלים בחולי שחפת: אישית רב-פעמית עד להתבלותה.

הטיפול בחצבת ובאבעבועות רוח

עובדים שאינם מחוסנים יימנעו מלטפל בחולים אלו. עובדים מחוסנים אינם צריכים מסיכה.

ניקוי וחיטוי: על פי הנוהל המוסדי.

בנוסף לאמצעים אלו יינקטו אמצעי זהירות שגרתיים

בידוד טיפתי - Droplet precautions

הבידוד מיועד לטיפול בחולים הידועים או החשודים כמזוהמים במחוללים המועברים על ידי טיפות גדולות מ-5 מיקרון הנוצרות בעת שיעול, עיטוש או דיבור. הטיפות נישאות למרחק קצר ואינן נשארות באוויר.

התוויות
 1. שעלת - Pertussis
 2. דיפטריה - Diphtheria
 3. חזרת - Mumps
 4. אדמת - Rubella
 5. אפיגלוטיטיס, דלקת ריאות או דלקת עוצבה עם Haemophilus influenzae
 6. דלקת ריאות או דלקת עוצבה עם Neisseria meningitidis

 

מיקום החולה: חדר נפרד עם דלת פתוחה, או באותו חדר יחד עם חולים עם אותו זיהום.

מסיכה: מסיכת Nas כירורגית למטפלים. בעת שהותו של החולה מחוץ לחדר יש לשים לו מסיכה כירורגית.

ניקוי וחיטוי: על פי הנוהל המוסדי.

אמצעים אלו יינקטו בנוסף לאמצעי זהירות שגרתיים

בידוד מגע - Contact precautions

הבידוד מיועד לחולים הידועים או החשודים כמזוהמים במחוללים המועברים במגע ישיר או עקיף.

 1. מגע ישיר: במגע (עור לעור) מעור ידי המטפלים לעורו של החולה
 2. מגע עקיף: במגע המטפל בפריטים ובמשטחים מזוהמים שהיו במגע עם החולה

התוויות

 1. אדנו וירוס - Adenovirus בתינוקות ובילדים יחד עם בידוד טיפתי
 2. דלקת ריאות מאדנו וירוס - Adenoviral pneumonia עם בידוד טיפתי
 3. אבעבועות רוח - Varicella יחד עם בידוד אוויר
 4. ברונכיוליטיס - Bronchiolitis בתינוקות ופעוטים
 5. גסטרואנטריטיס - Gastroenteritis לסוגיה
 6. גרדת - Scabies
 7. דלקת לחמית נגיפית חריפה - Acute viral conjunctivitis
 8. הרפס סימפלקס - Herpes simplex עורי מפושט או ביילוד
 9. הרפס זוסטר מפושט או מקומי - Herpes zoster. לתשומת לב: במדוכאי חיסון יש צורך גם בבידוד אוויר
 10. חיידקים יציבים לסוגיהם, כמו MRSA‏ (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus)/CRE‏ (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae)/VRE‏ (Vancomycin-Resistant Enterococci) וחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ממשפחת הקרבפנמים
 11. Staph. aureus – כוויות, זיהום נרחב בעור
 12. Strep. group A כוויות, זיהום נרחב בעור, פורונקלוזיס ופצעים בשטח נרחב
 13. פצעי לחץ עם הפרשה רבה, פצעים בשטח נרחב, צלוליטיס מפרישה, מורסות עם הפרשה רבה
 14. קדחת לסה - LASSA FEVER
 15. קלוסטרידיום דיפיצילה - Clostridium difficile
 16. RSV ‏(Respiratory Syncytial Virus)
 17. רוטה וירוס - Rota Virus

הנחיות

 1. מיקום החולה: מומלץ בחדר נפרד. אם חדר נפרד לא זמין, ניתן לקבץ באותו חדר מספר חולים עם אותו זיהום
 2. רחיצת ידיים וכפפות: לבש כפפות נקיות לא סטריליות במגע עם החולה או עם חפציו. החלף כפפות אחרי כל מגע עם חומר מזוהם
 3. חלוק/סינר: חלוק בעת טיפול בחולה ובחפציו. הסרת החלוק לאחר תום הטיפול והשלכתו לאשפה ורחצה/חיטוי ידיים
 4. ציוד לטיפול בחולה: כמו מד לחץ דם, סטטוסקופ וכולי, בתום השימוש ינוקה ויחוטא לפי כללי המוסד
 5. תנועת החולה: יש להגביל תנועת החולה למטרות חיוניות בלבד - כמו בדיקות וטיפולים
 6. אמצעי זהירות נוספים לחולים עם מחלות זיהומיות במערכת העיכול:
  1. מומלץ להקצות תא שירותים נפרד
  2. באין אפשרות לכך: יש לספק לחולה סיר ובקבוק אישי, אותם יוכל החולה לקחת לשירותים; לאחר השימוש יטופלו במדיח הסירים ויוחזרו לחולה
  3. ב–CRE
  4. מיקומו של החולה – ביחידה מיועדת מקבצים את החולים בחדרים מיועדים (ראה נוהל מפורט ל-CRE)
 7. ניקוי וחיטוי: על פי הנוהל המוסדי

 

שימו לב

בהוראות החדשות של בידוד, מספר מחלות יחייבו שני קריטריונים של אמצעי בידוד, מפני שהן מועברות ביותר מדרך אחת, כמו:

 • אבעבועות רוח, למשל, מועברת בדרך האוויר וכן במגע
 • אדנו וירוס מועבר בדרך טיפתית וכן במגע

בידוד מניעתי - Protective precautions

אמצעי זהירות אלה מיועדים למנוע חשיפתם של חולים נויטרופנים עם < 500 נויטרופילים במילימטר^3.

אמצעים אלו יינקטו בנוסף לאמצעי זהירות שגרתיים

הנחיות

בידוד החולה בחדר נפרד: הדלת תהיה סגורה, על הדלת צריכה להיות תווית המסמנת שהחולה בבידוד מניעתי. בשערי צדק ישנם ביחידה ההמטולוגית חדרי בידוד המוגנים ב-HEPA-filter, ורצוי שכל חולה נויטרופני יהיה בחדר בידוד כזה.

 1. מסיכה: לכל הנכנסים לחדר - מטפלים ואורחים
 2. רחיצת ידיים: בכניסה וביציאה מהחדר
 3. חלוק: בידוד חד-פעמי לכל מטפל בחולה
 4. אורחים ועובדים עם חשד לזיהום, כולל זיהום בדרכי הנשימה, אינם רשאים להיכנס לחדר
 5. אורחים: צריכים לקבל אישור כניסה לחדר מהאחות. יש להגביל כניסת אורחים למינימום
 6. מזון: ללא ירקות ופירות טריים (הכל מבושל)
 7. פרחים : אסור להחזיק פרחים בחדר
 8. ביציאת החולה מחדרו ילבש מסיכה

טבלת עקרונות בידוד בבית החולים

סוג הבידוד דוגמאות של מחלות דרך העברה חדר בידוד רחיצת ידיים כפפות סינר מסיכה ומשקפיים
אמצעי זהירות שגרתיים STANDARD PRECAUTIONS‏ (S.P) . לכל החולים בבית החולים כולל חולי HCV‏ (Hepatitis C Virus), HBV‏ (Hepatitis B Virus), AIDS‏ (Acquired Immunodeficiency Syndrome) דם, הפרשות נוזלי גוף - + + במקרה של הפרשות [1] + כאשר קיימת סכנת התזה + כאשר קיימת סכנת התזה
בידוד אוויר AIRBORNE PRECAUTIONS (בנוסף ל- S.P.) Pulmonary T.B
Measles
Varicella-zoster
דרך האוויר באינהלציה של טיפות קטנות מ- 5μm (נשארות באוויר זמן רב) + דלת סגורה + + במקרה של הפרשות [1] + במקרה של התזה +
בידוד טיפתי DROPLET PRECAUTIONS (בנוסף ל-S.P.) Rubella
Adenovirus
Epiglotitis
Diphtheria
Haemophilus influenzae b
Neisseria meningitidis
Mumps
Pertussis
דרך האוויר בטיפות גדולות מ- 5μm הניתזות באוויר ונופלות על משטחים. + דלת פתוחה + + + +
בידוד מגע CONTACT PRECAUTIONS (בנוסף ל- S.P.) Enteric infections
Clostridium difficile
Salmonella, Shigella,
Cholera, Scabies,
Multidrug Resistant
Microorganism
במגע ישיר או בלתי ישיר - [2] + + + -
בידוד מניעתי PROTECTIVE PRECAUTIONS (בנוסף ל- S.P.) Immunosuppresive therapy
Neutropenia (< 500 neutrophils/mm3)
במגע ישיר או דרך האוויר + + - + במקרה של מגע +

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 טיפול בכביסה ובאשפה עם כפפות.
 2. בידוד יחידת חולה.