האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

מתוך ויקירפואה

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית מאגד בתוכו את הרופאים העוסקים ברפואה פנימית, בכללם מומחים, מומחים במקצועות העל ומתמחים.

מטרות האיגוד

  • קידום הרפואה הפנימית בישראל –שמירה והעלאת הרמה המקצועית, פיתוח תכניות מחקר ועוד
  • אחריות, בתאום עם המועצה המדעית של הר"י, לתכנית ההתמחות ברפואה פנימית, ולהשתלמות ברפואה פנימית במסגרת ההתמחות במקצועות אחרים.
  • איגוד מקצועי פרופסיונלי לרופאים הפנימיים בישראל (משכורת, תקינה וכו'.)
  • פיתוח וקיום קשרים הדוקים עם איגודים רפואיים אחרים, עם ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) שהוא חלק ממנה, ועם גופים ומוסדות אחרים (משרד הבריאות, הנהלות בתי החולים, האוניברסיטאות וחברות התרופות)
  • פיתוח קשרי חוץ עם איגודים, בעיקר הפדרציה האירופית לרפואה פנימית (EFIM), בה אנו חברים מייסדים.

פעולות האיגוד

  • בתחום האקדמי
כנסים מדעיים : האיגוד מקיים בכל שנה 4-3 כנסים מדעיים חד יומיים ועוד כנס שנתי מדעי של סופשבוע.
כנסים מצומצמים יותר : כנס מנהלים שנתי, כנס אחיות אחראיות ומזכירות.
סדנאות : פעמיים בשנה נערכת סדנא להכשרת מתמחים, לקראת בחינות שלב ב'.
השתלמויות/בי"ס : האיגוד מקיים בשיתוף איגודים אחרים, השתלמויות בנות 3-2 ימים בנושאים ספציפיים (יתר לחץ דם, השמנה סוכרת...)
כנסים משותפים : האיגוד משתף פעולה עם איגודים נוספים בכנסים משותפים.
  • בתחום המדעי – המחקר
מענקי מחקר : האיגוד מעניק מדי שנה מלגות מחקר לחוקרים צעירים.
האיגוד יוזם ומשתתף בחיבור קוים מנחים (לטיפול בפרפור פרוזדורים, לפיום קיבה...).
האיגוד משתתף ומנהל מחקרים וסקרים קליניים ACSIS)לתסמונת קורונרית,וסקר אי ספיקת לב בשיתוף עם האיגוד הקרדיולוגי).
  • בתחום הפרופסיונלי
האיגוד פועל לקידום מעמד הרופא הפנימי בישראל, להשגת התנאים והתקינה האופטימליים בהסכמי השכר ובהסכמי העבודה.
  • קשרי חוץ
האיגוד מקיים קשרים הדוקים עם הפדרציה אירופאית לרפואה פנימית (EFIM), ונציגיו משתתפים באופן פעיל בכנסי הפדרציה ופעילותה.
האיגוד מממן את השהייה של 4-1 מתמחים המשתתפים בכנוס השנתי לרפואה פנימית הנערך ע"י הפדרציה בסתיו, ובבתי הספר הנערכים בחורף ובקיץ.
  • פעולות נוספות
אתר אינטרנט, הכולל מידע רפואי זמין וקישור למאגרי מידע, מידע על האיגוד ופעילותו בהם: סקירות חודשיות וסקרים מטעם האיגוד, מידע למתמחים, מידע וסיקור כנסי האיגוד.
קשרים עם המדיה לגבי כלל הנושאים שבתחום הרפואה הפנימית.

מוסדות האיגוד ותפעולו

את האיגוד מנהל ועד האיגוד, הנבחר אחת ל-3 שנים. בראשו יו"ר האיגוד, הנבחר אישית אחת ל-3 שנים, ע"י מליאת חברי האיגוד בפגישה עסקית כחלק מהכנס. האיגוד מתנהל על פי הכללים והתקנות המקובלים בהר"י.

לצד הוועד פועלים: צוות תגובות בו חברים מנהלי מחלקות ומובילי דעה מכל רחבי הארץ , וועדות לבחינת סוגיות ספציפיות וועד "רופאים צעירים" הפעיל בנושאי המתמחים.