מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

מתוך ויקירפואה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד-1994) קובע בסעיף 52(2) כי על מועצת הבריאות "לקיים מעקב אחר ביצוע החוק ולערוך מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות באמצעות מכון שיקבע השר".

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות הוקם כעמותה עצמאית בשנת 1995. מועצת הבריאות, בהתאם המוטל עליה בתוקף חוק ביטוח הבריאות הלאומי, הסמיכה את המכון למלא אחר התפקידים הבאים:

 1. לייצר במה לדיון מקצועי וציבורי בתחומי הארגון, הניהול וקביעת מדיניות הבריאות בישראל.
 2. ליזום ולממן מחקרים בנושאי ארגון ומנהל בריאות, כלכלת בריאות, איכות השירותים ותהליכי קבלת ההחלטות במערכת הבריאות.
 3. לקדם שיתוף פעולה מדעי בין-תחומי ורב מקצועי בין גורמים שונים, ניהוליים ואקדמיים, שהינם בעלי זיקה למערכת הבריאות הישראלית.
 4. לבחון ולהעריך את השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על שרותי הבריאות בישראל, בהיבטים של איכות, יעילות ועלות.

המכון מאגד חוקרים, מנהלים וקובעי מדיניות מכל מגזרי המשק: משרד הבריאות, קופות החולים, בתי החולים, האוניברסיטאות ומכוני המחקר. בפעילויות השונות של המכון משתתפים דרך קבע רופאים, אחיות, בעלי מקצועות בריאות אחרים, נושאי תפקידי ניהול, כלכלני בריאות, חוקרים ומדענים משרותי הבריאות, מהכנסת, ממשרדי הממשלה ומן האקדמיה.

פעילותו העיקרית של המכון היא הענקת מענקים לביצוע מחקרים שמטרתם העיקרית היא להעריך את ישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שרותי הבריאות בישראל. מידי שנה מפרסם המכון הלאומי "קול קורא" – להגשת הצעות מחקר. הזמנה נשלחת למוסדות ולחוקרים העוסקים בנושא וכן מתפרסמת בעיתונות. ההצעות הרלוונטיות עוברות תהליך מקובל של הערכת עמיתים בארץ ובחו"ל וההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר של המכון. מעת לעת מוזמנים החוקרים להציג את ממצאיהם ולדון עליהם בפורום המתאים.

תחומי המחקר העיקריים של המכון הלאומי הינם:

 • מדיניות הבריאות
 • תהליכי קבלת החלטות במערכת הבריאות
 • ארגון שרותי הבריאות
 • כלכלת בריאות בישראל
 • איכות שרותי הבריאות

ה"קול קורא" עשוי להדגיש ולהזמין הצעות בנושאים ממוקדים יותר בהתאם להמלצות של מועצת הבריאות, משרד הבריאות או מוסדות המכון. מענקי המחקר הם בהיקף תקציבי של עד 300,000 ש"ח לתקופת ביצוע של עד שלוש שנים.

במגמה לעודד חוקרים צעירים מתחומי לימודים שונים מעניק המכון מפעם לפעם מספר מלגות לסטודנטים אשר עבודת הגמר שלהם לתואר שני ושלישי היא באחד מן התחומים דלעיל.

בנוסף לעידוד המחקר מקיים המכון אירועים שונים במטרה לעודד שיח מדעי וציבורי ושיתוף פעולה של כל הארגונים והאישים המובילים במערכת הבריאות, באקדמיה ובממשל:

 1. מועדון חוקרים - מפגש חודשי במתכונת סמינר בו מוצגות ועומדות לדיון עבודות מחקר שנערכו במימון המכון.
 2. פורום מדיניות - מפגש בכירי מערכת הבריאות לשם דיון והחלפת דעות בנושאים אקטואליים.
 3. סדנאות- פגישות עבודה סגורות בהשתתפות מומחים מהארץ ומחו"ל בהן נלמד באופן מעמיק נושא ממוקד תוך השוואה עם חלופות שונות שנבדקו בארצות אחרות.
 4. כנס ים-המלח – כנס ים-המלח נערך ע"י המכון אחת לשנה ומוקדש לדיון בסוגיות של מדיניות בריאות הנמצאות על סדר היום הציבורי, במטרה לשפר את תפקודה של מערכת הבריאות. זהו הכנס המרכזי של מערכת הבריאות בישראל והוא סגור למוזמנים בלבד. משתתפי הכנס, בכירי מערכת הבריאות בישראל, מתווי מדיניות ומקבלי החלטות, מתחלקים ל- 3 צוותי עבודה אשר דנים במקביל בהיבטים שונים של נושא הכנס. הדיונים בצוותים מתבססים על טיוטות לדיון שגובשו ע"י צוותים מצומצמים של חוקרים מן האקדמיה ובכירי מערכת הבריאות, במושב המסכם של הכנס מציגים ראשי הצוותים ניירות עמדה הכוללים מסקנות, הסכמות והמלצות לפעולה. אלו מוגשים לשר הבריאות לעיון והמשך טיפול.
 5. הכנס השנתי - אחת לשנה נערך כנס מחקר במדיניות בריאות. בכנס מוצגות עבודות מחקר חדשות שנערכו במימון וליווי מקצועי של המכון.
 6. כנסים בינלאומיים - אחת לשלוש שנים עורך המכון בירושלים כנס בינלאומי בנושא מדיניות בריאות בהשתתפות מאות חוקרים מהארץ ומחו"ל.
 7. ימי עיון וערבי ספר

בעלי התפקידים במכון:

 • נשיא המכון - שר הבריאות המכהן
 • יו"ר חבר הנאמנים (האסיפה הכללית) פרופ' חיים דורון
 • יו"ר הועד המנהל - פרופ' אורלי מנור
 • מנהל מדעי - פרופ' אלכסנדר (אליק) אבירם
 • מנהלת אדמיניסטרטיבית – גב' זיוה ליטבק

קישורים חיצוניים