מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID) - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
מספר החוזר עדכון 4
סימוכין 203435820
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 12 באפריל 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה

הנחיות אלה מחליפות את "נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדש (19-COVID)" מתאריך 25.3.20 מס' סימוכין 165223720.

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות

רקע

מחלת נגיף קורונה החדש (19-COVID) היא מחלה נגיפית הפוגעת בעיקר בריאות. על פי הידע העדכני, נגיף הקורונה החדש (2-SARS-C0V) מועבר מאדם לאדם בהעברה טיפתית או במגע. אפשרות להעברה אווירנית קיימת בעיקר בעת ביצוע פרוצדורות המייצרות אירוסול. על פי ארגון הבריאות העולמי, אין נכון להיום עדות להדבקה של אדם בנגיף קורונה החדש דרך חשיפה לגופה, אך לא ניתן לשלול שהעברה כזו עלולה להתרחש.

נוהל זה בא להסדיר את הצורך להגן על בריאותם של כל הבאים במגע עם גופה של נפטר חשוד או מאובחן כחולה 19-COVID תוך רצון לשמור על כבוד המת ועל מסורות ומנהגים דתיים.

הגדרות

 1. גוף מורשה לטיפול בנפטרים - חברות-הקדישא, גופי וצוותי הקבורה המיוחדים שיעסקו בפינוי וקבורת נפטרים באירוע ביולוגי, כפי שיוגדר על ידי המשרד לשירותי דת (אחראי על גופים העוסקים בטיפול בנפטרים יהודים ובכאלה שביקשו להיקבר בקבורה אזרחית), ועל ידי משרד הפנים (אחראי על גופים שיעסקו בטיפול בנפטרים לא יהודים)
 2. מתקן ייעודי לטיפול בנפטר - אתר מוגדר, תחום ומבודד אשר יוכשר לביצוע טהרה והכנה לקבורה. הכניסה אליו תותר רק לצוות הייעודי (ראו להלן)
 3. צוות מטפל - חברי גוף מורשה לטיפול בנפטרים המשתתפים באופן פעיל בטיפול בגופה
 4. צוות ייעודי - צוות לביצוע טהרה בנפטר מ־19-COVID, כפי שיוגדר על ידי המשרד לשירותי דת האחראי על גופים העוסקים בטיפול בנפטרים יהודים ובכאלה שביקשו להיקבר בקבורה אזרחית
 5. נאמן בטיחות - ממונה מטעם גוף מורשה לטיפול בנפטרים, שתפקידו הם:
  1. הכרת נוהלי תפעול תקלות בטיחות
  2. אבטחת בטיחות בלבישת ופשיטת ציוד המיגון, לאחר שעבר הכשרה על ידי מד"א
  3. ניהול מעקב רישומי קבורה ביומן בית העלמין. ברישום יצוינו פרטי הנפטר, מועד הקבורה, שמות אנשי הצוות שהשתתפו בקבורה, וכן שהנפטר סבל ממחלת מידבקת (19-COVID), שחייבה שימוש באמצעי זהירות מחמירים
  4. ניטור יזום של תחלואה ובירור סיבות היעדרות בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופות (קברנים, נהגים וכו')
 6. חומרי חיטוי - חומרי ניקיון המיועדים להשמדת נגיפים. חומרי החיטוי הרלוונטיים למסמך זה
  1. אלכוהול - כל תכשיר המכיל אלכוהול בריכוז של 70% לפחות
  2. כלור בריכוז 1000 ppm - להכנת תמיסה יש למהול 40 מ"ל אקונומיקה ביתית ב־ 1 ליטר מים
  3. חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים - מענה לשימוש בחומר זה יינתן על פי צורך פרטני

הטיפול בנפטר

 1. טיפול בנפטר במוסר רפואי:
  1. זיהוי הנפטר ייעשה עם הפטירה, באחריות הצוות שטיפל בנפטר
  2. על הצוות המטפל בגופה ללבוש ציוד מגן אישי כמקובל בטיפול בחולה במחלקה בה התרחשה הפטירה
  3. יש להסיר צנרת רפואית או כל אביזר פולשני אחר
  4. עטיפת הנפטר תבוצע אך ורק על ידי הצוות שטיפל בנפטר על פי סעיף 3.4. יש להקפיד כי הנפטר יהיה שכוב על גבו
  5. לאחר עטיפת הנפטר ועד הפינוי לקבורה, ניתן לאחסן את הגופה בחדר קירור כמקובל
  6. את בגדי ההגנה והסדינים של המנוח, יש לפנות בהתאם לנספח 16 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות
  7. ציוד חד פעמי יטופל כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז- 1997. ציוד רב פעמי יעוקר
  8. חפצים אישיים של הנפטר (ארנק, טלפון וכדומה) יארזו בשקית אטומה אשר תחוטא מצידה החיצוני, תישמר באחסון ותועבר למשפחת הנפטר שבוע לאחר הפטירה
  9. הזמנת האמבולנס לפינוי הנפטר מהמוסד הרפואי לקבורה בבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר תבוצע על ידי המוסד, באמצעות מוקד הקבורה (ראו נספח א'). המוסד אחראי גם על מסירת נספח ב' לצוות הפינוי כאסמכתא.
 2. טיפול בנפטר בקהילה:
  1. הרופא שקבע מוות יציין באופן בולט על הודעת הפטירה את האבחנה או החשד ל־19-COVID. פרמדיק יציין זאת בכתב יד ובאופן בולט לעין, על גבי הדו"ח הרפואי המצורף להודעת הפטירה
  2. הזמנת האמבולנס לפינוי הנפטר לקבורה בבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר ומסירת נספח ב' לצוות הפינוי כאסמכתא יבוצעו באחריות הרופא או הפרמדיק הנוכח, דרך מוקד הקבורה (ראו נספח א')
  3. על אנשי הצוות המטפל ללבוש ציוד מגן אישי הכולל מסכה כירורגית, חלוק חד פעמי עם שרוולים ארוכים וזוג כפפות (המכסה את השרוולים). סדר הלבישה וההפשטה מפורטים בנספח 11 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש
  4. הצוות המטפל יוודא מול המשטרה, כי אין התנגדות להוצאת רישיון קבורה (ט' 3037 של משטרת ישראל). ככלל, יש להימנע מכניסה של השוטר לחדר בו נמצא הנפטר. באם נדרש להיכנס, עליו להשתמש בכפפות ובמסכת פה-אף
  5. הזיהוי יתבצע על ידי בן משפחה או שותף למגורים, הנמצא במקום, לפני עטיפת הגופה. המזהה ימוגן בכפפות ובמסכת פה-אף. אם לא נמצא במקום איש קשר היכול לזהות את הנפטר, הזיהוי יתבצע במקום אליו תועבר הגופה בהתאם להנחיות הרופא המחוזי של משרד הבריאות
  6. עטיפת הגופה תתבצע במקום הפטירה של המנוח כמפורט בסעיף 3.4
  7. הובלת הגופה לבית העלמין או למתקן ייעודי לטיפול בנפטר תתבצע כמפורט בסעיף 3.5
  8. לאחר פינוי הגופה, ימלא נאמן הבטיחות רישום של כל האנשים שטיפלו בגופה ויבצע מעקב כמתואר בסעיף "תחלואה בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופה" למטה
  9. לאחר פינוי החולה, יבוצע ניקוי וחיטוי של המקום בו שהה החולה, לרבות כביסה של בגדים וכלי מיטה ששימשו אותו על פי הנחיות בידוד הבית בנספח 3ב' בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות
  10. פסולת מתהליך פינוי הגופה תיארז בשקית סגורה ותיזרק לפח אשפה
 3. נתיחה לאחר המוות:
  1. ככלל, אין צורך בנתיחת גופות (post mortem) לצורך ביסוס אבחנה של 19-COVID. במקרים מיוחדים, נתיחת גופה תתבצע באישור רופא המחוז של משרד הבריאות
  2. מהלך הנתיחה יוגבל לפעולות הכרחיות בלבד, בכדי לצמצם אירועי נתז ורסס (לדוגמה: הימנעות מניסור עצמות)
  3. הנתיחה תבוצע על ידי צוות מיומן מהמכון הפתולוגי. יש לצמצם את מספר המשתתפים בנתיחה ככל האפשר, ולכלול בה אנשי מקצוע חיוניים בלבד
  4. הנתיחות יבוצעו באתר המספק בידוד הולם, כולל תת-לחץ ושימוש בסינון האוויר הנפלט דרך מסנני HEPA
  5. צוות המכון הפתולוגי יבצע ריענון ותרגול שימוש באמצעי מיגון למניעת הדבקה אירוסולית. באחריות מנהל המכון לוודא כי הנושא ירוענן ויתורגל טרם ביצוע הנתיחה הראשונה
  6. צוות הנתיחה יתמגן באמצעים למניעת העברה במגע:
   1. ביגוד חד פעמי עמיד לנוזלים
   2. שני זוגות כפפות חד פעמיות, כשבניהן כפפות העשויות מחומר עמיד לחיתוך בסכין
   3. כובע חד פעמי
   4. ערדליים
   5. בתנאי נתז וחשד להעברה אירוסולית: ברדס אקטיבי (Powered Air Purifying Respirator - PAPR)
  7. בדיקות אבחנתיות לבידוד הנגיף או זיהויו יבוצעו על ידי מעבדה מאושרת לצורך כך על ידי משרד הבריאות (נספח 5 א' בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות)
  8. ציוד חד פעמי יועבר בסיום הנתיחה לשקיות פסולת להשמדה, שיטופלו כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ”ז-1997. ציוד רב פעמי יעוקר
  9. לפני העברה לקבורה יש לעטוף את הגופה בעטיפה כפולה של שקי פלסטיק בלתי חדירים, כמתואר בסעיף 3.4 לעיל
 4. עטיפת הנפטר:
  1. הנפטר לא יעבור טיהור (דקונטמינציה) או שימור (על ידי הזרקת חומרים) מסוג כל שהוא
  2. הנפטר ייעטף בשני שקי פוליאתילן (polyethylene) ייעודיים, רצוי עם חלון שקוף לזיהוי, ובסמוך ככל הניתן למועד פטירתו, כאשר גופו מכוסה בסדין של המיטה עליה שכב טרם מותו. יש לסגור את השקיות באופן מוחלט (הרמטי)
  3. במהלך העטיפה, לאחר סגירת השק הראשון, הצוות יסיר כפפות, יבצע היגיינת ידיים, ויעטה זוג כפפות חדש. אם החלוק החד פעמי התלכלך במהלך הכנסת הגופה לשק הראשון יש להחליף גם אותו, או לחלופין לעטות חלוק נוסף מעליו. לאחר סגירת השק השני, כל ציוד המיגון יושלך לפח האשפה
  4. לאחר סיום העטיפה, יש לחטא את השקית בחומר חיטוי, כגון היפוכלוריט (0.5% hypochlorite), ולהעבירה למיטה נקייה
  5. לגופת הנפטר העטופה תוצמד מדבקה/טופס אזהרה בצבע אדום והנחיה כתובה מפורטת, לחברת הקבורה או הנציג שהתבקש להוביל את הנפטר, המזהירה מפני הדבקה ודורשת הקפדה על הנוהל (נספח ב'). על גבי הטופס/מדבקה יירשמו פרטי הנפטר, כולל: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות או דרכון, תאריך ומקום הפטירה
 5. העברת הנפטר:
  1. נהג האמבולנס והמלווה יתמגנו בכפפות
  2. לא תותר עלייה לאמבולנס של בן משפחה או מלווה אחר, שאינו חלק מהצוות המקצועי
  3. על נהג האמבולנס להקפיד להסיר את הכפפות בטרם הנהיגה ולעטות זוג חדש טרם הוצאת הנפטר מהאמבולנס
  4. האמבולנס יהיה מצויד באמצעי קשר קבוע או נייד
  5. ניתן להפעיל מיזוג או חימום באמבולנס, כאשר המתג מופעל על כניסת אוויר טרי מבחוץ (ולא סחרור אוויר קיים)
  6. הנהג או המלווה ימסור לנציג בית העלמין, כי מדובר במנוח שחשוד/ שנפטר מ־19-C0VID, המחייבת אמצעי זהירות מחמירים
  7. לאחר ההובלה ינוקה האמבולנס ביסודיות, בבית-העלמין, במים וחומר ניקוי על בסיס סבון. אין צורך בשימוש בציוד מיגון, פרט לכפפות.
  8. במקרה של שפך נוזלי מהגופה, אין להמשיך בתהליך הטיפול בגופה (כולל קבורה) עד לקבלת הנחיות מלשכת הבריאות המחוזית. יש לנטרל את השפך באמצעות חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים. לאחר מכן, יש לחזור על תהליך החיטוי ולהשלים את פעולת הניקיון בהתאם להנחיות לחיטוי אמבולנס מד"א כמתואר בפרק 8 "הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה" בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות
 6. טהרת הגופה /טיפול בגופה טרם קבורה:
  1. הטהרה היהודית:
   1. טהרת גופה תתבצע רק במתקן ייעודי לטיפול בנפטר. אין לבצע טהרה בכל מקום אחר
   2. יוקמו עד 4 מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר היהודי בערים חיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע
   3. טהרת נפטר תבוצע אך ורק על ידי צוות ייעודי
   4. על אנשי הצוות הייעודי המטפל להתמגן בציוד מגן אישי, הכולל חלוק חד פעמי עם שרוולים ארוכים, זוג כפפות (המכסה את השרוולים), מסכה כירורגית, משקפי מגן/מגן פנים וכיסויי נעליים. סדר הלבישה וההפשטה מפורטים בנספח 11 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות
   5. החדר והמתקנים יחוטאו בחומר חיטוי לפני ואחרי התהליך
   6. הנפטר יוצא מהעטיפות ויחוטא בחומר חיטוי. נקבי הגופה יסתמו באמצעות צמר גפן ואז תבוצע טהרה חיצונית בלבד, והנפטר יולבש בתכריכים
   7. זיהוי הנפטר יתבצע על ידי צילום הנפטר ממספר זוויות, התמונות יודפסו, יוצמדו לשקית הנפטר ויוצגו למשפחה לצורך זיהוי. יש לוודא שציוד הצילום יעבור חיטוי באלכוהול לאחר השימוש
   8. לפני העברה לקבורה יש לעטוף את הגופה בעטיפה כפולה של שקי פלסטיק בלתי חדירים כאמור בסעיף 3.4. לאחר מכן יובא הנפטר לקבורה
  2. הטיפול בגופה בעדות אחרות יבוצע על פי נוהל משרד הפנים הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 19-C0VID במגזר הלא יהודי מעודכן לתאריך 29.3.2020
  3. את בגדי ההגנה והסדינים של המנוח, יש לפנות בהתאם לנספח 16 בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות
  4. ציוד חד פעמי יטופל כאשפה על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ”ז-1997
 7. נהלי בטיחות עבור חברה קדישא או צוות המטפל בגופה העטופה:
  1. השקיות העוטפות את הגופה לא ייפתחו, אלא על ידי צוות ייעודי או באישור רופא המחוז של משרד הבריאות
  2. על עובדי חברת קדישא, עובדי גופי הקבורה וכל מי שבא במגע פיזי עם הגופה העטופה (לרבות הקברנים והנהגים), ללבוש כפפות חד פעמיות
  3. יש לרחוץ ידיים במים ובסבון בסיום הטיפול בגופה העטופה
  4. בכל מקרה של תקלת בטיחות, יש לפעול ע"פ הכללים הבאים:
   1. קרע בכפפת המטפל או דקירה - הסרת הכפפות ורחיצה יסודית וממושכת (דקה לפחות) בתרחיץ על-בסיס יוד או כלורהקסידין (4% chlorhexidine). לאחר מכן יש לעטות כפפות חדשות. במקרה דקירה יש לחטא את פצע הדקירה באלכוהול
   2. התזת חומר חשוד לפה או לעיניים - שטיפה מידית של הפה או העיניים בכמות גדולה של מים
   3. התזת חומר חשוד על העור - רחיצת המקום למשך דקה בתרחיץ על בסיס יוד או כלורהקסידין (4% chlorhexidine)
  5. על כל תקלת בטיחות יש לדווח ללשכת הבריאות המחוזית
  6. כל הציוד החד פעמי לרבות כפפות משומשות ייארזו בשקיות וייזרקו בפח לפסולת רגילה
 8. הלוויות וניחום אבלים:
  1. ההלוויה תיערך בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) העדכני
  2. ככלל, אנשים המחויבים בבידוד בית לא יורשו להשתתף בהלוויות. השתתפות של אדם שנמצא בבידוד בית בהלוויה תתאפשר רק במקרה מוות של אדם מדרגת קרבה ראשונה ובכפוף לאישור וקבלת הדרכה ממשרד הבריאות דרך מוקד קול הבריאות 5400*
  3. חל איסור על המלווים לגעת בגופה. אין למנוע מהמלווים לשהות בסמוך לגופה העטופה כנדרש ואין צורך בהגבלת המרחק בין המלווים לגופה העטופה, כל עוד אינם נוגעים בה
  4. מלווים אינם נדרשים לציוד מגן אישי
  5. מנהגי אבלות וניחום האבלים יתקיימו בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) העדכני בכל הנוגע להתקהלויות והתכנסויות
 9. קבורה:
  1. אין צורך בקבורת הנפטרים בחלקות נפרדות
  2. נפטרים שנקברו שלא על פי הנהלים (הן מאחר שבעת פטירתם לא הייתה ידועה סיבת המוות, או מסיבות אחרות) לא יוצאו מקבריהם ללא אישור בכתב מרופא המחוז. קברים אלו יסומנו ברישומי גוף הקבורה ובית העלמין, בקברים שבהם נטמנו נפטרים שסבלו ממחלה מידבקת (19-COVID), שחייבה אמצעי זהירות מחמירים
 10. תחלואת בקרב הצוות המוביל והמטפל בגופה:
  1. ניטור תחלואה בקרב הצוות המטפל יבוצע באופן יזום על ידי נאמן הבטיחות שהוכשר לכך, על פי הנחיות משרד הבריאות
  2. בכל מקרה של התפתחות חום או תסמינים נשימתיים בקרב הצוות, שהופיעו תוך 14 ימים לאחר קבורת נפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID), על החולה להיכנס מייד לבידוד בית ולדווח למוקד מד"א 101. יש לעדכן את לשכת הבריאות המחוזית על המקרה ולציין האם:
   1. טיפל ב-14 הימים האחרונים בנפטר שסבל ממחלה, העלולה לגרום לתסמינים שהופיעו?
   2. קרתה תקלת בטיחות במהלך הטיפול בגופה?
   3. ייתכן כי אנשי צוות אחרים נחשפו גם כן?
   4. ייתכן מקור אחר להדבקה (כגון שהייה בחו"ל)?
   5. הופיעה מחלה בקרב בני משפחתו של איש הצוות?
 11. גופות נפטרים מחו"ל:
  1. בעת הזו, ההתייחסות לכל גופה המועברת לישראל היא כמו לנפטר מ־19-COVID ולפיכך נדרש שכל גופה מועברת תהיה:
   1. לאחר תהליך זיהוי בחו"ל
   2. עטופה בשתי שקיות פוליאתילן
   3. סגורה בארון חתום עם דופן מתכתית או שני ארונות עץ, האחד בתוך השני
  2. לא יביא גורם כלשהו גופת נפטר מחו"ל אלא אם כן יש ברשותו מסמכים רשמיים מהמדינה בה מת אירעה הפטירה,, בהם מצוינת סיבת המוות וכן אישור קונסולרי
  3. רישיון קבורה יינתן על ידי לשכות הבריאות, כאמור בסעיף 8 לפקודת בריאות העם 1940 לאחר הגעת הגופה לישראל ובטרם הוצאתה מן הארון
  4. לאחר הוצאת הגופה העטופה מן הארון, יש לחטא את השקית בחומר חיטוי לפני העטיפה בתכריכים או הקבורה
  5. במקרה של שפך נוזלי בארון, יש לנטרלו באמצעות חומר ייעודי לטיפול בשפכים מזוהמים, ואין להמשיך בתהליך הטיפול בגופה (כולל קבורה) עד לקבלת הנחיות מלשכת הבריאות המחוזית
  6. ההתייחסות בתהליך ההעברה וההבאה לקבורה עבור כל גופה שהובאה מחו"ל היא כמו לנפטר מנגיף קורונה החדש (19-COVID) כמתואר בנוהל הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות, ורק על ידי גוף מורשה לטיפול בנפטרים

נספח א' - פינוי נפטרים שחלו או היו חשודים כחולי 19-COVID

להלן ההנחיות לשינוע של נפטרים לקבורה ועדכון גופי הקבורה במקרה של פטירה של אדם חשוד או מאובחן בנגיף קורונה החדש (19-C0VID) :

פטירה בקהילה

במקרה של פטירה בבית של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורונה, על הרופא או הפרמדיק שמילא את טופס ההכרזה על המוות להודיע למוקד הקבורה שמספרו 2–077223114 על מנת להזמין פינוי לנפטר. המוקד יעדכן את גוף הקבורה להיערך לקליטת הנפטר.

פטירה כמוסד רפואי

במקרה של פטירה במוסד רפואי של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורונה, הנהלת המוסד הרפואי לדווח למוקד הקבורה שמספרו 0772231142 על מנת שהוא יעדכן את גוף הקבורה להיערך בהתאם לפינוי וקבורה של הנפטר.

נפטר שלא ידווח למוקד לא יפונה לקבורה.

חל איסור להעביר את הנפטר לאף גוף או גורם אלא בתאום ואישור מוקד הקבורה.

נספח ב' - טופס מלווה לגופת נפטר שסבל ממחלה מידבקת שמצריכה אמצעי זהירות מחמירים ועלולה לעבור במגע או בהפרשות

Coronavirus med guidelines-91.png

נספח ב - פינוי נפטרים שחלו או היו חשודים כחולי 19-COVID

להלן ההנחיות לשינוע של נפטרים לקבורה ועדכון גופי הקבורה במקרה של פטירה של אדם חשוד או מאובחן בנגיף קורונה החדש (19-C0VID):

פטירה בקהילה

במקרה של פטירה בבית של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורתה, על הצוות המטפל (מד"א משטרה) להודיע למוקד הקבורה שמספרו 0772231142 על מנת להזמין פינוי לנפטר. המוקד יעדכן את גוף הקבורה להיערך לקליטת הנפטר.

פטירה במוסד רפואי

במקרה של פטירה במוסד רפואי של נפטר שהוכרז כחולה בקורונה או כחשוד שנדבק בקורונה, על הנהלת המוסד הרפואי לדווח למוקד הקבורה שמספרו 0772231142 על מנת שהוא יעדכן את גוף הקבורה להיערך בהתאם לפינוי וקבורה של הנפטר.

נפטר שלא ידווח למוקד לא יפונה לקבורה.

חל איסור להעביר את הנפטר לאף גוף או גורם אלא בתאום ואישור מוקד הקבורה.