מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
תחום בריאות הציבור
סימוכין 172212020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 1 באפריל 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - חוזר משרד הבריאות

הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום 25.3.2020

המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה 2-SARS-C0V הגורם למחלה 19-COVID (להלן: "המחלה" או "הנגיף") התפרצה במהלך חודש דצמבר 2019. מאז הגעת המחלה לישראל, מתמקדת פעילות משרד הבריאות בהאטת קצב התפשטות המחלה. כחלק ממאמצי משרד הבריאות תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף- 2020 (להלן - התקנות) וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - הצו).

לפי סעיף 2 לתקנות, שכותרתו "צמצום יציאה למרחב הציבורי", אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המותרות לפי התקנות (בהן, גם יציאה וחזרה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו על פי דין).

יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שלהלן.

הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום 25 במרץ 2020.

הנחיות כלליות לתחבורה ציבורית

 • נוסע עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר) לא יעלה על התחבורה הציבורית, כאשר האחריות חלה על הנוסע
 • על הנוסע להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון לאחר כל נסיעה
 • חלונות כלי הרכב: אם ישנם חלונות נפתחים, יהיו פתוחים בעת הסעת נוסעים
 • יש לאוורר את כלי הרכב לאחר כל נסיעה
 • יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים עם מים וסבון או חומר ניקוי אחר לאחר כל נסיעה

הפעלת אוטובוסים, רכבות, רכבת קלה או שירותי הסעות

פעילותם תתקיים לפי הנחיות שר התחבורה. בכפוף לאישור להמשך פעילותם:

 • יש להשאיר שורה אחת ריקה מהנהג
 • אין הגבלה של מספר נוסעים אך יש לוודא שאין שני נוסעים היושבים בצמידות, כלומר יישב נוסע אחד בלבד בכל אחד משני צידי המעבר בכל אחד מן הספסלים. במושבים שהם פונים אחד אל השני, דהיינו 4 מושבים, ישב אדם אחד בכל רביעייה
 • על הנוסעים העומדים לשמור על מרחק של לפחות 2 מטר אחד מהשני, גם מן הנוסעים היושבים, ככל שניתן
 • שורת המושבים שמאחורי הנהג תישאר ריקה

שירותי מוניות

 • הנחיה כללית: על הנוסעים במונית להקפיד לשבת בספסל האחורי, ולנסוע עם חלונות פתוחים
 • ככלל, הפעלת מונית תהיה עם נוסע אחד
 • במקרים הבאים מותרת נסיעה במונית של נוסע ומלווה: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעה לצורך העברת קטין בין הורים גרושים, הסעה עם קטין שהאחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין מבוגר אחר במקום המגורים שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו, נסיעה לצורך טיפול במסגרת רווחה

נסיעה ברכב פרטי

 • ככלל, נסיעה ברכב פרטי תהיה עם שני נוסעים בלבד (נהג ונוסע)
 • לצורך חיוני, בין היתר: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעה לצורך העברת קטין בין הורים גרושים, הסעה עם קטין שהאחראי עליו נדרש לצאת כאמור לעיל או נסיעה לצורך טיפול במסגרת רווחה - ניתן לנסוע עם יותר משני נוסעים ברכב
 • על אף האמור, גם בנסיעה לצורך חיוני, מומלץ להימנע, ככל שניתן, מנסיעה של יותר מ - 3 אנשים ברכב

הסעות עובדים

בהתאם לסעיף 3ב (א)(2)(א) לתקנות, ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל.

בהוראות אלה: "שירות הסעה לעובדים" - הסעת עובדים למקום העבודה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

להלן הנחיות המנהל לעניין הסעות עובדים:

 • הסעות עובדים באמצעות רכב פרטי או במונית, יהיו עם עד 3 נוסעים ברכב (נהג ושני נוסעים)
 • הנסיעה תהיה בכפוף ליתר ההנחיות הכלליות האמורות לעיל לעניין אוורור וחיטוי
 • הסעת עובדים באמצעות אוטובוס או הסעה תהיה בהתאם להנחיות האמורות לעיל, לעניין שמירה על מרווחים