מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

התמודדות עם קוצר נשימה כתוצאה מנגיף 2-CoV-SARS - הנחיה קלינית

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא הנחיה קלינית סגורה לעריכה
התמודדות עם דיספניאה כתוצאה מנגיף 2-COVID-19) SARS-COV)
SymptomsFeverCoughSOB (cropped).jpg
הוועדה המקצועית האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל
קישור באתר האיגוד
תאריך פרסום מרץ 2020
הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – קוצר נשימה, קורונה

חמצן עם מסכה עם רזרבואר או משקפי חמצן. יש לתת מנת העמסה ולטפל בהתאם לטבלה:

טיטרציה Morphine לקוצר נשימה:

מנות העמסה מטופל נאיבי לאופיואידים מורפין IV/SC במינון 5mg
ניתן לחזור על מנת העמסה אחת ל 10 דקות (במתן IV) ו 20 דקות

(במתן SC)
ניתן להעלות מינון עד 10 מ"ג

מנות העמסה מטופל שאינו נאיבי לאופיואידים חשב Oral Morphine Equivalent) OME/24h) .
תן מנת הצלה 10%-20% מהמנה היומית
OME 15mg Morphine= 10 mg Oxycodone
IV Morphine 10mg= 30mg PO IV=1/3M0rphine PO
ערך מדבקת Fentanyl ‏= SC/IV Morphine mg/24h
לדוגמה: fentanyl patch 100mcg IV/SC Morphine 100 mg
עירוי מתמשך עירוי מתמשך: יש להתחיל את העירוי בקצב התחלתי 2mg/h או בהתאם לסך המנון ביממה חלקי 24 שעות
עדכון מנון ליממה : מנון בסיס יום קודם+ סך מנות הצלה/24 ש
מנות הצלה 10-20% מסך המינון ליממה, עד כל רבע שעה (IV) ועד כל חצי שעה (SC)