האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

זכויות החולה הסוכרתי במערכת הבריאות בישראל

מתוך ויקירפואה


זכויות החולה הסוכרתי במערכת הבריאות בישראל
Diabetes treatment in the community
Blue circle for diabetes.png
עיגול כחול - הסמל העולמי לסוכרת
ICD-10 Chapter E 10.Chapter E 14.
ICD-9 250
MeSH C18.452.394.750
יוצר הערך Sukeret2.JPG
 


לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה הסוכרתי


ראו גםהמדריך לטיפול בסוכרת - זכויות סוציאליות של חולי הסוכרת בישראל - Social rights of diabetes patients in Israel

סוכרת היא מחלה מטבולית המתאפיינת ברמות גבוהות של סוכר בדם. המחלה נוצרת כתוצאה מהפרעה בהפרשת האינסולין, הפרעה בפעילות האינסולין או כתולדה של שני המקרים.

ארגון הבריאות העולמי הכריז על הסוכרת כעל מגפה של המאה ה-21. לפי הערכות, בתחילת המאה ה-21 חיים ברחבי העולם כ-366 מיליון סוכרתיים ומספרם צפוי לעלות ל-552 מיליון איש עד 2030, כשקצב הגידול הגבוה ביותר צפוי להתרחש דווקא במדינות המתפתחות. הסיבות העיקריות לעליה בשכיחותה של המחלה הן השמנה, מיעוט בפעילות גופנית, קצב גידול והזדקנות האוכלוסייה.

חלק גדול מהאנשים עם סוכרת כלל אינם מודעים למצבם. על פי הערכות מארצות הברית, 12.9 אחוזים מהמבוגרים מעל גיל 20 סובלים מסוכרת, אך רק 60 אחוזים מתוכם מאובחנים, כלומר 40 אחוזים כלל לא מודעים למצבם. השכיחות של סוכרת דומה בנשים ובגברים, גבוהה יותר באוכלוסייה המבוגרת (על פי הערכות בארצות הברית 12.9 אחוזים באוכלוסייה הכללית, אך 30 אחוזים באנשים מעל גיל 65) ובקבוצות אתניות מסוימות (היספנים, מקסיקנים, שחורים).

בישראל שכיחות הסוכרת היא 6–8 אחוזים מכלל האוכלוסייה. בגילאים מבוגרים עולה שכיחותה לכדי 15 אחוזים.

על פי ההערכות של המועצה הלאומית לסוכרת, נכון לשנת 2006 בישראל היו 400,000 אנשים עם סוכרת מאובחנת ועוד 200,000 עם סוכרת לא מאובחנת. ההערכה היא כי עד שנת 2025 מספר האנשים עם סוכרת יעלה ל-2,000,000 נפש. שכיחות הסוכרת בישראל שווה בין שני המינים, אך גבוהה יותר באוכלוסייה המבוגרת ובקרב קבוצות אתניות ומיעוטים מסוימים (לדוגמה בקרב המגזר הערבי).

סוכרת עלולה לפגוע בכלי דם קטנים וגדולים ולהוביל לתהליך טרשתי שבסופו יפגעו אברי מטרה כגון כליות, עיניים, רגליים, לב ומוח.

סוכרת היא הגורם המוביל לפגיעה כלייתית קשה עד לאי ספיקת כליות סופנית, המצריכה טיפולי דיאליזה או השתלת כליה. מספר חולי הסוכרת הנפגעים מסיבוך זה נמצא בעליה מתמדת, כאשר כ-50–60 אחוזים מחולי הדיאליזה בישראל הם סוכרתיים.

זכויות רפואיות לסוכרתיים

בפרק זה נפרט את הזכויות העומדות לרשותכם במסגרת קופות החולים, כולל בביטוחים המשלימים (שב"ן) ובמשרד הבריאות.

משאבת אינסולין

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבטיפול במשאבת אינסולין

סל הבריאות כולל זכאות לקבלת משאבת אינסולין מהקופה ללא תשלום, על-פי הפנייה של הרופא המטפל/רופא סוכרת ובתנאים הבאים:

 • ילדים ומבוגרים סוכרתיים הסובלים מהתקפי נוירו-היפוגליקמיה המתבטאים באובדן הכרה פתאומי, בלבול ושינויי התנהגות ללא סימנים אוטונומיים מקדימים
 • סוכרתיים הסובלים מהתקפים חוזרים של קטוזיס, אצידוזיס והיפוגליקמיה המחייבים אשפוז
 • סוכרתיים אשר רמת HbA1c שלהם היא 7.5 ויותר
 • סוכרתיים שקיבלו טיפול אינטנסיבי הכולל שלוש זריקות או יותר של אינסולין במשך היממה, אך לא השיגו את יעדי האיזון
 • נשים סוכרתיות מטיפוס 1 שסבלו מסוכרת בתקופה שקדמה להיריון ובמשך ההיריון
 • חולי סוכרת מסוג 2 במקרים של תנגודת קשה לאינסולין ו/או מטופלים במינונים גבוהים של אינסולין מעל 1 יחידות לקילוגרם, שאינם מגיעים לאיזון המומלץ של רמות הסוכר
 • ילדים עם היפראינסולינמיה מולדת - באישור מיוחד של גורם רפואי שהוסמך לכך בקופה

מכשיר למדידת רמת סוכר

המכשיר אינו כלול בסל הבריאות. הזקוקים למכשיר למדידת סוכר, שקיימת עבורם המלצה רפואית למכשיר למדידת סוכר, יכולים לרכוש אותו בהשתתפות עצמית, בהתאם להסדרים הקיימים בקופות החולים כלהלן:

כללית
 • בבית מרקחת של הקופה - בהשתתפות עצמית עם הצגת מרשם רופא (עיוור זכאי לקבלת המכשיר בבית מרקחת של הקופה ללא תשלום השתתפות עצמית)
 • רכישה באופן פרטי - לקבלת החזר יש להציג מכתב מרופא מומחה לסוכרת או רופא משפחה. ההמלצה טעונה אישור של מנהל המרפאה. בנוסף, יש לצרף חשבונית מס או קבלה מקורית, בה מצוין שם המכשיר ושם הלקוח בעבורו נרכש המכשיר. החזר יינתן פעם בשלוש שנים
מכבי
 • מבוטחי "מגן כסף" ו"מגן זהב" זכאים לרכישת המכשיר בהצגת הפניית רופא משפחה/פנימאי/אנדוקרינולוג. ניתן לרכוש את המכשיר בבתי מרקחת של מכביפארם ובתי מרקחת פרטיים שיש להם הסכם עם מכבי. הרכישה היא בתשלום השתתפות עצמית.

מכשיר לניטור רציף של רמת סוכר (מכשיר+סנסורים)

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבמכשיר לקריאה רצופה של סוכר בזמן אמת

 • ילדים עד גיל 18 - לפי המלצת רופא סוכרת ובהתוויות רפואיות מוגדרות
 • אישה סוכרתית המתכננת היריון או הנמצאת בהיריון
 • מעל גיל 18 - סוכרתיים הסובלים מ-Hypoglycemia Unawareness (היפוגליקמיה לא מודעת) וקיימת המלצה מרופא סוכרת

הערה: האגודה לסוכרת נעורים מפעילה קרן להשאלת מכשירים לבדיקת סוכר רציף, במטרה לאפשר גם לסוכרתיים שאינם נכללים בהתוויות סל הבריאות להנות מהמכשיר המסייע באיזון רמת הסוכר.

פריטים מתכלים

 • פריטים מתכלים למשאבות אינסולין - משאבת האינסולין כוללת גם רכיבים מתכלים שונים כגון סט עירוי למשאבה, מיכל אינסולין עם מחט, מחטים וצינוריות להתקנת המכשיר, סוללות נטענות או מתכלות (בהתאם למכשיר), מטען לסוללות להחלפה (בהתאם להוראות היצרן), ציוד לחיטוי, קיבוע וחבישה, נרתיק לנשיאת המכשיר על הגוף (בהתאם לבלאי סביר), וכל רכיב אחר בהתאם להוראות היצרן. זכאות המבוטח לקבל את משאבת האינסולין כוללת גם את הזכאות להחלפת פרטי הציוד המתכלה הנדרש לתפעול המשאבה, ללא גביית השתתפות עצמית
 • דוקרנים לשימוש עצמי - חולי סוכרת הנזקקים לדוקרנים לשימוש עצמי, יקבלו אותם ללא תשלום
 • מחטים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת - חולי סוכרת הנזקקים למחטים לצורך בדיקה עצמית, זכאים להנחה של 90 אחוזים בהתאם להסדרים הקיימים בכל קופה
 • מקלונים לבדיקת סוכר בדם - חולי סוכרת הנזקקים למקלונים לבדיקה עצמית של סוכר בדם, חייבים בתשלום השתתפות בגובה 10 אחוזים או 15₪ (שקלים), בהתאם להסדרים הקיימים בכל קופה
 • מכשיר לניטור רציף של רמות סוכר - המכשיר כולל גם רכיבים מתכלים שונים, ובכלל זה חיישנים המוחלפים כל 5–6 ימים ורכיבים נוספים המוחלפים בהתאם להוראות היצרן. מבוטח המקבל את המכשיר, זכאי למימון מלא של הקופה עבור אספקת והחלפת פרטי הציוד המתכלה

נעליים אורתופדיות רפואיות בהתאמה אישית

 • משרד הבריאות מספק נעליים לנכים בעלי נכות קבועה שיש להם צורך רפואי בנעליים. יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית ולהגיש בקשה
 • מכבי - מבוטחי השב"ן "מגן זהב", שאינם עומדים בקריטריונים של משרד הבריאות, זכאים להחזר של 83 אחוזים מההוצאה בפועל ועד תקרה של 646₪ המשתנה מעת לעת. הזכאות לרכישת זוג אחד בלבד לשנת חברות, בכל חנות המוכרת ומתאימה מוצרי אורתופדיה, בהפניית רופא אורתופד/טראומטולוג/רופא שיקומי/פודיאטר/רופא סוכרת
 • לאומית - מבוטחי השב"ן ("לאומית לעתיד") זכאים להשתתפות ברכישת נעליים אורתופדיות, על פי צורך רפואי

בדיקת נוכחות זקפה לילית, כגון RIGISCAN

השירות ניתן למבוטח בביתו באמצעות מכשיר ייעודי, באישור אורולוג מומחה ו/או סקסולוג מחוזי מומחה, במקרים הבאים:

תזונאית/דיאטנית

 • חולה סוכרת זכאי לייעוץ אצל תזונאית בהתאם לצורך הרפואי ועד 14 טיפולים בשנה
 • קופ"ח לאומית - עמיתי השב"ן זכאים ל-30 טיפולים נוספים בשנה (מעבר ל-14), באמצעות מטפלים שבהסדר ובתשלום השתתפות עצמית כפי שיקבע מעת לעת

קבוצות להעצמה ותמיכה בחולי סוכרת

האגודה הישראלית לסוכרת (א.י.ל), האגודה לסוכרת נעורים וקופות החולים מארגנות קבוצות תמיכה לחולים, למתן כלים להתמודדות עם המחלה - פרטים בעמותות ובמוקדי המידע של הקופות.

פעילות גופנית מבוקרת

יועצי פעילות גופנית לחולי סוכרת - מבוטחי מכבי זכאים לקבלת ייעוץ אישי ובניית תוכנית אישית על ידי פיזיותרפיסטים בהפניית רופא. השירות ניתן לכלל חברי הקופה ללא השתתפות עצמית.

זכויות נוספות למבוטחי השב"ן של הקופה (שירותי בריאות נוספים)

 • ערכת גלוקומטר למבוגרים מעל גיל 18 - מבוטחי "כללית מושלם" זכאים לרכישת שתי ערכות לחודש, בהשתתפות עצמית העומדת היום על סך של 8.80₪ לערכה
 • טיפול במכשיר ART ASSIST - מבוטחי "לאומית זהב" זכאים להשתתפות בשכירת מכשיר על פי הפניית רופא כירורג כלי דם מומחה בקופה (המכשיר משמש לטיפול לא פולשני, המסייע בפתיחת היצרויות בעורקי הגפיים התחתונות, לעמית הסובל מטרשת עורקים קשה או מסוכרת, המלווה בהופעת כיבים שלא מתרפאים)

זכויות כלליות לחולים

תקרת השתתפות עצמית ברכישת תרופות לחולה כרוני

 1. חולי סוכרת נחשבים כחולים כרוניים ועליהם לוודא כי הם מוגדרים ככאלה בקופת החולים שלהם
 2. החשיבות בהכרה כחולה כרוני היא בעיקר כדי שהמבוטחים יוכלו להנות מתשלום מופחת עבור תרופות ושירותים הכלולים בסל, עד תקרה הנקבעת מעת לעת בקופות החולים
 3. לתשומת לבכם: יש לכלול בחישוב העלות המצטברת של היטלי ההשתתפות גם את התשלומים לרכישת הציוד המתכלה (מזרקים, מקלונים לבדיקת רמת הסוכר בדם וכדומה). מתן תרופות למספר חודשים באותו ניפוק, אינו מזכה בתקרה החודשית של חודש הניפוק עבור כל התרופות, אלא לכל חודש יש את התקרה המתאימה והיא מחושבת אוטומטית בעת הקלדת התרופות
 4. האחריות לאתר את החולים הכרוניים ולהגדיר להם תקרה במערכת המחשב מוטלת על הקופה, כך שכאשר התשלומים הרבעוניים לתרופות יעלו על גובה התקרה, הקופה לא תגבה השתתפות עצמית מעבר לתקרה במהלך אותו רבעון
 5. חשוב שהחולה יבדוק כי אכן אינו משלם מעל סכום זה, ובכל מקרה של ספק יש לפנות לברור בסניף הקופה או באגודה לזכויות החולה ו/או לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות

אישור תרופות תוך 4 ימים

קופות החולים נוהגות במקרים שונים להתנות מתן טיפול תרופתי הכלול בסל הבריאות, באישור מנהלי מקדים. על פי הוראת משרד הבריאות, הקופות חייבות לבצע זאת במקרים מוגדרים בלבד, שיעמדו בין היתר בתנאים הבאים :

 1. הדרישה לאישור מינהלי תחול אך ורק ביחס לרשימת תכשירים מוגדרת ומצומצמת
 2. המטופל לא יידרש להשיג את האישור המנהלי בעצמו - באחריות הרופא המטפל לדאוג לקבלת האישור
 3. התשובה תינתן למטופל לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מן המועד בו הוגשה הבקשה המלאה על ידי הרופא המטפל. היה ולא ניתנה תשובה בתוך פרק הזמן הנקוב של ארבעה ימים, הרי שהדבר יהיה משול לתשובה חיובית
 4. סירוב למתן אישור מנהלי יהיה מנומק ויימסר למטופל/לרופא המטפל בכתב

פטור מתשלום היטלים עבור ביקור אצל רופא

 1. מקבלי הבטחת הכנסה (גמלה להבטחת הכנסה) לאחר גיל פרישה ומקבלי קצבת נכות, פטורים מתשלום היטל עבור ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, במכונים ובמרפאות חוץ
 2. הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות לקופות על ידי המוסד לביטוח לאומי

ציוד המסופק על ידי משרד הבריאות

 • תיאור השירות - משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי שיקום, הליכה וניידות לבעלי נכות קבועה עקב מחלה. רשימת מכשירי השיקום כוללת כיסאות גלגלים ידניים, כיסאות טיולון (BUGGY), כיסאות ממונעים, כיסאות שירותים, כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים, אינסרטים, מיטות פאולר HILOW-I ידניות וחשמליות, מזרני אויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, מנופים ביתיים הידראוליים/מכניים בלבד, הליכונים אחוריים, רולטורים, הליכון אמות, קביים קנדיות, זחליל - במקרים חריגים ביותר, אורטוזות (מכשירי הליכה) תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם - במקרה של החלפת בית גדם או תותבת
 • מי זכאי - כל אדם זכאי לקבלת הציוד ממשרד הבריאות. הרכישה חייבת בהשתתפות עצמית הנקבעת על ידי משרד הבריאות.
אופן הפניה - יש לפנות ללשכה המחוזית של משרד הבריאות ולצרף דו"ח (דין וחשבון) רפואי חתום על ידי רופא, מפרט והמלצה של פיזיוטרפיסט או מרפא בעיסוק מקופת חולים המבטחת ומסמכים נוספים על פי הצורך. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות תחת מכשירי שיקום וניידות או ישירות בכתובת

השאלת ציוד על ידי ארגונים

 • תיאור השירות - קיימים ארגונים רבים המשאילים ציוד, כגון: יד שרה, עזר מציון, עזרה למרפא ועוד
 • מי זכאי - כל פונה זכאי
 • אופן הקבלה - ישירות בסניפים הקרובים לאזור מגוריך

פוליסות ביטוח בריאות פרטיות ושירותי בריאות נוספים של הקופות (שב"ן)

 1. כללי:
  מעבר לסל השירותים שהקופה מחויבת לספק למבוטחיה, קיימות שתי מסגרות עיקריות הנעשים על ידי חברות הביטוח ושירותי בריאות נוספים שהקופה מספקת תמורת תשלום נוסף (כללית מושלם, מגן זהב מכבי, מאוחדת עדיף, לאומית זהב)
 2. שירותי בריאות נוספים בקופות:
  השירותים העיקריים בתוכנית זו כוללים השתתפות של הקופה בפעילויות רפואיות נוספות כגון: ניתוח פרטי, רכישת תרופות שלא כלולות בסל הבריאות, ייעוץ רפואי פרטי, אביזרים וציוד אורתופדי, טיפולים לילדים עם בעיות התפתחות, בדיקות היריון
  להלן העקרונות המרכזיים בהצטרפות לתוכנית:
  • הקופה חייבת לקבל כל פונה
  • ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום חודשי
  • אסור להגביל כל פונה, גם אם הוא סובל ממחלה קודם להצטרפותו לתוכנית
  • לחלק מהשירותים קיימות תקופות אכשרה
  מומלץ לעיין בתקנון של התוכנית, על מנת לממש את הזכויות בעת הצורך. ניתן לקבל העתק מהתקנון בכל אחד מסניפי הקופה ובאתר האינטרנט
  הביטוח הסיעודי אינו חלק מתוכנית השב"ן ולא קיימת לגביו החובה לצרף כל פונה
  טרם ביצוע מעבר בין קופה לקופה, יש לבדוק האם לא תיפגענה הזכויות בביטוח הסיעודי, שנרכש דרך קופת החולים
 3. פוליסות ביטוח פרטיות:
  פוליסות ביטוח בריאות פרטיות, מספקות תחום רחב של כיסוי ביטוחי, כגון: ניתוחים פרטיים, רכישת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, פיצוי בעת מחלה, טיפולי שיקום וכדומה
  חברות הביטוח הן גופים עסקיים, ולכן אינן חייבות בקבלת כל פונה, ורשאיות להטיל הגבלות על זכאות לשירותים במחלות/פגיעות קיימות
  מקומות עבודה רבים נוהגים לעשות ביטוח בריאות קבוצתי בתנאים מועדפים, שבו כל עובדי הארגון מצטרפים לביטוח (לעיתים יחד עם בני המשפחה), ולכן מומלץ לבדוק אם פוליסה כזו קיימת במקום עבודתך

גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי

בפרק זה נפרט זכויות שבאחריות הביטוח הלאומי (להלן בטל"א) לספק לחולים ו/או נכים. לקבלת הסברים והבהרות, מומלץ לגלוש באתר האינטרנט או לפנות לסניפי הביטוח הלאומי.

 1. אחוזי נכות לסוכרתיים:
  בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 29/1/2012 נדחתה פרשנות המוסד לביטוח לאומי לסעיף ליקוי 4(6) (המתייחס לאופן קביעת אחוזי הנכות לסוכרתיים) ונקבע כי הפרשנות הנכונה היא כדלקמן:
  1. ראשית, יש לקבוע במפורש האם מופיע אצל החולה לפחות אחד מהסיבוכים של מחלת הסוכרת המפורטים בפסקה 6 לפריט 4 לתקנות
  2. אם נמצא כי לחולה יש לפחות סיבוך אחד של מחלת הסוכרת, יש לקבוע לו נכות של 65 אחוזים, זאת ללא קשר לחומרת הסיבוך או הסיבוכים
  3. אם שיעור הנכות בשל פגימה נפרדת הנובעת מהסיבוך הוא מעל 30 אחוזים, יש לקבוע לחולה נכות נפרדת נוספת בגין אותה פגימה הנובעת מהסיבוך
  מומלץ לפנות לביטוח הלאומי (או לכל גורם שתמצאו לנכון) ולבדוק האם להחלטה זו יש השפעה על אחוזי הנכות שנקבעו לכם (אם נקבעו).
 2. גמלת נכות למבוגר:
  1. מי זכאי - קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50 אחוזים לפחות או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית הצומצם ב-50 אחוזים. הזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית ו/או שיקום מקצועי. שיעור הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ותנאים נוספים שקבע המוסד
  2. אופן הפניה - יש למלא תביעה בטופס המתאים ולמסרה לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (ניתן למצוא את הטפסים באתר ביטוח לאומי או בסניפי בטל"א). לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. לפירוט מקיף של תהליך הגשת התביעה באתר בטל"א
 3. קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים:
  1. מי זכאי - גברים ונשים עד גיל הפרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה או שהם זקוקים להשגחה רבה של אדם אחר בפעילות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית, שליטה על הפרשות ) או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים להם או לאחרים.
  2. אופן הפניה - לפירוט מקיף של תהליך הגשת התביעה באתר בטל"א
 4. קצבת ניידות:
  1. מי זכאי - גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים בגפיים התחתונות, המגבילים אותם בניידות, במטרה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לכל הטבה תנאי זכאות משלה
  2. אופן הפניה - המבקש לתבוע גמלת ניידות (הלוואה עומדת, סיוע מקרן ההלוואות, הלוואה למימון אביזרים מיוחדים לרכב, החזר הוצאות בעבור אביזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות), יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות. בהמשך יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. לפירוט מקיף של תהליך הגשת התביעה באתר לבטל"א
 5. גמלת ילד נכה:
  1. הגמלה משולמת לילדים מגיל 91 ימים עד 18 שנה, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות בעזרת הזולת ו/או בהשגחה מתמדת. ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מליקוי אחד, תשולם לו הגמלה על פי הליקוי המזכה אותו בגמלה גבוהה יותר
  2. ילדים שאובחנו כבעלי סוכרת נעורים יוכלו לקבל גמלה (ברוב המקרים חלקית) במקרים הבאים:
   • בשנה הראשונה לגילוי המחלה - משום שבדרך כלל בשלב זה קשה לאזן את הסוכרת והילד זקוק להשגחה
   • ילדים עד גיל 10 אינם יכולים לדווח על מצבם, עלולים להיות בסיכון ועל כן זקוקים להשגחה. קביעת הזכאות על פי הגיל תלויה בשיקול הדעת של הרופא היושב בוועדה. אם אושרה הזכאות בוועדה, הגמלה תתחדש מדי שנה עד הגיע הילד לגיל 10
   • ילדים עד גיל 18 אשר הסוכרת בגופם אינה מאוזנת ואשר הציגו בפני המוסד לביטוח לאומי מסמכים המעידים על כך
  3. לפירוט מקיף של תהליך הגשת התביעה באתר לבטל"א
 1. שיקום מקצועי לאנשים עם נכות:
  1. מטרת השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע וסיוע בהשתלבות בעבודה לאנשים עם מוגבלויות. תוכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת
  2. על פי חוק ביטוח נכות, לשיקום מקצועי זכאי מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20 אחוזי נכות רפואית משוקללת לצמיתות; או שהוא בן/בת זוג של נכה שנקבע שאינו ניתן לשיקום מקצועי, והוא מתגורר באופן קבוע עם הנכה, ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה, והוא לא הגיע לגיל הפרישה, ובתנאי שהוא עומד גם בכל התנאים האלה:
   • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת
   • הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי
   • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת)
   • חשוב: גם מי שאינו מוכר במחלקת נכות כללית או מי שאינו מקבל קצבת נכות כללית, אך סובל ממגבלה גופנית, נפשית או שכלית, יכול להגיש תביעה לשיקום מקצועי. הוא יופנה לבדיקה בוועדה רפואית, שתקבע לו אחוזי נכות רפואית, ובהתאם לכך ימשך תהליך בדיקת זכאותו לשיקום מקצועי
  3. לברור ולקביעת פגישת ייעוץ עם עובד שיקום, יש להתקשר לטלפון 02–6463488
  אנשים עם סוכרת מסוג 1 נהנים משיקום מקצועי - אל תהסס לבדוק את זכאותך!
 2. הבטחת הכנסה:
  1. תיאור השירות - קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כגון חולים, נכים, נפגעים מעבודה או מובטלים, שאינם זכאים לתשלומים על פי תוכניות אחרות
  2. מי זכאי - שלושה תנאים קובעים את זכאותך לקצבה: רציפות תושבות, מבחן הכנסות, מבחן תעסוקה. יש לעמוד בכולם, כולל בן הזוג
  3. אופן הפניה - יש להגיש טופס תביעה להבטחת הכנסה בסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים

מידע נוסף וטפסי פניה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

זכויות כספיות

בפרק זה נפרט זכויות, פטורים והנחות, העומדים לרשות מקבלי קצבת נכות.

 1. הנחה במס הכנסה:
  מי שנקבעה לו נכות רפואית של 90 אחוזים ומעלה, זכאי להנחה במס הכנסה עד גובה תקרה כפי שנקבע בחוק
  מומלץ לפנות למס הכנסה לברור הזכאות המלאה
 2. הנחה במסי ארנונה - יש לפנות לאגף הארנונה ברשות המקומית ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה להנחה בארנונה (ניתן להשיגו בגזברות של הרשות המקומית)
  2. כל מסמך המעיד על מצבו הרפואי של הילד או האדם הנכה
  3. אישור על קבלת גמלת ילד נכה או קצבת נכות
  4. כל מסמך המעיד על מצבם הכלכלי של ההורים (תלושי משכורת, משכנתא וכדומה)
 3. סיוע בשינויים בתנאי הדיור בבית למוגבל בניידות:
  1. מי זכאי:
   • מוגבלים בתנועתם ותפקודם עקב מחלה הפוגעת במערכת המוטורית, המשתמשים במכשירי ניידות (כסאות גלגלים, הליכונים, פרוטזות, קביים וכדומה)
   • דיירי השיכון הציבורי או דירות פרטיות, לרבות דירות קרובים חברי קיבוץ, שאין בבעלותם יותר מדירה אחת
  2. דרכי הפניה:
   הפניה תעשה טרם ביצוע השינויים, לעובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הבריאות המחוזית בצירוף המסמכים הנדרשים: טופס בקשה, המלצת עובד שיקום, הצעת מחיר, דו"ח רפואי וסוציאלי, אישורי הכנסה (לדיירים בעלי דירה פרטית) ומסמכים נוספים לפי הצורך. הבקשה תידון בוועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הבריאות המוסמכת לדון בבקשות אלו. הוועדה מאשרת את מימון השינויים בכפוף לנוהל משרד השיכון ומתקציב משרד השיכון
  3. מהות הסיוע:
   • שינויי פנים - הרחבות פתחים, הוספת פתחים על מנת לאפשר מעבר לכיסא גלגלים/מכשירי הליכה, התאמת חדרי שירותים ומקלחת, התאמת מטבח
   • שינויי חוץ - שבילי גישה, רמפות
  4. מרכיבי הסיוע:
   • דיירי השיכון הציבורי - מענק מוחלט
   • דיירי דירות פרטיות - שילוב של מענק והלוואה בהתאם לגודל דירה, מסי נפשות במשפחה וגובה הכנסה, בהתאם לתקרה הקבועה בנוהל
  פירוט נוסף ראה באתר משרד הבריאות תחת סיוע להתאמת דיור.
 4. תג חניה לרכב נכה:
  1. תיאור השירות - הטיפול בכל מבקשי תגי החניה המוגבלים בניידות בכל הגילאים, יעשה במשרד התחבורה ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות
  2. הגדרת נכה - אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי אישר לגביו בכתב, באחת משתי אלה - שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל נכות רגליו, כשדרגת נכותו מגיעה ל-60 אחוזים לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב הבריאות. "עיוור", אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לנכה
  3. הליך קבלת תג חניה - יש למלא "טופס בקשה לתג נכה" בצירוף המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות + הספח, צילום רישיונות רכב ונהיגה, אישור על אחוזי נכות רפואית ומסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים מרופא מקצועי המתייחס ליכולת הניידות וההליכה. בעלי הנכויות הבאות יצרפו לבקשה אישור רפואי: טיפול כימותרפי פעיל - אישור רופא המפרט תוכנית טיפול ומועד משוער לסיומו; טיפול בהמודיאליזה כרונית - אישור ממכון דיאליזה; בעל תעודת עיוור
  4. טיפול בהתאם לבעלות על רכב:
   1. במקרה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב - הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג - יש להמציא תצהירים חתומים על ידי עו"ד שהרכב משמש את מבקש התג
   2. הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל - יש להציג תעודת זהות + ספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית
   3. הרכב רשום על שם המעסיק - אישור ממקום העבודה
   4. אופן הפנייה - יש להעביר את כל המסמכים הנזכרים למעלה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז עדכון ובקרה משרד הרישוי, ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או לפנות לפקס: 03-5027686
  מומלץ לעיין באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 5. הנחה בעד שירותי טלפון - יש לפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רחוב יד חרוצים 10 ירושלים

מידע כללי

 1. שירות צבאי/שירות לאומי:
  1. לחולי סוכרת סוג 1 נקבע פרופיל רפואי שאינו מאפשר להם להתגייס לצבא
  2. התנדבות לשירות צבאי - קיימת אפשרות להתנדב לשירות צבאי. לשם כך, לאחר קבלת הודעת הפטור משירות, יש לגשת ללשכת הגיוס הקרובה לביתך, ולפנות למדור פרט -לאחראי/ת מתנדבים, ולהגיש בקשת התנדבות
  3. לפרטים על התנאים בשירות הצבאי, הזכאות לקבלת טיפולים רפואיים וכדומה - מומלץ לעיין באתר האגודה לסוכרת נעורים
  4. שירות לאומי - לאלו שאינם מתגייסים לצה"ל קיימת אפשרות להתנדב לשירות לאומי, המעניק את כל הזכויות המגיעות למשוחררי צה"ל
 2. רישיון נהיגה:
  1. חולה סוכרת סוג 1 המבקש לקבל רישיון נהיגה ברכב פרטי, דו-גלגלי או רכב כבד עד 3 טון, צריך למלא הצהרה בפני עורך דין ולהגיש מסמכים רפואיים לאישור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
  2. תקנות משרד הבריאות אוסרות מתן רישיון נהיגה לחולי סוכרת סוג 1, לנהיגה ברכב ציבורי, אמבולנס או רכב כבד מקצועי מעל 3 טון
  3. לא ניתן רישיון לבעלי A1C מעל 10
 3. מערכת החינוך:
  1. ילדים סוכרתיים יכולים להשתלב בכל הפעילויות בגני הילדים ובבתי הספר. חשוב שתדעו שאם מנסים להגביל את פעילות הילד בכל צורה שהיא, יש לכם הזכות להילחם על מנת שהוא ישולב בכל פעילות
  2. קיימות הנחיות של משרד החינוך לבתי ספר, המתייחסות למצבים בהם נדרשים ילדים סוכרתיים למאמץ מיוחד (כגון פעילות גופנית נמרצת), יציאת ילדים סוכרתיים לטיולים וההערכות שיש לקיים לפני טיול, צורך של הצוותים החינוכיים לסייע לילדים סוכרתיים (במיוחד הצעירים) בבדיקות הדם העצמיות וכדומה
  3. חשוב לוודא כי צוות המורים מכיר ויודע הנחיות אלה, כולל התייחסות למצבי היפוגליקמיה
  4. ילדים בגילאי 3–9 זכאים לליווי של סייעת בעת שהותם במסגרת החינוכית. לשם כך יש לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית
 4. דמי מחלה:
  1. מידע כללי - חוק דמי מחלה נועד לאפשר לעובדים ולבני משפחותיהם להתקיים בכבוד, גם אם העובד שרוי במצב של חולי ואינו מסוגל לבצע את עבודתו. עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה לכל היותר, זאת בהנחה שלא צבר ימי מחלה בלתי מנוצלים בשנים קודמות. צבירת ימי מחלה מתאפשרת עד למכסה של 90 יום
  2. אופן הפניה - העובד חייב למסור למעסיק הודעה בדבר מחלתו לא יאוחר משלושה ימים, מן היום הראשון בו נבצר ממנו לעבוד. בנוסף, לקבלת התשלום יש להציג אישור רופא ובו פירוט אודות המחלה וימי המחלה
  3. היעדרות של עובד עקב מחלת בני משפחה:
   • מחלת ילד - הורה זכאי להיעדר ממקום עבודתו עד 8 ימים בשנה, בגין מחלתו של ילד שגילו לא עולה על 16 שנים, מתוך סך ימי המחלה שצבר. זכאות זו מותנית בכך שבן זוגו לא נעדר מהעבודה בשל סיבה זהה. אם מדובר בהורה יחיד או הורה שהילד בחזקתו הבלעדית, תינתן לו זכאות ל-12 ימי מחלה בשנה בגין מחלת ילד
   • מחלת הורה - היה ועובד נאלץ להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלת הורה שמלאו לו 65 שנים, ושמחלתו יצרה לו תלות בסיוע ועזרת הזולת, ניתן לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה, זאת בתנאי שהאחים לא נעדרו מהעבודה לסעוד את הוריהם
   • מחלת בני זוג - במקרים בהם בני זוג חולים ותלויים בעזרת הזולת, ניתן לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה
   • בדיקות היריון או לידה - עובדים יכולים לנצל עד 7 ימי מחלה בכדי להתלוות אל בת זוג בבדיקות הכרוכות במעקב היריון, טיפולים שונים או בשל הלידה עצמה
 5. הקלות בבחינות:
  חולי סוכרת סוג 1 זכאים להארכת משך זמן הבחינה הפסיכומטרית ובחינות האוניברסיטה. יש לפנות לגורם העורך את הבחינה עם אישורים רפואיים מתאימים

חולי סוכרת סוג 1 מוזמנים לפנות בכל שאלה או בעיה לעובדת הסוציאלית של האגודה בטלפון: 03-6331941 דואר אלקטרוני: iris@jdrf.org.il