האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

טרשת עורקים ומחלות כלי דם

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף טרשת העורקים לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

ניירות עמדה, הנחיות קליניות וחוזרי משרד הבריאות

ראו גם


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.