מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מועצת החלב - Israel Dairy Board

מתוך ויקירפואה

Milk.JPG

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) היא גוף המאחד את כל הגורמים בענף החלב – הממשלה, ארגוני החקלאים ומגדלי הבקר והמחלבות.

המועצה הוקמה, על פי החלטת הממשלה בשנת 1965, ובבמסגרתה מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעולתו התקינה של ענף החלב.

מוסדות המועצה הם האסיפה הכללית ומועצת המנהלים. האסיפה הכללית מתכנסת פעם או פעמיים בשנה והיא הסמכות העליונה של המועצה. חברי המועצה הם נציגי ממשלת ישראל, ארגוני יצרנים, משווקים וצרכנים. בראשה האסיפה הכללית יושב נציג הממשלה.

מועצת המנהלים היא הגוף האחראי לניהולה של המועצה, ועמה נמנים 18 מנהלים: 5 נציגי הממשלה, 3 נציגי המחלבות, נציג הסוכנות היהודית, ו-9 נציגי היצרנים, המרכז החקלאי, התאחדות מגדלי הבקר, האיחוד החקלאי והתאחדות האיכרים. מועצת המנהלים מתכנסת אחת לחודש ולישיבותיה מוזמנים משקיפים.

מטרות מועצת החלב

המטרות העיקריות שלשמן נוסדה:

 1. לקדם את הרמה המקצועית של ענף החלב ולפעול להעלאת טיבו וניקיונו של החלב. מטרה זו מקודמת בין היתר על ידי קביעת עקרונות, כללים ותקנים למבנה הרפתות, התחנות לאיסוף חלב והמחלבות, שמירה על בריאות עדרי הבקר והצאן, הדרכה בייצור חלב היגייני והספקתו התקינה למחלבות.
 2. לארגן, לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני חלב למשווקים בעלי המחלבות, וכן בין המשווקים בעלי המחלבות לבין עצמם, בדבר סדרי שיווק חלב ומוצריו, הן מהייצור המקומי והן מהיבוא. הדבר כולל ריכוז החלב במחלבות, קירורו, שמירתו, הובלתו ועיבודו למוצרי חלב, וקביעת תקנים לטיב החלב הגולמי, החלב לשתייה ומוצרי החלב למיניהם.
 3. לפעול, בתיאום עם הממשלה, לתכנון מיטבי של ייצור חלב והספקתו למחלבות, ולבצע את מדיניות הממשלה בתחום הייצור והשיווק של חלב.

חומרים שיווקים ומקצועיים

מועצת החלב פועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני בריאות וחינוך, להגברת המודעות ליתרונות התזונתיים של צריכת חלב ומוצריו. לשם כך מפיקה מועצת החלב מגוון חומרים לימודיים.

בין החומרים שהופקו (וניתן להזמין דרך אתר המועצה)
 • ערכות לגנים ולבתי הספר
 • ימי בריאות בגן
 • סידה ודן – ערכה לגן
 • ערכה לבתי הספר
 • חוברות מקצועיות
 • ספיגת סידן – עובדות ומיתוסים
 • אי סבילות ללקטוז היא לא אלרגיה למוצרי חלב
 • מוצרי חלב נכס תזונתי
 • חלב ומוצריו – חזית נוספת למלחמה בעודף משקל
 • חלב ומוצרי חלב – נכס תזונתי לילדים בכל גיל
 • איך אנחנו מבטיחים שהחלב יישאר לבן

קישורים חיצוניים

לאתר המועצה