האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

מניעת מחלות מידבקות בקרב קורבנות אונס - Prevention of sexually transmitted infections in rape victims

מתוך ויקירפואה

שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
Antibiotic.png
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה
שם הפרק מניעת מחלות מידבקות בקרב קורבנות אונס - Prevention of sexually transmitted infections in rape victims
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – היבטים רפואיים של אלימות, טיפול אנטיביוטי מניעתי

  1. בכל מקרה של נפגע/ת אונס מומלץ להתייעץ עם כונן מחלות זיהומיות
  2. הטבלה היא תמצית נוהל מפורט הקיים בחדר מיון מבוגרים, חדר מיון ילדים ומחלקת נשים. יש לעיין בו בכל מקרה של ספק
  3. הטיפול המונע ל-HIV‏ (Human Immunodeficiency Virus) ינוהל על ידי צוות היחידה למחלות זיהומיות. אם הוחלט על טיפול, תשוחרר הנפגעת לאחר הטיפול הראשוני בבית החולים, עם מרשם לטיפול שעליו הומלץ למשך 28 יום. על המרשם יש לציין "בתיאום עם צוות מרפאת ה-AIDS‏ (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) של הדסה", וכן יש להפנות את החולה להמשך מעקב בהדסה
  4. במכתב השחרור יש להמליץ על ספירת דם ובדיקת תפקודי כבד לאחר שבועיים ו-4 שבועות מתחילת הטיפול, וכן על סרולוגיה ל-HIV לאחר 8-6 שבועות

עגבת - Syphilis

בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
VDRL‏ (Venereal Disease Research Laboratory Test) כן כן לא לא

צהבת מסוג - Hepatitis - B

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – הפטיטיס, מחלת מין


בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
  • HbsAg
  • HbsAb
  • Hb core Ab
כן כן אם לא חוסן בעבר:

מנה ראשונה של חיסון פעיל לשריר הדלטואיד + המשך סדרת החיסונים אצל הרופא המטפל

אם ידוע שהתוקף נשא:

תוספת של IM‏ (Intra Muscular) Hepatitis B Immune Globulin,

0.06 cc/kg (סנטימטר מעוקב/קילוגרם)

צהבת מסוג - Hepatitis - C

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהפטיטיס


בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
HCV‏ (Hepatitis C Virus) antibodies כן כן לא קיים לא קיים

HIV

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםHIV - נגיף הכשל החיסוני האנושי


בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
בדיקת חוץ בהדסה כן כן לפי שיקול דעת לגבי סכנת נשאות HIV אצל התוקף

יש להתייעץ עם כונן מחלות זיהומיות!

Combivir (Zidovudine) 300 mg* + Lamivudine 150 mg 1 tab x 2/day

לספק לחולה ל-72 שעות. לפי החלטת היועץ למחלות זיהומיות, לפי מידת הסיכון, לשקול תוספת: Kaletra (Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg) 2 tab x 2/day

 

*mg - מיליגרם

זיבה - Gonorrhea

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםמחלת מין


בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
בנות: במקרה חדירה
בנים: סימני זיהום מקומי

משטח מהאזור המעורב לצביעה ישירה ולתרביות

לא כן חד-פעמי:

IM Ceftriaxone 125 mg

חד-פעמי:

2.0 גרם PO (Per Os) Azithromycin

כלמידיה טרכומטיס

בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
בנות: במקרה חדירה
בנים: סימני זיהום מקומי משטח מהאזור המעורב לצביעה ישירה ולתרביות
לא כן PO Doxycycline 100 mg

פעמיים ביום למשך שבוע בילדים: חד-פעמי PO Azithromycin 20 mg/kg (max. 1 gr)

חד-פעמי 1.0 גרם

PO Azithromycin

טריכומונס וגינליס

בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
בנות: במקרה חדירה
בנים: סימני זיהום מקומי

משטח מהאזור המעורב לצביעה ישירה ולתרביות

לא כן חד-פעמי 2.0 גרם

PO Metronidazole

בילדים: 15 מיליגרם לקילוגרם

נגיף הרפס סימפלקס, וגינוזיס חיידקי ונגיף פפילומה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםנגיף הפפילומה


בדיקות מיידיות של הקורבן לביצוע בחדר מיון בדיקות ביקורת – לאחר 12 שבועות (אמבולטורי) בדיקות מיידיות אצל התוקף (אם קיים) טיפול מונע טיפול מונע במקרים מיוחדים / טיפול חלופי
רק כאשר יש סימנים וסימפטומים מומלץ להתייעץ

ראו גם