האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

סטטין

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף סטטינים לדף הנוכחי.


הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...


הנחיות קליניות, חוזרי משרד הבריאות וניירות עמדה

תרופות

ראו גם

סימן שאלה.png
זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.