האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

סמן סרטני - Tumor marker - CA 15.3

מתוך ויקירפואה

     מדריך בדיקות מעבדה      
סמן סרטני
CA-15.3
מעבדה כימיה בדם
תחום מדידת סמן סרטני בהקשר לסרטן השד
Covers bdikot.jpg
יחידות מדידה יחידות למיליליטר
 
טווח ערכים תקין פחות מ-30 יחידות למיליליטר
יוצר הערך פרופ' בן-עמי סלע

מטרת הבדיקה

זיהוי ומדידת רמה בנסיוב של סמן סרטני המיוחס בעיקר לסרטן השד.

בסיס פיזיולוגי

Ca 15.3 הוא סמן סרטני גליקופרוטאיני המוגדר כ-MUC1 או אנטיגן בעל אופי של mucin, הממוקם על תאי אפיתל נורמאליים, ורמתו עולה באופן משמעותי בשלבים מתקדמים של המחלה אך לא בשלביה המוקדמים. סמן זה אינו נחשב רגיש וספציפי דיו כדי שייחשב שימושי לגילוי מוקדם של המחלה, או לעקוב אחר חולה ברמיסיה, כדי להיווכח אם המחלה חוזרת. לעתים ההתייחסות אל סמן זה היא כאל מדד של מסת הגידול (tumor burden), אם יש לציין שלעתים רמתו אינה מוגברת באופן משמעותי גם במצבי מחלה מפושטת. Ca 15.3 נחשב לאנטיגן המשחק תפקיד בתאחיזה (adhesion) בין תאים, וייתכן שהתבטאותו הגבוהה יחסית בשלבים מתקדמים של סרטן, קשורה לתהליך הגרורתי. עיקר השימוש במדידתCa 15.3 הוא במעקב אחר חולות מטופלות עם סרטן שד, וניטור השפעת הטיפול בהן. בסרטן שד גרורתי רמות CA 15.3 הגבוהות ביותר מתקבלות במקרים רבים בהם הגרורות התפשטו לעצמות ו/או לכבד.

Mucins הם גליקופרוטאינים מורכבים שחולקו על בסיס תכונותיהם הגנטיות והביוכימיות ל-7 קבוצות, מסומנות בהתאם כ-Muc-1 עד Muc-7. ה-mucins המשתייכים ל-Muc-1, מתבטאים על פני תאים גלנדולאריים-מפרישים, שכאשר הם מותמרים לתאי סרטן, יוגדרו כתאי אדנו-קרצינומה, שיפרישו כמויות ניכרות של ה-mucin לזרם הדם. בשנת 1985 היו אלה היפאנים Abe ו-Gang שתארו לראשונה את CA 15.3 בהקשר לסרטן השד, שזוהה תוך שימוש בנוגדנים חד שבטיים המזהים אפיטופ ייחודי על אחד מחלבוני משפחת Muc-1. במקור, שימש אמנם האנטיגן CA 15.3 למעקב אחר נשים מחלימות מניתוחי שד או לאחר טיפול כימותרפי, כדי לזהות אפשרות של מחלה חוזרת. כל המדידות המוקדמות של אנטיגניים ממשפחת ה-mucinשל סרטן השד נמצאו רגישות יותר לניטור מטופלות עם מחלה גרורתית מאשר מדידת CEA. נמצא שבסרטן שד גרורתי, ב-70 עד 90% מהמטופלות נמצאה רמה מוגברת של אנטיגנים מסוג mucin, בהשוואה לעלייה ברמת CEA רק ב-50-60% מתוכן.

דווקא עלייה ברמת CA 15.3 שמוצאים לעתים במצבים לא-סרטניים, נוטה להיות מוגברת לאורך זמן באופן עקבי. רמות נורמאליות של CA 15.3 אינן בהכרח מבטיחות שלמטופלות אין מחלה ממוקמת או גרורתית. תרחיש זה מקורו בכך שהמחלה היא בשלב מוקדם מדי מכדי ש-CA 15.3 יהיה מוגבר, או שמדובר באחת מאותה קבוצה של 25-30% של נשים עם סרטן שד גרורתי בהן תאי השאת אינם מפרישים את האנטיגן הזה. לעומת זאת עלייה עקבית ברמת CA 15.3 לאורך זמן, מצביעה בסבירות גבוהה שהמטופלת אינה מגיבה היטב לטיפול, או שהמחלה חזרה. יחד עם זאת, רמות CA 15.3 אינן נמדדות בדרך כלל מייד לאחר תחילת הטיפול, ובדרך כלל תחילת מדידת רמת אנטיגן זה, לא תתחיל אלא שבועות אחדים לאחר תחילת הטיפול.

אך הניסיון עם סמן זה בשני העשורים האחרונים, הוכיח שהוא אינו ספציפי במיוחד לסרטן השד, ורמתו בדם תעלה במטופלים עם סוגי סרטן אחרים כגון סרטן הקיבה, המעי הגס, הריאות, הלבלב, השחלות, הרחם, וצוואר הרחם. בנוסף, רמת CA 15.3 עלולה להימצא גבוהה באחוז קטן של נשים בריאות, ב-10% מבין מטופלות עם מחלות שד שפירות, ואף ב-40% ממטופלים עם מחלה דלקתית או בשחמת של הכבד. לעומת זאת רמת CA 15.3 אינה מוגברת בעת ההיריון או בתקופת ההנקה. האגודה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית (ASCO) פרסמה בשנת 1996 המלצות לשימוש בסמנים סרטניים. מסקנות ועדת המומחים היו של-CA 15.3 ערך מוגבל לגילוי מחלה חוזרת (recurrent) במטופלות לאחר ניתוחי שד מ-2 טעמים: א. סמן זה אינו מדד רגיש של מיקרו-גרורות; ב. בדיקה זו "מייצרת" תוצאות חיוביות-כזובות ושליליות-כזובות רבות. לעומת זאת, שימוש יותר מבטיח של CA 15.3 הוא בניטור התגובה לטיפולים במחלה גרורתית.

סמן Ca 15.5 אינו מאוד רגיש הגילוי סרטן שד בשלב מוקדם, ולמעשה רק 5-30% מהמטופלות עם סרטו שד ב-stage I או ב- stage II נמצאו ערכים מוגברים שלו. רמות סמן זה אינן נמצאות במתאם עם מאפיינים פרוגנוסטיים, כמו השלב ההיסטולוגי של המחלה, הסטאטוס של הקולטנים לאסטרוגנים, או גיל החולה. אין לסמן זה כל ערך פרוגנוסטי לנבא איזה מהמטופלות עם מחלה גרורתית תגיב היטב לטיפולים. CA 15.3 אינו רגיש דיו לניטור מדויק של מהלך המחלה במטופלות בהן אין סימני מחלה לאחר הטיפול הראשוני. כמו כן ערך הניבוי החיובי של CA 15.3 לגבי חזרת המחלה (relapse), נמצא במספר סקרים עומד על ממוצע של 41% לאחר ממצא של רמה מוגברת ראשונה של האנטיגן הזה, ו-58% לאחר שני ממצאים עוקבים של רמת CA 15.3 מוגברת.

ביוני 1996 אישר ה-FDA מדידה של סמן חדש, CA 27.29, שתואר בשעתו כ"סמן הראשון והיחיד לכאורה הספציפי לסרטן השד". סמן סרטני שהוא למעשה גליקופרוטאין המוגדר כ-MUC1 שהוא אנטיגן הממוקם על פני תאי אפיתל נורמאליים, ולמעשה זהו אפיטופ אחר על אותה מולקולת mucin שמזהה הנוגדן כנגד CA 15.3. מדד ה-CA 27.29 מוגבר באופן ניכר בתאי סרטן השד, ומוגבר באופן פחות בולט בסוגי סרטן אחרים כסרטן המעי הגס, הקיבה, הריאות, הכבד, השחלה, הרחם והערמונית. התחום התקין של אנטיגן זה הוא מתחת ל-38 יחידות למ"ל, וניתן למצוא אותו מוגבר גם בממצאים שפירים בשד, כבד ובכליה, וכן בכיסיות (ציסטות) של השחלה, אם כי רמה של CA 27.29 שמעל 100 יחידות למ"ל נדירה במצבים שפירים. אף על פי כן, סמן ה-CA 27.29 נמצא עדיף על פני CA 15.3 : הסמן CA 27.29 מוגבר בערך ב-30% מבין הנשים עם סרטן השד בשלביו המוקדמים, (שלבים I או II), וכן הוא מוגבר ב-60% מבין הנשים עם סרטן השד בשלבים III או- IV המתקדמים. אין הסכמה לגבי כושרו של CA 27.29 לגלות הופעה חוזרת של סרטן השד לאחר טיפול ניתוחי. לפחות סקר אחד בנשים עם סרטן השד בדרגת סיכון גבוהה להופעה חוזרת (recurrence) של השאת, בדרגה II או III, מצא ש-CA 27.29 היה מדד מאוד רגיש וסגולי בגילוי גרורה עוד בשלב המוקדם הקדם-קליני של זיהוייה. הזמן הממוצע שחלף מתחילת העלייה ברמת CA 27.29, עד להופעת התסמינים הקליניים, היה 5 חודשים, פרק זמן גדול יחסית בו ניתן להתחיל כבר בצילומי הדמיה, כדי לגלות תחילת הופעת שאת מחודשת ולטפל בה.

סקרים אפידמיולוגיים אחדים מראים שמדידת CA 27.29 היא בעלת מאפיינים דומים לאלה של מדידת CA 15.3 בניטור מהלך המחלה. שניהם מזהים מחלה חוזרת בערך ב-50% ממטופלות א-סימפטומטיות, שבדיעבד עוברות relapse בערך 6 חודשים לפני שלהתרחשות זו יש הוכחות קליניות. תוצאה מוגברת של CA 27.29 יכולה להיות שימושית לעודד בדיקות נוספות לבחינת אפשרות של מחלה חוזרת. גם רגישות סמן זה נמוכה מדי כדי שיומלץ להשתמש בו למטרת גילוי סרטן שד בבדיקות סקר אוכלוסייה.

הוראות לביצוע הבדיקה

אין צורך בהכנות מיוחדות או בצום, ואת הדם יש לקחת במבחנה כימית (פקק אדום או צהוב).


המידע שבדף זה נכתב על ידי פרופ' בן-עמי סלע


ראו גם