מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

סמן סרטני - Tumor marker - CA 27.29

מתוך ויקירפואה

     מדריך בדיקות מעבדה      
סמן סרטני CA 27.29
Tumor marker CA 27.29
 שמות אחרים  Cancer antigen 27.29, breast cancer marker, breast carcinoma associated mucin antigen ו-CABA או cancer associated breast antigen.
מעבדה כימיה בדם
תחום ניטור טיפולי של נשים עם סרטן שד גרורתי; גילוי מוקדם של הישנות סרטן השד.
Covers bdikot.jpg
 
טווח ערכים תקין פחות מ-38 U/ml.
יוצר הערך פרופ' בן-עמי סלע

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםבדיקות סקר לסרטן השד

רקע קליני

CA 27.29 הוא אפּיטוֹפ (epitope) על פני החלק החלבוני של הגליקופרוטאין המוּציני (mucin) הידוע כ-MUC-1, שהוא אנטיגן הקשור לסרטן השד.

הגליקופרוטאין המוציני הגדול MUC-1 מופיע על פני רוב תאי האפיתל הגלנדולאריים. גליקופרוטאין זה ידוע גם כמוצין אפיתליאלי פולימורפי, או כאנטיגן אפיתליאלי ממברנאלי, הוא בעל מקטע (domain) גדול המשתרבב אל מחוץ לתא, ובעל מקטע ציטוזולי קצר יותר. ה-CA 27.29 מייצג רצף מוציני במקטע החוץ-תאי של MUC-1.

אפיטופ זה דומה מולקולארית לזה המזוהה על ידי הנוגדן החד-שבטי DF3 המשמש בבדיקת רמת הסמן הסרטני המוכר יותר CA 15.3 (Reddish וחב' ב-J Tumor Marker Oncol משנת 1992), ולפיכך, שני הנוגדנים מזהים את אותו אנטיגן. רמות מוגברות של CA 27.29 כרוכות בראש ובראשונה עם סרטן שד גרורתי. מחקר פרוספקטיבי של 97 נשים עם סרטן שד גרורתי, העלה שב-73% מתוך אלו עם מחלה מתקדמת נמצאו רמות מוגברות של CA 27.29 בשיעור של 20% ומעלה. מאידך גיסא, ב-71% מהנשים ללא התקדמות התהליך הממאיר, לא נמצאה עלייה של 20% או גדולה מכך, ברמות CA 27.29 (על פי נתוני חברת Bayer משנת 2000). מחקרים משנות ה-90 תמכו אף הם בשימוש בבדיקת CA 27.29 לניטור תוצאות הטיפול בסוג סרטן זה (Abbate וחב' ב-Breast Cancer ResTreat משנת 1991, ו-Dnistrain וחב' ב-J Tumor Marker Oncol משנת 1996).

מחקר פרוספקטיבי אחר שבחן 162 מטופלות בדרגות II ו-III של סרטן השד, שהיו נקיות ממחלה בשלב גיוסן למחקר, מצא ש-CA 27.29 היה חיובי ב-60% מבין המטופלות בהם נתגלתה בדיעבד הישנות המחלה (רגישות של 60%). לעומת זאת, CA 27.29 לא נמצא מוגבר ב-93% מהנבדקות ללא הישנות המחלה (ספציפיות של 93%). מחקר זה של Chan וחב' ב-J Clin Oncol משנת 1997, מצא גם ששתי תוצאות עוקבות של רמת CA 27.29 מוגבר, היה בהן כדי לנבא את הישנות המחלה ב-80%, ולעומת זאת ערכים לא מוגברים של אנטיגן זה בשתי בדיקות עוקבות, היה בהם לנבא את אי-הישנות המחלה ב-91% מהמקרים. מסקנת החוקרים הייתה שרמת CA 27.29 עשויה לסייע יכולה בניבוי של הישנות המחלה בסרטן השד.

לעומת זאת, רמות CA 27.29 אינן שימושיות כבדיקה סריקה כדי לאבחן תהליכים ממאירים, ואמנם, ה-FDA נתן את אישורו ביוני 1996 לבדיקה זו בהדגשה של ניטור של מטופלות עם סרטן שד בשלבי מחלה מתקדמים. בחולות אלו, החברה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית (ASCO), ממליצה בהנחיותיה על היסמכות על סמן זה בהקשר עם ממצאים קליניים ותוצאות צילומי הדמיה (Harris וחב' ב-J Clin Oncol משנת 2007). המלצות אלו לביצוע בדיקת ניטור של CA 27.29 באותם מקרים לגילוי כישלון הטיפול בנשים מאובחנות עם סרטן שד בהן אין נתונים הניתנים להערכה ומדידה מידית של המחלה.

זו בדיקת הדם הראשונה והיחידה הספציפית לסרטן השד, כאשר 2 הבדיקות האחרות שאונקולוגים מציעים לנשים עם סרטן השד לבצע, CA 15.3 ו-CEA, הם סמנים סרטניים המשמשים בסרטן שד אך גם בסוגי סרטן אחרים. מבחן CA 27.29 מודד את רמת האנטיגן הזה בדמן של חולות עם סרטן השד, ומתו בדם עולה עם התקדמות התהליך הסרטני האמור. בתיאוריה, ניטור רמת CA 27.29 מאפשר לקבוע האם סרטן השד הגיע לשלב הגרורתי, אך למרבה האכזבה בדיקת CA 27.29 אינה כה אמינה כפי שציפו בתחילה, במושגים סטטיסטיים דרגת הרגישות והספציפיות שלה אינה מאפשרת קביעה מדויקת האם התהליך הגרורתי כבר החל.

מטרת הבדיקה

CA 27.29 אינה בדיקת סקר לאבחון סרטן השד, אך אם סרטן זה כבר מאובחן, עשויה בדיקה זו לסייע לקבוע האם מדובר במחלה מפושטת, לאשש את יעילות הטיפול, ולסייע בקביעה האם בדובר בהישנות המחלה.

משמעות תוצאות הבדיקה

רמות CA 27.29 מעל 38 U/ml יכולות להתפרש סרטן שד פעיל, או בהישנות המחלה, או בתהליך גרורתי שלה. תוצאות חיוביות של CA 27.29 אינן מעידות בהכרח שמדובר בסרטן שד, או שמדובר בהישנות המחלה. רמות מוגברות של אנטיגן זה יכולות להופיע בסוגי סרטן אחרים, כגון אלה של הכבד, הלבלב, והמעי הגס. מספר מצבים שאינם סרטניים יכולים לתת תוצאות מוגברות של CA 27.29 כגון מחלת שד לא סרטנית, ציסטות של השחלה, או מחלת כבד, ואילו במספר נשים עם סרטן שד לא מתקבלת תוצאה חיובית בבדיקת CA 27.29. יחד עם זאת, ברוב הגדול של מקרים אם רמת CA 27.29 מתקבלת נמוכה מ-38 U/ml, המשמעות היא שאין מדובר בתהליך של סרטן שד פעיל.

רמות הולכות ופוחתות של CA 27.29 עשויות להצביע על יעילות הטיפול ונסיגת המחלה. במטופלים שקיבלו תכשירים המכילים נוגדנים חד-שבטיים ממקור עכבר בתהליך של אבחון או של טיפול, עלולות להתקבל תוצאות מוגברות כזובות (false positive) או תוצאות נמוכות כזובות (false negative). מטופלים אלה יכלו לפתח נוגדנים כנגד הנוגדנים ממקור עכבר (HAMA), כאשר נוגדנים אלה עלולים להפריע למדידה האנליטית של רמת CA27.29. בתרחישים סרטניים מתקדמים רמת CA 27.29 יכולה להגיע ל- U/ml 100 ואף למעלה מזה.

בטבלה שלמטה מפורטים מגוון התרחישים בהם רמת CA 27.29 יכולה להתקבל מוגברת מעל 39 יחידות/מיליליטר (על פי Bon וחב' ב-Clin Chem משנת 1997).

  Number of Subjects Percent (%) ≥39 U/mL
Apparently healthy women 314 1
Malignant Conditions
Primary breast 37 5
Metastatic breast 97 81
Stomach 29 7
Colon 43 26
Lung 47 43
Pancreas 45 47
Ovarian 50 56
Liver 20 55
Prostate 34 18
Uterus 30 13
Nonmalignant Conditions
Benign breast 129 3
Pregnancy 49 2
Lactating women 37 11
Cirrhosis 25 24
Endometriosis 24 8
Chronic hepatitis 48 10
Ovarian cyst 50 6
Renal impairment 20 15

סקירה מקיפה של Bon וחב' ב-Clin Chem משנת 1997, מפרטת את מגוון המצבים בהם CA 27.29 יכול להימצא מוגבר בנבדקים בריאים, באלה עם ממצאים שפירים, או באלו עם ממצאים ממאירים. רמות CA 27.29 נוטות להישאר יציבות יחסית לאורך זמן בתרחישים שפירים, לכן רמות מוגברות של סמן זה צריכות להתפרש בהקשר של היסטוריית הנבדק, בדיקה גופנית, בדיקות הדמיה, וממצאי מעבדה נוספים.

על פי Bon וחב' סיבות שפירות ל-CA 27.29 מוגבר כוללות: הפטיטיס כרונית, צמקת בכבד, שחפת, מחלת כליות, סרקואידוזיס, מחלת שד שפירה, אנדומטריוזיס, ציסטות בשחלה, SLE (ע"פ Bartels), דלקת באגן (ע"פ Shepherd) היריון והנקה. סיבות ממאירות ל-CA 27.29 מוגבר כוללות: סרטני שד, כבד, מעי גס, קיבה, לבלב, ערמונית, רירית הרחם, רחם, שחלות, SCLC ו-NSCLC.

מבחינה פיזיולוגית, MUC-1 כרוך כנראה בהגנה, סיכה, ויכולת ההיספחות של תאים על ידי שהוא מפחית את האינטראקציה של תאים למשתית החוץ-תאית (ECM או extra-cellular matrix) וכן את האינטראקציה עם תאים אחרים ובכך הוא מסייע לתהליכי פלישה ויצירת גרורות של תאים סרטניים (Klee ו-Schreiber ב- Arch Pathol Lab Med משנת 2004). חלבון MUC-1 לעתים מבוטא ביתר וגם הגליקוזילציה של חלקו החיצוני משובשת על פני תאים גרנולאריים ממאירים. למעשה, האפיטופים הסוכריים על פני MUC-1 יכולים להיות שונים אנטיגנית בתאי סרטן השד, בהשוואה לאלה ברקמת שד תקינה. כאשר תאי סרטן מפרישים לזרם הדם את החלבון MUC-1, האפיטופ CA 27.29 מזוהה על ידי הנוגדן החד שבטי המשמש בבדיקה. זיהוי זה שונה מהבדיקה של CA 15.3, המצריכה שימוש ב-2 נוגדנים חד-שבטיים.

יש חפיפה חלקית על ידי האפיטופים המזוהים על ידי הנוגדנים החד שבטיים בבדיקת CA 27.29 ו-CA 15.3. בסרטן השד בשלביו המוקדמים רמות CA 27.29 נמוכות יחסית, ורמות אלה עולות משמעותית בסרטן שד בשלביו המתקדמים. לכן גם אין יכולת להשתמש בסמן זה לזיהוי מוקדם של סוג סרטן זה, והשימוש ב-CA 15.3 רווח יותר בשלבים המוקדמים של המחלה. הנוכחות של CA 27.29 בסרטן שד בשלביו המוקדמים, יכול לנבא תוצאים גרועים יותר של המחלה, אך המשמעות של גילוי מוקדם של סמן זה בשלבי המחלה המוקדמים אינה ברורה לחלוטין, ואינה משמשת בשגרה להערכה מוקדמת על אופי המחלה. לכן, הנתונים אינם מספיקים לצורך המלצה גורפת על השימוש בסמן זה לצורך סריקה לאבחון סרטן שד, או לצורך קביעת דרגת המחלה (staging) (ע"פ Ramsey וחב' ב-J Clin Oncol משנת 2015, וכן Donepudi וחב' ב- J Cancer Res Therמשנת 2014, ו-Van Poznak וחב' ב-J Clin Oncol משנת 2015).

CA 27.29 לזיהוי הישנות סרטן השד לאחר טיפול של השאת הראשונית

הנתונים אינם מספיקים להמליץ על שימוש ב-CA 27.29 לניטור הישנות של סרטן השד אחרי טיפול ראשוני ו/או טיפול אדג'ובנטי בגידול שד ראשוני. מספר מחקרים הראו שעלייה ברמת CA 27.29 עשויה לנבא הישנות הסרטן בערך 5-6 חודשים לפני התפרצות התסמינים הקליניים או התבטאות חיובית של טסטים אחרים (Kokko וב' ב-Eur J Cancer משנת 2001, ו-Nicolini וחב' ב-BMC Cancer משנת 2006). יחד עם זאת, אין ניסויים קליניים אקראיים המראים שאבחון הישנות חוזרת של המחלה בשלבם א-תסמיניים שלה, יכולה לשפר את ההישרדות, הישרדות נקיה-ממחלה או את איכות החיים.

יחד עם זאת, ערכים של CA 27.29 שמעל 100 U/ml נדירים בתרחישים שפירים, בעוד שהם מופיעים לעתים מזומנות במצבים ממאירים. יש המסתמכים על העובדה שהרגישות והספציפיות של CA 27.29 עולים על אלה של הסמן CA 15.3, כדי להעדיף את הראשון על פני השני כסמן בסרטן השד. אך רמות CA 27.29 נמצאו מוגברות רק בערך בשליש מהנשים בשלבים I ו-II של המחלה, וב-2/3 של הנשים בשלבים III ו-IV של המחלה. לכן ניתן להעריך של-CA 27.29 אין ערך ניבוי (predictive value) בשלבי המחלה המוקדמים, ולכן אינו אידיאלי לאבחון סרטן השד.

שיטת הבדיקה

עיקרון מדידת רמת CA 27.29 הוא על בסיס מבחן immunochemiluminiscence תחרותי. הבדיקה עושה שימוש בנוגדן חד-שבטי ממקור עכבר (Mab B27.29) המכוון כנגד רצף של שמונה חומצות האמינו (Ser-Ala-Pro-Asp-Thr-Arg-Pro-Ala) על פני מולקולת MUC-1. הרגישות האנליטית של שיטה זו מאפשרת גילוי האנטיגן בריכוז של 3.5 U/ml. מבחינת הספציפיות האנליטית של השיטה, היא אינה מושפעת מתכשירים כימותרפיים, מתרופות תרפיות, מרמת הסמנים CEA, CA 125, CA 19.9, בילירובין, טריגליצרידים, המוגלובין, או סך רמת חלבון בפלזמה. בדיקה זו מתבצעת ברוב המעבדות עם ערכת Siemens Chemiluminescent method‏ (Bayer).

הוראות לביצוע הבדיקה

הבדיקה מתבצעת בנסיוב, ואת דגימת הדם יש ליטול במבחנה כימית רגילה (פקק אדום או צהוב).

ראו גם