מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עזרה:מבנה ערכי בדיקות/הליכים אבחנתיים

מתוך ויקירפואה

==הקדמה==
==מטרת הבדיקה==
==בסיס פיזיולוגי==
==התוויות לביצוע הבדיקה==
==תאור הבדיקה==
==הוראות לביצוע הבדיקה==
==פיענוח תוצאות הבדיקה==
==ביבליוגרפיה==
==קישורים חיצוניים==

על מנת לחסוך העתקה סיזיפית של כותרות תתי הפרקים, ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.


הקדמה

מטרת הבדיקה

בסיס פיזיולוגי

התוויות לביצוע הבדיקה

תיאור הבדיקה

הוראות לביצוע הבדיקה

פיענוח תוצאות הבדיקה

ביבליוגרפיה

קישורים חיצוניים