מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עזרה:מבנה ערכי ניתוחים/הליכים התערבותיים

מתוך ויקירפואה

==הקדמה==
==אפידמיולוגיה==
==התוויות לביצוע הניתוח==
==מטרת הניתוח==
==בחירת המטופלים==
==מטופלים שאינם מתאימים לביצוע הניתוח/הליך==
==סוגי הניתוח\ההליכים ותיאורם==
==תוצאות הניתוח\ההליך ההתערבותי==
==סיבוכים==
==פרוגנוזה==
==ביבליוגרפיה==

על מנת לחסוך העתקה סיזיפית של כותרות תתי הפרקים, ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

הקדמה

אפידמיולוגיה

התוויות לביצוע הניתוח

מטרת הניתוח

בחירת המטופלים

מטופלים שאינם מתאימים לביצוע הניתוח/הליך

סוגי הניתוחים/ההליכים ותיאורם

תוצאות הניתוח/ההליך ההתערבותי

סיבוכים

פרוגנוזה

ביבליוגרפיה