מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עזרה:עיצוב

מתוך ויקירפואה

טקסט מוגדל    <big>טקסט מוגדל</big>

טקסט מוקטן    <small>טקסט מוקטן</small>

טקסט מוגבה    <sup>טקסט מוגבה</sup>

טקסט מונמך    <sub>טקסט מונמך</sub>

טקסט מחוק   

טקסט צבוע    <span style="color: red;">טקסט צבוע</span>

יישור לשמאל בגוף הטקסט: באמצעות