האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

עמותת אמל"י

מתוך ויקירפואה

בשנת 2015 הכריז משרד הבריאות על הכרה בתפקיד חדש של אחות מומחית קלינית לסוכרת. האחות המומחית בעלת השכלה אקדמאית (תואר שני ומעלה), צברה ידע מקצועי וניסון רב בתחום הטיפול בסוכרת.

האחיות פעלו בתחום הסוכרת במישורים רבים, הכוללים: כתיבת חוברת הנחיות בסיעוד בסוכרת, הרצאות בכנסים, ביצוע ימי עיון והכשרות, בתחום המניעה של מחלת הסוכרת וניהול טיפול במחלה בכל שלביה.

לאחר פעילות משותפת וענפה, בשנת 2020 הוקמה עמותת אחיות מומחיות לסוכרת בישראל - אמל"י.

נכון ל-2021 העמותה מונה 47 אחיות מומחיות לסוכרת מכלל קופות החולים ומוסדות האשפוז במדינת ישראל.

אנו בשאיפה להרחיב את מספר חבריה לכלל האחיות שעוסקות בתחום.

מטרות העמותה:

  • קידום איכות הטיפול בחולה הסוכרת, על פי סטנדרטים ארציים ובינלאומיים
  • מיצוב מעמדה של האחות המומחית לסוכרת במערכת הבריאות

הפעילויות שמתוכננות על ידי חברות העמותה לשנת 2022-2021:

  • הפקה והפצה של חומרי הדרכה לקידום הידע ומיומנויות טיפול של אחות הסוכרת
  • קידום מחקר ופרויקטים ייחודיים בתחום הסיעוד בסוכרת
  • קיום כנסים, ימי עיון, השתלמויות ומסגרות לימוד להרחבת הידע המקצועי
  • הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנטי בתחום הסיעוד בסוכרת של העמותה
  • הוצאת בטאון דו-שנתי לאחיות העוסקות בתחום הסוכרת
  • התוויית מדיניות הטיפול בחולה הסוכרת על ידי האחות בכל מתארי הטיפול