האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

פרקים ברפואה פליאטיבית - סדציה פליאטיבית - Palliative sedation

מתוך ויקירפואה

RedCrossNursen.jpg

פרקים ברפואה פליאטיבית
מאת פרופסור פסח שוורצמן
היחידה לשיכוך כאב וטיפול פליאטיבי, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – טיפול פליאטיבי, סדציה

סדציה פליאטיבית היא הליך בו נעשה שימוש מבוקר בתרופות להורדת רמת ההכרה במטרה להקל את סבלו של המטופל, כתוצאה מתסמינים עמידים ומצוקה נפשית. הטיפול בסדציה פליאטיבית הוא מוצא אחרון לטיפול בתסמינים עמידים. סדציה פליאטיבית ניתנת לחולים סופניים אשר תוחלת חייהם המוערכת היא פחות משבועיים. רוב הסדציות הפליאטיביות נעשות ב-48 שעות האחרונות.

סדציה פליאטיבית (ס"פ) מהווה טיפול חיוני וחשוב לקראת סוף החיים, העשוי להקל משמעותית על חולה ובני משפחתו. בטיפול פליאטיבי אחת המטרות החשובות היא שיפור ו/או שימור התיפקוד והאינטראקציה של החולה עם משפחתו וסביבתו - מכיוון ששימוש בסדציה פליאטיבית יפגע במטרה חשובה זו, ולכן נדרש שקול דעת כוללני.

התויות

 1. טיפול בתסמינים עמידים לקראת סוף החיים - תסמין עמיד יוגדר כתסמין אשר אינו ניתן לאיזון, על אף מתן טיפול מיטבי במסגרת זמן תוחלת החיים של החולה וללא תופעות לוואי משמעותיות
 2. סבל קיומי - על אף ניסיון טיפולי באלמנטים נפשיים של דיכאון וחרדה
 3. Respite sedation סדציה לתקופה קצרה כדי לאפשר לחולה ולמשפחתו לאסוף כוחות

על אף שאין כל עדות לכך בספרות, תמיד קיים החשש כי שימוש בסדציה פליאטיבית עלול להחיש את המוות. כדי למנוע שימוש לא נכון חשוב להגדיר קווים מנחים ברורים לשימוש בסדציה פליאטיבית.

המלצות כלליות

 1. כחלק מהטיפול בחולה סופני רצוי לדון איתו על העדפותיו בקשר לטיפולים להקלת סבלו, כולל האפשרות של שימוש בסדציה במצב של החמרה ועמידות בתסמינים
 2. רצוי לקיים דיון דומה גם עם משפחת החולה, בעיקר כשהחולה אינו יכול לתקשר
 3. במקרה שצפויה קטסטרופה, כגון דימום מסיבי, יש לדון עם המטופל ו/או בני משפחתו גם על האפשרות של שימוש בסדציה

אוכלוסיית יעד

 1. חולה הסובל מתסמינים עמידים. התסמינים השכיחים הם דליריום אגיטטיבי, דיספנאה, כאב, דימום ופרכוסים בלתי נשלטים
 2. ניתן לעיתים גם להציע לחולה סדציה פליאטיבית לתקופה קצרה עד שטיפול שניתן יחל לפעול

הערכה

ההחלטה על שימוש בסדציה פליאטיבית תיעשה על ידי 2 רופאים.

 • יש להתייחס לממצאים הרפואיים של החולה תוך התייחסות ספציפית לתסמינים מהם סובל החולה, למגוון הטיפולים שניתנו, ולמגוון הטיפולים האפשריים
 • יש לבצע תיעוד של ההערכה וההחלטה. תיעוד זה יכלול תיאור מצב החולה והתסמינים העמידים, הסיבה לתסמינים אלה, טיפולים שנוסו, הערכת תוחלת החיים (שעות, ימים, שבועות), הרציונל מאחורי הצעת הטיפול בסדציה פליאטיבית, מטרות הסדציה. הדיון נעשה עם החולה ו/או משפחתו

הטיפול

 • דרגת הסדציה הרצויה היא הדרגה המינימאלית הנדרשת להקלה על התסמינים. תחילה יש תמיד לנסות סדציה לטווח קצר ולסירוגין (למשל בלילה) ובהתאם לתגובה להחליט על המשך הטיפול
 • סדציה פליאטיבית מתמשכת תינתן רק במקרה שסדציה לסירוגין ולטווח קצר לא הועילה - החולה עדיין סובל קשה והמוות צפוי תוך שעות או ימים, או במקרה של קטסטרופה צפויה כגון דימום מסיבי בלתי ניתן לשליטה
 • 2-3 פעמים ביום יש לבצע הערכה קבועה של דרגת ההכרה ותופעות לוואי כגון: נחירות, ירידה בקצב הנשימה, הפסקות נשימה, דופק.
 • בכל מקרה יש להמשיך לדאוג לטיפול מכובד של החולה, היגיינה, טיפול פה, עיניים, פצעי לחץ וכדומה
 • בעת מתן סדציה יש להמשיך בטיפול התרופתי הסימפטומטי פראנטרלי

כל הטיפולים צריכים להינתן תוך הערכת סיכון/נזק, תוך התחשבות מקסימלית בהעדפותיו של החולה והעדפות משפחתו. החלטה על הזנה או הידרציה קשורה להעדפות החולה ומשפחתו ואינה קשורה לעצם מתן סדציה פליאטיבית.

תרופות לסדציה פליאטיבית

Midazolam

יתרונות: פעולה מהירה, ניתן לתת IV ,PO או .SC

מנת התחלה: 0.5-2.5 mg

מינון אחזקה: 1-20 mg/hr

אנטגוניסט: Flumazenil

Haloperidol

ניתן לתת - IV, SC or PO

מנת אחזקה: לדליריום קל 0.5-1 מ"ג פראנטרלי כל 4-6 שעות; במקרה של דליריום קשה 2 מ"ג עם אפשרות למתן חוזר כל חצי שעה.

מנת אחזקה - 5-60 mg/day

Chlorpromazine

מנה התחלתית: IV or IM 12.5 mg q4-12 hours, or 3-5 mg/hour IV or 25-100 mg q4-12 hours PR

מנת אחזקה: 37.5-150 mg/day, PR 75-300 mg/day

Levomepromazine

יתרון: פעולה מהירה, יעיל לדליריום ניתן IV ,SC or IM

מנה התחלתית: 12.5-25 mg

מנת אחזקה: Usual effective dose:12.5-25 mg q8h and qlh prn for breakthrough agitation or upto 300 mg/day continul infusion.

Phenobarbital

יתרון: פעולה מהירה,

מינון: 0.5 1-3 mg/kg SQ or IV bolus dose, followed by starting unfusion of mg/kg/hr

מנת אחזקה: 50-100 mg/hr

ניתן למצוא קווים מנחים לסדציה פליאטיבית בבית החולה (בקהילה) בנספח מספר 10.