האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

קבוצות אנטיביוטיות עיקריות - פניצילינים - Major classes of antibiotics - Penicillins

מתוך ויקירפואה

Antibiotic.png

שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
מאת המרכז הרפואי שערי צדק: פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, ד"ר דוד רווה

שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים
Antibiotic.png
שם המחבר פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה
שם הפרק פניצילינים - Penicillins
מוציא לאור
שערי צדק1.png
מועד הוצאה תשע"א – 2010
מספר עמודים 196
הקדשה ספר זה מוקדש
לפרופ' חיים הרשקו
בהוקרה עמוקה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – טיפול אנטיביוטי, פניצילין

פניצילינים - כיסוי חיידקים

פניצילינים / PENICILLINS
שמות מסחריים הוספו בסוגריים במקרה של תרופות שהן שילובים.
דור שם הקבוצה דוגמאות כיסוי חיידקים
1 Penicillin G Crystalline Penicillin,
Procain Penicillin,
Benzathine Penicillin,
Penicillin VK
Streptococci,
S.pneumo[1],
Treponema
Penicillinase- resistant Penicillins Methicillin, Oxacillin,
Cloxacillin
Streptococci,
Staph.(MSSA‏[2]‏ / ‏/MSSE‏[2])
2 Aminopenicillins Ampicillin, Amoxycillin H.influenzae[3]
Enterococci[4] ,E.coli[5]
Aminopenicillin / β-Lacatamase inhibitor Amoxycillin-clavulanate (Augmentin)
Ampicillin-sulbactam (Unasyn)
Strep, MSSA/E, Enterococcus[4],
anaerobes[6]‏, G(-)B[7]
3 Carboxypenicillin Carbenicillin,Ticarcillin
Carboxypenicillin/
β-lactamase inhibitor
Ticarcillin-clavulanate
(Timentin)[8]
כמו Augmentin, אך יותר מתגים גרם-שליליים[7],
גם ,Pseudomonas אך פחות

כיסוי של Enterococcus

4 Ureidopenicillins Mezlocillin, Azlocillin,
Piperacillin
Strep, G(-)B[5], some anaerobes,
Pseudomonas[9], Enterococcus[4]
Ureidopenicillin/
β-lactamase inhibitor
Piperacillin-tazobactam
(=Tazocin)
כמו Augmentin,
אך הרבה יותר מתגים גרם-שליליים,
כולל .Pseudomonas
* Monobactams Aztreonam רוב ה- G(-)B, גם Pseudomonas
** Carbapenems Imipenem-cilastatin
(=Tienam)
Meropenem, Ertapenem[10]
Strep, MSSA/E,
most G(-)B[7], Pseudomonas,
anaerobes[6]
פנקס1.png

Data derived from 5,345 patient-unique blood cultures from 9 years (2001-2008), Clinical Microbiology Laboratory, Shaare Zedek Medical Center.

MSSA: Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus.

 • Gram (-) bacilli = Gram negative bacilli = Enterobacteriaceae

הערות שוליים

 1. pneumoniae בשערי צדק: בגיל > 20 שנה 85% רגישים לפניצילין (MIC<0.1), 0% עמידים (MIC>2). כ- 15% עמידים יחסית לפניצילין (MIC בין 0.1 ל- 1) וניתן לטפל בזיהומים עם חיידקים אלה בפניצילין במנה גבוהה, או ב- cefuroxime, או ב- ceftriaxone. מתחת לגיל 20: 74% רגישים לפניצילין, 26% עמידים יחסית, ולא בודדו זנים עמידים עם MIC >2.
 2. 2.0 2.1 MSSA-Methicillin Sensitive Staph. aureus; MSSE-Methicillin Sensitive Staph. epidermidis.
 3. בירושלים כ- 22 אחוזים מכלל זני H. influenzae יוצרים β-לקטמזות, זאת אומרת הם עמידים ל- Ampicillin (תרביות ליחה).
 4. 4.0 4.1 4.2 כ- 95 אחוזים מכלל האנטרוקוקים בשערי צדק רגישים ל- ampicillin.
 5. 5.0 5.1 רק כ- 45 אחוזים מכלל הזנים של E.coli הנרכשים בקהילה בירושלים עדיין רגישים ל- Ampicillin ו/או mezlocillin.
 6. 6.0 6.1 כוללBacteroides fragilis .
 7. 7.0 7.1 7.2 G(-)B (Gram negative bacilli): מתגים גרם-שליליים. כיסוי של כ- 70% מכלל המתגים הגרם-שליליים שנרכשו בקהילה.
 8. Timentin נכנס לשימוש בשערי צדק ב-5/10.
 9. 79% מכלל זני ה- Pseudomonas שמבודדים בשערי צדק רגישים ל- piperacillin.
 10. Ertapenem אינו מכסה Pseudomonas ולא Acinetobacter.