מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

היפוגליקמיה - קווי הנחיה לזיהוי ולמניעה - Hypoglycemia - Guidelines for identification and prevention

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא נייר עמדה סגור לעריכה
היפוגליקמיה - קווי הנחיה לזיהוי ומניעה
תחום אנדוקרינולוגיה וסוכרת
האיגוד המפרסם אגודה ישראלית לסוכרת
Sukeret2.JPG
יוצר הערך פרופ' מיכה רפופורט, ד"ר אילנה הרמן, ד"ר ג'ואל זינגר, ד"ר שלומית קורן, ד"ר דרור קנטרל, גילה לביא
ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון.

כל הכתוב בלשון זכר מתייחס לשני המגדרים.
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהיפוגליקמיה


כללי

היפוגליקמיה ובמיוחד היפוגליקמיה חמורה עלולה לגרום תחלואה קשה ואף תמותה בחולי סוכרת מטופלים תרופתית ומהווה מכשול משמעותי לאיזון סוכרת. מכיוון שכך, קבלת מידע באשר לנוכחות היפוגליקמיה וחומרתה והערכת הסיכון להיפוגליקמיה עתידית הן פן מהותי בטיפול והמעקב השוטף אחר החולה הסוכרתי.

קביעת מידת הסיכון להיפוגליקמיה משמעותית חייבת להיות חלק בלתי נפרד מקביעת יעדי הטיפול בכל חולה סוכרתי, בכל פעם שמחליטים על מתן טיפול תרופתי העשוי לגרום להיפוגליקמיה ובמהלך המעקב.

מטרות

 • יצירת נוהל פשוט ומעשי להערכת סיכון להיפוגליקמיה שמהווה חלק מארגז הכלים של צוות המטפל בסוכרת
 • הטמעת נוהל מחייב להערכה תקופתית של הסיכון להיפוגליקמיה
 • קביעת הגדרות וריבוד מידת הסיכון להיפוגליקמיה
 • הנחיות לפעילות התערבותית/מניעתית בהתאמה לריבוד סיכונים

ריבוד סיכונים

ריבוד הסיכונים הוא מדד רציף הלוקח בחשבון את הגורמים הבאים:

 • גיל
 • יעד האיזון הגליקמי
 • משך מחלת הסוכרת
 • רמת המוגלובין מסוכרר
 • תפקוד קוגניטיבי
 • מספר מחלות רקע
 • אי ספיקת כליות
 • אי ספיקה כבדית
 • מצב תזונתי
 • חומרת היפוגליקמיות:
סימפטומאטי או לא סימפטומאטי
צורך בסיוע ו/או חסר נוירולוגי
 • תדירות היפוגליקמיות
 • זמן התאוששות
 • אפשרות לסיוע עצמי
 • אפשרות לסיוע חיצוני
 • סוג התרופה ההיפוגליקמית: אינסולין, סולפוניל אוריאה ,רפגליניד
 • מספר התרופות ההיפוגליקמיות לסוכרת
 • נוכחות/אי נוכחות סימנים מקדימים

הנחיות מעשיות

כללי: הנחיות מעשיות לניהול החולה הסוכרתי מתבססות על שני גורמים עיקריים:

 1. קביעת יעד טיפולי גליקמי
 2. ריבוד סיכונים להיפוגליקמיות חמורות.

השקלול של גורמים אלו קובע את היעד הסופי. ככלל, ככול שהחולה מבוגר יותר, לוקה בתדירות גבוה יותר של היפוגליקמיות חמורות ובמיוחד ללא סימנים מקדימים ונעדר יכולת מעשית לסיוע עצמי או חיצוני יש לקבוע יעד גליקמי גבוה יותר ולנקוט בפעולות מניעה של היפוגליקמיות

נקודות להתערבות

 • העלאת יעד גליקמי
 • הפסקת/הפחתת טיפול תרופתי בתרופות היפוגליקמיות ו/או מעבר לתרופות שאינן גורמות להיפוגליקמיה
 • הפחתת מינון תרופות לסוכרת
 • הדרכה אינטנסיבית
 • אמצעי עזר:
זריקת גלוקגון
פחמימות זמינות
סביבה תומכת
ניטור : עצמי, סנסור
לומדה לזיהוי וטיפול בהיפוגליקמיה

ניקוד

 • גיל
≥ 70 ניקוד 1
≥ 80 ניקוד 2
 • היפו חמור[1] בשנה אחרונה - ניקוד 3
 • Frail adult - ניקוד 1
 • אין אפשרות לסיוע חיצוני - ניקוד 1
 • אין אפשרות לסיוע עצמי - ניקוד 1
 • העדר סימנים מקדימים - ניקוד 3
 • איזון ממוצע[2] נוכחי נמוך מידי בהתאמה למאפייני החולה - ניקוד 2
 • חוסר תובנה/שיתוף פעולה - ניקוד 1
 • שימוש בתרופות היפוגליקמיות (אינסולין, סולפוניל-אוריאה, רפגליניד):
 • אינסולין - ניקוד 1
 • ריבוי זריקות אינסולין - ניקוד 2
 • סולפוניל אוריאה - ניקוד 2
 • רפגליניד - ניקוד 1
 • ריבוי תרופות היפוגליקמיות - ניקוד 2
 • ירידה קוגניטיבית - ניקוד 1
 • שתית יתר של אלכוהול- ניקוד 1
 • אי ספיקת כליות - (eGFR <40ml/mn/1.73m) ניקוד 1 13 .
 • אי ספיקת כבד - ניקוד 1

סיכון נמוך ≤ 3 - ניהול וטיפול ללא שינוי הערכה תקופתית חוזרת

סיכון בינוני 5-10 - שינוי בניהול וטיפול והערכה חוזרת בביקורת תקופתית הקרובה

סיכון חמור 11-20 - שינוי מיידי בניהול וטיפול ומעקב רציף צמוד אחר מניעת היפוגליקמיה

הערות שוליים

 1. היפו חמור מוגדר כנוכחות חוסר נוירולוגי או צורך בסיוע חיצוני
 2. פי ערך hbaic או לפי ערכי סוכר בצום או לאחר ארוחה בעקומות סוכר ביתיות


המידע שבדף זה נכתב על ידי פרופ' מיכה רפופורט - מחלקה פנימית ג' והשרות לסוכרת מרכז רפואי אסף הרופא צריפין מסונף לבית הספר לרפואה אוני' ת"א , ד"ר אילנה הרמן - מחלקה פנימית ג' מרכז רפואי סורוקה מסונף לבית ספר לרפואה אוני' בן גוריון,, ד"ר ג'ואל זינגר - מכון אנדוקריני מרכז רפואי רבין מסונף לבית הספר לרפואה אוני' ת"א, ד"ר שלומית קורן - השרות לסוכרת מרכז רפואי אסף הרופא צריפין מסונף לבית הספר לרפואה אוני' ת"א, ד"ר דרור קנטרל - מחלקה פנימית ג'והשרות לסוכרת מרכז רפואי אסף הרופא צריפין מסונף לבית הספר לרפואה אוני' ת"א, גילה לביא - השרות לסוכרת מרכז רפואי אסף הרופא צריפין מסונף לבית הספר לרפואה אוני' ת"א