האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

גידולי כבד

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף קרצינומה הפטוצלולרית לדף הנוכחי.

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםסרטן


הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

ראו גם

סימן שאלה.png
זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.