האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

רישום גלולות לקטינות - Prescribing oral contraceptives to minors

מתוך ויקירפואה

המידע בערך זה אינו מלא
אם הינך רופא/ה, אנחנו מזמינים אותך לשפר את הערך ולהוסיף את המידע הדרוש להשלמתו. אם אין לך הרשאות עריכה ניתן לבקש זאת (קבלת הרשאות), וללמוד כיצד לערוך (עריכה בוויקירפואה).רישום גלולות לקטינות
Prescribing oral contraceptives to minors
Pillpacketopen.jpg
יוצר הערך
 


לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםאמצעי מניעה#גלולות למניעת היריון

נתינת אמצעים למניעת היריון היא נקודה מיוחדת בתוך הנושא הרחב של גלולות לקטינים. באפריל 1997 הוגשה לכנסת הצעת חוק פרטית לתיקון חוק הכשרות המשפטית. על-פי הצעה זו, רופא יהיה רשאי לתת לקטינה מעל גיל 15 טיפול רפואי למניעת היריון גם ללא הסכמת הוריה או נציגיה (הרופא לא חייב לעשות כן, אם לדעתו הילדה אינה מספיק מבוגרת להתמודד עם הטיפול)[1].

בתחילת 1998, המליץ היועץ המשפטי לממשלה שלא לשנות בינתיים את המצב הקיים, בו רופאים נותנים לקטינים אמצעי מניעה ללא קבלת הסכמת ההורה או האפוטרופוס והמדינה אינה מתערבת.

שיטה זאת היא בהתאם למה שקיים במדינות אחרות, המאפשרות לבנות מעל גיל מסוים לקבל גלולות למניעת היריון בלא הסכמת הוריהן. אולם, כאמור, קביעת גיל שרירותי בעצם מתחמקת מן הבעיה. התבגרות היא תהליך, ולא מקרה חד-פעמי. לא ניתן לצפות על-פי גיל בלבד את בגרותו של קטין. כללי האתיקה צריכים להעריך כל מצב לחוד, לפי העניין, ולהשתמש בגיל השרירותי רק בתור מנחה.

על-פי החוק הישראלי, קטינה אינה חייבת בהסכמת נציגיה כדי להפסיק הריונה, אם נתקיימו שאר התנאים הנדרשים בחוק[2]. וכך, לא סביר להתיר לקטינה להפסיק את הריונה ללא הסכמת נציגיה, ומצד שני לא לתת לה למנוע את ההיריון בלי לערב הורה.

בפסק-דין Gillick‏[3] מדובר על חוזר, שהוציא משרד הבריאות באנגליה, על-פיו ניתן לתת גלולות לבחורה מתחת לגיל 16, אם זה נעשה במטרה להגן עליה (וזאת למרות שבדרך כלל אין לתת גלולות לילדה בגיל זה ללא הסכמת הוריה). הסיבה מאחורי ההנחיה של משרד הבריאות באנגליה, הייתה כי הסודיות תקפה גם ביחסים בין רופא למטופלת קטינה.

בפרשה זו, אימן של חמש בנות קטינות תבעה את רשויות הבריאות באנגליה בטענות הבאות:

  1. הנחיה זו בלתי חוקית, מאחר שהיא מעודדת קיום יחסי מין עם קטינות, האסורים על-פי החוק
  2. הנחיה זו נוגדת את זכות ההורים לבקש את הסכמתם בנוגע לכל טיפול בילדתם, כולל מתן גלולות למניעת היריון, אם היא בת פחות מ-16 שנים

בפרשה זו נפסק כי ההנחיה אינה בלתי חוקית, אינה מעודדת קיום יחסי מין עם קטינות, וזכות ההורים היא במישור אחריותם לילדים ואינה זכות הקנויה להם.

לאחר כמה גלגולים, הגיע התיק לבית-הלורדים (House of Lords), שם נפסק פה אחד, כי אין גיל מסוים בו סמכות ההורים מוחלטת, וכי יש להתחשב בבגרותה של הנערה הגדלה עם השנים. מכאן נובע כי השאלה אם ניתן לתת גלולות למניעת היריון לנערה ללא הסכמת הוריה תלויה בבגרותה הנפשית וביכולתה להבין ולהחליט בעצמה.

ביבליוגרפיה

  1. הצעת חוק הכשרות המשפטית (תיקון-אישור טיפול רפואי לקטין), התשנ"ז 1997, פ / 1406.
  2. חוק העונשין, התשל"ז – 1977, ס' 316(ב)
  3. Gillick V. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, [1986], 1 AC, 112