מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת הקהילה בישראל - נספח 2 - רופאים ורופאים ראשוניים בישראל במחצית השנייה של המאה ה-20

מתוך ויקירפואה

קהילה3.png

הרפואה בקהילה מימי הקמת המדינה ועד הרנסנס של רפואת המשפחה
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ

מספר הרופאים יחסית לאוכלוסייה

טבלה 1 - סקר ארגון הבריאות העולמי - מספר נפשות לרופא במדינות ניבחרות 1966[1]
מדינה שנה מספר נפשות לרופא
ישראל 1963 430
אוסטריה 1963 560
גרמניה המערבית 1963 650
ארגנטינה 1962 670
ארצות הברית 1963 690
צרפת 1963 870
נורווגיה 1962 890
בריטניה 1963 840
טבלה 2 - מספר נפשות לרופא בישראל ביחס למדינות המזרח התיכון. סקר ארגון הבריאות העולמי[1]
מדינה שנה מספר נפשות לרופא
ישראל 1963 430
לבנון 1962 1000
מצרים 1962 2500
ירדן 1963 4800
עיראק 1963 4800
סוריה 1963 5400
טבלה 3 - שיעור הרופאים לאלף נפש בשלהי המאה העשרים[1]
המדינה 1980 1990 1995 1998
ישראל 2.5 2.5 3.4 3.6
אוסטריה 1.6 2.2 2.7 3.0
אנגליה 1.3 1.4 1.6 1.7
ארצות הברית 2.0 2.4 2.6 2.7
גרמניה 2.3 3.1 3.4 3.5
נורווגיה 2.0 3.1 2.8 2.4
צרפת 2.0 2.6 2.9 3.0
טבלה 4 - מאפיינים דמוגרפים של רופאים בישראל בשנים 1970–2000
מס' רופאים שיעור רופאים לאלף נפש מס' אנשים לרופא מס' רופאים עד גיל 65 שיעור רופאים עד גיל 65 לאלף נפש מס' אנשים לרופא עד גיל 65
1970 7,465 2.47 405 5,936 1.96 509
1975 10,941 3.13 319 8,771 2.51 398
1980 14,168 3.61 277 11,557 2.95 339
1985 16,515 3.87 258 13,606 3.19 314
1990 19,012 3.94 254 14,943 3.10 323
1995 25,877 4.61 217 20,718 3.69 271
2000 29,895 4.69 213 23,688 3.72 269

התמורות בהרכב הגילי של הרופאים[2][3]

טבלה 5 - רופאים, סוף 1993 - התפלגות לפי גיל ומין (אחוזים)
גיל סה"כ מהם מומחים
עד 30 3.3%
30-44 41.6% 35.1 %
45-54 21.0% 25.5 %
55-59 8.3% 9.4 %
60-64 6.0% 7.3 %
65-69 6.4% 8.5 %
70+ 12.5% 14%
לא ידוע 0.9% 0.2 %
התפלגות רופאות לפי גיל ומומחיות
גיל רופאות סה"כ רופאות מומחות
עד 30 4.2%
30-44 41.6 % 36.9 %
45-54 18.8 % 19.4 %
55-59 9.8% 10.3 %
60-64 6.6% 8.4%
65-69 7.4% 11.0 %
70+ 10.6 % 13.9 %
לא ידוע 0.9% 0.1%
טבלה 6 - רופאים לפי משתנים דמוגרפיים לשנת 2000
הרכב רופאים בישראל לפי מגדר: 38% נשים, 62% גברים
סה"כ עד 30 31-44 45-54 55-64 65-74 75+
סה"כ 29,895 1,161 9,685 8,447 4,395 2,879 3,038
זכרים 18,494 581 5,585 5,586 2,850 1,714 2,033
נקבות 11,392 580 4,100 2,861 1,573 1,165 1,005
סה"כ 100.0% 3.9% 32.7% 28.5% 14.8% 9.7% 10.3%
זכרים 100.0% 3.2% 30.5% 30.5% 15.4% 9.4% 11.1%
נקבות 100.0% 5.1% 36.3% 25.4% 13.9% 10.3% 8.9%

רופאים על-פי מקום לימוד[4]

טבלה 7 - רופאים לפי מקום לימוד, שנת 2000
  סה"כ (*) ישראל מזרח אירופה מערב אירופה אמריקה / אוקיאניה אסיה / אפריקה
רופאים 29,895 8,531 13,569 4,227 2,331 997
100% 29% 46% 14% 8% 3%
רופאים עד גיל 65 23,688 7,952 10,265 3,005 1,756 590
100% 34% 44% 13% 7% 3%

(*) סה"כ כולל מקום לימוד לא ידוע.

טבלה 8 -מספר רופאים עד סוף 1998 לפי מיקום לימוד
שנה סה"כ ישראל מזרח אירופה מערב אירופה אסיה / אפריקה צפון אמריקה מרכז ודרום אמריקה אחר
עד 1950 162 9 77 51 10 0 8 7
1955 1,713 164 517 749 141 8 32 99
1960 2,702 406 986 912 203 24 62 103
1965 3,848 726 1,381 1,087 293 49 184 111
1970 5,312 1,120 1,722 1,396 428 157 333 121
1975 8,524 1,964 3,252 1,704 559 287 570 135
1980 12,066 3,270 4,250 2,442 669 366 853 141
1985 15,018 4,564 4,827 3,104 751 495 1,024 160
1990 18,241 5,875 5,782 3,617 870 610 1,190 188
1995 25,835 7,130 11,430 3,932 964 740 1,279 234

מומחיות ברפואה

אחוז המומחים מכלל הרופאים בין השנים 1970–2000 היה במגמת עליה ובסוף 2000 הגיע ל-42%‏[5]

רופאים מומחים.png
טבלה 10 - רופאים סוף 1993 - התפלגות המומחיות לפי מין והתמחות (מספרים מוחלטים ואחוזים)
  סה"כ זכרים נקבות
מומחיות סה"כ % סה"כ % סה"כ %
סה"כ 10,487 100 7,866 75 2,624 25
רפואה פנימית 1,462 100 1,187 81 275 19
רפואת משפחה 501 100 324 65 177 35
גריאטריה 90 100 71 79 19 21
רפואת ילדים 1,399 100 849 61 550 39
כירורגיה כללית 554 100 532 96 22 4
טבלה 11 - רופאים, סוף 1993 התפלגות המומחיות לפי גיל והתמחות (אחוזים)
מומחיות / קב' גיל סה"כ 30-44 45-54 55-59 60-64 65-69 70+ לא ידוע
סה"כ 100 30 29 10 7 8 15
רפואה פנימית 100 34 23 10 7 8 17 0
רפואת משפחה 100 62 19 2 3 3 12 1
גריאטריה 100 26 26 17 10 9 13 0
רפואת ילדים 100 33 27 8 7 9 16 1
כירורגיה כללית 100 21 28 10 10 11 20 0

הטבלאות הבאות מדגימות את מספרי המומחים ברפואה שבשנת 2000. שיעורם עד גיל 65 לאלף נפק, והחלוקה, באחוזים, על-פי קבוצות גיל .

טבלה 12 - שיעור הרופאים עד גיל 65 לשנת 2000
מומחיות סה"כ שיעור עד גיל 65 אחוזים
ל-1000 נפש סה"כ 31-44 45-54 55-64 65-74 75+
סה"כ 12,422 1.789 100 30 35 14 11 10
רפואת משפחה 887 0.129 100 49 41 3 3 15
רפואה פנימית 2025 0.250 100 37 29 12 11 10
כירורגיה כללית 643 0.071 100 19 36 16 6 13
טבלה 13
מומחיות סה"כ שיעור עד גיל 65 אחוזים
לאלף נפש סה"כ 31-44 45-54 55-64 65-74 75+
רפואת ילדים 1,854 0.225 100 31 33 13 10 12
יילוד וגינקולוגיה 1,048 0.129 100 24 38 16 10 11
פסיכיאטריה 931 0.113 100 24 37 16 13 9
הרדמה 526 0.070 100 31 34 19 10 5
בריאות הציבור 160 0.013 100 19 18 16 16 32
מנהל רפואי 153 0.016 100 1 27 38 30 4
טבלה 14 מצביעה על ההתמחויות השונות ברפואה - רישיונות חדשים באחוזים, 2000
רשיונות רפואה.png
טבלה 15 - רופאים מומחים לפי גיל והתמחות
מומחי רפואה.png

החלוקה הגאוגרפית

טבלה 16 - חלוקת הרופאים, ע"פ מקום מגוריהם בערים ובאזורים כפריים בשנת 1963, יחסית לחלוקת האוכלוסייה, ניתנת לבחינה (באחוזים) גם ע"פ דו"ח שהגיש, ממשרד העבודה, בשנת 1964 לוועדת הלוי[6]
אחוז אזור גאוגרפי
רופאים אוכלוסייה
12.9 7.5 אזור ירושלים
44.1 31.5 אזור תל אביב -יפו
13.0 8.8 אזור חיפה והקריות
19.5 20.6 ערים אחרות עם אוכלוסייה של 15,000 תושבים ומעלה.
10.5 31.6 יישובים עם פחות מ־15,000 תושבים.
טבלא 17
נפת מגורים סה"כ מהם מומחים
סה"כ 457.2 172.6
ירושלים 485.4 209.0
מחוז צפון 266.0 75.2
מחוז חיפה 482.7 201.4
מחוז מרכז 430.1 178.3
מחוז תל אביב 517.3 242.2
מחוז הדרום 323.9 95.9
יש"ע 285.6 106.8
טבלה 18 - רופאים מומחים בישראל על פי יבשת לידה והתמחות באחוזים
מסי רופאים ילידי ישראל מערב אירופה מזרח אירופה צפון אמריקה דרום אמריקה אפריקה אסיה
רפואת משפחה 887 42 8 33 6 5 4 3
רפואה פנימית 2026 40 6 39 5 4 3 3
רפואת ילדים 1854 42 8 35 4 8 3 2
גריאטריה 168 25 5 55 5 4 4 1
יילוד וגינקולוגיה 1048 45 5 38 2 3 3 4
פסיכיאטריה 931 25 8 48 5 11 3 2
הרדמה 526 21 8 48 5 8 7 3
בריאות הציבור 160 28 11 42 5 8 8 1
מנהל רפואי 153 43 8 38 - 4 7 1
רפואה גרעינית 60 27 10 37 5 13 7 2
רפואה תעסוקתית 99 23 8 55 1 8 2 2
רפואה משפטית 10 10 - 70 - - 10 10

הרופא הראשוני בישראל בסוף המאה ה-20

הטבלה הבאה מציגה לנו נתונים על הרופאים הראשוניים בישראל בסוף המאה ה-20 וחלוקתם בין העובדים במרפאות הראשוניות של קופת חולים ובין האחרים.

לענייננו ההתמחויות של הרפואה הראשונית הן : רפואת המשפחה, רפואת ילדים ראשונית ורפואה פנימית ראשונית.

טבלה 22 - רופאים עד גיל 70 לפי התמחות ומקום עבודה[7]
התמחות סה"כ רופאים שעובדים במרפאות ראשוניות
של קופת חולים
רופאים שאינם עובדים במרפאות ראשוניות
של קופת חולים
סה"כ רופאים בישראל 24,695 4,822 19,873
מומחים ברפואת המשפחה 719 638 81
מומחים ברפואת ילדים 1,467 840 627
מומחים ברפואה פנימית 1,581 475 1,106
מומחים במקצועות אחרים 6,009 131 5,878
ללא התמחות 14,919 2,738 12,181

טבלה 23 מדגימה נתונים דמוגרפיים שונים של רופאי הרפואה הראשונית. בתוכם, המומחים ברפואת המשפחה, ברפואת ילדים וברפואה פנימית. כמו כן בעלי מומחיות אחרת והרופאים חסרי ההתמחות.  

טבלה 23 - רופאים עד גיל 70 לפי מקום עבודה, מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים
מאפיינים דמוגרפיים סה"כ % רופאים עובדים במרפאות ראשוניות של קופת חולים רופאים שאינם עובדים במרפאות ראשוניות של קופת חולים
N % N %
סה"כ 18,814 (א') 100 4,822 (א') 26 13,992 (א') 74
גיל:
עד 30 1,084 100 15 1 1,069 99
31-44 8,201 100 2,000 24 4,460 76
45-59 6,743 100 2,283 34 6,201 66
60-64 1,535 100 330 21 1,205 79
65-70 1,251 100 194 16 1,057 84
מין:
גברים 10,886 100 2,720 25 8,166 75
נשים 7,926 100 2,102 27 5,824 73
התמחות:
משפחה 719 100 638 89 81 11
ילדים 1,497 100 840 57 627 43
פנימית 1,581 100 475 30 1,106 70
אחר (ב') 131 100 131 (ג')
ללא התמחות 14,919 100 2,734 18 12,181 82
שנות ותק ברפואה בישראל:
עד שנה 779 100 5 1 774 99
מ-1 עד 5 שנים 4,932 100 402 8 4,530 92
מ-6 עד 9 שנים 4,991 100 1,238 25 3,753 75
10 או יותר 8,110 100 3,177 39 4,933 61
ארץ קבלת התואר:
ישראל 5,281 100 1,353 26 3,928 74
אסיה- אפריקה 532 100 176 33 356 67
מזרח אירופה 9,310 100 2,159 23 7,151 77
ארצות המערב 3,598 100 1,115 31 2,483 69
ארץ הלידה:
ישראל 5,233 100 1,569 30 3,694 70
אסיה-אפריקה 1,032 100 325 31 707 69
מזרח אירופה 10,033 100 2,312 23 7,721
ארצות המערב 2,499 100 614 25 1,885 75
קבוצת אוכלוסייה:
יהודי 16,174 100 4,071 25 12,103 75
ערבי 1,491 100 646 43 845 57
אחר 390 100 55 14 335 86

א') סיכום מסי הרופאים בקטגוריות השונות אינו זהה תמיד לסה"כ בגלל מקרים לא ידועים.

ב') "אחר" מציין רק רופאים בעלי מומחיות אחרת שעובדים במרפאות ראשוניות של קופת חולים.

ג') אינם שייכים לאוכלוסייה שנכללה בעיבוד זה.

טבלה 24 מתייחסת לרופאים העובדים במרפאות הראשוניות של קופות החולים, ע"פ מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים. ימתוך 4,998 שעבדו עד סוף 1998 במרפאות אלה 800 עבדו ביותר מקופה אחת. מכלל רופאים אלה 5.5% היו בגיל שמעבר לגיל הפרישה הפורמלי מעבודה (60 לנשים - 65 לגברים).

טבלה 24 - רופאים העובדים במרפאות הראשוניות של קופת חולים לפי מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים
מאפיינים דמוגרפיים N %
סך הכל ( א' ) 4,998 100
מין :
גברים 2,837 57
נשים 2,161 43
ארץ הלידה:
ישראל 1,572 32
אסיה- אפריקה 339 7
מזרח אירופה 2,448 49
ארצות המערב 636 13
ארץ קבלת התואר:
ישראל 1,363 27
אסיה- אפריקה 188 4
מזרח אירופה 2,279 46
ארצות המערב 1,148 23
קבוצת אוכלוסייה:
יהודי 4,244 85
ערבי 648 13
אחר 55 1
מומחיות:
סה"כ לא מומחים 2,818 56
סה"כ מומחים 2,180 44
מהם:
רפואת משפחה 649 13
רפואת ילדים 885 18
רפואה פנימית 505 10
מומחיות אחרת 141 3
גיל:
עד 30 15
31-44 2,000 0.3
45-59 2,283 40
60-64 330 46
65-74 194 7
75 ומעלה 176 4
שנות ותק ברפואה בישראל:(9.0) 15
14
שנות ותק בישראל : 12
ממוצע (0.6)

א') סה"כ הרופאים בקטגוריות השונות אינו מסתכם תמיד ל-4,998, בגלל חוסר נתונים.

ביבליוגרפיה

 1. 1.0 1.1 1.2 "השוואות בינלאומיות במערכות בריאות" ארצות OECD וישראל, 1998-1980, משרד הבריאות, האגף לכלכלה וביטוח בריאות, יוני 2001, ירושלים
 2. Thomas C. Ricketts, Thomas R. Konrad, Edward H. Wagner, An Evaluation of Subsidized Rural Primary care Programs: II. The Enviromental Contexts, AJPH, april 1983(73)4 pp 406-413.
 3. Tamas Fulop, Milton I. Roemer, Reviewing health manpower development, WHO,
 4. "כוח אדם במקצועות הבריאות 2000", משרד הבריאות, ירושלים, 2001. דף 16. משרד הבריאות, האגף לשירותי מידע ומחשוב תחום מדע.
 5. כח אדם במקצועות הבריאות, 2000, משרד הבריאות, האגף לשירותי מידע ומחשוב תחום מדע. ירושלים, 2001
 6. Source: Herbert Smith, Manpower Report, Doctors in Israel, Ministry of Labour, Jerusalem, 1964. הטבלה הנ"ל מחברת את האזורים הכפריים עם הערים בהן האוכלוסייה פחותה מ- 15,000 תושבים. "בריאות בישראל, נתונים נבחרים". משרד הבריאות. שירותי מידע ומחשוב. “Health Service in Israel”. Edited by Th. Grushka, M.D. Published by the 1998 Ministry of Health, Jerusalem, 1968, p.337
 7. "הרופא הראשוני בישראל" שיעור מכלל הרופאים ופוטנציאל המצטרפים לרפואה הראשונית. דינה פלפל, ענת שמש, אמה סמטניקוב, מיכאל צור. אוניברסיטת בן- גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לאפידמיולוגיה והערכת שירותי הבריאות ומשרד הבריאות. האגף לכלכלת בריאות ומנהל רפואה. מרץ 2000. הנתונים משני מקורות:
  1. רשימות כל הרופאים המועסקים במרפאות הראשוניות של קופת חולים שאוחדו בקובץ אחד וללא כפילויות והכולל 4,998 רופאים.
  2. מתוך קובץ מקצועות רפואיים של משרד הבריאות והכולל את כל הרופאים שקיבלו רישיון בישראל וחיים בישראל. כל הנתונים ממקור זה מתייחסים לדצמבר 1998.