האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

נגיף וריצלה-זוסטר

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף Varicella zoster לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהרפס

כללי

שלבקת חוגרת

נגיף הוריצלה בהיריון

הנחיות קליניות, ניירות עמדה וחוזרי משרד הבריאות

תרופות


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.