מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

איתור אי יציבות מפרק הירך ביילודים ובתינוקות - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
איתור אי יציבות מפרק הירך ביילודים ובתינוקות
תחום ילדים , הדמיה
מספר החוזר 17/2007
סימוכין תיק מס׳: 13/7/5
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 31 ביולי 2007
 


בדיקה על קולית לאיתור אי יציבות של מפרק הירך, המשולבת בו זמנית עם בדיקה קלינית של מפרקי הירך, יש לבצע על פי התוויות קליניות ולא כבדיקת סקר גורפת.

להלן ההנחיות בנושא שבנדון על בסיס המלצות המועצה הלאומית לפדיאטריה ובריאות הילד:

בדיקת ילוד בבית החולים

 1. כל ילוד יבדק בדיקה גופנית לאיתור אי יציבות של מפרק הירך, תוך שימוש במבחני Ortolani / Barlow.
 2. אם קיימים סימנים לאי יציבות של מפרק הירך בבדיקה גופנית - יש להפנות את הילוד לבדיקת אורתופד. במכתב סיכום / הפניה יצויינו הסימנים הקליניים המחשידים שנמצאו. הרופא האורתופד יחליט לגבי הבדיקה העל- קולית

של מפרקי הירכיים.

 1. אם אין סימנים לאי יציבות מפרק הירך בבדיקה גופנית אולם, קיים אחד או יותר מגורמי הסיכון שלהלן:
  1. סיפור משפחתי של נקע מולד של מפרק הירך;
  2. לידה במצג עכוז;
  3. מצבי מיעוט מי שפיר;
  4. הריון מרובה עוברים;
  5. עיוותים בכפות הרגלים, שהם ביטוי ללחץ תוך רחמי (כגון Pes Calcaneovalgus, Forefoot adduction)
  6. עיוותים מולדים בברכיים;
  7. עיוותים בחלקי גוף אחרים (כגון טורטיקוליס);
יש להפנות את היילוד לביצוע בדיקה על-קולית של מפרק הירך בגיל 6 שבועות , לבדיקת אורתופד ולמעקב רופא ילדים.
 1. אם אין סימנים לאי יציבות מפרק הירך בבדיקה גופנית אין גורמי סיכון כאמור בסעיף.1.3. על התינוק להיות במעקב רופא הילדים בקהילה או בתחנה לבריאות המשפחה בגיל 1-2 חודשים.


בדיקת תינוקות בקהילה

 1. על כל תינוק להבדק בדיקה גופנית לאיתור אי יציבות של מפרק הירך תוך שימוש במבחני Ortolani / Barlow לאיתור דיספלזיה התפתחותית של מפרק הירך בבדיקה הראשונה בקהילה לאחר שחרור ממחלקת הילודים ובכל בדיקת תינוק ע״י רופא עד גיל שנה.
 2. יש להפנות את התינוק בהקדם לביצוע בדיקת על קולית של מפרק הירך (עד גיל 6 חדשים) או לצילום אגן(לאחר גיל 6 חדשים) ולבדיקת אורתופד במקרים הבאים:
  1. מבחני אי יציבות (Ortolani / Barlow) המחשידים לאי יציבות מפרק הירך בבדיקה פיזיקלית;
  2. הגבלה בפיסוק;
  3. חשד לאי שוויון באורך הרגלים;
  4. אסימטריה בקפלים;
  5. צליעה;
  6. אם קיימים אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.3. לעיל.
 3. במקרים גבוליים, יש לבצע בדיקות מעקב והפניה לייעוץ אורטופדי ו/או בדיקות דימות בהתאם לנסיבות.

ביצוע

בדיקת דימות על קולית תבוצע ע״י רופא המיומן בביצועה, אורטופד ימשיך את הטיפול בתינוק, במידת הצורך.

תיעוד ברשומה הרפואית

 1. יש לרשום ברשומה הרפואית, במעקב ההריון, בתחנה לבריאות המשפחה, סיפור משפחתי קודם של דיספלזיה התפתחותית של פרק הירך.
 2. יש לרשום את בדיקת יציבות מפרקי היריכיים ותוצאותיה במכתב השחרור ממחלקת היילודים.
 3. יש לנהל רישום מדוייק בכרטיס ״טיפת חלב״ של התינוק וברשומה הרפואית במרפאת הקהילה הכולל תאריך, תוצאות הבדיקות הקליניות או בדיקות הדימות.


אבקשכם להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולהנחות את מחלקות היילודים, להמנע ממתן המלצה גורפת להורים לביצוע בדיקה על קולית לכל היילודים המשתחררים ממחלקות הילודים.

בברכה,

ד"ר מיכאל דוד

מ"מ ראש מינהל רפואה ,