האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

רשימת חוזרי משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

רשימת חוזרי משרד הבריאות בויקירפואה

רשימה ישנה

באתר משרד הבריאות

לפי נושאים

ניתן למיין טבלה זו על פי שנה, מס' החוזר, שם החוזר

רשימה

שנה מס' חוזר שם החוזר
1983 TP11_1983 תדריך לביצוע בדיקות ראייה לילדים (במאגר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר bz01-2020
1986 mr39_1986 ביצוע ניתוחים לשינוי מין אצל Transexual או לתיקון פגמים במצב של Hermaphroditism ודומיהם (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר mr16_2014
1988 mr87_1988 הוראות נוהל לסילוק פסולת מבתי חולים (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr34_1998
1990 mk15_1990 טיפול בנפגעי לאלימות במשפחה (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk20_1990
1990 mk20_1990 טיפול בנפגעי אלימות במשפחה ניצול מיני והזנחה של קטינים חסרי ישע (באתר משרד הבריאות)
1994 bz13_1994 הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשירותי הבריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר bz02_2007
1995 mk01_1995 אביזרים, מכשירים ושתלים רפואיים (באתר משרד הבריאות)
1995 mr52_1995 סילוק פסולת רעילה ומסוכנת לאתר הפסולת ברמת חובב (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr34_1998
1996 DR 10 נוהל מוצרים הומאופתיים, עדכון מס' 8, דצמבר 2019 (באתר משרד הבריאות)
1996 mr70_1996 נהל מתן עירוי דם (באתר משרד הבריאות)
1998 mk08_1998 חומרים לחיטוי מתקנים רפואיים (באתר משרד הבריאות)
1998 mr09_1998 חובת הדרכה בנוהלי עירוי דם (באתר משרד הבריאות)
1998 mr23_1998 חובת הודעה של מוסר רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr11_2012
1998 mr34_1998 טיפול בפסולת במוסדות רפואה (באתר משרד הבריאות)
1998 mr57_1998 קווים מנחים לטיפול בהפרעות לסדר הציבורי ואלימות במחלקה לרפואה דחופה ("חדר - מיון") בבית חולים - (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk06_2020
1998 mr64_1998 נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr15_2009
1999 mr02_1999 בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה (באתר משרד הבריאות)
1999 mr44_1999 רחיצת ידיים של צוותי מוסדות רפואיים (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 24/2009
2000 mk01_2000 הערכות להתמודדות מול מקרי אלימות - (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk06_2020
2000 mr48_2000 התפרצות אבולה באוגנדה (ראו בקישור באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי התפרצות מחלת נגיף האבולה - חוזר משרד הבריאות
2001 mr14_2001 תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 17/2014
2001 mr51_2001 הנחיות למתן דם ומוצריו (במאגר משרד הבריאות)
2002 bz03_2002 נוהל לבצוע בדיקות סינון לשחפת בפנימיות (באתר משרד הבריאות)
2002 נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr15_2009
2002 mr69_2002 נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירויי דם (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר 02/2007
2002 mr70_2002 הנחיות לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr01_2024
2003 mk06_2003 הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה - בוטל (ראו באתר משרד הבריאות)
2003 mk20_2003 העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה 1 (ראו באתר משרד הבריאות)
2003 mk22_2003 נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות (ראו באתר משרד הבריאות)
2003 mk23_2003 איתור וטיפול נשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים במסגרות הבריאות - באשפוז בקהילה (ראו באתר משרד הבריאות)
2003 mk24_2003 נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk07_2022
2003 mk25_2003 איתור זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה (באתר משרד הבריאות)
2003 mr38_2003 בדיקות גנטיות (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr25_2012
2004 mr12_2004 בדיקות גנטיות - בדיקות BRCA2 ,BRCA1 (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr13_2020
2004 mk17_2004 הערכות להתמודדות עם מקרי אלימות במערכת הבריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk06_2020
2004 mr23_2004 נוהל לטיפול בכביסה בבתי חולים, (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr29_2008
2004 mr51_2004 השארת ילדים ללא השגחה - תיקון לחוק העונשין, התשס"א 2001 (באתר משרד הבריאות)
2005 mr16_2005 חובת הודעה למשטרה ובדיקת גופות במכון לרפואה משפטית במקרים של מוות מסיבה לא טבעית (באתר משרד הבריאות)
2005 mr22_2005 בדיקת GBS) Group B Streptococcus) בנשים הרות (באתר משרד הבריאות)
2006 bz01_2006 נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות (ראו באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2006 mr02_2006 מסירת מידע רפואי למשטרה (באתר משרד הבריאות) - לא בתוקף
2006 bz03_2006 נוהל למניעת הדבקה בנגיפים HBV ו -HCV אחרי חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים בקרב עובדי בריאות
2006 mr09_2006 עדכון נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות (ראו באתר משרד הבריאות) כולל חוזר ראש השרות 1/2006 מיום 4/4/2006 הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2006 mr12_2006 הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים (באתר משרד הבריאות) - ראו עדכון בחוזר 07/2008
2006 mr17_2006 חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע (באתר משרד הבריאות)
2006 mr20_2006 עדכון ההמלצות להפחתת הסיכון למות עריסה (באתר משרד הבריאות)
2006 mr21_2006 ניהול מערך החייאה בבתי חולים כלליים (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr03_2019
2006 mk31_2006 היתר מוגבל לעיסוק ברפואה בישראל (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 3/2019
2006 mr39_2006 מתן דם ומוצריו במתקן רפואי שאין בו בנק דם (באתר משרד הבריאות)
2007 bz01_2007 אבחון מוקדם של האישה בגיל הפוריות הנושאת HIV והטיפול בה (באתר משרד הבריאות)
2007 bz02_2007 הנחיות למניעת שחפת אצל עובדי בריאות ועובדים אחרים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת במסגרת עבודתם (באתר משרד הבריאות)
2007 mr17_2007 איתור אי יציבות מפרק הירך ביילודים ובתינוקות (באתר משרד הבריאות)
2007 mk20_2007 כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית (באתר משרד הבריאות)
2007 mr21_2007 חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (באתר משרד הבריאות)
2007 mk23_2007 ועדות להפסקת היריון בשלב החיות (באתר משרד הבריאות)
2008 mk07_2008 הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות (באתר משרד הבריאות)
2008 mr07_2008 הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים (באתר משרד הבריאות)
2008 mk08_2008 אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 40/2010
2008 mk14_2008 שירותים רפואיים בשעות בהן מרפאות קופות החולים אינן פעילות (באתר משרד הבריאות)
2008 mr27_2008 תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט והסמכת רופאים לרפואת ספורט (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mr17_2014
2008 mr29_2008 נוהל לטיפול בכביסה במוסדות רפואיים (באתר משרד הבריאות)
2008 MTL39_2008 מתן טיפול לנפגעי חרדה באתרי דחק בביה"ח הכלליים; אתרי דחק קהילתיים ומרכזי חוסן במימון המוסד לביטוח לאומי (באתר משרד הבריאות)
2008 mr43_2008 השלמת חיסון נגד חצבת לעובדי בריאות (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 20/2014
2009 bz01_2009 נוהל דיווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור (באתר משרד הבריאות)
2009 bz02_2009 נוסח מעודכן של נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות (ראו באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2009 mk02_2009 החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד 1994 - רקע, השלכות, בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסיה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר 17/2009
2009 mr08_2009 ליסטריוזיס - מניעה, אבחון, זיהוי, וטיפול (באתר משרד הבריאות)
2009 mk11_2009 השתלות איברים מן החי (באתר משרד הבריאות)
2009 mr11_2009 סקר נשאות GBS בנשים הרות (באתר משרד הבריאות)
2009 mk13_2009 חיסון עובדי בריאות חדשים ועובדי בריאות ותיקים המבצעים פעולות פולשניות המועדות לחשיפה לדם (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 28/11
2009 mr15_2009 נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי (באתר משרד הבריאות)
2009 mk17_2009 החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994 - רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסיה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, בטיפול במחלת הגזזת - תיקון (באתר משרד הבריאות)
2009 mk18_2009 ביצוע בדיקות דימות החושפות ילדים ויילודים לקרינה מייננת (באתר משרד הבריאות)
2009 mr18_2009 אימות נתונים טרום ניתוחי (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr11_2016
2009 mr19_2009 שמירה על היגיינת ידיים במתקני בריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 24/2009
2009 mr24_2009 היגיינת ידיים במוסדות רפואיים, (באתר משרד הבריאות) כולל עדכון 2018
2009 mk30_2009 הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי (באתר משרד הבריאות)
2009 mr32_2009 קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים מתחת לגיל 18 שנים (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 27/2017
2009 mr33_2009 בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 5/2018
2009 mk35_2009 חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk06_2023
2010 bz05_2010 הנחיות למניעת הדבקה ב-HIV לאחר חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר bz04_2023
2010 mr07_2010 אמות מידה להפעלת שירות ביקור בית (באתר משרד הבריאות)
2010 mr09_2010 מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל (באתר משרד הבריאות)
2010 mr10_2010 אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים (באתר משרד הבריאות)
2010 mr18_2010 נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם "בדיקת שכרות" (באתר משרד הבריאות)
2010 mk20_2010 כללים לשחרור מידע מרישום הסרטן הלאומי (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר 5/2020
2010 mr25_2010 בדיקות סקירה באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 11/2016
2010 mr40_2010 אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים (באתר משרד הבריאות)
2011 mr01_2011 הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה (באתר משרד הבריאות)
2011 mr04_2011 נוהל זיהוי ושיוך ילודים (באתר משרד הבריאות)
2011 mk05_2011 הערכות להתמודדות מול מקרי אלימות - (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk06_2020
2011 BZ07_2011 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2011 bz08_2011 מניעת השפעת העונתית (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר 09/2011
2011 mr08_2011 עדכון התוספת השניה של פקודת בריאות העם (רשימת מחלות מחייבות הודעה) (באתר משרד הבריאות)
2011 mr09_2011 סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדים (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר mr36_2014
2011 bz09_2011 מניעת השפעת העונתית - (באתר משרד הבריאות)
2011 mr10_2011 טיפול פוטותרפי במחלות עור (באתר משרד הבריאות)
2011 תדריך למניעת התפשטות של מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגיל הרך
2011 bz15_2011 הנחיות ליוצאים לחו"ל (באתר משרד הבריאות)
2011 mk15_2011 מעקב קדם לידתי אחר הריון בר-סיכון - קביעת תחומי אחריותן של קופות החולים (באתר משרד הבריאות)
2011 17/11 סטנדרטים לנושאי תברואה למסגרת חינוכית - מעונות לגיל הרך
2011 21/11 טיפול בפצע קשה - ריפוי
2011 21/11 חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב
2011 25/11 בדיקות לאיתור זיהום בנגיף ציטומגלו (CMV) בנשים הרות
2011 mk28_2011 חיסון עובדי הבריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2011 mr28_2011 נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כלליים (באתר משרד הבריאות)
2011 mr39_2011 העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה 2 (באתר משרד הבריאות)
2011 40/11 הערכת סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות
2011 mr44_2011 בדיקת "החזר אדום" שגרתית ליילודים (במאגר משרד הבריאות)
2011 47/11 הוראות חדשות בעניין דיקור מי שפיר וסיסי שיליה - תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון) התשע"א-2011
2012 2/2012 תדריך לביצוע הערכת גדילה לתלמידים
2012 4/12 עדכון תכנית חיסון עובדי הבריאות נגד פוליו (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 8/2016
2012 mr04_2012 ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr03_2019
2012 10/12 מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות
2012 BZ11_2012 הנחיות הנוגעות להיבטים בריאותיים של מהגרים מאפריקה הדרומית לסהרה והנחיות למניעת מחלת השחפת בקרב העובדים הנחשפים לשחפת בצורה משמעותית (באתר משרד הבריאות)
2012 mr11_2012 חובת הודעה של מוסר רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים (באתר משרד הבריאות)
2012 mr15_2012 אמות המידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (Telemedicine) (באתר משרד הבריאות)- הוחלף על ידי חוזר 6/2019
2012 BZ17_2012 תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר 3/2024
2012 bz18-2012 ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו (במאגר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר BZ02_2018.
2012 19/2012 עידוד ההנקה
2012 mk20_2012 טיפול בחשד לאלימות כנגד חסרי ישע המטופלים במערכת הבריאות (באתר מרד הבריאות)
2012 21/2012 עדכון בנוגע לנגיף קורונה חדש - ספטמבר 2012 (באתר משרד הבריאות)
2012 25/12 מדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט, הוחלף על ידי חוזר bz01_2021
2012 mr25_2012 בדיקות גנטיות (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr10_2018
2012 26/12 עדכון חוזר 21/12 בנוגע לנגיף קורונה חדש (באתר משרד הבריאות)
2012 bz27_2012 תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר 03/2024
2012 mr28_2012 הנחיות לבקרת תחלואה בשחפת, חצבת ואבעבועות רוח באוכלוסיות מהגרים חסרי ביטוח בריאות (באתר משרד הבריאות)
2012 29/12 הערכות לחורף 2012-2013 - הוחלף על ידי חוזר 31/2013
2012 31/2012 הנחיות להפעלת חדרי לידה
2013 2/13 הנחיות לאבחון וניטור מחלת השעלת
2013 3/2013 ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות כרוניות
2013 4/13 בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) בהיריון
2013 mr06_2013 בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון - הוחלף על ידי חוזר mr25_2013 ‏(באתר משרד הבריאות)
2013 6/13 טיפול בחומצה פולית למניעת מומים מולדים בתעלה העצבית - NTDs - neural tube defects
2013 mk07_2013 חיסון עובדי בריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2013 BZ07_2013 בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר
2013 8/2013 אמות מידה לטיפול פסיכולוגי רפואי
2013 10/13 עדכון חוזר 26/12 בנוגע לנגיף קורונה חדש - מאי 2013 (באתר משרד הבריאות)
2013 mk11_2013 מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים יחודיים בחינוך הרגיל (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk09_2022
2013 14/13 המצאות נגיף פוליו לא תרכיבי בביוב באזור הדרום
2013 mr20_2013 אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה (באתר משרד הבריאות)
2013 21/13 שירות בריאות לתלמיד - הוחלף על ידי חוזר 3/2019
2013 21/2013 חובת נוכחות רופא מומחה במלר"ד
2013 23/2013 הפסקת שימוש במיכשור רפואי עם כספית - מדי חום ומדי לחץ דם
2013 BZ24_2013 ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת הריון או במהלכו (במאגר משרד הבריאות) (הוחלף על ידי חוזר BZ02_2018).
2013 mr25_2013 בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון (באתר משרד הבריאות)
2013 27/2013 חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי
2013 31/2013 הערכות לחורף - 2013-2014 - הוחלף על ידי חוזר 29/2017
2013 מחלת הלגיונרים וכיצד להתגונן מפניה
2013 33/2013 קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטרים במבוגרים הוחלף חלקית על ידי חוזר mr04_2024
2013 41/2013 מתן תרופות "בנות סיכון"
2013 mr53_2013 סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר mr08_2019
2014 bz03_2014 נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר לידה (באתר משרד הבריאות)
2014 mr03_2014 הסכמה לקבלת דם ומוצריו (באתר משרד הבריאות)
2014 5/14 מתן אישור רפואי לחזרה למוסד חינוכי/מעון בגין מחלה מדבקת
2014 7/2014 עדכון חוזר 10/13 בנוגע לנגיף קורונה חדש - אפריל 2014 (באתר משרד הבריאות)
2014 mk08_2014 תרומת כליות מתורם שנפטר לאחר דום לב (CDC) אשר הביע את הסכמתו בחייו לתרומת איברים או שמשפחתו נתנה את הסכמתה בסמוך לפטירה (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk07-2023
2014 10/14 בנק חלב אם - הסטנדרטים והתקנות המתאימים להפעלתו בישראל
2014 11/14 חקירה אפידמיולוגית של צבר תחלואה הקשור במזון
2014 CT2014 נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם (באתר משרד הבריאות) עודכן על ידי נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם
2014 12/2014 תדריך לביצוע בדיקת סינון לשמיעה לתלמידים בבית הספר
2014 12/2014 בדיקות דם סמוי בצואה - סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת
2014 13/14 שימוש בגופות אדם לאחר המוות
2014 13/2014 סמנים באולטרה סאונד (על שמע) בטרימסטר השני לאיתור תסמונת דאון ותסמונות גנטיות אחרות
2014 13/2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה אוגוסט 2014 - הוחלף על ידי חוזר 14/2014
2014 14/2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה - אוגוסט 2014 (עדכון ליום 12 באוגוסט 2014)
2014 51643914 שימוש בקודאין לכאב בילדים (באתר משרד הבריאות)
2014 16/2014 תדריך להערכת גדילה ומצב תזונתי מהלידה עד גיל 6 שנים
2014 mr16_2014 ניתוחים לשינוי מין ותיקון פגמים במצבים של HERMAPHRODITISM ודומיהם
2014 mr17_2014 תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט ואישור רופאים לרפואת ספורט (באתר משרד הבריאות)
2014 17/2014 תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד/ה - הוחלף על ידי חוזר 19/2014
2014 bz18_2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה במערב אפריקה אוגוסט 2014, עדכון ליום 26.8.2014 (ראו באתר משרד הבריאות)
2014 19/2014 תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד/ה - הוחלף על ידי חוזר 2/2019
2014 mk19_2014 ביצוע אמצעים למניעת חדירתה והתפשטותה של המחלה הנגרמת על ידי נגיף האבולה (ראו באתר משרד הבריאות)
2014 bz20_2014 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2014 21/2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה עדכון 15.10.2014 ראו באתר משרד הבריאות
2014 mr21_2014 בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית (ראו באתר משרד הבריאות)
2014 22/2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה - עדכון 22/10/2014 - הוחלף על ידי חוזר 25/2014
2014 BZ23_2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה עדכון חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 22/2012 (ראו באתר משרד הבריאות)
2014 24/2014 נוהל טיפול באישה הרה בתחנות טיפת חלב
2014 bz25_2014 התפרצות מחלת נגיף האבולה, הנחיות מעודכנות - דצמבר 2014 (ראו באתר משרד הבריאות)
2014 mr31_2014 אימות נתונים לפני ניתוח/פעולה פולשנית (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr11_2016
2014 mr36_2014 סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדים (באתר משרד הבריאות)
2014 37/2014 דיווח יומי על תפוסת מיטות בבי"ח כללי ומרכזים רפואיים גריאטריים (דו"ח ברלו המורחב)
2014 55/2014 אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות
2015 1/2015 הרחבת סל שירות הבריאות לשנת 2015
2015 4/2015 קווים מנחים לסדציה פליאטיבית לחולה הנוטה למות
2014 BZ04_2015 התפרצות מחלת נגיף האבולה עדכון (29.1.2015) (ראו באתר משרד הבריאות)
2015 7/2015 תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד גיל שש שנים -הוחלף על ידי חוזר bz03_2022
2015 8/2015 ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות - לא בתוקף
2015 BZ08_2015 התפרצות מחלת נגיף האבולה - עדכון 20.5.2015 (ראו באתר משרד הבריאות)
2015 bz09_2015 חוזר בנוגע להתפשטות הנגיף CoV-MERS בדרום קוריאה, יוני 2015 (באתר משרד הבריאות)
2015 11/2015 חוזר ראש השירות להערכת מצב התזונה לנשים הרות
2015 mk12_2015 העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפש (ראו באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk08-2023
2015 bz13_2015 התפרצות מחלת נגיף האבולה - עדכון 9.9.2015 (ראו באתר משרד הבריאות)
2015 bz14_2015 חוזר בנוגע להתפשטות הנגיף MERS-CoV (באתר משרד הבריאות)
2015 bz15_2015 התפרצות מחלת נגיף האבולה - עדכון 10.11.2015 (ראו באתר משרד הבריאות)
2015 mr17_2015 הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr06_2020
2016 BZ01_2016 התפרצות מחלת נגיף האבולה - עדכון (ראו באתר משרד הבריאות)
2016 2/16 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016
2016 2/2016 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016 - חוזר משרד הבריאות
2016 3/2016 התפרצות מחלת נגיף הזיקה
2016 3/2016 מתן אדרנלין בהזרקה אוטומטית על ידי חובשים/נהגי אמבולנס לטיפול בתגובה אנאפילקטית
2016 5/2016 אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
2016 8/2016 נוהל תזונה ומזון בקייטנות ובמחנות ילדים ונוער
2016 mk08_2016 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2016 9/2016 התוכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי
2016 9/2016 הנחיות למניעת כלבת באדם (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר bz02-2021
2016 BZ11_2016.pdf בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות (באתר משרד הבריאות)
2016 mr11_2016 וידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח לניתוח / פעולה פולשנית (באתר משרד הבריאות)
2016 bz12_2016 תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד גיל שש שנים (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר bz03_2022
2016 14 נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם
2016 20/2016 המעקב והטיפול בילודים מורכבים ובפגים עם שחרורם מאשפוז לקהילה
2017 1/2017 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
2017 1/2017 בדיקות דימות לחולים במחלות מעי דלקתיות
2017 1/2017 חקירה אפידמיולוגית של צבר מחלה מדבקת בדרכי העיכול העוברת מאדם לאדם במוסד חינוכי לגיל הרך
2017 2/2017 טיפול באמצעות אולטרסאונד ממוקד מונחה MRI לגרורות בעצמות MRlgFUS
2017 bz03_2017 ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת היריון או במהלכו - הוחלף על ידי חוזר BZ02_2018.pdf
2017 4/2017 הנחיות לאבחון ודיווח מקרים של חצבת, אדמת וחזרת
2017 4/17 הגדרת מטופל כ"מרותק בית" לצרכי מתן שירותי רפואה
2017 מרץ 2017 סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל - עדכון הנתונים מרץ 2017
2017 6/2017 חוזר לקידום, הנקה ותמיכה בהנקה בטיפות חלב - נמחק
2017 8/2017 התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון
2017 mr09_2017 תיקון חוק זכויות החולה: קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הואשם בעבירת מין או אלימות נגדו (באתר משרד הבריאות)
2017 10/2017 אבחון וטיפול רב מקצועי באדם עם התמיינות מינית אחרת (אינטרסקס / DSD)
2017 10/2017 שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים
2017 11/2017 מכשירי שמיעה לבני 18-50 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי
2017 11/2017 אמות מידה לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בעברייני מין בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו 2006
2017 15/2017 לידה טבעית (Natural Childbirth) בבית חולים
2017 17/2017 אחות מומחית בסוכרת
2017 19/2017 השתלת צואה
2017 21/2017 לידה מחוץ למוסד רפואי: אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה
2017 22/2017 התוויות לביצוע בדיקות שד בתהודה מגנטית (MRI) במסגרת סל השירותים
2017 23/2017 הנחיות למתן אנטיביוטיקה מונעת (פרופילקסיס) לפני ניתוח
2017 קדחת כתמים ים תיכונית - Mediterranean spotted fever - ריענון הנחיות
2017 24/2017 מתן תעודות מחלה
2017 25/2017 חובת סיקור מוצרי דם לנגיף קדחת מערב הנילוס
2017 26/2017 אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה
2017 27/2017 קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים מתחת לגיל 18 שנים
2017 29/2017 הערכות לחורף 2017 - 2018
2017 IMC-GMP ייצור קנביס לשימוש רפואי
2017 IMC-GDP אחסון, הפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס רפואי
2017 IMC-GSP אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי (באתר משרד הבריאות), עודכן ב-31 במרץ 2020
2018 IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד להשמדה
2018 1/2018 שימושים משניים במידע בריאות
2018 2/2018 שיתופי פעולה המבוססים על שימושים משניים במידע בריאות
2018 BZ02_2018 ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת הריון או במהלכו (במאגר משרד הבריאות)
2018 mr05_2018 סיקור שמיעה ליילודים (באתר משרד הבריאות)
2018 7/2018 הפעלה של מענה נפשי לאוכלוסיה בשעת חירום - הוחלף על ידי חוזר 14/2018
2018 mk09_2018 זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים - הוחלף על ידי חוזר 1/2020 (באתר משרד הבריאות)
2018 10/2018 הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי
2018 mr10_2018 בדיקות גנטיות - כולל בדיקות ריצוף מתקדמות (NGS) (באתר משרד הבריאות)
2018 mr11_2018 אמות מידה לשיקום לב מרחוק (באתר משרד הבריאות)
2018 mr13_2018 בדיקות בבתי החולים, במקרים בהם עלה חשד לשימוש בחומרים (סם האונס או חומרים פסיכואקטיביים אחרים) בהקשר של תקיפה מינית (באתר משרד הבריאות)
2018 14/2018 הפעלה של מענה נפשי לאוכלוסיה בשעת חירום
2018 15/2018 הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל - "בריאות בכף היד" - הוחלף על ידי חוזר 08/2019
2019 IMC-GCP קנביס רפואי - חוברת מידע ומדריך רפואי
2019 בדיקות מעבדה למוצר קנביס רפואי, ביוזמת המטופל ועל חשבונו
2019 IMC-G.A.P גידול קנביס רפואי
2019 1/2019 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019
2019 1/2019 קבורה וטהרה של מנוח שסבל ממחלה מידבקת
2019 2/2019 תדריך לביצוע בדיקת סינון לראייה לתלמיד
2019 3/2019 שירות בריאות לתלמיד
2019 3/2019 היתר מוגבל לעיסוק ברפואה בישראל
2019 mr03_2019 ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים (באתר משרד הבריאות)
2019 4/2019 הכרה בלימודי רפואה כללית בחו"ל
2019 5/2019 אחות מומחית בקהילה - הוחלף על ידי 7/2019
2019 mk06_2019 אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה /Telemedicine)‏ (באתר משרד הבריאות)
2019 7/2019 אחות מומחית בקהילה
2019 mr08_2019 סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר
2019 8/2019 הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל - "בריאות בכף היד"
2019 mr17_2019 הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח (באתר משרד הבריאות), הוחלף על ידי חוזר mr06_2020
2020 mk01_2020 זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים (באתר משרד הבריאות)
2020 bz01-2020 נוהל ביצוע בדיקות סקר ראיה בטיפת חלב (באתר משרד הבריאות)
2020 mk02_2020 קוד אתי לשמירת הסודיות ופרטיות המידע האישי (באתר משרד הבריאות)
2020 mk03_2020 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2020 (באתר משרד הבריאות)
2020 mk05_2020 כללים לשחרור מידע מהרישום הלאומי לסרטן (באתר משרד הבריאות)
2020 mr06_2020 הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח (באתר משרד הבריאות)
2020 mk06_2020 הערכות למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות במערכת הבריאות (באתר משרד הבריאות)
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 5.3.20 - עדכון 9 (באתר משרד הבריאות) - הוחלף על ידי עדכון 10
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 12.3.20 - עדכון 10(באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי עדכון 11
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 17.3.20 - עדכון 11 (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי עדכון 12
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 23.3.20 - עדכון 12 (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי עדכון 13
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 1.4.20 - עדכון 13 (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי עדכון 14
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 8.4.20 - עדכון 14 (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי עדכון 15
2020 הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - מעודכן ליום 15.4.20 - עדכון 15 - חוזר משרד הבריאות (באתר משרד הבריאות)
2020 IMC-GSP אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי (באתר משרד הבריאות)
2020 mr10_2020 הפעלת בנק דם ומתן עירויי דם ומרכיביו (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mr11_2020
2020 mr11_2020 הפעלת בנק דם ומתן עירויי דם ומרכיביו (באתר משרד הבריאות)
2020 mr13_2020 בדיקות אונקוגנטיות מולקולריות לאיתור מוטציות תורשתיות בחולי סרטן (שד, שחלה, לבלב, מערכת העיכול, רחם, גידולים אופיינים לתסמונת Lynch) (באתר משרד הבריאות)
2021 bz01_2021 חוזר לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט (באתר משרד הבריאות)
2021 bz02-2021 ההנחיות למניעת כלבת באדם (באתר משרד הבריאות)
2021 mk06_2021 טיפול בתלונות בעקבות פגיעה או הטרדה מינית במהלך טיפול רפואי (במאגר משרד הבריאות)
2022 bz01_2022 נוהל עובדי בריאות נשאי נגיף HIV (במאגר משרד הבריאות)
2022 mk03_2022 עמדת משרד הבריאות בהקשר ל"טיפולים" להמרת הזהות המגדרית והנטייה המינית (באתר משרד הבריאות)
2022 bz03_2022 תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד גיל שש שנים (באתר משרד הבריאות)
2022 mk07_2022 הסדרת הטיפול הניתן במערכת הבריאות לאחר פגיעה מינית (באתר משרד הבריאות)
2022 mk08_2022 אמות מידה לקידום שוויון במערכת הבריאות (באתר משרד הבריאות)
2022 mk09_2022 מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית) (באתר משרד הבריאות)
2022 mk11_2022 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי בריאות (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר mk05_2023
2022 mk12_2022 מניעה וטיפול בהטרדה ופגיעה מינית המתרחשת על ידי איש צוות רפואי במערכת הבריאות
2023 mk01_2023 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2023 (באתר משרד הבריאות)
2023 bz01_2023 לאכול ולגדול המלצות למעונות מגיל 3 חודשים עד 5 שנים ולארוחות ערב במעונות רב תכליתיים (באתר משרד הבריאות)
2023 bz02_2023 הנחיות למניעת הדבקה בנגיף HIV לאחר החשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים (באתר משרד הבריאות) הוחלף על ידי חוזר bz04_2023
2023 mk_27904623 אלימות כלפי צוותים רפואיים (באתר משרד הבריאות)
2023 mr03_2023 סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים (באתר משרד הבריאות)
2023 mk04_2023 אח/ות מומחים בבריאות הנפש (באתר משרד הבריאות)
2023 bz04_2023 הנחיות למניעת הדבקה בנגיף HIV לאחר החשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים (באתר משרד הבריאות)
2023 mk05_2023 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי בריאות (באתר משרד הבריאות)
2023 mk06_2023 חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם (באתר משרד הבריאות)
2023 mk07-2023 הנצלות כליות ריאות וכבד - מתורמים לאחר דום לב (באתר משרד הבריאות)
2023 mk08-2023 סיווג מידע בבריאות הנפש (ראו באתר משרד הבריאות)
2024 mr01_2024 מתן דם ומרכיבי דם בבית המטופל (באתר משרד הבריאות)
2024 mk02_2024 הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2024 (באתר משרד הבריאות)
2024 bz02-2024 אמות מידה מתן שירות מונע לפרט בטיפת חלב מרחוק באמצעות טכנולוגיות דיגיטאליות - Telemedicine (באתר משרד הבריאות)
2024 bz03-2024 תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות (באתר משרד הבריאות)
2024 mk03-2024 אמות מידה להפעלת מרכזי לידה בקהילה (באתר משרד הבריאות)
2024 mr04_2024 קווים מנחים לביצוע ניתוחים מטבולים ובריאטרים במבוגרים (באתר משרד הבריאות)
2024 mr06_2024 התוויות לבדיקת רמת ההורמון האנטי - מולריאני (Anti-Mullerian Hormone, AMH) (באתר משרד הבריאות)