מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות לסיעוד בסוכרת מסוג 2 - ביבליוגרפיה

מתוך ויקירפואה

DiabeticNurse.png

הנחיות לסיעוד בסוכרת מסוג 2
מאת המועצה הלאומית לסוכרת

ביבליוגרפיה

 1. משרד הבריאות (2010). התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל, דו"ח לשנים 2010-2008. המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות, מועצת הבריאות
 2. קרמר-רוזן, ט׳ ומאיר, ר׳ (2001). ניהול הטיפול ועידוד לעצמאות, תפקודה של האחות בטיפול בחולי הסוכרת. בתוך מ׳ גולדפרכט (עורכת), פרקים נבחרים בסוכרת, קבוצת אורורה.
 3. Funnell, M. M.& Mesing, C. R. (2009). Diabetes education in the management of .diabetes. In: Complete Nurse's Guide to Diabetes Care, 2nd Ed. ADA, pp. 222-226
 4. Pamela, W. & Hall, M. E. )2011). Mapping the literature of case management nursing. J .Medical Library Association Supplement. 2006. Care in Diabetes-2011, Diabetes Care, 34, 1
 5. Evaluating Diabetes Education. DESG Teaching Letter no.24
 6. אגודה ישראלית לסוכרת (2010). קווי הנחיה לסוכרת מסוג 2, מהדורה שנייה.
 7. קופת חולים כללית, (2010). הנחיות קליניות לטיפול בסוכרת מסוג 2.
 8. רז, א' ומוסנזון, ע' ( 2013). קביעת יעד מטרה לאיזון סוכרת בחולה הבודד
 9. Childs, B. P., Cypress, M. & Spollett,G.(Editors). (2009). Complete nurse's guide to diabetes care. American Diabetes Association, 2nd Ed.,. Ch. 16, p. 222
 10. שחר נ', קונסטנטיני, נ' (2011) מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות
 11. ד"ר אנטוני היימן, ליאורה ולינסקי (2013) עישון בקרב חולי סוכרת
 12. משרד הבריאות. (2007). הנחיה ליישום פעולות סיעוד שהוגדרו בחוזר מנכ"ל. חוזר מינהל הסיעוד מס' 70, מספר 07\9.
 13. צור, ע' (2013) טיפול באינסולין בסוכרת סוג 2
 14. אטינגר ב' (2013). סוכרת וחלל הפה. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 210-206, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 15. משרד הבריאות. (2009). אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת. חוזר מינהל הסיעוד מס' 80.
 16. אלון, א' ו דרורי , ו' (2011). העצב הסוכרתי - סוגי נוירופתיות בסוכרת. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 214-204 המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 17. חרותי, ר' (2011). סוכרת ותפקוד מיני. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 255-246, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 18. לבנשטיין, ל' ופרופ' שולט , ע' ( 2013). הפרעות בתפקוד מיני בנשים סוכרתיות. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 268-264, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 19. רביד, מ' (2011). הכליה הסוכרתית היבטים קליניים וטיפוליים. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת,245-237, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 20. רוזנבלט, ע' (2011). העין הסוכרתית. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 225-215, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 21. קאופמן, ח', חייק, י' וסולומון, א' (2011). הגישה הטיפולית בחולה עם רגל סוכרתית. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 236-226המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב.
 22. Anderson, M. A., Helms, L. B. & Kelly, N. R. (2004). Realigning the communication .(paradigm in nursing case management. Care Management Journal. 5(2
 23. ד"ר סבטלנה וינוקור, יעל איל ( 2013) סוכרת ודיכאון
 24. ד"ר רפי ביצור (2013) דיסליפידמיה סוכרתית - Diabetic dyslipidemia
 25. ד"ר לירון קוגן, פרופ' אוריאל אלחלל (2013) סוכרת והיריון
 26. ד"ר חוליו וינשטיין, ד"ר דניאלה יעקובוביץ', ד"ר יוספה בר-דיין ( 2013). קווי הנחייה לטיפול בקשיש הסוכרתי
 27. נוהל משרד הבריאות מספר 35/09 מתאריך 16.8.2009: "חובת הודעה לנהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם"
 28. Silvio E. & Richard M. (2012). Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes; A .Patient-Centered Approach. American Diabetes Association
 29. Miller, W. R. & Rollnick, S (2002). Motivational interviewing; Preparing people for .change. 2nd Ed . New York, NY Guilforb
 30. שור, ר' ווינשטיין ,ח' (2011). אלגוריתם לטיפול אינדיבידואלי בסוכרת. בתוך מוסנזון, ע' ורז, א' (עורכים). המדריך לטיפול בסוכרת, 96- 101, המועצה הלאומית לסוכרת, פורום מדיה בע"מ והוצאת כתר, תל אביב

ראו גם


מו"ל - The Medical Group Themedical.png עורכת - רינת אלוני