מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הערכות לחורף 2013-2014 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הערכות לחורף - 2013-2014
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 31/2013
סימוכין 54795713, חוזר זה מחליף את חוזר 29/12-הערכות לחורף 2012-2013
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 10 באוקטובר 2013
 


ערך זה הוחלף על ידי הערך הערכות לחורף 2017 - 2018 - חוזר משרד הבריאות

תוכן עניינים

רקע

תקופת החורף מאופיינת בעליה בתחלואה בכלל ובתחלואת דרכי נשימה ושפעת בפרט - דבר המלווה גם בעליה בתמותה, בעיקר בקרב חולים מקבוצות הסיכון.

כמו כן, קיימת בחורף עליה בפניות למחלקות לרפואה דחופה (חדרי המיון) ועליה בשיעור האשפוז, סבב המיטות והתפוסה בבתי החולים.

על כל הגופים והארגונים במערכת הבריאות לרבות משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, מוטלת החובה להערך ולהתכונן לאפשרות של תחלואה משמעותית בשפעת בחורף הקרוב.

מטרה

 1. פירוט ההערכות הנדרשת מבתי חולים וקופות החולים לחורף 2013-2014.
 2. קביעת נוהלי החיסון כנגד שפעת ואופן הדיווח.
 3. קביעת נהלי הדיווח על חולים מאושפזים שאובחנו מעבדתית כחיוביים לשפעת.
 4. הדגשת דרכי התגוננות מפגיעות קור (היפותרמיה).

תחולת החוזר

 1. בנושאי הערכות עם פרסומו.
 2. החל מ - 1 בנובמבר 2013 ייכנס לתוקפו נוהל הערכות לחורף בבתי החולים.

הנחיות

 1. חיסונים והיערכות (רפואה מונעת):
  1. מומלץ להתחסן נגד שפעת עונתית, נגד זיהומים פנוימוקוקליים וכן להשלים את מתן חיסוני השגרה לילדים, כמפורט בנספח א'.
  2. חיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל 6 חודשים ומעלה. דגש מיוחד מושם על חיסון אנשים בסיכון לסבול מסיבוכי שפעת, אנשים העלולים בסיכון גבוה להעביר את השפעת לאחרים, ולאנשים הממלאים תפקידי מפתח בשירותים חיוניים.
  3. עובדי מערכת הבריאות עלולים בסיכון גבוה להעביר את נגיף השפעת לאנשי צוות ולמטופלים. על כן, חלה עליהם חובה מיוחדת להתחסן נגד שפעת.
  4. יש להדגיש במיוחד את חובת החיסון של צוות המטפל במחלקות בהן יש מטופלים בסיכון גבוה לסיבוכי שפעת, כגון: ילודים, פגים, קשישים, חולים שמערכת החיסון שלהם פגועה ואחרים.
  5. חיסון אנשי הצוות הרפואי הוא באחריות מנהל מוסדות הרפואה. חלה חובה על מנהלי המוסדות לעקוב אחרי שיעור המתחסנים בכלל ובמחלקות הרגישות בפרט ולוודא עמידה ביעדי החיסון.
  6. באחריות מנהלי מוסדות רפואיים / קופות חולים, להכין תוכנית לחיסון הצוות הרפואי באופן זמין ונגיש (בכל משמרת ובקיום עמדות חיסון רבות כולל הגעה יזומה אל צוותי הרפואה השונים), והכנת תכנית הסברה אודות השלכות מחלת השפעת, יעילותו של החיסון, ובטיחותו.
  7. המוסדות הרפואיים וקופות החולים ירכשו חיסונים ויחסנו את צוותי הרפואה במוסדם/ארגונם. מוסדות הרפואה יוכלו לפנות ולבקש שיפוי מקופות החולים לגבי מתחסנים מקבוצות הסיכון מבין הצוות הרפואי, שחוסנו במוסד.
  8. על מנהלי המוסדות לדווח למרכז הלאומי לבקרת מחלות על מספר אנשי הצוות שהתחסנו כנגד שפעת עונתית אחת לשבועיים, (ב-1 וב-15 בכל חודש), החל מתחילת מבצע החיסון ולא יאוחר מה-1 לנובמבר ועד להודעה על הפסקת הדיווחים, (ראה נספח ב' 2).
  9. מודגשת החשיבות של חיסון נשים הרות נגד שפעת (תרכיב מומת בלבד).
  10. על קופות החולים לתעד ברשומה הרפואית את סוג החיסון שקבלו המבוטחים ולדווח למרכז הלאומי לבקרת מחלות על מספר מבוטחיהם אשר התחסנו כנגד שפעת עונתית, אחת לשבועיים, (ב-1 וב-15 בכל חודש), החל מתחילת מבצע החיסון ולא יאוחר מה- 1 לנובמבר ועד להודעה על הפסקת חובת הדיווח. הדיווח יתבצע על פי הטבלה שלהלן (ראה נספח ב'). מודגשת החשיבות דיווח חיסון נשים הרות.
  11. לפרטים אודות חיסון השפעת, ראה תדריך חיסון השפעת
 2. תפעול מתאים של המחלקות ושל תהליכי העברת מאושפזים:
  על פי רוב, קיימת עליה במהלך החורף בתפוסת המאושפזים במחלקות השונות בבתי החולים. עומס זה, מפחית מיכולת המטפלים לשמור על הסטנדרטים של הטיפול הרפואי. לסוגיה זו מתייחס חוזר מינהל הרפואה מס': 12/2012 ממאי 2012. לפיכך יש לפעול על פי הסעיפים הבאים:
  1. יש לשמור על תמהיל חולים במחלקה הפנימית, כך שיהיה מורכב רובו ככולו ממאושפזים אשר בעייתם מחייבת אשפוז במחלקות הפנימיות.
  2. מטופלים יועברו למוסדות לטיפול המשכי על פי ההנחיות שבחוזר מינהל רפואה 12/2012 כללים להתחשבנות ולהעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות לגריאטריה פעילה].
   1. העברה ישירה של מטופלים מתאימים מהיחידות לטיפול בית למוסדות לטיפול המשכי - נדרשת הקמת מנגנון תאום בין המוסדות באחריות קופות החולים.
   2. ניתן להעביר ישירות מטופל שהוגדר כתת-אקוטי ממחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד- חדר מיון) ללא המתנה של 48 שעות לאחר תיאום ואישור ישיר של מנהל מחלקה גריאטרית תת-אקוטית המקבלת. זאת, גם אם אין הסכם בין בית החולים לבין הגורם המבטח. ניתן להפנות חולים ישירות לאשפוז מהמחלקה לרפואה דחופה בבית חולים כללי למחלקה בבית חולים גריאטרי סמוך, ובתנאי שהחולה הינו תת-אקוטי ויציב מבחינה רפואית. זאת על פי הנחיית הרופא במלר"ד, באישור הרופא במחלקה המקבלת, רצוי להתייעץ עם רופא גריאטר.
  3. הנהלת בית החולים תצמצם שהיית יתר של מטופלים באשפוז על ידי העלאת זמינות שירותים הניתנים למחלקות הפנימיות. זמינותם הנמוכה של שירותים אלה מביאה להעלאת מספר ימי האשפוז ללא הצדקה קלינית רפואית (כדוגמת אקו לב, CT, יעוץ מומחים, ביצוע טרכאוסטומיה, בדיקות גסטרואנטרולוגיות, ועוד).
 3. תגבור מלר"דים:
  בתקופת החורף, כאשר קיימת עליה משמעותית במספר הפונים למחלקות לרפואה דחופה יש לתגבר את כוח האדם כמפורט להלן:
  1. תגבור רופא מומחה (ברפואה דחופה, פנימית, גריאטריה או רפואת ילדים במלר"ד ילדים) במלר"ד במהלך שעות הערב כתורן נוסף (עד שעה 23:00). רופא זה יהיה כונן עד למחרת היום (שעה 08:00).
   במרכזי העל (הדסה עין כרם, מרכז רפואי תל אביב, סורוקה, רבין, רמב"ם, ושיבא) החובה להימצאות רופא מומחה כאמור היא לכל שעות היממה (בהתאם לחוזרנו מס' 21/2013 מיום 16 ביולי 2013).
  2. תגבור עד 2 אחיות במלר"ד בכל משמרת בוקר, ערב.
  3. תגבור אחות במלר"ד בכל משמרת לילה.
  4. מומלץ - תגבור עובד סוציאלי בחצי תקן לשעות אחר הצהריים.
 4. תגבור מחלקות פנימיות, גריאטריות ומחלקות ילדים:
  בבתי החולים בהם התפוסה הינה למעלה מתפוסה מלאה יש להוסיף כ"א כדלקמן:
  1. רופא תורן למשמרת ערב (חצי תורנות) במחלקה.
  2. אחות אחת למשמרת (על בסיס משמרת זהב / כ"א) במחלקה בה התפוסה למעלה מתפוסה מלאה ו/או מאושפזים בה 3 חולים מונשמים.
  3. יש לשקול בבתי חולים גדולים עם עומס חריג וגבוהה במחלקות הפנימיות להוסיף תקן לעו"ס למחלקות אלו, לקידום ולטיפול בפינוי וויסות המטופלים המאושפזים בתוך ביה"ח ומחוצה לו.
  4. במחלקה בה התפוסה למעלה מתפוסה מלאה ומאושפזים 3 חולים מונשמים יש להוסיף 2 עובדי כוח עזר למשמרת.
 5. בבתי החולים בהם התפוסה למעלה מתפוסה מלאה מומלץ לצמצם פעילות רפואית מתוכננת (אלקטיבית) ובכלל זה ניתוחים מתוכננים בכפוף לשיקול דעתו של מנהל בית החולים.
 6. בתי חולים שיש בהם תפוסת יתר המצדיקה הפניית חולים לבתי חולים אחרים באזור, מתבקשים לתאם זאת עם מינהל רפואה או גריאטר מחוזי, בהתאמה.
 7. קידוד אבחנות ודווח:
  יש לדווח על טיפול במלר"ד בחולה שפעת על פי הקוד: 487.0 Influenza. יש לדווח על אשפוז חולי שפעת על פי אותו הקוד, הן במחלקות והן ביחידות לטיפול נמרץ. דווח זה יעשה באמצעות הדו"ח היומי של תפוסה (דו"ח ברלו). יש לדווח (על פי סוג הנגיף) על כל חולה מאושפז שאובחן מעבדתית.
 8. הסדרי אשפוז של חולים עם מחלות הנמנות בסיווג גריאטריה פעילה:
  על מנהל ביה"ח הכללי להעביר למחלקות המתאימות מטופלים המוגדרים "מונשם כרוני", "סיעודי מורכב" ו"שיקומי גריאטרי" בהתאם להנחיות שבחוזר מינהל רפואה 12/2012 כללים להתחשבנות ולהעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות לגריאטריה פעילה. על קופות החולים להעביר מאושפזים אלו למחלקות ברישוי מתאים, ובהתאם לחוזרנו מס' 26/2010 לאחר מתן התראה כמצוין בחוזרי מינהל רפואה מס': 26/2010 וחוזר 12/2012 להלן פירוט:
  1. על כל מנהל בי"ח כללי ליצור קשר עם מנהלי המרכזים הרפואיים הגריאטריים (מרג"ים) באזורו לצורך תאום מנגנוני ההעברות.
  2. על הרופאים הפנימיים ורופאי המלר"ד מבית החולים להכיר את יכולות הטיפול של המרכזים הרפואים הגריאטרים הסמוכים אליהם.
  3. במצבים שבהם קיימת במחלקה הפנימית תפוסה למעלה מתפוסה מלאה, מאושפז שמוגדר "תת אקוטי" לפי הסמכויות בחוזר מינהל רפואה 26/2010 סעיף 3, יועבר לבי"ח גריאטרי. ניתן להעביר ישירות מטופל שהוגדר תת-אקוטי מהמחלקה לרפואה דחופה, ללא זמן המתנה של 48 שעות, לאחר תיאום ואישור ישיר של מנהל מחלקה גריאטרית תת-אקוטית המקבלת. זאת כאמור גם אם אין הסכם בין המחלקה לבין הגורם המבטח.
  4. מטופלים המאושפזים במחלקה פנימית, שהופנו ממוסד סיעודי, ומצבם יציב פרט לצורך בהמשך טיפול אנטיביוטי דרך הוריד, יכולים לחזור אל המוסד ממנו הופנו, בתנאי שביכולתו, בהתאם להרשאות רישיונו, לתת את הטיפול ובתאום עימו. רשימת המוסדות בעלי הרשאה לטיפול תוך ורידי מפורטת בנספח ה' לחוזר זה ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
  5. התחשבנות בין בתי החולים לבין המבטחים:
   כללי התחשבנות להעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות גריאטריה פעילה הם על פי חוזר: 12/2012 של מנהל רפואה.

מניעה וטיפול בפגיעות קור

 1. פגיעות קור הן בעיה משמעותית בחודשי החורף. בשנים האחרונות, ארעו מספר פגיעות קור משמעותיות, שהצריכו אשפוז, וחלקן אף הסתיימו במוות. נספח ה' לחוזר זה מפרט הנחיות למניעה והתמודדות עם פגיעות קור.
 2. יש לדווח על חולה שאושפז באבחנה של פגיעת קור (היפותרמיה) על פי קודי CD9CM כמפורט בנספח ה'.
 3. באחריות מנהל בית החולים, להציב בכל מחלקה פנימית בבית החולים, במקום בולט, דף הסבר לציבור בנושא ההערכות לחורף (נספח ו').
 4. באחריות מנהלי קופות החולים להציב במרפאות, במקום בולט, דף הסבר לציבור בנושא ההערכות לחורף (נספח ו'). הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

פרופ' ארנון אפק

ראש מינהל הרפואה

נספח א' מניעת מחלות מדבקות בחורף

 1. חיסוני השגרה בגיל הרך:
  השכיחות של מחלות מדבקות עולה בחודשי החורף, בעיקר בשל תנאי צפיפות במעונות יום ובגנונים בבתים ובחדרים עם חלונות הסגורים כנגד הקור והגשם. על-מנת לצמצם תחלואה זו, יש להקפיד על קיום תוכנית החיסונים של משרד הבריאות: לחסן את הילדים במועד הנכון ולהשלים את החיסונים שלא בוצעו בזמן.
 2. חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים:
  חיסון יינתן על פי הנחיות בפרק תרכיבים נגד זיהומים פנוימוקוקיים, תדריך חיסונים 1999, עדכון יולי 2011.
 3. מניעת שפעת עונתית בחורף 2013-2014:
  חיסון יינתן על פי ההנחיות בפרק תרכיבים נגד שפעת, תדריך חיסונים 1999, עדכון ספטמבר 2013 לתדריך החיסונים של האגף לאפידמיולוגיה

נספח ב'

אופן דיווח על ביצוע חיסוני שפעת-קופות החולים

יש לדווח על התקדמות תהליך החיסון על פי הטבלה שלהלן ב-1 וב- 15 בכול חודש, החל מתחילת מבצעי החיסון ולא יאוחר מה-1 לנובמבר עד להודעה על הפסקת הדיווחים.

קופה מדווחת:

תאריך עדכון:

מס' מועמדים לחיסון סה"כ מתחסנים[1]
כלל חברי הקופה
בני 6 עד 23 חודשים[2]
בני 24 עד 59 חודשים[3]
בני 8ו-5 שנים[3]
בני 19-34 שנים[3]
בני 35-49 שנים[3]
בני 50-64 שנים[3]
בני 65 שנים ומעלה
חולים כרוניים[4] מתחת לגיל 65
נשים הרות


סה"כ          
סה"כ מנות זמינות (לאחר ניכוי המנות השמורות עבור ילדים למתן חיסון שני)           
סה"כ מנות הצפויות להתווסף למלאי

תקופת הדיווח: החל מתחילת מבצעי החיסון ולא יאוחר מה-1 לנובמבר ועד להודעה על הפסקת הדיווחים.

תדירות הדיווח: כאמור, אחת לשבועיים ב-1 וב-15 בכל חודש. נא לשלוח הדיווחים לד"ר מיכל ברומברג , המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דוא"ל: monitor@icdc.health.gov.il

פקס: 03-5349881

טלפון: 03-7371500 שלוחה 238

נייד: 050-6242337

אופן דיווח על ביצוע חיסוני שפעת-צוותים רפואיים

יש לדווח על התקדמות תהליך החיסון על פי הטבלה שלהלן ב-1 וב- 15 בכול חודש, החל מתחילת מבצעי החיסון ולא יאוחר מה-1 לנובמבר עד להודעה על הפסקת הדיווחים.

מוסד מדווח (בי"ח, קופ"ח, מרפאה וכדומה):

תאריך עדכון:

מס' מועמדים לחיסון סה"כ מתחסנים
רופאים
אחיות
מקצועות העזר הרפואיים
מינהל ומשק
אחרים

נא לשלוח הדיווחים לד"ר מיכל ברומברג , המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דוא"ל: monitor@icdc.health.gov.il

פקס: 03-5349881

טלפון: 03-7371500 שלוחה 238

נייד: 050-6242337

נספח ג'

רשימת המרכזים הרפואיים הגריאטריים המורשים לאשפוז חלופי למחלקה למחלות פנימיות שבבית חולים כללי

         טלפון                   פקס         
1 בי"ח פלימן, חיפה 8307091-2- 04 8307194- 04
2 בית בלב, נשר 2377372- 073 2377361- 073
3 מרכז רפואי גריאטרי שוהם, פרדס חנה 6375611- 04 6375724- 04
4 מרכז רפואי גריאטרי דורה, נתניה 8630101-2- 09 8630151- 09
5 בי"ח בית בלב, בת ים 5008900- 03 5008950- 03
6 בי"ח הרצוג, ירושלים 5316831- 02 6540856- 02
7 בי"ח עמל ירושלים, מעלה אדומים 5487555- 02 5903844- 02
8 בי"ח שמואל הרופא, באר יעקב 9258801-2- 08 9220672- 08
9 בית אבות נווה עמית, רחובות 9445544- 08 9445551- 08
10 בי"ח הרצפלד, גדרה 8591880- 08 6360872- 08


רשימת המרכזים שבתהליך לקבלת רישוי לגריאטריה תת-אקוטית

         טלפון                   פקס         
11 בי"ח בית רבקה, פתח-תקוה 9373811- 03 9328118- 03
12 בי"ח רעות, ת"א 6383666- 03 6383649- 03
13 בית הדר, אשדוד 8518888- 08 8518877- 08

נספח ד'

רשימת בתי חולים גריאטריים סיעודיים בעלי הרשאה תקיפה למתן טיפול למחלות חריפות (טיפול תוך ורידי)

ההרשאה למתן טיפול למחלות חריפות ללא סכנה מיידית, במסגרת המחלקה הסיעודית לחוסים בה - הינה בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה (נוהל 0.5.4) מופיע בקובץ הנהלים לבי"ח גריאטריים סיעודיים באתר האגף לגריאטריה

ההרשאה היא למתן טיפול במסגרת המוסד למטופלים קבועים של המחלקה ולא למטופלים חדשים. הטיפול, למטופלים המתאימים, יכול להינתן הן כטיפול המשכי לאחר אשפוז בבית חולים כללי והן כטיפול ראשוני במוסד.

רשימת המוסדות המורשים למתן טיפול למחלות חריפות מתעדכנת מעת לעת. ההרשאה מצוינת ברשיון בי"ח הגריאטרי והמפורסם באתר משרה"ב

רשימת המוסדות הסיעודיים בעלי הרשאה לטיפול חריף - בחלוקה לפי מחוזות

נפת לשכת בריאות אשקלון

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23623 24 01/04/2014 מרכז אזורי לקשיש אשדוד אשדוד הרב ניסים 7 08-8555555
2 236B3 24 01/11/2014 בית הדר מרכז רפואה שיקום וסיעוד אשדוד אורט ,3 ת.ד 1041 08-8518888
3 237I8 24 01/10/2014 נווה שבא סיטי אשדוד העצמאות 63 א 08-8548800

לשכת בריאות דרום

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23655 24 01/07/2014 בית אבות שירלי דימונה רחוב בבה סלי 2 08-6558777
2 23781 24 01/10/2014 בית חולים נווה שבא באר שבע באר שבע שלמה המלך 15 08-6495111
3 237F3 16 01/10/2013 מוסד גני יעלים בע"מ באר שבע העליה 1 08-6101010

נפת לשכת בריאות חדרה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 237L7 24 01/05/2015 בית הנשיא חדרה (לשעבר נכסי משפחת שבי) חדרה הנשיא 82 04-6329797

לשכת בריאות חיפה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23606 24 1/02/2015 בית אבות הספרדי בית אברהם חיפה גדליהו 1 04-8320951
2 236A1 24 1/03/2015 מחלקה סיעודית פסגת חן של ארגון יוצאי מרכז אירופה חיפה בת חן 40 04-8128888
3 23761 26 1/05/2015 בית אבות בן יהודה חיפה דרך הים 179, 154 כרמל מערבי 04-8370024
4 237A6 24 1/05/2015 בית אבות מול כרמל, שער העמקים שער העמקים דואר שער העמקים 04-9839700
5 237A8 24 1/05/2014 מוסד דור כרמל חיפה גדליהו 1 א', נוה שאנן 04-8297297
6 237B2 24 1/12/2014 מוסד נוף הגפן חיפה הגפן 4 04-8139000
7 237M6 26 1/07/2015 בית הורים בן יהודה, קרית אתא קרית אתא העצמאות 100 04-8383088
8 237B6 21 1/03/2014 מוסד נאות כיפת הזהב בע"מ חיפה כיכר מאירהוף 1 04-8522548
9 237G1 24 1/02/2014 בית אבות מעון הרופא חיפה חיפה דורי ,9 נווה שאנן 04-8228132
10 237H0 24 1/04/2014 דור טבעון קרית טבעון משה דיין 8 04-9039000
11 237H5 24 1/10/2014 בית גבריאל, קרית שמואל חיפה דב פרומר ,19 קרית שמואל 04-8734128
12 237N0 6 1/10/2013 יוקרה בהדר (לשעבר בית הורים נועם) חיפה בלפור 11
13 236B2 12 1/12/2013 מוסד נאות הים קרית ים צה"ל 26 א' 04-8666077

נפת לשכת בריאות טבריה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 237C2 12 1 יוני 2014 מוסד נאות טבריה 1998 בע"מ טבריה גמזו,ת ד 4261 קרית משה 04-6717170
2 237L3 24 1 אוקטובר 2013 מוסד גריאטרי יוקרה יבנאל (לשעבר יוקרה כלל בריאות) יבנאל שכונת סמדר ת.ד. 350 04-6708828

נפת לשכת בריאות נצרת

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 1502 12 1 פברואר 2014 בית חולים הצרפתי סנט וינסנט דה פאול נצרת רח' פאולוס השישי, ת.ד. 294 04-6509000

נפת לשכת בריאות נתניה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23617 24 1 נובמבר 2013 מוסד בית אברהם קרית צאנז נתניה אגף גריאטרי, חצר בי"ח לניאדו, קרית צאנז 09-8609100
2 23748 24 1 ספטמבר 2014 מוסד גיל הזהב נתניה סוף שדרות וייצמן 09-8826361
3 237B8 24 1 ספטמבר 2014 מוסד פרוטיאה בכפר, כפר אבות דרורים בע"מ תל מונד תל מונד ת.ד101. 09-7756111

נפת לשכת בריאות עכו

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23608 24 1 פברואר 2015 מרכז אזורי לקשיש עכו עכו סמטת אבות ובנים, ת.ד. 419 04-9815605
2 236A8 3 1 דצמבר 2013 מוסד סיעודי אל רחמה,טמרה טמרה ת.ד. 217 04-9943294
3 23743 24 1 אפריל 2014 מוסד בית חוסן נהריה רחוב וייצמן 3 04-9825573
5 237C9 22 1 מאי 2014 מוסד אלענאיה בע"מ שפרעם ת.ד. ,300 אזור התעשיה 04-9860222
6 237F1 24 1 יולי 2014 מוסד אצולת המונטפורט מעיליא ת.ד. ,265 מעיליא 04-9576611
7 237F7 13 1 ספטמבר 2013 מוסד מול הנוף ירכא כפר ירכא, גליל מערבי 04-9564440

נפת לשכת בריאות עפולה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23603 17 1 ינואר 2014 בית אבות משולב עפולה, מרכז שירותים לקשיש עפולה רח' ז'בוטינסקי 6 ת.ד. ,169גבעת המורה 04-6590016
2 23664 24 1 יולי 2015 בית אבות כפר דבוריה דבוריה כפר דבוריה 04-6702506
3 24605 24 1 ינואר 2014 מחלקה סיעודית בית אשל, קיבוץ גבת גבת קיבוץ גבת,עמק יזרעאל 04-6549462
מחלקות סיעודיות בקיבוצים
קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
4 24663 3 1 אוקטובר 2013 מחלקה סיעודית בית שקמה, קיבוץ הזורע הזורע ד.נ. עמקים 04-9899599
5 24636 23 1 נובמבר 2014 מחלקה סיעודית בית הריאות, קיבוץ משמר העמק משמר העמק קיבוץ משמר העמק 04-9896108

נפת לשכת בריאות פתח תקווה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23665 24 1 יוני 2014 בית אבות בית הדקל פתח תקווה נצח ישראל 15 03-9302480
2 23702 24 1 ינואר 2014 מרכז גריאטרי ארבל פתח תקווה אלחנן 4 03-9321477
3 237M3 24 1 אוגוסט 2013 אור להורים - אלנור ג'לג'וליה צומת שדה חמד 03-9121616
4 23768 24 1 יוני 2014 מוסד אחוזת בית רעננה רח אחוזה 269 09-7705050
5 23776 24 1 יוני 2014 מוסד נאות גיל רם פתח תקווה פינסקר 68 03-9312222
6 237B1 24 1 מאי 2014 מרכז סיעודי נאות השרון פתח תקווה קק"ל ,6 פ"ת 03-9088373
7 237E9 24 1 מרץ 2014 מוסד נוה גיל הזהב פתח תקווה חלוצת הפרדסנות 5-15 03-9045812
8 237G8 12 1 ספטמבר 2014 מרכז גריאטרי נאות גיל עוז פתח תקווה אמסטרדם 1 03-9234234
9 237H7 24 1 יוני 2014 נוה רעיה (א.ז. 2006) פתח תקווה כנסת ישראל ,23 שעריה 03-9087247

נפת לשכת בריאות צפת

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 24653 20 1 ינואר 2014 מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ כפר גלעדי כפר גלעדי קיבוץ כפר גלעדי 04-6946390
2 24683 24 1 מרץ 2015 מחלקה סיעודית סבים, קיבוץ ברעם ברעם קיבוץ ברעם, גליל עליון 04-6988381

נפת לשכת בריאות רחובות

מוסדות סיעוד גריאטריים
קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23616 24 1 יולי 2015 בית אבות איחוד עולי בולגריה ראשון לציון האם ,8 ת.ד. 237 03-9649836
2 23717 24 1 יולי 2014 מוסד גן דוד רחובות הפלמח 4 08-9453585
3 237G3 12 1 יוני 2014 נאות המושבה נס ציונה הפטיש 6 08-9305305
4 237K6 24 1 יולי 2015 חמדת נוף ים ע"י נוראל תחזוקה וניהול דיור מוגן בע"מ ראשון לציון המגילה ,30 נוה חוף 03-9536180
מחלקות סיעודיות בקיבוצים
קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
5 24624 23 1 יוני 2014 מחלקה סיעודית בית סביון, קבוצת יבנה קבוצת יבנה קבוצת יבנה, ד.נ.אבטח 08-8548339
מרכזים גריאטריים
קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
6 22103 3 1 אוקטובר 2013 מרכז הגריאטרי ראשון לציון ראשון לציון רח' רמז 95 ת.ד. ,88 ראשל"צ 03-9483444

לשכת בריאות ירושלים

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23701 15 1 יולי 2014 עמל ירושלים (לשעבר הוד אדומים) מעלה אדמים השיקמה 3 02-5487555

נפת לשכת בריאות רמלה

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 237G0 24 1 פברואר 2015 בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר אחיעזר מושב אחיעזר 08-9283294

לשכת בריאות תל אביב יפו

קוד משך רישיון תאריך סיום רישיון שם יישוב כתובת טלפון
1 23611 24 1 אפריל 2015 בית אבות צהלון תל אביב-יפו שדרות ירושלים 100 03-6835163
2 23614 24 1 אוקטובר 2013 בית אבות גיל עד, תל השומר רמת גן ביתן ,23 בי"ח תל השומר 03-5349855
3 23694 24 1 ינואר 2015 מרכז רמת גן לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר רמת גן אהרון קציר ,1 תל השומר 03-5342221
4 23785 19 1 מרץ 2015 מוסד עטרת רימונים בני ברק אהרונוביץ 10 03-5786990
5 23786 12 1 אוגוסט 2014 מוסד נאות התיכון תל אביב-יפו טולוז 8 יפו 03-5073450
6 23791 24 1 פברואר 2014 מוסד הדסים בע"מ בני ברק שאול חדד 10 03-5787171
7 237J4 24 1 פברואר 2015 טנדר לאבינג קר צומת סביון אור יהודה האיריס 9 03-7612246

נספח ה' - קווים מנחים למניעת פגיעות קור בקשישים - לרופאים, אחיות וצוותים רפואיים בקהילה

רקע

אוכלוסיית הקשישים היא אוכלוסייה בסיכון לפגיעה מחשיפה לקור, כאשר, טמפרטורת הגוף עלולה לרדת מתחת לערך ה"נורמלי" (היפותרמיה). למצב זה השלכות בריאותיות חמורות אם לא יזוהה ויטופל כנדרש. בקשישים שאובחנו עם היפותרמיה, התמותה היא כ-50%. הסיכון לתמותה מהיפותרמיה גדול פי 5 בקשישים מעל גיל 75 מאשר באנשים שגילם נמוך מ- 65 שנים.

חשיפה לקור עלולה לגרום לסיבוכים בריאותיים, גם כאשר חום הגוף תקין. הבעיה קשה יותר אצל מבוגרים הסובלים ממחלות לב או ריאות.

אי לכך, חשוב לנקוט בכל האמצעים שיפורטו כדי למנוע מצבים אלו, ואם אירעו - לזהותם מבעוד מועד ולטפל ללא דיחוי.

נספח זה נועד להגביר את המודעות להיפוטרמיה ולפגיעות מקור, ואת הערנות לסימנים מקדימים של הנזקים הבריאותיים הנגרמים מחשיפה לקור, ומתן קווים מנחים למניעה.

הסכנה לפגיעת קור בקשישים מקורה בשילוב של גורמים פיזיולוגיים, התנהגותיים, בריאותיים ותפקודיים אשר מגבירים את סיכון החשיפה לקור, בנוסף לגיל כשלעצמו:

גורמים פיזיולוגיים והתנהגותיים
 • תחושת הקור בקשישים יורדת;
 • בזקנה - היכולת לאזן (לווסת) את חום הגוף פוחתת;
 • בקשישים המטבוליזם ירוד והם מייצרים פחות חום מטבולי; התופעה מחמירה במצב תזונתי ירוד;
 • קשישים נוטים לשתית נוזלים מועטה מדי ולהתייבשות - גם בחורף!
 • הסכנה בשתיית אלכוהול - האלכוהול מביא להרחבת כלי הדם והאצת פיזור חום מהגוף למרות רושם מוטעה שהוא מחמם;
 • אי הקפדה על לבוש מתאים לתנאי מזג האוויר בבית ובחוץ;
 • קשישים נוטים לחמם פחות את ביתם בכדי לחסוך בהוצאות;
גורמים בריאותיים ותפקודיים
 • שכיחות גבוהה של תחלואה ושימוש בתרופות - חלקן מסוגי התרופות עלולות להשפיע על מצב העירנות;
 • מוגבלות בתפקוד הפיזי או הנפשי (כולל דמנציה - קשישים אשר פעילותם מוגבלת- ממעטים בתנועה שמסייעת לחימום;
 • מצב תזונתי ירוד שכיח בקשישים ועלול לגרום לפכיעות- יתר לקור;
 • קשישים בודדים עלולים ליפול בביתם ולהיות שרועים זמן ממושך על ריצפה קרה.

הגדרה של פגיעה מקור

היפותרמיה מוגדרת כמצב בו טמפרטורת הגוף יורדת מתחת ל- 35oC. בהיפותרמיה מבחינים ב- ב דרגות חומרה. היפותרמיה קלה (מתחת ל<35oC ועד 32oC), היפותרמיה בינונית (32oC-28oC) והיפותרמיה קשה (מתחת ל-28o0C). ככל שדרגת ההיפותרמיה חמורה יותר, הסימנים עמוקים יותר. הסימנים הבולטים לחשש מהיפותרמיה הם:

 • בהיפותרמיה קלה - עור קר למגע, איטיות, בלבול קל, ירידה בערנות (אפתיה), דיבור לא ברור, איבוד יכולת השליטה על תנועות עדינות באצבעות הידיים ורעידות. עם זאת, בשלבים ההתחלתיים של ירידת חום הגוף - הזקן הסובל מקור לא יתלונן על תחושת קור!
 • בהיפותרמיה בינונית - מצב בלבולי ניכר (delirium) ובהמשך ירידה בהכרה, צבע כחול של אצבעות הגפיים האף והאוזניים, קשיון שרירים, תחושה שהעור מעובה ומוצק (עקב בצקת), נשימה אטית ושטחית וירידה בולטת בקצב הלב ו/או הפרעות קצב.
 • בהיפותרמיה קשה - עור מאד קר, אישונים לא מגיבים, התכווצויות, קומה, דופק איטי וירידת לחץ דם עד מצב בו לא ניתן למשש דופק ולזהות נשימה - ועלול להיות אבחון מוטעה של מוות.

אין לקבוע מוות במצב היפותרמי, אלא לאחר חימום לטמפרטורת גוף של לפחות 36°C.

דרכי מניעה של פגיעות קור

יש להעביר לציבור מידע כיצד להימנע מפגיעת קור:

חימום נאות

 • שמירה על טמפרטורת קבועה בחדרי המגורים בגבולות של 20oC-24oC. (מומלץ לרכוש מדחום שמודד את טמפרטורת החדר). שמירה על לחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש מידי - אפשר להשתמש במכשיר אדים.
 • אוורור נאות של חדרי המגורים.
 • יש לוודא את בטיחות התנורים בדירה - תוך הסתייעות בבני משפחה ואנשי מקצוע. חל איסור מוחלט להשתמש בתנורי בערה (נפט), אשר פולטים חד-תחמוצת הפחמן.
 • אם יש קשיים כלכליים במימון החימום - ניתן לבקש סיוע משירותי הרווחה באזור המגורים.
 • יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

לבוש נאות

 • יש להקפיד על לבוש נוח ומחמם, בכמה שכבות, כדי למנוע איבוד חום.
 • ביציאה מהבית - בנוסף למעיל, יש להקפיד לחבוש כובע וללבוש כפפות.
 • בלילה יש לדאוג ללבוש מתאים (נמנמת/פיג'מה), שמיכה מתאימה, ולהקפיד על חימום נכון (לא ביתר) של חדר השינה.

הרגלי בריאות

 • יש לשתות בכמות מספקת (8- 0ו כוסות שתייה ליום) - גם ללא תחושת צמא!
 • יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול.
 • יש להקפיד על ארוחות קלות לעתים קרובות (5-6 ביום) ולהימנע מארוחות כבדות. ניתן לקבל ארוחות מוכנות באמצעות המדור לזקן בלשכות הרווחה העירוניות.
 • שתיה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף.
 • יש להקפיד על פעילות גופנית קלה ותנועה, כדי להגביר את זרימת הדם ולהעלות את הקצב המטבולי ואת קצב ייצור החום המטבולי.

יש להתייעץ עם הרופא המטפל

 • לגבי נטילת תרופות העלולות להגביר את הרגישות לקור (בפרט תרופות לשינה ולהרגעה, מסוג בנזודיאזפינים ואחרים, אופיואידים ועוד). (ר' להלן).
 • לגבי מצבי חולי העלולים להגביר את הסיכון להיפגע מהיפותרמיה (ר' להלן).

ובנוסף, לגבי קשישים המתגוררים לבד

לעיתים קרובות, קשישים עריריים נופלים בביתם ונמצאים שרועים זמן רב על הרצפה הקרה, מצב העלול להסתיים בהיפותרמיה קשה, לכן:

 • יש לשמור על קשר ולדאוג לביקורים בבית של בני המשפחה, חברים, שכנים, או מתנדבים - לפחות פעם ביום.
 • יש לוודא שהפרטים האישיים של הקשיש הבודד (שם, כתובת, ומספר טלפון) נמצאים בידי שירותי הרווחה באזור המגורים, כדי לקבל סיוע במידת הצורך וביקורים סדירים.

מטופלים בסיכון מוגבר לפגיעה מקור

 • סובלים ממצב תזונתי ירוד;
 • ממעטים להתנועע או מוגבלים בתפקודם (לרבות עקב בעיות פרקים, שבץ מוחי, מחלת פרקינסון ועוד);
 • סובלים ממחלות לב וכלי דם, מחלות ריאה כרוניות, סכרת, תת-פעילות של בלוטת התריס (היפותירואידיזם) - ומחלות אחרות בהן הסיכון מקור מוגבר;
 • סובלים מירידה קוגניטיבית (דמנציה, שיטיון) או מחלת נפש;
 • נוטלים תרופות המגבירות את הסיכון לפגיעת קור (בפרט תרופות לשינה ולהרגעה מסוג בנזודיאזפינים, נוגדי דיכאון, אופיואידים ועוד).
 • משתמשים באלכוהול;
 • חיים בתנאים ירודים או חסרי בית;
 • סובלים ממחלה זיהומית חריפה - לעתים הסימן הראשון הוא דווקא ירידת חום הגוף (להיפך מהתגובה באנשים צעירים יותר).

אבחון וטיפול ראשוניים בפגיעת קור

חומרת הפגיעה מקור תלויה במשך החשיפה ודרגת הקור והרטיבות

אבחון ראשוני

 • מדידת חום במדחום רגיל לא תזהה את הבעיה, יש למדוד את טמפרטורת הליבה (core) באמצעות מדחום עם טווח מתאים.
 • הסימנים הקליניים חשובים - אך אינם ספציפיים ועלולים להביא לאבחנה מוטעית של מצבים אחרים (כגון אוטם שריר הלב, היפוגליקמיה, זיהום או ירידה קוגניטיבית כרונית).

טיפול ראשוני

 • במצב של היפותרמיה, גם בשלב הקל, קיימת סכנה לפגיעה בתפקוד מערכות חיוניות ונדרשת פניה מיידית לבית החולים.
 • עד להגעת הסיוע - יש להעביר את המטופל בעדינות למקום חם ויבש.
 • אם הבגדים רטובים יש להסירם ולכסות בבגדים יבשים ובשמיכות.
 • יש להיזהר מטלטול או גירוי-יתר (excessive stimulation)של המטופל - מחשש לגרימת הפרעות קצב.
 • נפגעי קור הנמצאים בהכרה יש להשקות במשקה חם.

דיווח

על בתי החולים לדווח למשרד הבריאות, מנהלת תחום מידע, על ארועי היפותרמיה ע"פ קודי ICD9CM :

 • 991.6 (Hypothermia (accidental
 • 991.8 Other specified effects of reduced temperature
 • 991.9 Unspecified effect of reduced temperature

פרטים בנושא מופיעים גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות

נספח ו' - היערכות לחורף - דף הסבר לציבור

משרד הבריאות מודיע על פתיחת מיטות אשפוז נוספות במרכזים רפואיים גריאטריים, לטיפול בקשישים הסובלים ממחלות פנימיות חריפות, כולל שפעת.

במרכזים רפואיים גריאטריים מורשים על ידי משרד הבריאות קיים:
 • צוות מוסמך ואיכותי לטיפול בקשישים במצבים חריפים, עם ידע ומיומנות במניעת סיבוכים השכיחים בגיל המבוגר. הצוות כולל רופאים מומחים בגריאטריה, אחיות מוסמכות ואנשי מקצועות פארארפואיים (עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטיות, מרפאות בעיסוק, תזונאיות, מרפאות בדיבור).
 • כוח אדם מומחה בתחום, אמין ומנוסה המסייע לקשיש לחזור לתפקודו הקודם.
 • במידת הצורך, משך אשפוז ארוך מעט יותר ביחס לבית חולים כללי, מאפשר איזון המחלות, חזרה לתפקוד, תיאום שחרור עם הקהילה ומניעת אשפוזים חוזרים בגין אותן מחלות.
 • תנאים פיזיים המותאמים לגיל המבוגר
 • שעות ביקור גמישות יותר למשפחות .

כל זאת מאפשר גישה גריאטרית כוללנית עם סטנדרטים עדכניים לטיפול בקשיש.

מבוא

בשנים האחרונות אנו עדים להשפעת עונת החורף על תפוסת יתר במחלקות למחלות פנימיות בבתי החולים הכלליים. בני הגיל המבוגר הם מרבית המתאשפזים. בגיל המבוגר יש חשיבות רבה ביותר למתן התייחסות כוללנית לבעיות בריאותיות ותפקודיות/סוציאליות, מתוך ראיה גריאטרית רחבה ורב-מקצועית (וזאת מעבר לטיפול המיטבי במחלה החריפה).

מה ניתן לעשות כדי לשפר את המצב?

ראשית, ככל שניתן, רצוי למנוע תחלואה ואשפוז, באמצעות קבלת חיסונים כנגד שפעת וכנגד דלקת ריאות, וטיפול ומעקב נאותים במחלות הכרוניות. יש להימנע מחשיפה לקור ללא הגנה מתאימה ובטוחה (ביגוד וחימום).

אם אירעה מחלה חריפה המצריכה אשפוז - ניתן לקבל טיפול מתאים במסגרת אשפוז ייעודית לגיל המבוגר, במרכזים הרפואיים הגריאטריים, אשר תחום התמחותם הוא טיפול ברמה גבוהה במחלות בגיל המבוגר, מעל גיל 65 (בעיקר בני ה- 75 ומעלה).

המרכזים הרפואיים הגריאטריים

המרכזים הרפואיים הגריאטריים, המפורטים ברשימה שבסוף המסמך, מורשים לטיפול במחלה חריפה, כחלופת אשפוז למחלקה פנימית בבית חולים כללי. במרכזים אלה קיימת מומחיות בטיפול בבעיות הבריאות והתפקוד המורכבות המאפיינות את הגיל המבוגר, זאת באמצעות צוות רב מקצועי, הכולל רופאים גריאטריים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, תזונאים, קלינאי תקשורת ועובדים סוציאליים, צוות אשר ביכולתו לתת מענה הולם לצרכי מטופלים אלה. מרכזים אלה מתמחים באבחון וטיפול בבעיות המורכבות שבגיל המבוגר, בתחום הרפואי (בעיות חריפות וכרוניות, איזון תרופתי), בתחום התפקודי (הפיזי והשכלי), איזון תזונתי ועוד - כל זאת לשמירת היכולות וחזרה, ככל האפשר, לתפקוד טרם המחלה החריפה. במידת הצורך, במקרים המתאימים, מתאפשר משך אשפוז ארוך מעט יותר במרכז הגריאטרי ביחס לבית חולים כללי.

מסלולי הפניה למרכזים הרפואיים הגריאטריים

משרד הבריאות ממליץ על הפניה למחלקות הייעודיות במרכזים הרפואיים הגריאטריים, כחלופה לאשפוז במחלקות פנימיות, במטופלים מעל גיל 75, ולעתים גם בגילאים צעירים יותר, במטופלים שתהליך אבחונם הסתיים ויש עדיין צורך בהמשך טיפול במחלה החריפה, אשר יכול להינתן במרכז הגריאטרי הרלבנטי. ההפניה למרכזים אלו אפשרית רק ע"י רופא, במקרים המתאימים, במסלולים הבאים:

1) פניה ישירה מבתי אבות. 2) הפניה ממחלקות פנימיות בבתי חולים כלליים. 3) הפניה ישירה מהמחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים.

הערות שוליים

 1. הכוונה למספר האנשים שחוסנו ולא למספר מנות החיסון שניתנו. הדבר נכון גם לילדים עד גיל 9, אשר עשוים לקבל יותר ממנת חיסון אחת, בהתאם להמלצות.
 2. A מתייחס לתינוקות שהיו בקבוצת הגיל 6 עד 23 חודשים בתאריך ה-1 באוקטובר 2012
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 הכוונה לסה"כ המתחסנים באותה קבוצת גיל (עם וללא מחלה כרונית כפי שהוגדרה להלן
 4. חולים כרוניים כפי שהוגדרו ע"י האגף לאפידמיולוגיה כוללים: מחלת לב וכלי דם נרכשת / מולדת, כולל מחלת לב שגרונית, טרשת עורקים, אי ספיקת הלב, אסטמה, ברונכיטיס כרוני, פיברוזיס ציסטי, ברונכיאקטאזיס, אמפיזמה, שחפת, מצבים כרוניים לאחר הפרעות נשימתיות בתקופת הילוד, סכרת, מחלות מטבוליות כרוניות אחרות עם נטייה מוגברת לזיהומים, מחלות כרוניות של הכליות ודרכי השתן, מחלות כבד, מחלות נוירולוגיות, מחלות המטולוגיות, מחלות מלוות דיכוי המצב האימונולוגי, לרבות איידס ומחלות ממאירות, חולים המקבלים טיפול מדכא חסינות, חוסר דם ממושך והשמנה חולנית 40 BMI - ומעלה.