מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 9/2010
סימוכין תיק מס׳: 1/0/200
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 פברואר 2010
 

אל: מנהלי בתי החולים

הנדון: מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל

  1. לפי הוראת סגן שר הבריאות, יש לתת למטופל עותק חתום של טופס הסכמתו לביצוע טיפול רפואי.
  2. העתק הטופס יימסר למטופל לאחר שחתם בפני הרופא על טופס ההסכמה.
  3. מיותר לציין, כי אין שינוי בנוהל החתמת החולה על טפסי הסכמה לטיפול רפואי כנדרש בחוקים ובנהלים הקיימים.
  4. יש לפעול על פי הוראה זאת החל מ- 14 במרץ 2010.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ד״ר חזי לוי

ראש מינהל הרפואה