האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אלימות כלפי צוותים רפואיים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אלימות כלפי צוותים רפואיים
Violence-prevention1.jpg
מספר החוזר mk_27904623
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 22 בינואר 2023
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהיבטים רפואיים של אלימות

חברות וחברי צוותי הרפואה במערכת הבריאות,

אנו עוברים תקופה מורכבת ומסוכנת בה האלימות כלפי צוותים רפואיים הפכה לתופעה יומיומית הפוגעת באופן משמעותי במערכת הבריאות ובעובדיה.

משרד הבריאות מגנה בכל תוקף אלימות זו ופועל וימשיך לפעול ללא הרף לעצור מציאות בלתי נסבלת זו. זכותכם כמי שפועלים במסירות רבה וניצבים בחזית העשייה, לעבוד בסביבה מוגנת ובטוחה וחובתנו לדאוג לכך.

על מנת להתמודד עם תופעה זו באופן יעיל ומהיר, הוקמה ופעלה בשנה האחרונה ועדת יישום, הכוללת חברים מכלל הגורמים במערכת הבריאות וגופי השיטור, המשפט והאכיפה. במהלך השנה הועברו תוכניות רבות מן הכח אל הפועל.

בעקבות רצף אירועי האלימות האחרונים, החלטנו להקדים ולדווח לכם על הפעולות שננקטו בתקופה האחרונה במאבק המתמשך בתופעת האלימות:

  1. תהליך הצבת השוטרים והקמת נקודות משטרה בכל בתי החולים הכלליים מתקדם כמתוכנן. נכון לפרסום חוזר זה, נפתחו 23 נקודות משטרה מתוך 26 המתוכננות והוצבו 41 שוטרים מתוך 48 מתוכננים
  2. בדצמבר 2022 החלה העברת משאבים לקופות החולים לקראת יישום תוכנית נרחבת למניעת אלימות בקהילה, שתוקצבה בסך 14 מיליוני שקלים לשנת 2023. תוכנית זו מקודמת במשותף עם הקופות וכוללת בין היתר הצבת מאבטחים במרפאות גדולות או במרפאות שמופו כבעלות סיכון, הקמת "יחידות התערבות רכובות" למתן מענה מהיר למקרי אלימות בקהילה והתקנה נרחבת של לחצני מצוקה
  3. במהלך שנת 2022 התקציב למאבטחים במרכזים לבריאות הנפש (מאבטחי סל"א) הוכפל לאור האלימות הגואה ולאור הצורך הגובר בנוכחותם של מאבטחים אלו במחלקות. אנו ערים לקושי הרב באיוש התקנים ועל כן, במקביל לכך, הוגדרו מחדש תפקידי המאבטחים תוך תקצוב מענקי העסקה ייחודיים, במטרה לתת מענה לקושי זה. כל זאת במקביל להנעת פתרונות ייחודיים למערך בריאות הנפש
  4. בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, הורחבו והונגשו הדרכים בהן ניתן להגיש תלונה, כך שלא תחול חובה על איש הצוות עצמו להגישה. מעתה יהיה ניתן להגיש תלונה גם על ידי קצין הביטחון של המוסד או לחלופין על ידי אגף הביטחון של משרד הבריאות. כמו כן, ניתן להגיש תלונה באופן מקוון באמצעות מערכת שפותחה על ידי משטרת ישראל וללא צורך להגיע לתחנת המשטרה
  5. ב-12.2.2023 ייפתח במסגרת מוקד "קול הבריאות" של משרד הבריאות (5400*) "קו חם" לדיווח על אירועי אלימות כנגד צוות רפואי. פירוט והסבר אודות השירות יפורסם באתר משרד הבריאות
  6. ב-5.2.2023 ייחל לפעול "דסק" לניהול תלונות על אלימות במטה משרד הבריאות שמטרתו, ריכוז אירועי האלימות במערכת הבריאות, מעקב פרטני אודות התלונות, כתבי האישום והתהליכים המשפטיים הנלווים לכך. הנחיות מפורטות בנושא יישלחו לגורמי המקצוע בארגונים, בימים הקרובים
  7. נבנתה ותוקצבה הקמת תוכנית במהלך החציון הראשון של שנת 2023 לבניית מערך למתן כלים למניעת אלימות והתמודדות עם מקרים אלו

בתחילת חודש ינואר 2023 היינו עדים לשני אירועים בהם הופעלה אלימות קשה כלפי אנשי צוות רפואי. במקרה בו הותקף רופא על ידי זוג הורים, הזוג התוקף עוכב באופן מידי על ידי שוטר שהוצב בבית החולים, הובא למעצר וכנגדו הוגש כתב אישום על ידי לשכת תביעות נגב. באירוע נוסף בו הותקף רופא במרכז לבריאות האישה ברמלה, התוקפת נעצרה, הוגשה נגדה תלונה וכעת מתנהל תהליך להגשת כתב אישום. בשני אירועים חמורים אלו, ראינו שילוב ידיים מהיר, יעיל והכרחי של כלל המערכות. לכך כיוונו את מאמצינו ואת הפעילות הרחבה שעשינו עם כלל הגורמים.

הנהלת משרד הבריאות ניצבת לצדכם בהתמודדות עם תופעה פסולה זו ואנו תקווה כי השיח הציבורי הער והצעדים שהובאו כאן לפניכם בשיתוף נחישות ורצון טוב של כלל הגופים ובכללם מערכות המשפט, יביאו לתפנית משמעותית ומהירה.

בברכה,

ד"ר ספי מנדלוביץ משנה למנכ"ל יו"ר הוועדה למניעה ומיגור אלימות במערכת הבריאות.