האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אמות מידה להפעלת שירות ביקור בית - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אמות מידה להפעלת שירות ביקור בית
The Doctor - Joseph Tomanek, after Luke Fildes.jpg
מספר החוזר mr07_2010
סימוכין 16084009
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 בפברואר 2010
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםביקור בית

רקע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופת החולים להעמיד לרשות מבוטחיה שירות רפואי סביר בכל שעות היממה. אחת מחלופות השירות, בעיקר בשעות שהמרפאות אינן פעילות, היא ביקור בית של רופא. קופות החולים מספקות שירות זה למבוטחיהן גם באמצעות התקשרות עם חברות פרטיות.

מטרה

מטרת נוהל זה לקבוע אמות מידה מקצועיות בנושא שירות ביקורי הבית המסופק על ידי ספק /חברה לשירותי ביקור בית על מנת להבטיח שירות רפואי איכותי.

החוזר מבוסס על המלצות ועדה לשירות בית שפעלה מטעם המועצה הלאומית לבריאות הקהילה.

אמות המידה הנדרשות

 1. הצוות הרפואי:
  1. החברה תעסיק רופאים בעלי רישיון תקף, לעסוק ברפואה במדינת ישראל
  2. הרופא יהיה בעל הכשרה בקורס A.C.L.S מהשנתיים האחרונות
  3. עם קבלתו לעבודה, הרופא יעבור השתלמות בת שבוע לפחות, כולל מעשית, בסיפוח לרופא ותיק בחברה
  4. הרופא יקבל ויכיר את נוהלי העבודה הרפואיים בחברה
  5. הרופא יהיה מחויב להשתתף בתוכנית הדרכה שנתית שהחברה תכין למשך של לפחות 4 ימי לימודים בשנה
  6. הרופא יעבור השתלמות תקופתית אחת לשנה במוקדים של קופות החולים בקהילה/ במלרד"ים בבית חולים בדגש על רפואה דחופה
 2. ארגון וניהול השירות:
  1. אספקת השירות:
   החברה תפעיל מוקד טלפוני מאויש על ידי מוקדנים במשך כל שעות השירות הניתן על ידה. על החברה לתעד ולהקליט את כל השיחות בין המוקדן לפונים.
   באחריות המוקד להעביר את כל פניות המטופלים לרופא התורן.
   הרופא התורן יתקשר למטופל על מנת לברר את מצבו ויעריך את דחיפות הטיפול. אם לדעת הרופא התורן המקרה מחייב פניה מיידית לחדר מיון ללא השהיה, תחשב ההפניה הטלפונית כ"מכתב רפואי" על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לנושא פטור מהשתתפות עצמית של המבוטח. במקרה זה יועבר במקביל מן המוקד מכתב הפניה עם פרטי המבוטח למשרד הקבלה / מלר"ד אליו הופנה המבוטח.
   השירות בבית המטופל יכלול את בדיקת המטופל ומתן טיפול רפואי בהתאם למצבו, מתן תרופות ל-48 שעות, או מרשם, ורישום מפורט ברשומה הרפואית.
   מומלץ כי למוקד תתאפשר גישה לתמצית המידע הרפואי של המטופל אשר יועמד לרשות הרופא התורן.
  2. פריסה ונגישות השירות:
   ככלל, השירות יינתן בבית המטופל.
   הרופא התורן יגיע לבית המטופל המתגורר ביישוב עירוני, תוך 90 דקות, ולמטופל הגר ביישוב שאינו עירוני או מצוי במרחק של יותר מ-45 ק"מ מהישוב העירוני הקרוב בו פועל מוקד ההפעלה של החברה. תוך פרק זמן של עד 150 דקות מפניית המטופל למוקד הטלפוני.
   בחברה יהיה אוגדן נהלים שיכלול נוהלי עבודה רפואיים והנחיות קליניות שיתעדכנו מעת לעת.
   כל רופא יצויד באוגדן נהלים מעודכן.
   יקבע נוהל לסדר פעולות נדרש בשעה שאין מענה לרופא בבית המטופל.
  3. הכשרה והנחיה מקצועית:
   החברה תבצע הדרכה רפואית שוטפת על פי תוכנית שנתית-לפחות שישה ימי הדרכה בשנה.
   החברה תאפשר לרופאיה לבצע השתלמות מקצועית במוקדים רפואיים של הקופות בקהילה/ מלרד"ים בבית חולים-ימי השתלמות או תקופות השתלמות ברצף למשך 4 ימים בשנה.
   החברה תאפשר לרופא התורן קבלת ייעוץ זמין מרופא מומחה ברפואה פנימית/משפחה וברפואת ילדים.
 3. הרשומה הרפואית:
  הרופא יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית באופן רהוט. הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל, זמן קבלת הקריאה במוקד וזמן הגעת הרופא, אנמנזה מלאה ומפורטת, פרטי הבדיקה הגופנית כולל ערכי חום, לחץ דם ודופק, פרטי בדיקות העזר באם בוצעו, תיעוד של התייעצות טלפונית עם רופא מומחה באם בוצעה, הדיון הרפואי וההחלטות, האבחנה המשוערת, הטיפול שבוצע והנחיות להמשך טיפול ומעקב אשר ניתנו ופרטי הרופא המטפל כולל חתימה וחותמת.
  עותק מן הרשומה הרפואית יישאר בידי המטופל. עותק נוסף ישלח לקופת החולים אליה משויך המטופל ויועבר לעיון הרופא המטפל. כל הרשומות הרפואיות תישמרנה במסגרת החברה.
 4. הציוד הרפואי:
  באחריות החברה לספק לרופא התורן תיק רופא ולדאוג לרענון הציוד ולתחזוקה השוטפת של המכשירים.
  תיק הרופא יכיל לפחות:
  ציוד-סטטוסקופ; מד לחץ דם; אוטוסקופ; פטיש רפלקסים; פנס רפואי; מכשיר א.ק.ג/ קרדיו ביפר; גלוקומטר; נתיב אויר; סטיקים לבדיקת שתן; שפדלים; חומרי חבישה; מספריים; חומרי חיטוי; צמר גפן; מזרקים; מחטים; כפפות; משורית תרופות; תרופות החיאה בסיסיות; גלוקוז 50%); אנלגטיקה; אנטיפירטיקה; אנטיביוטיקה.
  ערכת רישום הכוללת טופס בדיקה המכיל את הפרטים הנדרשים בסעיף 3.3, מכתב הפניה רפואי וטפסי מרשם.

בקרה ודווח

האחריות לאיכות הטיפול הרפואי תחול על ספק השירות.

החברה אחראית לספק מידע מינהלי ורפואי לקופת החולים שמטעמה היא פועלת. העתק של הרשומה מכל מפגש רפואי ישלח לקופת החולים אליה משויך המטופל. דווחי אירוע חריג יועברו לקופת החולים אליה משויך המטופל.

החברה תבצע באופן שוטף בקרה פנימית אחר מדגם רשומות רפואיות, אחר תלונות מטופלים, ואחר אירועים חריגים.

משרד הבריאות, במסגרת הבקרה על קופות החולים, יבצע בקרה על הרשומה הרפואית של שירותי ביקור הבית הקנוי, ואחר הבקרה הפנים קופתית על השירות הקנוי.