מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

בדיקות סינון לשחפת בפנימיות - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל לבצוע בדיקות סינון לשחפת בפנימיות
Tuberculosis-x-ray-1.jpg
צילום רנטגן של ריאות נגועות בשחפת (מסומן בחצים)
מספר החוזר 03/2002
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 21/5/2002
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםשחפת

מבוא

שהייה בתנאי פנימייה לתקופה ממושכת והדוקה, עלולה לחשוף את התלמידים להדבקה בחיידקי השחפת [בדומה למגעי שחפת במשק הבית (Household contact)]. כחלק ממדיניות מיגור השחפת בארץ חשוב לגלות מוקדם תלמידים חולי שחפת ותלמידים או אנשי צוות עם שחפת חביונית (Latent Tuberculosis Infection) שעשויים להפיק תועלת מטיפול בה. ביצוע נוהל זה יאפשר, במקרה של הופעת מקרה שחפת, ברור וטיפול המבוססים על נתונים קודמים (Baseline) וימנע פעולות וטיפולים מיותרים.

ביצוע נוהל זה אינו מהווה תנאי לקבלת התלמיד או איש הצוות למוסד.

מסמכים ישימים

 • חוזר ראש שרותי בריאות הציבור מס׳ 2/2007: הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשרותי הבריאות
 • חוזר ראש מינהל רפואה מס׳ 33/95 וראש שירותי בריאות הציבור מס׳ 8/95: ההנחיות לשימוש במבחן טוברקולין למטרות סיקור (screening)
 • חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס׳ 3/97: הנחיות למימוש התוכנית הלאומית למיגור מחלת השחפת ועדכונו מס׳ 7/98 מתאריך 12/5/98

הגדרות

 • שחפת חביונית (Latent Tuberculosis Infection) : מונח זה בא להגדיר מצב שבו האדם נדבק בעבר בחיידק השחפת ולא חלה בשחפת פעילה
 • מוסד/פנימייה: מוסד חינוכי בו לנים התלמידים בין אם הם לומדים בו ובין אם יוצאים ללמוד מחוץ לכתליו
 • ארצות אנדמיות לשחפת: ארצות אפריקה דרומית לסהרה, ארצות המזרח הרחוק למעט יפן וסינגפור וכן ארצות דרום אמריקה ורפובליקות ברית המועצות לשעבר
 • עולים או מהגרים:
 • עולים או מהגרים מאתיופיה ומשאר האזורים באפריקה דרומית לסהרה - יחשבו כל מי שנולדו באזורים אלו או שאחד מהוריהם נולד שם
 • עולים או מהגרים מברית המועצות לשעבר ומשאר האזורים האנדמיים - יחשבו כל מי שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות
 • אנשי צוות : כל אדם המועסק על ידי המוסד/פנימייה
 • תלמיד: כל נער/ה המתגורר במוסד/פנימייה
 • תיעוד: תוצאות תבחין טוברקולין המתועדים בפנקס החיסונים של הילד ו/או ברשומה הבריאותית של הילד בבית הספר (כרטיס בריאות אישי) ו/או ברשומון/רשימות מכיתה ז׳
 • ברור רגיל: ברור הכולל: אנמנזה רפואית, צילום ריאות וחקירה לגבי אפשרות חשיפה למחלת השחפת
 • אחות מיומנת לביצוע תבחין טוברקולין: אחות שעברה הכשרה לביצוע וקריאת התבחין וקיבלה אישור לביצוע על ידי אחות אחראית נושא שחפת בלשכת הבריאות המחוזית/ נפתית (נספח מס׳ 1 )

אוכלוסיות היעד

 • תלמידים: כל תלמיד, ללא תלות במוצאו, הלומד בחטיבת בינים או בבי"ס תיכון, מכיתה ז׳ ועד כיתה י"ב (או עד כיתה י"ד במגמות מקצועיות) ומתגודד במוסד/פנימייה בה מתגוררים תלמידים עולים חדשים או מהגרים כפי שהוגדרו בסעיף הגדרות
 • אנשי צוות: כל איש צוות כמוגדר בסעיף הגדרות וכן בן משפחתו הנמצא במגע קבוע וסדיר עם התלמידים
 • בבתי ספר גדולים בהם רק חלק מן התלמידים לנים בפנימייה הממוקמת ליד בית הספר, יחול הנוהל על דיירי הפנימייה וצוותה בלבד

שיטת הסינון

הסינון הראשוני מבוסס על רישום תוצאות תבחין הטוברקולין בפנקס החיסונים/רשומות או על ידי ביצוע תבחין טוברקולין כפי שמתואר להלן:

 • תלמיד עם תיעוד של תבחין טוברקולין בעבר: אין צורך לבצע תבחין טוברקולין אצל תלמיד אשר נבדק בהיותו בכיתה ז׳ או מאוחר יותר ותוצאת התבחין מתועדת. במקרה זה תועתק התוצאה לרשומות הנוכחיות ולפנקס החיסונים, אם לא נרשמה בו קודם
 • תלמיד ללא תיעוד של תבחין טוברקולין בעבר: לתלמיד אשר לא עבר תבחין טוברקולין בהיותו בכיתה ז׳ או שלא קיים תיעוד לגבי התבחין, יבוצע תבחין טוברקולין בצעד אחד בלבד (One step test).
  יש לשלוח להורים הודעה על ביצוע הבדיקה (נספח מס׳ 2)
 • אנשי צוות: אנשי צוות כמוגדר בסעיף הגדרות, יעברו את תבחין הטוברקולין בשיטה דו שלבית (Two step test). הליך זה לא יחול על משפחות ואנשי צוות שאינם במגע קבוע וסדיר עם התלמידים
 • המשך ברור/טיפול במלש"ח לשחפת חביונית (ראו נספח מס׳ 3): מטרת המשך הברור לאבחן או לשלול מחלת שחפת פעילה בשלביה המוקדמים.
  במצבים בהם התבחין חיובי, אך הבירור במלש"ח היה תקין, יומלץ על מתן טיפול לשחפת חביונית לפי הקריטריונים המפורטים להלן.
  הגדרת תוצאה כחיובית משתנה ע"פ רמת הסיכון המתייחסת להגדרת הנבדק כעולה חדש או מהגר בסעיף הגדרות:
 • תוצאת תבחין טוברקולין עבור נבדק עולה (בכל גיל) או מהגר מאזור אנדמי לשחפת תחשב כחיובית אם נמדדה תגובה מ - 10 מ"מ ומעלה. במקרה זה יש להפנותו למלש"ח להמשך בירור רגיל ע"פ סעיף הגדרות
 • תוצאת תבחין טוברקולין עבור נבדק שאינו עולה או מהגר מארצות אנדמיות:
נבדק קטין מגיל 0–17 כולל:
אם התגובה הנמדדת 10–19 מ"מ יש צורך בהמשך ברור סטנדרטי במלש"ח. במקרה זה יומלץ מתן טיפול לשחפת חביונית רק על פי שיקול דעתו של רופא המלש"ח.
אם התגובה הנמדדת 20 מ"מ ומעלה תחשב התוצאה כחיובית. יש להפנותו למלש"ח להמשך ברור רגיל והמלצה לקבלת טיפול מונע.
לגבי נבדק קטין, יש לקבל הסכמה לטיפול מהורה או מאפוטרופוס של התלמיד.
אם התקבלה הסכמה, יאורגן הטיפול על ידי המלש"ח ב - DOPT‏ (Directly Observed Preventive Treatment) בתוך מסגרת המוסד.
נבדק מגיל 18 שנה ומעלה:
אם הנבדק מבוגר (מגיל 18ש׳ ומעלה) תחשב התוצאה כחיובית אם התגובה הנמדדת מ־20 מ"מ ומעלה. יש להפנותו למלש"ח להמשך בירור סטנדרטי והמלצה לקבלת טיפול מונע.
 • אנשי צוות הלנים במוסד: מתן טיפול לשחפת חביונית יישקל על ידי רופא המלש"ח לאור נתונים דמוגרפים, בריאותיים ואחרים.

אחריות

 • לשכת הבריאות שהפנימייה באזורה, תהיה אחראית לביצוע נוהל זה באמצעות אחות המוסד. בצוע הנוהל בפועל, הפניית הנבדקים שנמצאו חיובים למלש"ח וריכוז הנתונים יעשו על ידי אחות הפנימייה בתאום עם מרכזת בריאות התלמיד ואחראי נושא שחפת בלשכת הבריאות
 • המלש"ח המשרת את האזור בו נמצאת הפנימייה יהיה אחראי להמשך ברור וטיפול
 • על הלשכה המחוזית/נפתית מוטלת האחריות לבחון האם האחות העובדת במוסד מוסמכת ומיומנת לביצוע תבחין טוברקולין. אם האחות אינה מיומנת, תקבל הכשרה בלשכת הבריאות
 • בפנימייה שאינה מעסיקה אחות, על לשכת הבריאות לבצע את תבחין הטוברקולין

צעדים ארגוניים

 • עם תחילת ההרשמה לפנימיות מתבקשת הנהלת הפנימייה להזמין, בין שאר המסמכים הנדרשים לצורך הרשמה, את פנקס החיסונים של התלמיד
 • בעת ההרשמה על אחות הפנימייה לבצע רישום וניהול מסודר של תוצאות תבחין הטוברקולין של התלמיד (שבוצע בכיתה ז׳) ברשומת הבריאות של התלמיד. באין אחות פנימייה, תצלם המזכירה בעת הרישום את הדף הרלוונטי בפנקס החיסונים (נספח מס׳ 4). בגמר תקופת הרישום תעביר המזכירה במרוכז את הצילומים לאחראי נושא השחפת בלשכה.
  במקרה זה על לשכת הבריאות לוודא שמזכירת בית הספר מכירה את הדף הרלוונטי בפנקס החיסונים (נספח מס׳ 4) ומבינה את המתבקש ממנה
 • לשכת הבריאות תספק לאחות הפנימייה את חומר התבחין והציוד הדרוש (מזרקים, מחטים, חומר חיטוי וצמר גפן)
 • מומלץ לבצע את תבחין הטוברקולין לא יאוחר מסוף החודש הראשון לתחילת הלימודים
 • סיכום תוצאות תבחין הטוברקולין המצריכות טיפול בשחפת חביונית, יועברו למלש"ח. העתק ממנו יועבר ללשכת הבריאות המתאימה. ארגון הטיפול בשחפת חביונית לתלמידים ואנשי צוות יהיה באחריות המלש"ח האזורי. תלמידים יקבלו טיפול לשחפת חביונית רק בשיטת ההשגחה הישירה, אנשי הצוות יקבלו טיפול ללא השגחה ישירה
 • הטיפול יינתן במסגרת המוסד. טיפול מונע ניתן להפסיק בסופי שבוע וחופשות חגים ולהמשיכו עם חזרתו של התלמיד לפנימייה
 • דיווח על הביצוע יהיה באחריות האחות המבצעת את תבחין הטוברקולין ויעשה באמצעות הטופס שבנספח מס׳ 5
 • בסוף שנת הלימודים תסכם כל לשכת בריאות את הנתונים מכל הפנימיות ותשלח אותם למחלקה לשחפת ואיידס באמצעות הטופס שבנספח מס׳ 6

נספח מספר 1 - טופס אישור הפשרה לביצוע וקריאת תבחין טוברקולין

שם האחות:____________ מס׳ תעודות זהות:____________

שם הפנימיה:________________________

הנני מאשר/ת שהאחות הנ"ל עברה הכשרה לביצוע תבחין טוברקולין, קריאת התוצאה ורישומה ויכולה לבצע באופן עצמאי את התבחין.

על החתום אחות אחראית נושא שחפת בלשכת הבריאות המחוזית / נפתית.

שם האחות:____________ חתימה:____________ תאריך: ____/__/__

נספח מספר 2 - הודעה להורה על ביצוע התבחין

אל: הורי תלמידי כיתה: __

הנדון: תבחין טוברקולין לשחפת:

בהתאם לתוכנית העבודה של שרותי בריאות הציבור בישראל, הננו מודיעים לכם כי בימים הקרובים יעבור ילדכם בדיקה המזהה חשיפה בעבר לחיידקי שחפת או דומיהם.

הבדיקה מתבצעת בשני שלבים:

 • שלב 1 : הזרקה לתוך העור של חומר התבחין באמת היד
 • שלב 2 : מדידת גודל התגובה 48–72 שעות לאחר ההזרקה

התגובה לתבחין היא מקומית: התקשות מרכזית עם אודם סביב.

לפי גודל התגובה יקבע אם יש צורך בבירור נוסף.

חשוב להקפיד שילדכם לא ייעדר מהפנימייה ביום מדידת התגובה על מנת שלא יהיה צורך לבצע את הבדיקה פעם נוספת.

במקרה שיש צורך בבירור נוסף, תשלח אליכם הודעה בנידון. מותר להתרחץ לאחר ביצוע התבחין אך כדאי להימנע מגרוד.

בכבוד רב,

אחות ורופא בית הספר.

נספח מספר 3 - המשך בירור/ טיפול

לפי ההגדרות שבנוהל
שחפת בפנימיות 3.PNG

נספח מספר 4

עמוד מספר 10 בפנקס החיסונים, שעל המזכירה לצלם ולהעביר ללשכת הבריאות.

נספח מספר 5 - דיווח על תוצאות בדיקות סינון לשחפת בפנימיות

שחפת בפנימיות 5.PNG

נספח מספר 6 - דיווח מסכם שנתי על תוצאות בדיקות סינון לשחפת בפנימיות

שחפת בפנימיות 6.PNG


המידע שבדף זה נכתב על ידי ד"ר ד. שם טוב וגב׳ ר. זך, בהתאם להמלצות הועדה המייעצת למנכ"ל בנושא השחפת, אושר ע"י : ד"ר א. לבנטל