האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
בריאות הסביבה בבתי חולים - הנחיות ונוהל פיקוח ובקרה
Hospital room ubt.jpeg
מספר החוזר 2/99
סימוכין הנחיות בריאות הסביבה בבתי החולים, פיקוח ובקרה פנימיים וחיצוניים 10/82, 86/84
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 12 בינואר 1999
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזיהום

הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות מעודכנות ונוהל פיקוח ובקרה בנושא בריאות הסביבה בבתי חולים המתייחס לתחומים הבאים: טיפול במזון, סילוק פסולת, מים וביוב, מעבדות רפואיות, טיפול בכביסה, ניקיון והיגיינה כללית, ניקוי מטבחים מרכזיים, הדברת מזיקים וטיפול לא רפואי בגוף האדם.

הקובץ והנוהל הוכנו על ידי ועדה רב מקצועית שמונתה על ידי ראש שרותי בריאות הציבור ואושרו על ידנו.

 1. על מגת להבטיח את יישום ההנחיות וביצוע בקרה יעילה, להלן מספר צעדים שמומלץ לנקוט:
  1. למנות מרכז בריאות הסביבה (ראו עמוד מס׳ 2 בנוהל פיקוח סעיף מס׳ 2.1) בבית החולים
  2. למנות וועדה פנימית מקצועית לעניין, שחבריה יהיו: נציג הנהלת בית החולים, מרכז בריאות הסביבה, מנהל אחת מחלקות האשפוז, מנהל המעבדה, אחות אפידמיולוגית, מהנדס אחראי לתחזוקה. (הרכב הוועדה יותאם בהתאם לסוג בית החולים וגודלו)
  3. לקיים פעולות הדרכה בנושא וזאת, בשל הקף הנושאים ומספרם הרב של בעלי המקצועות השונים הקשורים לביצוע ההנחיות
 2. בקרה: משרדנו נערך לביצוע בקרה בנושא שמירת בריאות הסביבה בבתי חולים תוך התייחסות לבדיקת תפקודו של מערך הבקרה העצמית של המוסד, נתוני הניטור השוטף ועריכת תצפיות שונות.
  הבקרה תתבצע באמצעות מפקחים מלשכות הבריאות.
  נוהל הפיקוח והבקרה מסביר את המנגנון הפנימי והמשרדי שיופעל על מנת להבטיח את ישומן של ההנחיות
 3. אם תתעוררנה שאלות לגבי יישום ההנחיות ניתן לפנות אל המחלקה לבריאות הסביבה בלשכות הבריאות האזוריות

הואילו להעביר תובן חוזר זה לידיעת בל הנוגעים בדבר במוסדכם ולדאוג ליישומן המלא.