האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

היגיינת ידיים במוסדות רפואיים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
היגיינת ידיים במוסדות רפואיים
Disinfection liquid.JPG
מספר החוזר ': 24/2009
סימוכין 18458809, חוזרנו 44/99 ראו באתר משרד הבריאות, חוזרנו מס' 19/2009 מיום: 7.6.09 ראו באתר משרד הבריאות
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 5 באוגוסט 2009, עדכון: 1 בנובמבר 2018
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזיהום

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח חדש המחליף את חוזרנו שבסימוכין.

הנוהל הוכן וגובש על ידי היחידה הארצית למניעת זיהומים במשרד הבריאות. בשאלות בנושא שבנדון ניתן לפנות אל מנהל היחידה בטל' 036974413.

בברכה,

ד"ר חגי לוי,

ראש מנהל הרפואה.

תקציר

הענות מרבית להנחיות להיגיינת ידיים היא הפעולה היעילה ביותר למניעת העברת מחוללים בסביבה הטיפולית.

המסמך מגדיר עקרונות מדעיים ומפרט את התהליכים הנדרשים להבטחת הענות מרבית של צוות מטפל במוסדות רפואיים להנחיות להיגיינת ידיים, על פי שיטה שפותחה ותוקפה בארגון הבריאות העולמי.

העקרונות כוללים: מחויבות ארגונית לשינוי למען בטיחות הטיפול הרפואי, זמינות מרבית של אמצעים לחיטוי ידיים בסביבת הטיפול, הדרכה אחידה של הצוות המטפל וניטור ההיענות להנחיות על פי עקרונות השיטה.

רקע

מרבית הזיהומים הנרכשים במוסדות רפואיים ניתנים למניעה.

ידי הצוות המטפל הן גורם פעיל בהעברת מחוללי זיהום: ישירות ממטופל למשנהו, ממטופל לציוד או משטחים בסביבת המטופל וחוזר חלילה מציוד או משטחים מזוהמים למטופלים אחרים. העברת זיהומים באמצעות הידיים של הצוות מטפל מתרחשת כתוצאה מתהליך הכולל 5 מרכיבים:

 1. מחוללי זיהום נוכחים על עורו של מטופל או נשרו בסביבתו הקרובה
 2. מחוללי הזיהום הועברו לידי מטפל
 3. מחוללי הזיהום שורדים על ידי המטפל
 4. היגיינת ידיים לא ננקטה או אינה יעילה
 5. המטפל בא במגע עם מטופל/ים נוספ/ים וסביבתם

הוכח בעבודות מרובות כי כישלון בהיענות להיגיינת ידיים של צוות מטפל הוא הסיבה הראשית להעברה צולבת של זיהומים במוסדות רפואיים, התפשטות של חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה והתפרצויות של זיהומים.

היגיינת ידיים על ידי צוות מטפל היא אמצעי פשוט ויעיל לשבירה של שרשרת ההעברה של מחוללי זיהום במוסדות רפואיים, כאשר ננקטת מיד, לפני מגע במטופל ומייד לאחר המגע במטופל או בסביבתו. שבירת השרשרת מקטינה היארעות של זיהומים נרכשים במוסדות רפואיים ומונעת התפשטות של חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה.

השימוש הקבוע בתכשירים לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול במוסדות רפואיים מעלה את ההיענות להיגיינת ידיים אצל הצוות המטפל בהיותו נוח לשימוש, זמין, חוסך זמן וידידותי לעור הידיים.

בהתאם להמלצות הספרות המעודכנות, קובץ הנחיות זה מעודד שימוש בחיטוי ידיים ללא מים על ידי תכשירים על בסיס אלכוהול כאמצעי המועדף להיגיינת ידיים במוסדות רפואיים, ומחייב זמינות מרבית של תכשירים לחיטוי ידיים בכל אתר בו מטופלים חולים.

חובה על מנהל מוסד רפואי לעודד שימוש בתכשירים לחיטוי ידיים על ידי תמיכה מינהלית והקצאת משאבים לתשתיות, ציוד, תוכניות לעידוד היגיינת ידיים, תוכניות הדרכה וניטור היענות תקופתי.

מטרת ההנחיות

 1. הגדרת שיטות אחידות להיגיינת ידיים במוסדות רפואיים כולל האמצעים הנדרשים ומידע טכני
 2. הגדרת אמצעים נדרשים להגברת ההיענות להיגיינת ידיים במוסדות רפואיים כולל ניטור תקופתי של היענות הצוות המטפל להנחיות

סימוכין

 1. WHO, 2009. Guidelines on hand hygiene in health care.
 2. CDC, 2002. Guidelines for hand hygiene in healthcare settings.

חלות ואחריות

 1. צוות מטפל במוסד רפואי חייב בהיגיינת ידיים ע"פ ההנחיות המפורטות במסמך זה
 2. הנהלת המוסד הרפואי אחראית לספק האמצעים הנחוצים לביצוע היגיינת ידיים בכל חדר, יחידה או אתר בו מאושפזים, נבדקים או מטופלים חולים, ולתמוך באופן פעיל בקידום ההיענות של הצוות המטפל להנחיות להיגיינת ידיים כמפורט במסמך זה
 3. הממונה על מניעת זיהומים במוסד רפואי אחראי על ניטור תקופתי של מידת ההיענות של הצוות המטפל להנחיות להיגיינת ידיים ומתן המלצות למנהל המוסד הרפואי לשיפור היענות הצוות המטפל

הגדרות

 1. "מוסד רפואי" - בי"ח כללי, גריאטרי או פסיכיאטרי, מוסד סיעודי ומרפאה
 2. "סביבה טיפולית" - סביבת המטופל הכוללת את עורו השלם של המטופל והמשטחים הסמוכים כולל ציוד במגע ישיר ובלתי ישיר עם המטופל. הסביבה הטיפולית מזדהמת במהירות במחוללים שמקורם במטופל ומנוקה בין מטופלים
 3. "צוות מטפל" - צוות במגע ישיר עם מטופלים, סביבה טיפולית והציוד בסביבה הטיפולית
 4. "היגיינת ידיים" - (hand hygiene) מיכלול הפעולות המביאות לידיים נקיות ממחוללי זיהום
 5. "רחצת ידיים" - (hand washing)- תהליך של הסרת לכלוך ואוכלוסיית מיקרואורגניזמים הנישאים על הידיים באמצעות מים זורמים וסבון
 6. "רחצת ידיים אנטיספטית" - (antiseptic hand washing) תהליך של הסרת לכלוך, הסרה והשמדה של מחוללי זיהום הנישאים על הידיים באמצעות מים זורמים וסבון אנטימיקרוביאלי
 7. "חיטוי ידיים ללא מים" - (antiseptic handrub, waterless handrub) חיטוי הידיים באמצעות שפשופן עד יבוש בתכשיר על בסיס אלכוהול
 8. "רחצת ידיים כירורגית" - (surgical hand antisepsis) - תהליך של הסרה והשמדת מיקרואורגניזמים חולפים והפחתת פלורה קבועה לפני ביצוע פעולה כירורגית
 9. "פלורה קבועה"- פלורה נורמלית של העור, מיקרואורגניזמים הנמצאים דרך קבע על עור הידיים של מרבית בני האדם; כוללת חיידקים ספרופיטים שאינם מחוללי זיהום כל עוד לא הוחדרו אקטיבית לאתר גוף אחר. דוגמאות: -diphtheroids, coagulase negative staphylococci
 10. "פלורה חולפת" - מיקרואורגניזמים הנישאים על הידיים של צוות מטפל לאחר מגע עם מטופלים, ציוד או סביבה במוסד רפואי. כוללת מחוללים גראם שליליים וגראם חיוביים אלימים, מחוללים יציבים לאנטיביוטיקה ומחוללים סביבתיים
 11. "סבון רגיל" - (non-antimicrobial soap, cosmetic soap) - דטרגנט, ללא פעילות אנטימיקרוביאלית
 12. "סבון אנטימיקרוביאלי" - (antimicrobial soap) סבון המכיל מרכיבים המעכבים או מקטינים את אוכלוסיית המיקרואורגניזמים על העור. (כגון: chlorhexidine בריכוז 2 עד 4 אחוזים)
 13. "תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול" - (alcohol-based hand rub) תכשיר (נוזל, ג'ל, קצף) שנועד לחיטוי ידיים ללא מים, מכיל לפחות סוג אלכוהול בריכוז 60 עד 95 אחוזים, ומרכך (כגון גליצרול), עם או בלי מרכיב אנטימיקרוביאלי נוסף (כגון כלורהקסידין בריכוז 0.5 אחוז)
 14. "תכשיר לחיטוי ידיים לפני פעולות כירורגיות" - כגון תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול.

הנחיות

תשתיות וציוד להיגיינת ידיים

 1. כיור:
  1. בכל חדר בו מטופלים חולים יהיה לפחות כיור אחד לרחצת ידיים שאינו מיועד לרחצת מכשירים
  2. הכיור או הכיורים יהיו על פי תקן לכיור לרחצת ידיים. כיור בחדר השירותים של החולה אינו מיועד לרחצת ידיים של הצוות המטפל
  3. מס' הכיורים בחדר יהיה מתאים לגודלו, מס' המטופלים ותהליכי העבודה על פי המפרט הארכיטקטוני הנאות ליעוד החדר וגודלו
  4. ביחידות טיפול נמרץ או ביחידות לטיפול בחולים בהן המטופלים בחלל פתוח יהיה כיור בין כל 2 עמדות מטופלים
  5. בכיורים בחדרי חולים / חדרי בדיקה / חדרי טיפולים - יש להעדיף ברז הניתן לסגירה בלחיצה על ידי מרפק או ברז אוטומטי
 2. סבון אנטימיקרוביאלי:
  1. בכל עמדת רחצת ידיים באזורי טיפול בחולים במוסד רפואי יהיה סבון אנטימיקרוביאלי במיכל חד-פעמי המחובר למתקן לחיץ
  2. אין להוסיף סבון למיכל ריק למחצה או להעביר סבון ממיכל למיכל
 3. ייבוש ידיים:
  1. בכל עמדת רחצת ידיים יש להתקין מיכל למגבות נייר חד-פעמיות המאפשר גלילה נוחה של מגבת הנייר ללא מגע בידית
  2. אין להשתמש במגבות לשימוש רב פעמי בעמדת רחצת ידיים במוסד רפואי
  3. השימוש במתקן לייבוש על ידי אוויר אסור בעמדות רחצת ידיים בחדרי חולים / חדרי בדיקה / חדרי טיפולים ואינו מומלץ בכניסה לחדר אוכל ובחדרי שירותים של צוות מטפל
 4. תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול:
  1. באזורי טיפול בחולים, יהיו זמינים מיכלים אחידים נוחים לשימוש של תכשיר לחיטוי ידיים ללא מים עם תווית זיהוי ברורה
  2. המיכל יהיה חד פעמי ומחובר למתקן לחיץ
  3. בכל חדר בו מטופלים חולים יוצבו מיכלים לחיטוי ידיים ליד כל מטופל בעמדות נוחות לגישה של הצוות המטפל
  4. מיכל יוצב על כל עגלת טיפולים, עגלת ביקור רפואי, עגלת דמים וכדומה
  5. מיכל יוצב על כל משטח עליו מוצבות כפפות
  6. באזורים בהם מטופלים שוהים על אלונקות וכורסאות, כגון בחדר מיון, מרפאות, יחידות דיאליזה, מכון צינתורים וכד יוצבו מיכלים עם תכשיר לחיטוי ידיים במקומות נוחים לגישה של צוות מטפל ליד כל מטופל

תכשיטים וציפורניים

 1. חל איסור מוחלט על ענידת תכשיטי אצבעות במהלך העבודה, למעט טבעת נישואין חלקה
 2. חל איסור מוחלט על הרכבת ציפורניים מלאכותיות
 3. יש להקפיד על ציפורניים קצרות באורך מקסימלי של 0.5 ס"מ
 4. באם נעשה שימוש בלק לציפורניים - הלק יהיה שלם

עדכון 1 בנובמבר 2018:

לק-ג'ל

חל איסור מוחלט על אנשי צוות מטפל (מכל הסקטורים) להשתמש בלק-ג'ל או שיטת צביעת ציפורניים אחרת שאינה מאפשרת הסרה מידית של הלק מהציפורן. ברצוננו להביא לידיעתכם כי תוך ימים ספורים נוצר חלל בין הציפורן ללק, שבו משגשגים מחוללי זיהום; לא ניתן לסלקם באמצעות חיטוי ידיים או רחצת ידיים אנטיספטית.

בעיות עור

 1. איש צוות מטפל הסובל מדלקת, זיהום או תהליך אחר הפוגם בשלמות עור הידיים יודיע לממונה הישיר אשר ייוועץ בממונה מניעת זיהומים במוסד לגבי כשירותו של איש הצוות לטפל בחולים במצבו זה והאמצעים הנוספים הנדרשים
 2. איש צוות מטפל שאינו יכול לבצע היגיינת ידיים עקב פגיעה בעור הידיים כגון פציעה, חבישה, דלקת וכדומה - אינו רשאי לטפל בחולים או בסביבתם
 3. סיכוך עור הידיים יעשה על ידי קרם באריזה אישית או במיכל לחיץ, לפני ואחרי העבודה ובהפסקות. יש לבחון התאמת התכשיר לסבון האנטימיקרוביאלי בשימוש

עיתוי היגיינת ידיים

 1. כללי: היגיינת ידיים של צוות מטפל במוסדות רפואיים, נוספת על היגיינה אישית הכוללת: רחצת ידיים לפני האוכל, רחצת ידיים לפני הטיפול במזון, רחצת ידיים לאחר ביקור בשירותים ומגע בהפרשות ורחצת ידיים לאחר מגע בבע"ח וסביבתם
 2. יש לרחוץ ידיים במים זורמים וסבון אנטימיקרוביאלי כאשר יש לכלוך נראה בעין על הידיים, בטיפול בחולים משלשלים, בטיפול בחולים עם חשד לזיהום על ידי חיידקים יוצרי נבגים (Clostridium spp., Bacillus anthracis), לאחר ביקור בשירותים במהלך העבודה ובמצבים בהם תכשיר לחיטוי ידיים ללא מים אינו זמין
 3. יש להעדיף ולקדם היגיינת ידיים באמצעות חיטוי ידיים ללא מים בתכשיר על בסיס אלכוהול כאשר אין לראות לכלוך על הידיים בכל המצבים הבאים:
  1. לפני ואחרי מגע ישיר במטופל
  2. לפני עטיית כפפות ולאחר הסרתן
  3. לפני הכנת מזון או תרופות לחולים
  4. במעבר מאתר גוף מזוהם לנקי באותו מטופל
  5. לאחר כל מגע בסביבת חולה כולל משטחים וציוד
 4. "5 רגעים להיגיינת ידיים" הוא מודל מדעי המגדיר 5 מצבים ברצף הטיפול בהם נדרש צוות מטפל לבצע היגיינת ידיים (נספח מס' 1) - יש להדריך הצוות המטפל לגבי עיתוי היגיינת ידיים על בסיס מודל זה
 5. אין לחטא ידיים בתכשיר אלכוהולי לאחר רחצת ידיים אנטיספטית. חיטוי ידיים לאחר רחצתן גורם גירוי ופגיעה מיותרת בעור הידיים.

חיטוי ידיים ללא מים

 1. מטרה: השמדת פלורה חולפת, כאשר הידיים נקיות מחומרים אורגניים ולכלוך מקרוסקופי אחר
 2. אמצעי: תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול (במרבית המוסדות הרפואיים נמצא בשימוש תרחיץ המכיל 70% alcohol + ‏0.5% chlorhexidine + מרכך)
 3. אופן הביצוע: שפשוף משטחי כפות הידיים הקדמיים והאחוריים, בין אצבעות הידיים וקצות האצבעות ב־3-5 ml של החומר במשך כ־20-30 שניות עד נידוף החומר באוויר

רחצת ידיים אנטיספטית

 1. מטרה: הסרת לכלוך ומחוללי זיהום, השמדת פלורה חולפת
 2. אמצעי: מים זורמים, סבון אנטימיקרוביאלי ומגבת נייר חד פעמית (במרבית המוסדות הרפואיים הסבון האנטימיקרוביאלי השגרתי: chlorhexidine scrub 4%)
 3. אופן הביצוע: הרטבת הידיים במים ושפשוף משטחי כפות הידיים הקדמיים והאחוריים, בין אצבעות הידיים וקצות האצבעות הידיים בסבון, שטיפת הסבון וניגוב הידיים

רחצת ידיים כירורגית

 1. מטרה: הסרת לכלוך ומחוללי זיהום, השמדת פלורה חולפת, הפחתה זמנית של הפלורה הקבועה על הידיים
 2. אמצעי: מים זורמים, סבון אנטימיקרוביאלי ומגבת סטרילית (במרבית המוסדות הרפואיים הסבון האנטימיקרוביאלי השגרתי: chlorhexidine scrub 4%)
 3. אופן הביצוע:
  1. יש להסיר טבעות, צמידים ושעון לפני רחצת הידיים
  2. יש לנקות במברשת או מנקה ציפורניים לכלוך מתחת לציפורניים תחת מים זורמים
  3. יש לשפשף את כפות הידיים ואמות הידיים עד גובה המרפקים, במים זורמים ובסבון אנטימיקרוביאלי 2–5 דקות ע"פ פרוטוקול כתוב
  4. דוגמה לפרוטוקול: 2 דקות שפשוף במים וסבון אנטימיקרוביאלי של כפות הידיים והאמות; 2 דקות שפשוף כפות הידיים ובין אצבעות הידיים
  5. אין לשפשף ידיים או אמות ידיים במברשת, השיפשוף במברשת פוגע בעור הידיים ואינו נדרש להיגיינת ידיים
  6. יש לנגב הידיים במגבת סטרילית
  7. אין להשתמש בתכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים לאחר רחצת ידיים בסבון אנטימיקרוביאלי
 4. הערה: קיימים פרוטוקולים ל"רחצת ידיים כירורגית" המבוססים על תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול. ממונה מניעת זיהומים במוסד רפואי המעוניין להטמיע במוסד פרוטוקול מעין זה, יבנה תוכנית הדרכה והטמעה של פרוטוקול מוגדר שיאושר על ידי מנהל המוסד

שימוש בכפפות

 1. השימוש בכפפות אינו תחליף לחיטוי או לרחצת ידיים
 2. השימוש בכפפות כחלק מ"אמצעי זהירות שגרתיים" נועד להגן על ידי צוות מטפל ויעשה בכל מגע חזוי עם דם, נוזלי גוף והפרשות, ריריות ועור לא שלם של מטופלים או מגע בציוד וסביבה מזוהמים באלמנטים הנ"ל
 3. השימוש בכפפות כחלק מ"בידוד מגע" נועד למנוע העברה של מחוללים המועברים במגע כגון, חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה, ויעשה בכל כניסה למתחם בידוד מגע כולל במגע עם עור שלם או סביבה של חולה
 4. עטיית כפפות כחלק מאמצעי זהירות שגרתיים תעשה בסמוך לפעולה ומייד לאחר חיטוי או רחצת הידיים
 5. אין להשתמש בזוג כפפות אחד ליותר ממטופל אחד
 6. במטופל יחיד, בפעולות ובמצבים בהם יש להגן על הידיים בכפפות (7.8.2 ו-7.8.3).
  יש להסיר הכפפות או להחליפן במעבר מאתר גוף מזוהם לאתר גוף נקי או למגע בסביבת החולה
 7. לאחר הסרת הכפפות יש לחטא ידיים או לרחוץ ידיים
 8. השימוש בכפפות סטריליות, כחלק מנוהל עבודה אספטית, נועד להקטין את הסיכון להחדרת פלורה קבועה על ידי הצוות המטפל לאתר גוף סטרילי של מטופל, כגון בביצוע פעולות פולשניות או כירורגיות
 9. אין לחטא כפפות!

ניטור היענות להיגיינת ידיים

 1. ניטור ההיענות להיגיינת ידיים הוא כלי ראשון במעלה בשיפור ההיענות לאמצעי מניעת זיהומים זה
 2. השיטה המועדפת לניטור היא תצפית מובנית על בצוע היגיינת ידיים של צוות מטפל (ניטור ישיר)
 3. כל מוסד יקבע תוכנית שנתית לניטור היענות להיגיינת ידיים על בסיס "5 הרגעים להיגיינת ידיים" על ידי צוות מניעת זיהומים מיומן בשיטה
 4. טופס לניטור ההיענות ע"פ המודל מופיע בנספח מס' 2
  1. האינדיקציות להיגיינת ידיים יהיו כמפורט במסמך זה
  2. המונה - מספר הפעמים בהן בוצעה היגיינת ידיים
  3. המכנה - מספר הפעמים בהן היו הזדמנויות להיגיינת ידיים
 5. הממונה על מניעת זיהומים במוסד יעביר משוב תקופתי למנהל בי"ח ולצוות המטפל על הניטור התקופתי והמלצות לשיפור ההיענות

פעילות לקידום היגיינת ידיים

 1. פעילויות הכוללות הדרכה של צוות מטפל, כרזות, תזכורות ומסעות קידום הוכחו כמשפרים מודעות, ידע והיענות להיגיינת ידיים אצל צוות מטפל
 2. הממונה על מניעת זיהומים במוסד יבחן עיתית האסטרטגיה לקידום היגיינת ידיים מול היענות ויציע למנהל המוסד התערבויות נוספות לשיפור היענות הצוות המטפל

נספחים

נספח מס' 1 - "5 רגעים" להיגיינת ידיים

הגיינת ידיים 1.jpg

נספח מס' 2 - טופס לניטור היענות להנחיות להיגיינת ידיים

Mr24 2009-15.png
הגדרות והסברים למילוי "טופס לניטור היענות להנחיות להיגיינת ידיים"
 1. יש למלא כל הפרטים הנוגעים לפרטי התצפית כולל העומס הטיפולי במחלקה/ יחידה במשמרת התצפית כפי שמתבטא על ידי מסי מאושפזים, מסי מונשמים ומסי אנשי צוות סיעודי
 2. תצפית: משך 15–20 דקות ברציפות; במתחם גאוגרפי מוגדר (חדר במחלקה, יחידה). יש למלא הפרטים בתחילת התצפית ובסיומה
 3. אפשר לתצפת עד 4 אנשי צוות במקביל, רצוי לתצפת לא יותר מ-3 אנשי צוות במקביל
 4. טופס: טופס יחיד לתצפית יחידה, מקסימום הזדמנויות להיגיינת ידיים למילוי בטופס אחד: 20 (4X5); במעבר חדר או מחלקה יש לעבור לטופס אחר
 5. הזדמנות (הזד): ההזדמנות לביצוע היגיינת ידיים היא המכנה לחישוב ההיענות להיגיינת ידיים. לכל הזדמנות כזו תיתכן אינדיקציה אחת או יותר. אין לספור כשתי הזדמנויות נפרדות 2 אינדיקציות רצופות

דוגמה: אי ביצוע היגיינת ידיים לאחר מגע בחולה אחד ובהמשך מגע בחולה שני. הזדמנות מגע 1; אינדיקציה א. אחרי מגע חולה; אינדיקציה ב. לפני מגע חולה. פעולה 1 לא בוצע; אם העובד עטיה כפפות ולא הסיר אותן בתום המגע לסמן כפפות. אם העובד עטה כפפות והסיר אותן בתום המגע - לא לסמן כפפות

 1. אינדיקציה: אחת מ-5 האינדיקציות לביצוע היגיינת ידיים (ע"פ "5 הרגעים")
  1. לפני- מגע חולה = מגע בעור שלם של חולה (כגון: לחיצת יד, הושבת חולה, בדיקת חולה: מדידת דופק, ל"ד, האזנה לראות, מישוש בטן)
  2. לפני- מגע אספטי = מגע בעור לא שלם, ריריות, צנתרי גוף ונקזים, הכנה של תרופות, תמיסות, סט לחבישה
  3. אחרי- סיכון נוזלי גוף = מגע בעור לא שלם, ריריות, צנתרי גוף ונקזים, דגימות ביולוגיות, ניקוי הפרשות, מגע בציוד רפואי מזוהם, טיפול בפסולת וכביסה
  4. אחרי- מגע חולה = מגע בעור שלם של חולה (כגון: לחיצת יד, הושבת חולה, בדיקת חולה: מדידת דופק, ל"ד, האזנה לראות, מישוש בטן)
  5. אחרי- סביבה = מגע ביחידת החולה (כגון: החלפת מצעים, מגע בצנרת העירוי להאטת האצת קצב עירוי, מגע במוניטור, מגע בדופן מיטה, ניקוי ארונית)
 2. פעולה: חיטוי ידיים בתכשיר אלכוהולי; רחצת ידיים במים וסבון אנטיספטי; ללא היגיינת ידיים
 3. כפפות: יש לסמן כאשר במקביל לעטיית כפפות לא בוצעה היגיינת ידיים בהזדמנות המגע הנצפית. ראו דוגמה בסעיף 5.
 4. סה"כ הזדמנויות: המכנה לחישוב ההיענות; בכל עמודה 1–5
 5. סה"כ היגיינת ידיים: המונה לחישוב ההיענות; בכל עמודה מקסימום כסה"כ ההזדמנויות שנצפו
 6. ההיענות להיגיינת ידיים:

מספר פעולות היגיינת הידיים שנצפו
חלקי
מספר הזדמנויות נדרשות להיגיינת ידיים שנצפו.