מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

טיפול בדיסליפידמיה - אסטרטגיות התערבות על בסיס הערכת סך הסיכון הקרדיווסקולרי ורמת LDLc

מתוך ויקירפואה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהפרעה בשומני הדם

הוועדה מאמצת את המלצות האיגודים האירופאיים לגבי הגדרות דרגות הסיכון בהתאם לפרמטרים קליניים ומעבדתיים:

סיכון-גבוה מאוד:

 • אנשים עם מחלת לב כלילית ו/או מחלת כלי דם היקפית ידועה, אשר היא משנית לטרשת עורקים (כגון שבץ מוחי איסכמי או מחלת כלי דם עורקית היקפית); עדות לטרשת עורקים תת-קלינית משמעותית בבדיקות הדמיה (כדוגמת טרשת עורקים ב-CT קורונרי ו/או רבדים טרשתיים בעורקי הצוואר, העורק הפמוראלי, עורקי הכליה באולטרה-סאונד מעל 50 אחוזים ); אנאוריזמה של האאורטה הבטנית
 • חולי סוכרת עם פגיעה באיברי מטרה (מיקרואלבומינוריה, נוירופטיה, רטינופטיה) ו/או 3 גורמי סיכון לטרשת עורקים, או סוכרת סוג 1 אשר משכה מעל 20 שנה
 • מטופלים עם מחלת כליות כרונית דרגה 4 (eGFR>30 ml/min/1.73m2)
 • מטופלים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית בנוכחות גורם סיכון משמעותי נוסף
 • חישוב סיכון לתמותה מאירועי כלי דם טרשתיים ב-10 שנים:SCORE גדול או שווה ל-10 אחוזים

סיכון-גבוה:

 • חולי סוכרת ללא פגיעה באיברי מטרה, אך עם לפחות גורם סיכון אחד נוסף, או עם משך סוכרת של 10 שנים ומעלה
 • אנשים עם גורם סיכון אחד בערכים קיצוניים (כדוגמת יתר לחץ דם דרגה 3 או LDLc מעל 190 מ"ג/ד"ל)
 • מטופלים עם מחלת כליות כרונית דרגה 3 (eGFR 30-59 ml/min/1.73m2)
 • מטופלים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית ללא גורמי סיכון נוספים
 • חישוב סיכון לתמותה מאירועי כלי דם טרשתיים ב-10 שנים SCORE‏ 5 אחוזים עד 10 אחוזים

סיכון-בינוני:

 • חולי סוכרת צעירים - 1 Type מתחת לגיל 35 ו-2 Type מתחת לגיל 50, אשר משך הסוכרת שלהם פחות מ-10 שנים ואין להם גורמי סיכון נוספים
 • חישוב סיכון לתמותה מאירועי כלי דם טרשתיים ב-10 שנים: SCORE ‏1 אחוז עד 5 אחוזים

סיכון-נמוך:

חישוב סיכון לתמותה מאירועי כלי דם טרשתיים ב-10 שנים: SCORE פחות מ-1 אחוז.

בכל מטופל עם דיסליפידמיה ו/או גורמי סיכון למחלות כלי דם טרשתיות, יש צורך לנסות ולשפר את גורמי הסיכון הנוספים (יתר ל"ד, סוכרת, השמנת יתר, עישון וכדומה), להמליץ, על פעילות גופנית סדירה ולהדריך לגבי תזונה בריאה. ההחלטה על הוספת טיפול תרופתי היא תמיד פרטנית וצריכה לקחת בחשבון את כלל מאפייני המטופל כגון גיל, היסטוריה משפחתית ותחלואה נלווית. מומלץ לבצע דיון משותף בין הרופא למטופל באשר לדרך הטובה ביותר להפחתת גורמי הסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם.

הוועדה מאמצת את הגישה האירופאית לשלב בין רמת ה-LDLc ודרגת הסיכון המחושבת של המטופל לצורך החלטה לגבי טיפול תרופתי, כפי שמוצגת בטבלה מס' 6. בקבוצות הסיכון הנמוכה והבינונית מומלץ להתחיל טיפול תרופתי מיידי (בתוספת להתערבות לאורח חיים בריא) רק כאשר רמת ה-LDLc היא מעל 190 מ"ג/ד"ל. בערכי LDLc בתחום הביניים (100–190 מ"ג/ד"ל) מומלץ לנסות לשפר את פרופיל השומנים על ידי התערבות באורח החיים למשך 3–6 חודשים, ורק לאחר מיצוי התערבות זו ללא הצלחה מומלץ לדון עם המטופל/ת לגבי ההחלטה על תוספת טיפול תרופתי. ההחלטה לגבי טיפול תרופתי צריכה לקחת בחשבון את רצון המטופל, קיום גורמי סיכון מסייעים (risk modifiers) ובמקרים סלקטיביים, קיום טרשת סמוייה בבדיקות הדמיה. בדרגת הסיכון הגבוהה מומלץ להתחיל טיפול תרופתי מיידי (בתוספת להתערבות באורח החיים) כבר בערכי LDLc מעל 100 מ"ג/ד"ל. בדרגת הסיכון הגבוהה-מאוד ישנה הפרדה בין מניעה ראשונית למניעה שניונית: כאשר הסיכון הגבוה-מאוד נגרם על ידי אוסף של גורמי סיכון חזקים אך אין עדות למחלת עורקים טרשתית (מניעה ראשונית) הטיפול התרופתי המיידי ניתן כאשר רמת ה-LDLc היא מעל 70 מ"ג/ד"ל, בעוד כאשר קיימת עדות למחלת עורקים טרשתית (מניעה שניונית) מומלץ להתחיל טיפול תרופתי מיידי כבר בערכי LDLc מעל 55 מ"ג/ד"ל.

טבלה מסי 6 - הגישה לטיפול על בסיס שילוב בין רמת ה-LDLc ודרגת הסיכון המחושבת של הנבדק

רמת LDLc בדם ללא טיפול תרופתי

190 > 141-190 101-140 71-100 55-70 55 < דרגת הסיכון
3 2 1 1 1 1 נמוכה
SCORE קטן מ-1 אחוז
מניעה ראשונית
I IIb I I I I חוזק המלצה
3 2 2 1 1 1 בינונית
SCORE ‏1 אחוז עד 4 אחוזים
I IIa IIb I I I חוזק המלצה
3 3 3 2 1 1 גבוהה
SCORE ‏5 אחוזים עד 10 אחוזים
I I I IIa I I חוזק המלצה
3 3 3 3 2 1 גבוהה מאוד
SCORE גדול מ-10 אחוזים
I I I I IIb I חוזק המלצה
3 3 3 3 3 2 גבוהה מאוד מניעה שניונית
I I I I I IIa חוזק המלצה
1 = ייעוץ לגבי אורח חיים בריא בלבד
2 = התערבות באורח החיים, ודיון עם המטופל/ת על טיפול תרופתי אם לא משתפר
3 = התערבות באורח החיים + טיפול תרופתי