האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - חיסון נגד דלקת כבד נגיפית Hepatitis A vaccine - A

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק חיסון נגד דלקת כבד נגיפית A
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – הפטיטיס, חיסונים

חיסון נגד דלקת כבד נגיפית Hepatitis A vaccine - A

בישראל רשומים מספר תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A:‏ Havrix 1440 Adult ,‏Havrix 720 Junior‏, Avaxim לילד ולמבוגר, Vaqta לילד ולמבוגר, Epaxal לילד ולמבוגר, ותרכיב משולב Hepatyrix למבוגר - למניעת דלקת כבד נגיפית A וטיפוס הבטן (Typhoid).

שם התרכיב גיל מתן התרכיב שם החברה HAV
מנת האנטיגן
מיליליטר
סידרה
מספר מנות
סידרה
לוח (חודשים)
Havrix 720 Junior 15-1 שנים GSK 0.5/‏[1]‏ELU‏ 720 2 6 ,0
Havrix 1440 Adult 16 שנים ומעלה GSK 1.0 /[1]ELU‏ 1440 2 6 ,0
Vaqta 25U/ 0.5 ml 18-1 שנים MSD 25U/ 0.5[2] 2 6 ,0
Vaqta 50U/1.0 ml 19 שנים ומעלה[3] MSD 50U/ 1[2] 2 6 ,0
Epaxal החל מגיל שנה אחת: ילדים ומבוגרים Berna 24IU/ 0.5[4] 2 6 ,0
Avaxim Pediatric 18 חודשים - 15 שנים Sanofi Pasteur 80U/ 0.5[2] 2 6 ,0
Avaxim Adult 16 שנים ומעלה Sanofi Pasteur 160U/ 0.5[2] 2 6 ,0
Hepatyrix 19 שנים ומעלה GSK 1.0 1
 • מיליליטר/ml - מיליליטר, U - ‏Unit (יחידה)

 

התרכיבים שנמצאים בשימוש בשיגרת החיסונים בגיל הילדות הם: Havrix 720 Junior, תוצרת GSK‏ (GlaxoSmithKline) ‏ (ELU‏[1]‏ 0.5/720 מיליליטר), ותרכיב Vaqta 25U/0.5 ml, תוצרת MSD‏ (Merck Sharp & Dohme).

שני התרכיבים רשומים בישראל מגיל שנה אחת (12 חודשים).

טיב התרכיבים

התרכיבים הם נגיפיים מומתים, שהוכנו בתרבית תאים דיפלואידיים אנושיים והומתו על ידי פורמאלדהיד (Formaldehyde). התרכיבים ספוגים במלחי אלומיניום (Aluminium) ומכילים עקבות Neomycin. התרכיבים אינם מכילים חומר משמר.

חומרים אחרים של התרכיבים
 • Havrix 720 Junior:
Amino acid supplement, Disodium phosphate, Monopotassium phosphate, Sodium chloride, Potassium chloride, Polysorbate 20, 2-phenoxyethanol, Water for injection
 • Vaqta 25U/ 0.5 ml:
Sodium borate decahydrate, Sodium chloride, Bovine albumin nonviral protein

החיסון הראשוני בגיל הילדות

 • סידרת החיסון הראשוני כוללת 2 מנות:
מנה ראשונה בשנת החיים השנייה, בגיל 18 חודשים, מנה שנייה 6–12 חודשים לאחר המנה הראשונה, בגיל 24–30 חודשים
הערה - המנה השנייה תינתן לא מוקדם מ-6 חודשים לאחר המנה הראשונה
רווחי זמן ארוכים יותר מהמומלץ לעיל בין המנות אינם מבטלים את מנות התרכיב שניתנו בעבר, ויש להחשיב אותן
 • השלמת החיסון הראשוני:
יש להשלים חיסון חסר החל מילידי 1.1.1998

אספקת התרכיבים

תרכיבים Havrix 720 Junior ו-Vaqta 5U/0.5 ml מסופקים כמנה אינדיבידואלית בבקבוקון או מזרק המכילים תרחיף סטרילי (Sterile suspension).

אחסון התרכיבים והעברתם

 • אחסון התרכיבים:
יש לאחסן את התרכיבים במקרר רגיל, בטמפרטורה בין 2°C ל-8°C (מעלות צלזיוס)
אין להקפיא את התרכיבים
אין להשתמש בתרכיב שהוקפא
יש למנוע חשיפת התרכיבים לאור
 • העברת התרכיבים:
העברת התרכיבים תתבצע בצידניות עם קרחומים, תוך שימת לב למנוע הקפאת התרכיבים וחשיפתם לאור

אופן השימוש

יש לנער היטב את הבקבוקון עם התרכיב לפני ההזרקה.

יש להשתמש בתרכיב שצבעו ומראהו הם בהתאם להנחיות היצרן.

 • מינון:
0.5 מיליליטר למנה של Havrix 720 Junior ו-Vaqta 25U/0.5 ml
 • מקום ההזרקה:
יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור. הזרקה תתבצע עמוק לתוך השריר (IntraMuscular ,IM). כמו בכל החיסונים הניתנים IM, המקום המועדף למתן החיסון בילדים מתחת לגיל 3 שנים: אזור קדמי-צדדי של הירך. בבני 3 שנים ומעלה: שריר הדלטואיד (Deltoid). אסור להזריק את התרכיבים לתוך הוריד

מתן תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A ותרכיבים אחרים

 • ניתן לתת בו-זמנית תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A עם תרכיבים אחרים, מומתים[5] או חיים-מוחלשים, במקומות הזרקה שונים בגוף
 • אם תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A ותרכיבים אחרים לא ניתנו בו-זמנית, אין צורך במרווח זמן בין תרכיב נגד דלקת כבד A לבין תרכיבים אחרים (מומתים[5] או חיים-מוחלשים)
 • אם יש צורך, אפשר לתת אימונוגלובולין IG‏ (Immunoglobulin G) בו-זמנית במקומות נפרדים בגוף, לפני או אחרי מתן התרכיב בכל מרווח זמן ביניהם

הוראות נגד ואזהרות

 • הוריות נגד:
 • ידוע על רגישות מידית אנפילקטית (Anaphylactic) למרכיבי התרכיב, לרבות Latex (ראו בעלון היצרן) או על תגובה מידית אנפילקטית לאחר מנה קודמת
 • תגובה חמורה לאחר מנה קודמת
 • אזהרה:
מחלת חום חדה. יש לדחות את החיסון עד להחלמה. מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת ל-C‏38°) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית מתן התרכיב

הערה - ילדים עם ליקוי במערכת חיסון עלולים לא לפתח תגובה מספיקה במערכת החיסון.

תופעות לוואי לפי עלוני התרכיבים

התגובות עלולות להופיע בימים הראשונים לאחר החיסון וחולפות תוך זמן קצר.

 • תגובות מקומיות:
רגישות מקומית וכאבים במקום ההזרקה, אודם, נפיחות והתקשות באזור ההזרקה: 10 אחוזים או יותר ממקבלי החיסון
 • תגובות כלליות:
כאבי ראש (יותר מ-10 אחוזים), עלית חום, עייפות, כאבים בשרירים, ירידה בתיאבון, שלשול (10-1 אחוזים), בחילה, הקאה (1-0.1 אחוז)
 • תגובות אלרגיות, לרבות רגישות מידית מסוג אנפילקטי, הן נדירות ביותר

חליפיות בין תרכיבים - Interchangeability

לפי מידע מהיצרן התרכיב ומה-CDC‏ (Centers for Disease Control), שני התרכיבים יעילים נגד דלקת כבד A באותה המידה. רצוי להשתמש באותו סוג של תרכיב ומאותו היצרן למתן כל מנות בסדרת החיסון. אם הדבר לא ניתן, אפשר לתת מנה שנייה מיצרן שונה מזה של המנה הראשונה.

רישום, מעקב ודיווח

ראו פרק "כללי".

מניעת דלקת כבד נגיפית A לפני חשיפה על ידי חיסון פעיל וסביל

מניעת דלקת כבד נגיפית A לפני חשיפה מבוססת בעיקר על השימוש בחיסון פעיל. החיסון אינו תחליף לשמירה על היגיינה אישית וסביבתית במניעת העברה פומית-צואתית (Fecal-oral) של דלקת כבד נגיפית A (במיוחד רחיצת ידיים, טיפול נכון בסילוק צואה) ועל ידי כך למניעת הדבקה. החיסון יינתן לאנשים עלילים (Susceptible): שלא חלו בעבר או שלא חוסנו בחיסון פעיל, או שנבדקו ונמצאו ללא נוגדני anti-HAV IgG.

הסיכון לתופעות לוואי לאחר החיסון אינו עולה כאשר התרכיב ניתן לאנשים בעלי חסינות.

התוויות למתן חיסון פעיל לפני חשיפה

 • חיסון ראשוני בגיל הילדות (ראו 2 HA, סעיף 2)
 • קבוצות בסיכון מוגבר לחלות בדלקת כבד נגיפית A:
 • אנשים שנוסעים לארצות היפראנדמיות לדלקת כבד נגיפית A. החיסון יינתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות ליוצאים לחו"ל (חוץ לארץ)
 • אנשים בסיכון עקב הרגליהם: משתמשים בסמים, גברים המקיימים יחסי מין עם גברים
 • אנשים הסובלים ממחלת כבד ממושכת, לרבות אלה לרבות אלה נשאי HBV‏ (Hepatitis B Virus) ו-HCV‏ (Hepatitis C Virus); אנשים שנוטלים תרופות הפטוטוקסיות; אנשים לפני השתלת כבד או אחריה
 • אנשים המטופלים על ידי גורמי קרישה (Clotting factors) הניתנים בהזרקה
 • אנשים עם סיכון תעסוקתי כגון, עובדי מעבדה העובדים עם נגיף דלקת כבד A ועובדי גן חיות ואחרים שבאים במגע עם פרימטים (Non-human primates), כגון קופים
 • אנשים חסרי בית

החיסון יינתן על פי הנחיות היצרן[6]באחד התרכיבים שרשומים וזמינים בישראל באותה עת ובהתחשב בגיל המועמד (ראו 1 HA, טבלה).

הערה:

 • מותר לחסן אישה הרה בחיסון נגד HAV, אם יש הוריה לכך

מתן חיסון סביל לפני חשיפה

החיסון הסביל ניתן על ידי אימונוגלובולין סטנדרטי IG.

אימונוגלובולין סטנדרטי IG הוא חומר יעיל במניעת דלקת כבד נגיפית A בצורה קלינית גלויה, מפני שהוא מכיל נוגדנים anti-HAV. הפעילות המונעת של IG מוגבלת למספר חודשים לאחר הזרקתו. יעילותו של IG במניעת דלקת כבד נגיפית A תלויה, בין היתר, במועד המתן ובכמות הניתנת.

התויות למתן IG לפני חשיפה

אנשים שנוסעים לארצות היפראנדמיות לדלקת כבד נגיפית A.

מניעת המחלה מתבצעת בדרך כלל על ידי חיסון פעיל, אך בנסיבות מיוחדות מומלץ גם על מתן חיסון סביל IG (ראו הנחיות של משרד הבריאות ליוצאים לחו"ל).

אופן השימוש ב-IG

IG ניתן בהזרקה, עמוק לתוך שריר גדול כגון, גלוטאום ובמינון שיקבע בהתאם למשך הנסיעה[7].

מידע בנושא "טיב התרכיב", "מתן IG ותרכיבים שונים", "הוראות נגד", "תופעות לוואי" - ראו פרק "סביל" של תדריך החיסונים.

מניעת דלקת כבד נגיפית A לאחר חשיפה על ידי חיסון פעיל וסביל

מניעת דלקת כבד נגיפית A לאחר חשיפה ניתנת לביצוע הן על ידי חיסון פעיל והן על ידי חיסון סביל לאנשים עלילים (ללא מחלה או חיסון פעיל בעבר, או כשידוע על העדר נוגדנים anti-HAV IgG). לא מומלץ על בדיקה סרולוגית של המגעים, דבר העלול לעכב את מתן החיסון.

 • בני 0–11 חודשים, ואנשים עם הוריות נגד למתן חיסון פעיל בכל גיל (תגובה אלרגית מסכנת חיים לאחר מתן מנה של חיסון פעיל נגד דלקת כבד נגיפית A בעבר, או אלרגיה חמורה לכל מרכיב בחיסון): מומלץ על מתן חיסון סביל IG במקום חיסון פעיל. החיסון יינתן במנה אחת, בהקדם (רצוי תוך 7 הימים הראשונים אחרי החשיפה ועד 14 יום אחריה) במינון 0.1 מיליליטר/קילוגרם. אין לתת חיסונים נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח במשך 3 החודשים שלאחר מתן תרכיב סביל
 • בני 12 חודשים ומעלה, ללא ליקוי במערכת החיסון, ללא מחלת כבד ממושכת, שלא חוסנו בשתי מנות של חיסון פעיל בעבר:
  מומלץ על מתן חיסון פעיל. החיסון יינתן במנה אחת[8] בהקדם, (רצוי תוך 7 הימים הראשונים אחרי החשיפה ועד 14 יום אחריה) על ידי אחד התרכיבים שרשומים בישראל ומכילים אנטיגן של HAV בלבד (Single antigen vaccine). לחסינות בטווח הארוך, יש להשלים מנה שנייה של חיסון במרווח מינימלי של 6 חודשים
 • אנשים עם ליקוי במערכת החיסון ואנשים עם מחלת כבד ממושכת (ראו טבלה 2), שלא חוסנו בשתי מנות של חיסון פעיל בעבר:
  מומלץ על מתן בהקדם של חיסון סביל IG וחיסון פעיל נגד דלקת כבד נגיפית A במקומות הזרקה שונים בגוף. החיסון הסביל יינתן במנה אחת, (רצוי תוך 7 ימים ראשונים) ועד 14 יום לאחר חשיפה במינון 0.1 מיליליטר/קילוגרם. לשם חסינות לטווח הארוך, יש להשלים מנה שנייה של חיסון במרווח מינימלי של 6 חודשים
 • נשים הרות
  אין מניעה לחסן אישה הרה בחיסון פעיל לאחר חשיפה. החיסון יינתן בהתאם לגילה (ראו לעיל סעיפים ב' ו-ג')

הערה:

לא הודגמה מועילות החיסון מעבר ל-14 יום לאחר חשיפה.
טבלה 2 - אנשים בסיכון גבוה לסיבוכים מדלקת כבד נגיפית A:
מדוכאי חיסון ליקוי מולד או נרכש במערכת החיסון
נשאי HIV‏ (Human Immunodeficiency Virus)
אי ספיקת כליות כרונית\מטופלי דיאליזה
מושתלי איברים, מח עצם, או תאי גזע
אנשים המקבלים טיפול ביולוגי (כגון מעכבי TNF-a), טיפול ממושך בסטרואידים סיסטמיים במינון גבוה, הקרנה טיפולית
מחלת כבד כרונית נשאי HBV ו\או HCV
שחמת הכבד (מכל גורם)
Hepatic steatosis (כבד שומני)
מחלת כבד אלכוהולית
דלקת כבד אוטואימונית
אנזימי כבד (ALT‏, Alanine transaminase או AST‏, Aspartate transaminase) גבוהים פי 2 מהגבול העליון של הנורמה או גבוהים למשך 6 חדשים

לאחר מגע הדוק, המאפשר הדבקה פומית-צואתית, מומלץ לתת את החיסון למועמדים אלה:

 • מגעים ביתיים של החולה:
  בני-המשפחה; כמו כן מגעים מיניים של החולה, או מבקרים אשר שהו לפחות מספר שעות באותו משק בית בשבועיים שקדמו להופעת המחלה, והיו עלולים להדבק דרך העברת הזיהום פומית-צואתית (שימוש בשירותים וכדומה)
 • מגעים במוסדות סגורים (כגון, פנימיות, במיוחד מוסדות לילדים עם מגבלה שכלית התפתחותית, בתי- כלא, מחנות נוער, קייטנות, בסיס צבאי) לאחר חשיפה הדוקה, במיוחד במוסדות בהם קיים סיכון רב להפצת הזיהום: תנאים תברואיים ירודים, רמה הגיינית והתנהגותית לקויה של בני-המוסד
 • ילדים מתחת לגיל שנתיים ומטפלים שנמצאים במעונות:
 • אם חלה בדלקת כבד נגיפית A ילד או מטפלת
 • אם מופיעים 2 מקרים של דלקת כבד נגיפית A בקרב משפחות הילדים
 • ילדים מעל גיל שנתיים ומטפלים שנמצאים בגנון או בגן:
מומלץ על מתן טיפול מונע למגעים בקבוצה בה התגלה מקרה של דלקת כבד A בילדים או המטפלים: לילדים באותו חדר ולמטפלים בהם
 • מגעי חולה דלקת כבד נגיפית A בבית-ספר:
לא מומלץ על מתן טיפול מונע באופן שיגרתי למגעי מקרה אחד של דלקת כבד נגיפית A בבית-ספר. רק אם יש עדות להתפרצות בקבוצה/כיתה בבית-ספר, יש לשקול מתן החיסון למגעים ההדוקים בכיתה
 • מגעי חולה דלקת כבד נגיפית A בבית-חולים:
טיפול מונע יינתן רק אם היה מגע ישיר עם צואה או חומר זיהומי אחר מחולה דלקת כבד נגיפית A בשלב מדבק.
הערה - בכל מצב אחר, מניעת דלקת כבד נגיפית A אצל עובדים בבית-חולים מבוססת על שמירת הכללים של הטכניקה האספטית
 • מגעי חולה דלקת כבד נגיפית A במקומות עבודה כגון, משרד, מפעל:
לא מומלץ על מתן טיפול מונע למגעים של חולים במקומות עבודה
 • חשיפה למקור זיהום משותף:
יש לשקול מתן טיפול מונע לאחר חשיפה למקור זיהום משותף (מזון או מים מזוהמים), אשר עלולה להביא להתפרצות דלקת כבד נגיפית A.
דוגמה: לאחר אכילת מזון שהוכן על ידי עובד מזון שלא שמר על כללי היגיינה אישית ונמצא בתקופת ההדבקה של דלקת כבד נגיפית A; מתן טיפול מונע מומלץ במיוחד ליתר עובדי המזון באותו מקום. רק אם מקור הזיהום מתגלה בעוד מועד יש ערך למתן טיפול מונע. לא מומלץ על מתן טיפול מונע אם עברו יותר משבועיים לאחר חשיפה למקור זיהום משותף ו/או כאשר החלו להופיע כבר מקרים משניים של דלקת כבד נגיפית A
 • פיקוח על התפרצות דלקת כבד נגיפית A:
יש לשקול, בהתייעצות עם האגף לאפידמיולוגיה, שימוש רחב יותר בחיסון פעיל בפיקוח על התפרצות של דלקת כבד נגיפית A בקהילה באזור גאוגרפי מוגדר. קבוצות הגיל הרלוונטיות למתן החיסון בנסיבות אלה יבחרו בהתאם לשיעורים הסגוליים לגיל של התחלואה.
מתן חיסון בהתפרצות עשוי למנוע דורות נוספים של מקרים, באלה שטרם נחשפו, ועל ידי כך לגרום לבלימת ההתפרצות

ביבליוגרפיה והערות שוליים

 1. 1.0 1.1 1.2 ELISA units
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Antigen units
 3. התרכיב רשום בישראל החל מגיל שנתיים, אך לפי העלון המעודכן של היצרן המאושר על ידי משרד הבריאות, מומלץ להשתמש במינון זה מגיל 19 שנים
 4. International units
 5. 5.0 5.1 לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 6. יש לעיין בעלון היצרן על סיב התרכיב, אופן שימוש, הוריות נגד ואזהרות, תופעות הלוואי לאחר מתן התרכיב וחליפות בין תרכיבים נגד דלקת כבד נגיפית A לפני מתן החיסון.
 7. כאשר המנה הכוללת עולה על 5 מיליליטר למבוגרים או 3 מיליליטר לילדים מומלץ לחלק את הכמות לשני מזרקים ולהזריקה בו-זמנית במקומות שונים בגוף.
 8. מומלץ להשלים את המנה השנייה של החיסון 6–12 חודשים לאחר המנה הראשונה לשם הקניית חסינות לסווח ארוך.