האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

מתן תרופות "בנות סיכון" - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן תרופות "בנות סיכון"
תחום תרופות
מספר החוזר 41/2013
סימוכין 43421013
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 5 בדצמבר 2013
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםתרופות

סימוכין: חוזרנו מס׳: 1/2009 מיום: 6.1.2009

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזר שבסימוכין המחליף ומבטל אותו.

רקע

תרופות "בנות סיכון" הן תרופות שעלולות לגרום נזק למטופל ללא קשר לדרך המתן, גם אם הן ניתנות ע"פ הכללים וההנחיות.

מתן שגוי של תרופה עלול לגרום נזק למטופל, אך הסיבון להיפגעות גבוה הרבה יותר באשר מדובר במתן שגוי של תרופה "בת סיכון".

כמו כן, מתן תרופה על ידי איש צוות אשר אינו מכיר את הוראות השימוש ואזהרות הבטיחות הקשורות לתרופה, הופך את התרופה ל"בת סיכון" גם אם מלכתחילה לא הוגדרה ככזו.

מטרה

להבטיח מתן תרופות "בנות סיכון" ברמת בטיחות שתמנע נזק למטופל.

הנחיות

 1. איש צוות המקבל הוראה למתן תרופה שאיננה מוכרת לו, יקפיד לקבל מידע אודות התרופה ממקור מידע אמין לפני המתן.
 2. רשימת תרופות:
  1. באחריות מנהל בית החולים או המוסד רפואי למנות "וועדת תרופות" אשר תקבע רשימת תרופות "בנות סיכון" שתופץ לכל המחלקות והיחידות בבית החולים. ניתן להיעזר ברשימה המומלצת שתפורסם ע"י אגף הרוקחות במשרד הבריאות המתבססת על הרשימה של ה - ISMP ‏ (institute for Safe Medication Practices).
  2. רשימת התרופות בנות הסיכון תועבר ליחידה לניהול סיכונים בבי"ח / מוסד לאישור נוסף.
  3. מנהל בית המרקחת יהיה שותף בהליך קביעת רשימת התרופות.
  4. מנהל בית המרקחת בבית החולים יביא את רשימת התרופות לוועדת תרופות במטרה לאשרה או לשנותה מעת לעת ולפחות פעם בשנה.
  5. בנוסף לרשימה הגנרית לכלל מחלקות בי"ח / מוסד, תורכב ביחידות השונות רשימה ייחודית, על בסיס הצרכים המיוחדים שלה. הרשימה תכלול בין השאר את התרופות שתכיפות המתן שלהן נדיר.
 3. סימון ואחסון תרופות בנות סיכון:
  1. מומלץ כי תרופות בעלות סיכון גבוה יאוחסנו בבית המרקחת.
  2. תרופות בנות סיכון יהיו מסומנות במדבקות סימון בולטות.
  3. תרופות בנות סיכון יסומנו באופן שונה ובצורה בולטת במערכת הממוחשבת בעת מתן ההוראה לתרופה ובעת החתימה על מתן התרופה ובעת ניפוק התרופה.
  4. מומלץ להוסיף במערכת הממוחשבת דגשים לשימוש בטוח בתרופות בנות סיכון (לדוגמה אזהרות בטיחות וניטור דרוש).
 4. ציוד:
  1. ועדת התרופות בכל מוסד רפואי תקבע באיזה ציוד על כל מחלקה להשתמש.
  2. הכנה והזלפת תרופות "בנות סיכון" תעשה באמצעות ציוד המאפשר שליטה מדויקת על המינון והקצב.
  3. הנחיות השימוש במכשור (סופר הטיפות או משאבות הנפח) יכתבו בעברית על גבי המכשיר.
 5. הכנה מתן ומעקב
  1. בתרופות הדורשות הכנה מורכבת או כאשר המינון / ריכוז / קצב חורגים מהמקובל תוכן התרופה במידת האפשר בבית המרקחת.
  2. אנשי הצוות המעורבים בהוראה למתן התרופה, בהכנה ובמתן שלה מחויבים להכיר את ההתוויות למתן התרופה, דרך המתן, המינון, תופעות הלוואי, אזהרות הבטיחות וניטור דרוש.
  3. חישוב מתן יחידות הנפח ביחס לזמן (קצב מתן התרופה) על פי המינון שנקבע ע"י הרופא ייעשה באופן עצמאי ע"י איש הצוות (אחות, רופא או רוקח) המכין את התרופה.
  4. חל איסור על שימוש בטבלאות המרה.
  5. נותן התרופה אחראי להבטיח שנעשו כל התהליכים על מנת לוודא מתן מדויק של התרופה טרם ובעת ההזלפה.
  6. כאשר המינון / ריכוז / קצב, חריגים, תוכן התרופה, במידת האפשר, בבית המרקחת.
  7. יש לבצע מעקב מתועד אחר קצב ההזלפה, אחת לשעתיים לפחות ובהתאם לרמת הסיבון.
 6. הדרכת הצוות המטפל:
  1. בית מרקחת יקיים באופן תקופתי הדרכה בנושא ביצוע חישובים רוקחיים למחלקות.
  2. רשימת התרופות הגנרית של תרופות בנות סיכון תפורסם בנוהל פנימי של בית החולים / מוסד רפואי ותוצב במקום בולט במחלקה. הרשימה תעודכן מעת לעת.
  3. רשימת התרופות המחלקתית תפורסם במקום בולט במחלקה לצד הרשימה הגנרית.
  4. מנהל בית המרקחת יגדיר מקור מידע אמין לקבלת מידע על תרופות וינגיש לציבור המטפלים.
  5. מנהל המחלקה / מרפאה יוודא בי צוות המטפלים מכיר את רשימת התרופות בנות הסיכון.
 7. הדרכת המטופלים ומלוויהם:
  1. טרם מתן תרופה בת סיכון יבצע רושם התרופה תישאול של המטופל בהתאם לאזהרות הבטיחות של המטופל.
  2. נותן התרופה ידריך את המטופל ו/או מלוויו לגבי התרופה, דרך המתן ותופעות הלוואי האפשריות.
  3. נותן התרופה בהזלפה ידריך את המטופל ומלוויו לגבי הסיכון הכרוך בהתעסקות בציוד העירוי וידגיש את האיסור המוחלט בהתערבות כלשהיא בפעולת המכשירים.
 8. תופעות חריגות:
בכל מקרה של דיווח על תופעות חריגות פיזיות או התנהגותיות, יש ליידע את הרופא המטפל ולשקול את הפסקת מתן התרופה. באשר יחודש המתן, המינון יחושב מחדש.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

פרופ׳ ארנון אפק

ראש מינהל הרפואה

תרופות בנות סיכון בבתי חולים וקהילה - רשימה

רשימת תרופות "בנות סיכון" עודכנה על ידי המחלקה לניהול סיכונים וניטור תופעות לוואי ומבוססת על High Alert Medications של ה- ISMP הרשימה מעודכנת לתאריך 1.1.2014 .הרשימה תעודכן בהתאם לצורך ולפחות פעם בשנה

תרופות אדרנרגיות במתן תוך ורידי Adrenergic agonists, IV (e.g., Adrenaline, Phenylephrine, Noradrenaline)
אנטגוניסטים אדרנרגים במתן תוך ורידי Adrenergic antagonists, IV (e.g., Propranolol, Metoprolol, Labetalol)
תרופות הרדמה למתן בשאיפה ובמתן תוך ורידי Anesthetic agents, general, inhaled and IV (e.g., Propofol, Ketamine)
תרופות אנטיאריתמיות במתן תוך ורידי Antiarrhythmics, IV (e.g., Lidocaine, Amiodarone)
תרופות אנטיטרומבוטיות Antithrombotic agents, including: anticoagulants (e.g., Warfarin, low-molecular-weight heparin, IV unfractionated heparin) Factor Xa inhibitors (e.g., Fondaparinux) direct thrombin inhibitors (e.g., Argatroban, Bivalirudin, dabigatran etexilate, Lepirudin) thrombolytics (e.g., Alteplase, Reteplase, Tenecteplase) glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (e.g., Eptifibatide)
תמיסות קרדיופלגיות Cardioplegic solutions
כימותיפיה במתן פרנטלי או פומי Chemotherapeutic agents, parenteral and oral
תמיסות היפרטוניות Dextrose, hypertonic, 20% or greater, sodium chloride for injection, hypertonic, greater than 0.9% concentration
תרופות למתן אפידוראלי או IT Epidural or intrathecal medications
תרופות היפוגליקמיות (אינסולינים ותרופות פומיות) Hypoglycemics, oral, insulin, subcutaneous and IV
תכשירי סדציה במתן תוך ורידי ותכשירי סדציה במתן פומי לילדים. Moderate sedation agents, IV (e.g., dexmedetomidine, midazolam, promethazine), moderate sedation agents, oral, for children (e.g., chloral hydrate)
נרקוטיקה/אופיאטים בכל דרכי המתן Narcotics/opioids: IV, transdermal oral (including liquid concentrates, immediate and sustained-release formulations)
תכשירים לשיתוק שרירים Neuromuscular blocking agents (e.g., succinylcholine, rocuronium, vecuronium)
תכשירים להזנה תוך ורידית Parenteral nutrition preparations
תמיסות מרוכזות של אלקטרוליטים להזרקה concentrated electrolyte solutions for injection
חומרי ניגוד במתן תוך ורידי Radiocontrast agents, IV
תכשירים אנטי פסיכוטיים במתן פרנטרלי Parenteral antipsychotic medications
תרופות בנות סיכון בקהילה
הפרין ואנטיקואגולנטים פומיים (כולל תרופות נוגדות קרישה חדשות) Heparin, including unfractionated and low molecular weight heparin, Oral anticoagulants (including new)
תרופות היפוגליקמיות (אינסולינים ותרופות פומיות) Hypoglycemic agents, oral, insulin, all formulations
כימותרפיה במתן פרנטרלי או פומי Chemotherapeutic agents, oral (excluding hormonal agents) (e.g., cyclophosphamide, mercaptopurine, temozolomide)
תרופות המדכאות מערכת חיסון Immunosuppressant agents (e.g., azathioprine, cyclosporine, tacrolimus)
תכשירים נוזלים לילדים הדורשים מדידה Pediatric liquid medications that require measurement
תרופות בעלות טווח טיפולי צר Narrow therapeutic index (e.g.,Carbamazepine, Phenytoin, Digoxin)
אופייאטים בכל דרכי המתן Opioids, all formulations
תכשירים בסיכון גבוה להארכת QT Drugs that prolong QT Interval http://www.sads.org.uk/drugs_to_avoid.htm http://www.crediblemeds.org/everyone/composite-list-all-qtdrugs
תכשירים המותווים נגד בהיריון Pregnancy category X drugs (e.g., bosentan, Isotretinoin)
תרופות HIV Antiretroviral agents (e.g., efavirenz, lamivudine, raltegravir, ritonavir, combination antiretroviral products)