האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם - רשימת קיצורים

מתוך ויקירפואה

Trials-120.png

נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם - חוזר משרד הבריאות
מאת המחלקה לניסויים קליניים באגף הרוקחות, משרד הבריאות

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם - חוזר משרד הבריאות
Shutter1668.png
תחום מנהל רפואי
מספר החוזר נוהל מס' 14, עדכון 2016
סימוכין נכתב בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א 1980
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 1 בפברואר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה


AE Adverse Event
ATMP Advanced Therapy Medicinal Product
DSUR Development Safety Update Report
GCP Good Clinical Practice
GMP Good Manufacturing Practice
ICH-GCP Harmonized Tripartite Guideline For Good Clinical Practice
IMPD Investigational Medicinal Product Dossier
ISO International Standard Organization
SAE Serious Adverse Event
SOP Standard Operating Procedure
SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction
USADE Unanticipated Serious Adverse Device Effect