האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

עמדת משרד הבריאות בהקשר ל"טיפולים" להמרת הזהות המגדרית והנטייה המינית - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עמדת משרד הבריאות בהקשר ל"טיפולים" להמרת הזהות המגדרית והנטייה המינית
Prideflagbreeze-extracted.png
מספר החוזר 3/2022
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 14 בפברואר 2022
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהתאמה מגדרית

רקע

חוזר זה נכתב בהמשך לאזהרת משרד הבריאות מפני "טיפולי המרה" לשינוי נטייה מינית ולניירות עמדה של איגודים מקצועיים בישראל ומחוץ לה.

טיפולי המרה הם כל טיפול או ייעוץ, הניתן בכל דרך ושמטרתו לשנות, כביכול, את הזהות המגדרית ואת נטייתו המינית של האדם, לרבות טיפול שיחתי, תרופתי, התנהגותי, או חינוכי, בין אם ניתן על ידי בעל מקצוע ממקצועות הרפואה והבריאות ובין אם ניתן על ידי המציגים עצמם כבעלי מקצוע כלשהו.

אין לראות בנטייתו המינית של אדם או זהותו המגדרית בעיה רפואית ונפשית הדורשת טיפול.

מטרות החוזר

  1. אזהרת הציבור מפני קבלת "טיפולים" אלו
  2. לאסור על ציבור המטפלים לתת "טיפולים" אלו

עיקרי עמדת משרד הבריאות

  1. משרד הבריאות מתנגד להנחת היסוד שמצויה בבסיס טיפולי המרה, לפיה נטייה מינית או זהות מגדרית (זו או אחרת) של אדם מהווה בעיה רפואית גופנית או נפשית המצריכה התערבות או טיפול
  2. משרד הבריאות אינו מכיר בטיפולי המרה ואינו רואה בהם טיפול רפואי או נפשי לגיטימי או מקובל
  3. המתיימרים לטפל בטיפולי המרה מציגים מצג שווא של הכרה מדעית בשיטה בה הם נוקטים, הכרה אשר אינה קיימת
  4. בפועל, אין עדויות מחקריות מקובלות להצלחת שיטה כלשהי לשינוי זהות מגדרית ונטייתו המינית של האדם, וממילא נטייה מינית (זו או אחרת) אינה מהווה כאמור בעיה רפואית גופנית או נפשית
  5. קיימות עדויות רבות לכך שטיפולי המרה עלולים להיות מסוכנים ולגרום נזק לפרט ובעיקר לילדים ולמתבגרים, שעיקרן הפרעות פסיכיאטריות קשות
  6. משרד הבריאות רואה בהצעה לתת, וכן במתן "טיפולי המרה", משום התנהגות שאינה הולמת בעל מקצוע טיפולי המורשה על ידי המשרד, ובהתאם הנוהגים כך חשופים להליכי משמעת על כל המשתמע מזה

העתק:

מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות.