האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

מחלות מיאלופרוליפרטיביות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף פוליציטמיה שניונית לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

טבלה מס' 1: חלוקת ארגון הבריאות העולמי של המחלות המיאלופרוליפרטיביות הכרוניות.
3 גידולים מיאלופרוליפרטיבים - Myeloproliferative Neoplasms
3.1 לוקמיה מיאלואידית כרונית
3.2 פוליציטמיה ורה
3.3 תרומבוציטמיה ראשונית
3.4 מיאלופיברוזיס ראשונית
3.5 לוקמיה נויטרופילית כרונית
3.6 לוקמיה אאוזינופילית כרונית, שלא הוגדרה בדרך אחרת
3.7 תסמונת היפראאוזינופיליה
3.8 מחלה של תאי מסט
3.9 גידולים מיאלופרוליפרטיבים, בלתי מוגדרים

פוליציטמיה ראשונית/פוליציטמיה ורה

תרומבוציטמיה ראשונית

מיאלופיברוזיס ראשונית

לוקמיה מיאלואידית

לוקמיה נויטרופילית כרונית

לוקמיה אאוזניופילית כרונית

מסטוציטוזיס

ללא סיווג

טיפול


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.