מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - נספח 21 - תכנון מרפאות עבור מתמחים ברפואה המשפחה

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.

11.11.80

לכבוד

ד"ר סיקורה המנהל הרפואי מחוז הנגב

הנדון: תכנון מרפאות עבור מתמחים ברפואת המשפחה

ד"ר נ',

במצורף תחזית התאריכים בהם יגיעו מתמחים ברפואת המשפחה ה"מסומנים כמיועדים למחוזך להגיע לשלב של "מרפאה עצמאית" וכן תאריכי גמר ההתמחות.

על פי תקנות ההתמחות והסילבוס לרפואת המשפחה, על המתמחים לעבוד במשך תקופה זו (של 15 חודש לפי התקנות הישנות, של 6 חודשים לפי התקנות החדשות). בכל מקרה נוספים עוד 6 חודשים לשלב זה לכל מתמחה אשר משתתף/השתתף במשך שנתיים בקורס תעודה ברפואה קהילתית. אותן תקנות קבועות, כי המתמחה יהיה בפיקוחו של מדריך מוכר ברפואת המשפחה (אתו ייפגש בסדירות לפי התכנית לא פחות מפעמיים בשבוע), במשרה שלמה ללא נפשות נוספות, ובמרפאה שיש בה עבודת צוות, מיכשור מתאים, ספריה מינימלית וגישה חפשית לשירותים דיאגנוסטיים כמו במרפאת מדריך מוכר.

החל משנת 1983, המספר הכולל של מתמחים שיגמרו את ההתמחות יהיה פחות או יותר חופף את תחזית הפרישה מתוך התקן הקיים (ללא גידול אוכלוסייה). כיון שכך, חובה עלינו הן להכין בעוד מועד את המרפאות למשימה הנ"ל והן לעשות מוקדם ככל האפשר את ההתאמות בין התחזית ואפשרויות הקליטה. יתר על כן, מדיניות קבלת מתמחים נוספים שיגיעו למרפאות בשנים 1984 ו־1985 חייבת לקחת בחשבון את המקומות שיתפנו לקליטתם לפי המחוזות.

כיון שכך, אבקשכם באופן הדחוף ביותר לבחון ולבדוק את האפשרויות והצרכים המתעוררים מתוך השואת התחזית המצורפת למצב הקיים במחוז ובמשרות המתפנות כדי להשיב לחמ'.

את תשובותיכם אבקש לסדר כך:

  • המרפאות בהן מתפנה מקום עבור המתמחים ששמותיהם מופיעים בתחזית הר"ב
  • תחזיתכם למקומות מתפנים במרפאות נוספות בשנים 1984 ו־1985
  • הכנת תכנון מפורט להתאמתם של המשרות/מרפאות המתפנות לדרישות ההתמחות (עם תאריכי התפנותם)
  • עבודת צוות - שנויי בניין
  • " " - משרות אחיות
  • פריטי ציוד

בדבר סעיפים א' ו־ב׳ אבקש תשובותיכם המידיות, גם אם אין הם סופיות.

רצוי שהמחוזות הניזונים ממאגר מתמחים של אותו בית חולים יקיימו מגעי תאום ביניהם אך מבלי שהתאים ידחה את התשובות להן אני זקוק בהקדם.

בברכה, ד"ר ראובן נבט