מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

1. הרקע לתהליך רפואת המשפחה ושורשיו
2. הרקע לרפואת המשפחה בישראל
3. שירות רפואי וחינוך רפואי בישראל
4. היסטוריה של איגוד רופאי המשפחה בישראל
5. ההתמחות ברפואת המשפחה
6. המחקר ברפואת המשפחה
7. רפואת המשפחה עם הפנים לעתיד
8. רפואת המשפחה בישראל - נספח - רפואת המשפחה בתל אביב - ההתחלה
9. רפואת המשפחה בישראל - נספח - ההתחלה
10. רפואת המשפחה בישראל - נספח - כיווני מחקר
11. רפואת המשפחה בישראל - נספח 1 - רופא המשפחה
12. רפואת המשפחה בישראל - נספח 2 - Ottawa-Charter
13. רפואת המשפחה בישראל - נספח 3 - שיעורי תמותת תינוקות לאלף תינוקות חיים
14. רפואת המשפחה בישראל - נספח 4 - מספר תושבים לרופא במדינות שונות בראשית שנות ה-60 של המאה ה-20
15. רפואת המשפחה בישראל - נספח 5 - רופאים לכפר, לספר ולאזורי הפיתוח
16. רפואת המשפחה בישראל - נספח 6 - סיכום פעילות החוג לרפואת משפחה, אוניברסיטת תל-אביב
17. רפואת המשפחה בישראל - נספח 7 - החוג לרפואה קהילתית, אוניברסיטת תל אביב - תכנית לימודים
18. רפואת המשפחה בישראל - נספח 8 - מכתב פרופסור יודפת לפרופסור דורון
19. רפואת המשפחה בישראל - נספח 9 - מכתב פרופ' יודפת לד"ר משיח
20. רפואת המשפחה בישראל - נספח 10 - מכתב פרופ' גליק לפרופ' דורון
21. רפואת המשפחה בישראל - נספח 11 - מכתב פרופ' גליק לפרופ' דורון
22. רפואת המשפחה בישראל - נספח 12 - מכתב הבוגרים לפרופ' גליק
23. רפואת המשפחה בישראל - נספח 13 - מכתב ד"ר פדה לפרופ' פריבס
24. רפואת המשפחה בישראל - נספח 14 - המחלקה לרפואת המשפחה בנגב - נושאי התנסות
25. רפואת המשפחה בישראל - נספח 15 - סיכום דיון בקופ"ח על המחלקה בחיפה
26. רפואת המשפחה בישראל - נספח 16 - הסכם קופת חולים הכללית עם הטכניון
27. רפואת המשפחה בישראל - נספח 17 - מכתב פרופ׳ לאון אפשטיין לפרופ׳ דורון
28. רפואת המשפחה בישראל - נספח 18 - הדרכת סטודנטים בביצוע עבודות גמר, החוג לרפואה בטכניון בחיפה
29. רפואת המשפחה בישראל - נספח 19 - רשימת פרסומים של ד"ר שבתאי בן מאיר
30. רפואת המשפחה בישראל - נספח 20 - סילבוס להתמחות ברפואה המשפחה 2010
31. רפואת המשפחה בישראל - נספח 21 - תכנון מרפאות עבור מתמחים ברפואה המשפחה
32. רפואת המשפחה בישראל - נספח 22 - זמן מתוכנן במרפאות
33. רפואת המשפחה בישראל - נספח 23 - עבודה מתוכננת במרפאות - דרך פעולה
34. רפואת המשפחה בישראל - נספח 24 - סכום דברים מישיבת "מפעל סלע" להתמחות אקדמית של רופאים עולים
35. רפואת המשפחה בישראל - נספח 25 - הרופא הנלווה
36. רפואת המשפחה בישראל - נספח 26 - פרסומי חלוצי רפואה המשפחה בישראל
37. רפואת המשפחה בישראל - נספח 27 - רשימה מחקרים שמומנו על ידי המכון הלאומי למדיניות הבריאות בנושאים: רפואת המשפחה, רפואה ראשונית ורפואת קהילה
38. רפואת המשפחה בישראל - נספח 28 - חיזוק רפואת המשפחה והרפואה הראשונית - חיזוק הרפואה הציבורית - מסמך לוועדת גרמן 2014
39. רפואת המשפחה בישראל - נספח 29 - מודל - צורך ברופאי משפחה חדשים מדי שנה
40. רפואת המשפחה בישראל - נספח 30 - יושבי ראש איגוד רופאי המשפחה מהקמתו
41. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של חיים דורון
42. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של מיכאל וינגרטן
43. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של פיליפ זיו
44. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של ג'ק מדלי
45. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של טומי ספנסר
46. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של ארתור פורסט
47. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של דורון חרמוני
48. רפואת המשפחה בישראל - נספח - רשימת פרסומים של פרופסור חרמוני
49. רפואת המשפחה בישראל - נספח - לזכרו של של ג'פרי (ישעיהו) עליון
50. רפואת המשפחה בישראל - ביבליוגרפיה

רפואת המשפחה בישראל - מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה.

כריכת ספר רפואת המשפחה.png

פתח דבר

בחמישים השנים האחרונות (2019-1969) התפתח במערכת הבריאות בישראל תהליך בעל חשיבות מרחיקת לכת לבריאות העם, והוא תחייתה של רפואת המשפחה כמומחיות. דהיינו, העלאת הרמה המקצועית ברפואה הראשונית על ידי פיתוח תוכנית התמחות מוכרת ברפואת המשפחה ככל יתר ההתמחויות, בתנאים הנקבעים על ידי המועצה המדעית ובאישורו של משרד הבריאות.

הדבר מוצא את ביטויו באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין קופת חולים הכללית, אז המוסד שביטח את מרבית אוכלוסיית המדינה, ובין האחראי לשירותי רפואה ראשונית בקהילה ולו קומץ רופאים חלוצי רפואת המשפחה בישראל. בשלבים מאוחרים יותר איפשר שיתוף פעולה זה הן את הרחבתו לכל קופות החולים בישראל המקיימות מחלקות לרפואת המשפחה, והן את הקמתם של חוגים לרפואת המשפחה בכל חמשת בתי ספר לרפואה בישראל. צירוף הפעילות של מערכת הבריאות בקהילה, של קופות החולים, של החינוך הרפואי, של בתי הספר לרפואה ושל המחקר הוא דבר חיוני ביותר לביסוסה של ההתמחות ברפואת המשפחה בהמשך הדרך.

מיקומה הנאות של ההתמחות ברפואת המשפחה בסולם העדיפויות הלאומי של מערכת הבריאות במדינה טרם הושג, אך ללא עוררין חיוני הוא.

הספר שלפנינו נכתב בידי שלושה מחברים: פרופ' חיים דורון, איש מערכת הבריאות בתקופה ההיא, בחזון ובתהליך יישומו; פרופ' שפרה שורץ, היסטוריונית הרפואה הישראלית; ופרופ' שלמה וינקר, העומד בראש האיגוד המדעי של רפואת המשפחה לעת הזאת. מתוך שיתוף פעולה מלא חילקו המחברים ביניהם את מלאכת הכתיבה, את מלאכת הכנת הפרקים ומלאכת חיבורם בספר שלפנינו.

אנו סבורים שפרסומו של ספר זה בעת הזו יניע שלב חדש וחיוני בהתפתחותה של רפואת המשפחה בישראל, בתקופה שבה המחסור ברופאים בארץ מאיים על רמתה של הרפואה הראשונית בקהילה.

המחברים.

שלמי תודה

למכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ולפרופסור אליק אבירם המנהל המדעי; לגב׳ זיוה ליטבק, המנהלת האדמיניסטרטיבית, ולכל צוות המכון על עזרתם האדיבה בהכנת הספר.

תודתנו נתונה לראשי המחלקות והחוגים לרפואת המשפחה בבתי הספר לרפואה ובקופות החולים, שסייעו במתן מידע ובנתונים: פרופסור אמנון להד (שירותי בריאות כללית והאוניברסיטה העברית והדסה ירושלים); פרופסור אנטוני היימן (קופת חולים מאוחדת ואוניברסיטת תל אביב); פרופסור איה בידרמן (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושרותי בריאות כללית), פרופסור חוה טבנקין (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושרותי בריאות כללית); פרופסור חאלד כרכבי (שירותי בריאות כללית ובית הספר לרפואה של הטכניון חיפה); פרופסור מיכאל ויינגרטן (בית הספר לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר־אילן); פרופסור אליעזר קיטאי (אוניברסיטת תל אביב וקופת חולים לאומית); ד"ר שלמה צביאלי (אסיא); פרופסור אורי גולדבורט, ד"ר ג׳ף לדרר, ד"ר שלמה מוניקנדם וד"ר גיורא אלמגור. תודה מיוחדת לפרופסור לאון אפשטיין (האוניברסיטה העברית בירושלים) על תרומתו לחומר על תולדות המחלקה בטכניון.

תודה לנילי אושרוב, עורכת ספר האיגוד ולולריה דרורי על סיועה באיתור המסמכים הארכיוניים.

תבוא הברכה על כולם.

המחברים.

ראו גם